Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.417

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1912. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - VIII. kötet, 1-10. szám (71-80. füzet)

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Magyar Nyelvtudományi Társaság megbizásából szerkeszti Szily Kálmán elnök és Gombocz Zoltán titkár. Július és augusztus hónapban nem jelent meg. Thomsen Vilmos fekete-fehér képével illusztrált. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

Thomsen Vilmos.

Új évfolyamunk első száma ünnepnapon jelenik meg. Január 25-én ünnepli a kopenhágai egyetem és a dán királyi akadémia Thomsen Vilmos hetvenedik... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

Thomsen Vilmos.

Új évfolyamunk első száma ünnepnapon jelenik meg. Január 25-én ünnepli a kopenhágai egyetem és a dán királyi akadémia Thomsen Vilmos hetvenedik születésnapját. A Magyar Nyelvtudományi Társaság egy alkalommal már kifejezte Thomsen Vilmos iránt érzett tiszteletét, midőn nyolcz évvel ezelőtt, megalakulása első évében tiszteleti tagjává választotta. De most, midőn egész Európa nyelvtudósai emlékkönyvekkel hódolnak az agg mester előtt, a mi Társaságunk sem maradhat el az üdvözlők sorából. Hiszen Thomsen ötödfél évtizedes, fényes eredményekben gazdag munkássága első sorban a finnugor és az altáji nyelvtudományt termékenyítette meg, s így közvetve és közvetlenül, az újabb magyar nyelvtudomány fejlődésére is maradandó hatással volt. Talán nem lesz időszerűtlen, ha ez ünnepi alkalmat felhasználva, a Magyar Nyelv olvasóit, ha csak egy rövid czikk keretében is, tájékoztatjuk azon finnugor és török nyelvtudományi és történeti kérdésekről, a melyeknek megoldása Thomsen Vilmos nevéhez fűződik.
Mikor Thomsen 1869-ben Randersból, a hol gyermekéveit töltötte, a kopenhágai egyetemre jött, eleinte theologusnak készült, de veleszületett hajlandósága a nyelvek iránt csakhamar a tanári pályára terelte. A hírneves Madvignál classica philologiát, Westergaardnál sanskritot hallgat; a szláv nyelvtudományban C. W. Smith, a skandináv philologiában K. J. Lynby voltak tanárai. De tanulmányait már ekkor kiterjeszti az indogermánság körén túl is: finnül tanul s 1867-ben finnországi tanulmányútján közelebbről is megismerkedik a finn népélettel. Vissza

Tartalom

-Á -A. : Levél a szerkesztőkhöz 288
Alexics György : Fattyú 365
Bán Aladár: Az észtek neve 134
Barsi Frigyes : Tányér - tenyér 96
Bayer József: Szellemdús 33
Bellosics Bálint: Fogazott élű sarló 74
Bod Károly: Még egyszer "pesti lélek" 412
Csapodi István : Tanulni fogtam 93
Hályog-műtettek 93
Fulák 94
Csókán Pál : A hódmezővásárhelyi nyelvjárásból 380, 427
Csűri Bálint: A nyelvjárás-kutatás módszertanához 421
Czirbusz Géza : Levél a Szerkesztőkhöz 431
Dobóczki PÁL: János pap országa 37
Karakalla 143
Erdős János : Hályog-műtettek 143
Cohoc 240
Fabó Bertalan : Lárma-fa 75
Firtos Ferencz: A Calepinus-szótár kiadásaihoz 134
Még egyszer a "c'ohoccal" szóról 174
Gagyi Jenő: XVI. századi magyar levelek 35
-gdi: Krisztkindli 187
Gombocz Zoltán : Thomsen Vilmos 1
A magyar magánhangzók történetéből 97
Bog és családja 119
Bibasz 120, 239
A Thomsen-ünnepről és az Emlékkönyvről 131
Karakalla 143
Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból 241, 292
Régi török jövevényszavainkhoz 401
Grammaticus: A Magyar Figyelő nyelve 82
Gyárfás Tihamér: Nyelvtörténeti adatok 269, 371, 418
H. A. : A mi édes magyar nyelvünk 186
Heinlein István: Adalék a magyar mesterszók gyűjtése történetéhez 331
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1911-ben 260
H. I.: Pásztor 288
Horger Antal: Esztováta és zarándok 11
Rajt, -ról és reá alaktanához 199
Horger Antal: Bolgár-török jövevényszavaink . . . 445
Horváth Endre: Pozdorjára való. Tüskére való . . . 284
Horváth János. Ignotus felolvasása a Nyugat magyartalanságairól 5
Imre József: Tanulni fogtam és hályog-műtettek. . 93
Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok 227
Kardos Lajos: Észrevétel Vörösmarty nyelvtudományi
dolgozataihoz 453
Kemenes Pál: Mostoha-atya 287
Te nem szeretsz Pesten? 336
Kisejlik 336
Bors helyett borsó 336
Kertész Manó: Ludas 106
Szólásmagyarázatok (Tündér Ilona. Küldött farkas) 433
Kollányi Ödön: A dunaradványi molnárok mesterszavai 44, 90
Komáromy Lajos: Burjánirtás 279
Komlóssy Artúr: Tíz év előtt, tíz év után 95
Kozma Andor: Apacs [„Az Ujság"-ból] 373
K. P.: Csonk 376
Pali 432
Legel 432
Vidla = villa 466
Kräuter Ferencz: Fattyú 167, 413
Parázs 225
Lampérth Géza: Apacs [„Az Ujság"-ból] 374
Legányi Gyula: Szellemdús és társai 142
Lehr Albert: Tíz év előtt, tíz év után 39, 78
Arany-magyarázatok. XXXII. El merte
mondani 117
Arany-magyarázatok. XXXIIL Reminiscentiák 164
Arany-magyarázatok. XXXIV. Szántatlan, vetetlen maradtam 220
Egy szál ingbe 238
Anachronismus Arany Toldijában . . 285
Visszaperdül mint a gyűrű 286
Rémlátó 287
Közmondások 335
A ivetterleuchten magyar neve. . . . 335
Arany-magyarázatok. XXXV. Javítások 356
Szagát érez . 383
Arany-magyarázatok. XXXVI. 1. Madárlátta. 2. Plágium. 3. Szőlősgazda. 4. Dorongot ő is hirtelen kapott fel 405
Üsti 444
Megrágta a szíjat 458
Mágócsy-Dietz Sándor: Fulák 94
Melegdi János: Még egyszer a c'ohoccal 29
Lyczei János Szójegyzéke 126
Vácz = Voácz? 133
Omsóér 364
Bajza 409
Melegdi János: A Szepes név eredete 427
Berneker, Slav. EtWb 432
Melich János: Fulák 28, 122, 231
Hiedelem 143
A tővégek palatalisatiójáról 145
Hungari 192
A jász népnévről 193, 262
Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai
Szótárból . 241, 292
Pesti lélek = bestye lélek? 326
Borkút 336
A magyar Tátra-uév eredetéről . . . 337
Erdősi Sylvester nevéről 368
A nájnagyobb-féle felsőfokról, . . . 385
Bútor 408
Tátra 431
Gereblye 432
Mészöly Gedeon: Rokon 121
Erdő 366
M. J.: Új szó? 48
Vajákol 96
Moenich Károly: Székes-Fehérvár városa levéltárából . 75
Német Károly: Nyúlhistória 240
- Nyi: Kaiblinger Fülöp, Alkotó nyelvtudomány 231
Paal Gyula: Fulák 240
Pais Dezső: Göcsej 124
Színt jelentő melléknevek lappangó kicsinyítői 300
A hőke etymologiájához 367
Az aszó elhomályosult összetételei . . 391
Magyar szövegmaradványok 415
Palkovics Sándor: Följegyzések különféle helyekről . . 379
Ponori Thewrewk Emil: A rácz és szerb 240
Te nem szeretsz Pesten? 384
Putnoky Imre: Szerb 33
Visszaszívni 34
Szőke Duna 72
A sövényt hágni 72
Megölő betű 73
Budapest 172, 287
Budapest, az ország szíve 225
János pap országa 264
Anyó 264
Nyúlhistória . 287
Szalmaözvegy 367
Réthei Prikkel Marián: Ludas 157
A borbélyok régi magyar nevei . . . 262
Veres ének 263
Versezet 264
Egy régi németesség 325
Bír valamivel 325
Érzéketlen 367
Védelem 411
Réthei Prikkel Marián: Illa berek 436
Jótét-lélek 459
Rubinyi Mózes: Révai Miklós magyar nyelvtudományi
kézikönyve 54
Sági István: Nyelvújítási adatok 375
A magyar-oláh érintkezések kérdéséhez 419
Tátra - Fátra 462
Schuchardt Hugó: Koponya 29
Simai Ödön: Letartóztat 30
Perújítás 31
Vagyon 31
Kazinczy Ferencz nyelvújítása 61, 109,
210, 312, 346
Földi János Magyar Grammatikája . . 177
Nyelvújítási adatok 274
Simonfi János: Dugába dől 460
Serleg és ajak széle közt 461
Szabó Endre: Bibasz 239
Szabó Márton: Sajógömöri tájszók 429
Székely István: Szőke Duna 143
Szembeny János: Még egyszer szemben 233
Szerkesztőség: A Magyar Nyelvőr jubileuma 38
A Bécsi-codex forrása 134
Codex-irodalmunk forrásjegyzéke . . 230
Magyar és új magyar 230
Gagyista [„Az Újságából] 374
Mesterségek szótára 468
Szigetvári Iván: Kocsonya 94
Szily Kálmán: Váránkozik 34
A Döbrentei-codex viszonya a Münchenivel 49
Dörög, dördül és görög, gördül ... 73
Németből csinált latin szók a magyarban 136
Világít 226
Dicsekedik 268
Révai Miklós „Elaboratior Grammatica
Hung."-ja történetéhez 277
Kassai József Magyar-Diák szókönyve
történetéhez 278
Dávid Ferencz: „Rövid magyarázat" . 278
Ady, Edvy 287, 468
A -kod és -kodik igeképzők történetéhez 328
Suhancz és suhanczár 362
Szinnyei József: A magyar ablativus-rag eredete . . . 289
A mi „nincs meg a M. Tájszótárban" . 389
Sz. K.: Budapest utczanevei 38
Békít, negyedévi 48
Mihamarább 93
Bált - bálat 192
Méltatlankodik 384
Omsós és imsós 466
Sztrokay Lajos: Vízfulás 383
Tolnai Vilmos: Ágról szakadt, fától szakadt 69
Tolnai Vilmos: A nagyság átka 70
Parázs 70
Szíszó 71
Bogara van 224
Följött a hava 225
Irodalom 265
Nyék 266
Serleg és ajak széle közt 267
Döbög: Katona Bánk bánjához . . . 410
Ragaszt: Arany János „Első Lopás"-ához 410
Föltekeri az eszét 461
Erdősi Sylvester nevéről 462
János pap országa 466
Tömlő Lajos: Tanulni fogtam 48
Önmagam 96
Tömörkény István: A kalaposság mesterszavai 138
Trencsény Károly: Életpuszta 122
Szemben 135
Szembenyvei szemben 376
Trócsányi Zoltán: Járvány-tanító 74
Nyúl-história 74, 192
Rakhely 75
Dr. Béla Obál: Hungarica Vitebergensia
129, 176
Suvanczár 414
Tr. Z.: A Magyar Merkúr 1794. évfolyamából. 272
Túri Mészáros István: Hortobágyi tájszók 90, 139, 187, 236,
282, 334, 378
Vargha Damján: Adalék a Moson-Szentmiklósi nyelvjáráshoz 235
Velledits Lajos: Adalékok Pápay Sámuel nyelvészetéhez 17
Tábornok. Szócsaplár. Farkasság. Véren
folyt 36
Kresznerics Ferencz kéziratai. ... 59
Az ünnepnapok magyar nevei 204, 249, 344
Vidéki Magyar: Az a bizonyos „pösti nyelv" (az „Alkotmány"-ból) 376
Viszota Gyula: Vörösmarty ismeretlen nyelvtudományi
dolgozatai 214, 255, 308, 350
Wichmann György: Arasz 320
Erdő 320
Ördög, érdég 321
Múlik . 324
Orom 325
Závodszky Levente: Nyelvtörténeti adatok 330, 369
Zsinka Ferencz: A -nyi képzőhöz 14ö
Nyelvtörténeti adatok 370
Zsiros Lajos: Magas paripára ül 377
Levélszekrény: 48, 93, 142, 192, 238, 285, 335, 383, 431, 466
Népnyelv: 44, 90, 138, 187, 235, 282, 334, 378, 427
Rovás: 39, 78, 135, 281, 376
Társasági ügyek: 47, 92, 141, 144, 189, 237, 285, 381, 430
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december

A borító és a lapélek foltosak. A címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba