Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.706

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1910. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - VI. kötet 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Hunfalvy Pál emlékezete.
Most száz éve, 1810 márczius 12-én született Hunfalvy Pál Nagy-Szalükon, Szepesmegyében.
A XIX. század elsö negyedében szomorú időket élt Magyarország, talán a... Tovább

Előszó

Hunfalvy Pál emlékezete.
Most száz éve, 1810 márczius 12-én született Hunfalvy Pál Nagy-Szalükon, Szepesmegyében.
A XIX. század elsö negyedében szomorú időket élt Magyarország, talán a legszomorúbbakat a szatmári béke óta. Pangás, tespedés szállta meg az országot: a főrangúak; nemzetüktől elidegenedve, hazájuk sorsával mit sem törődve, külföldön költötték el jövedelmüket, nem ritkán vagyonukat; a középnemesség itthon ugyan, de tobzódásban és duhajkodásban pazarolta el testi és szellemi erejét; a polgárság, nyelvére különben is idegen, a nemesi jogok hazájában alig számított valamit; a kisnemesség, noha megvoltak a kiváltságai, szegény viszonyok közé sülyedve paraszti életet élt ö is, csak úgy mint a „misera plebs contribuens''. Már-már valóra látszott válni a német állambölcselő jóslata, hogy a magyar nyelv végkép el fog enyészni a föld színéről. „Oh mily sokszor látám - mondja Széchenyi István - még mint gyenge fiú, szegény atyámat búba merülve, s már akkor villant lelkemen keresztül, hogy magasbnak, valami sokkal nagyobb érdekűnek kell hatni rá, mint családi vagy házi bajok keserűségeinek. Akkor nem bírtam felfogni bánatait. Később tudám s most tudom, hogy nemzetünk alacsony létét gyászolta. A magyarnak naprul napra mélyebbre sülyedése s azon reménynélküli nézet, hogy nem sokára és elkerülhetetlenül fog nemzetünk végórája ütni, okozá oly sokszori keserű epedéseit. Annyi polgári erényekkel fénylő atyám, - végzi Széchenyi - mint magyar, reménytelenül szállott sírjába." Vissza

Tartalom

Alexics György: Alacs 79
Angyal Dávid: Vér volt hozzá 459
Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás szókincséből 46, 138, 187, 282
Beőthy Zsolt: Följegyzések 469
Berczik Árpád: Rovás 40, 90
A magyar szókincs pusztulása 97
Állam és nyelv 159
Csapodi István: Helyes 177
Elfajzás, elfajulás 227
A lencse gömb 364
Ölbe sir 365
Császár Elemér: Délibáb 224
Csűri Bálint: Faludi idylljeihez 415
Dékán Sámuel: Torontálvásárhelyi tájszók 331, 429
Erdélyi Lajos: Hátpecsenye 48
Méncseredik 144
Szinnyei, Finnugor nyelvtudomány 234
Erdős János: A gegőzés 263
Fabó Bertalan: Csárdás 368
Fokos Dávid: Láng gyúl a lángról 175
Gálos Rezső: Temesvár = Kolozsvár 80
Benkö József a tájszólásról 86
Pörosztó 321
Bessenyei akadémiai törekvései 377
Délibáb 457
Gombocz Endre: Kék 228
Graumann, Magyar növénynevek szótára 235
Gombocz Zoltán: Csiribiri 29
Titkári jelentés 190
Szinnyei, A magyarság eredete 236
Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz 238,333, 430, 465
Hülye 267
Fustély 323
Szonika 324
Szuszma 421
Hevden Sebald 427
Tágít vkin 431
Gönczy Béla: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 276, 374
Harsányi István: "Az úr gombos kertében" 170
Gomboskert 229
Heinlein István: A Piry-hártya történetéhez 87
A nyelvújítás mint perdöntő bizonyság 87
Hellebrandt Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1909-ben 265
Herman Ottó: A debreczeni lófogatok 49
A debreczeni lófogatokhoz 236
Horger Antal: A szakadáti nyelvjárás sziget 197, 306, 378
Horváth János: Katona Lajos 327
Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok 180
Jablonkay Gábor: A máriabesnyői töredék 20
Karl Lajos: Néhány magyar népnévről 173
Katona Lajos: Kökényfa és szilvafa 193
Komáromy Lajos: Mi az a Zugló ? 77
Adatok a Tájszótárhoz 93
Burjánirtás 177, 462
Válaszok 384
Komjáthy Sándor: Megállik 469
Kóssa Gyula: Régi magyar gyógyszernevek 37, 183, 273, 369
Kürschák József: Bácsmegyei contredanse-a 176
Lehr Albert: Nem fogy rajt' csodám 32
A részegség kifejezései 42, 92,136, 237, 334, 467
Két hónapja, tizenhat éve 81
Hogy mondják a degeneratió-t magyarul? 127
Arany-magyarázatok. De az egri lányból sem lett egri asszony 166, 284
Öcsém 336
Véresszájú 359
Hol az igazság? 382, 469
Arany-magyarázatok. XXIX. Pörosztó. 390
Visszaszí 469
Melegdi János: Esztergom 96
Schlözer és magyar hallgatói 232
Kötözés, ujtorna ? 240
Kaukázusi helynevek 269
Az -it képzőről 330
Debreczen. - Paydassns. - Keresztül-kasul 479
Melich János: A tővégi magánhangzókról 14, 58, 111, 150
A tihanyi apátság története 40
Magna Hungaria 48
Szeremley Császár Loránd 134
Görög és szerecsen 144
Névmagyarázatok 241
Regede 288
A magyar nyelv szláv jövevényei 289, 337, 395, 444
Ismeretlen latin-magyar szótárak a XVI. századból 329
Mészáros Kálmán: Adatok a Tájszótárhoz 186
Mészöly Gedeon: Gomboskert, gomb 120
Hosszú 209
Jegyzetek a "Sermones Dominicales" szótárához 401
A "rokon'' szó eredete 433
Moenich Károly: Nyelvtörténeti adatok 35, 181, 271, 326, 371, 460
T. Nagy Imre: Vasas marok 96
Tobogán 96
Kupa 96
Nátly József: Gegőzés 469
Ődöngő Ábel: Nyelvtörténeti adatok 131
Battyány Kristóf levelezéséből 229
XVI. századi levelekből 448
Pais Dezső: Boráldó 368
Putnoky Imre: Czifra nyomorúság 226
Rexa Dezső: Visszaszívni 421
Rövid Vozáry Gyula: Beregmegyei tájszók 94
Rubinyi Mózes: Mikszáth nyelve 69
Csokonai nyelvéről 375
Gárdonyi nyelvéről 376
Mikszáth nyelvéről 377
Rubinyi Mózes: Két haza 457
RVGy.: Kérem az ajtót betenni 91
Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása 25, 73, 123, 219, 259, 316, 355, 451
Nyelvújitási adatok 33
Reforma 130
Marsai Társalkodó Murányi Venus 162
Éhhalál 269
Sirám 325
Neszmélyesség 362
Házasságtörés 363
A magyar hónapnevek 406
Harap 419
Bebizonyít, kibizonyít 422
Lélekbe járó dolog 456
Székely István: Aranyhegyek 96
Szemkő Aladár: A régi contredanse 270
Szerkesztők: A Finn-ugor Társaság új elnöke 40
Lovak szine 89
Szilády Áron: Nemere 456
Szily Kálmán: Hunfalvy Pál emlékezete 1
Garaboncziás 48
Kisértetlen 77
Füle botja 78
Példány = példa? 91
Veszteség, vesztesség 96
Az ajtót betenni 144
A magyar természettudományi műnyelvről 145
Sundám - bundám. - Czillárfü. - Tény 192
Vegyeshangú szók mélyhangú ragokkal 192
Hunfalvy Pál kézirati hagyatéka 232
Vele álmodik 240
Többség, kisebbség 240
Gigán 270
Ki a hibás ? 286
Iglicze - gilicze 288
Polémia 320
Praesta 336
Fyre walo wysla. - Csatároz 336
Lélekbe járó dolog. - Tökörű 367
A "cseppfolyós" szó történetéhez 367
Illető és golyó 384
Fölszámít. - "Nec portae inferi..." 432
Szemptelen 432
Lyüki 458
Rótok 458
Szömör 459
Raktárnok. - Mentek 470
Szinnyei József: Az Árpád-kori szóvégi u betűk kérdéséhez 12
Sztrokay Lajos: Retkes 227
Vasmegyei följegyzések 281
B. Takáts Lajos. Három mondattani sajátság a désiek nyelvéből 217
THJ.: B. Obál: Hungarica Vitenbergensia 134
Tolnai Vilmos: Délibáb, délibábos 30
Láng gyúl a lángról 31
A szólásokról 105, 247, 299, 345, 385
Sirám 129
Magyar fogatok 144
Harap, elharapózik 174
Tarhó - tarló 225
Tolnai Vilmos: Sirám 229
Kelemen, Idegen szavak szótára 233
A tárgyas ragozásról 288
Forgó 365
Székely-gulyás 366
Nemere 418
Arany János irodalomtörténete 428
Trócsányi Zoltán: Gomboskert 172
A szentek szerepe a magyar nyelvben 214, 350
Komjáthy Benedek becsülete 254
Túri Mészáros István: Nyelvtörténeti adatok 83
Minő. Semminő. Semminősi 185
A pásztoréletből 278
Vikár Béla: Derűl-borúl 268
Viski Károly: Aranylábu. Vaslábu 76
Szeghalom. Szélhalom 77
Zolnai Gyula: Holmu 240
Levélszekrényünk: 48, 96, 144, 192, 540, 288, 336, 384, 431, 469
Rovás: 40, 90, 284, 382
Tájszók: 42, 92, 136, 185, 278, 331, 378, 429, 464
Társasági ügyek: 140, 189
Gyakoribb hibák: Az 53., 54., 56. füzet borítékán.
Értelemzavaró hibák a NySz.-ban: Az 59. és 60. füzet boritékán.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1910. január-december Magyar Nyelv 1910. január-december Magyar Nyelv 1910. január-december Magyar Nyelv 1910. január-december Magyar Nyelv 1910. január-december Magyar Nyelv 1910. január-december

A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba