Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1930. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXVI. évfolyam 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Egy fekete-fehér fotóval illusztrálva. Július-augusztus hónapban nem jelent meg. Dupla számok. Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
Elnöki megnyitó.
Tisztelt Közgyűlés!
Körülbelül egy félszázaddal ezelőtt tervezgették először egy magyar nyelvtudományi társaság megalapítását. A tervezgetés csak odáig... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
Elnöki megnyitó.
Tisztelt Közgyűlés!
Körülbelül egy félszázaddal ezelőtt tervezgették először egy magyar nyelvtudományi társaság megalapítását. A tervezgetés csak odáig jutott el, hogy félig-meddig megállapodtak a társaság elnevezésében. Révai-Társaság lett volna a neve, de voltak, akik aggodalmaskodtak, hogy ez a név összetévesztésre adhat alkalmat. A társaság létrejötte semmi esetre sem ezen múlt, de hogy min múlt, azt nem tudni.
A hamu alatti parázs sokáig hamvadozott, de nem vált egészen holtszénné. Közben-közben élesztgették, amíg végre a jelen század első évének végén "egy magánkörű értekezleten több szaktársunk azt indítványozta, alakítsunk egy új társaságot népnyelvi és népköltészeti adatok gyűjtésére s a magyar nyelvjárások tanulmányozására". (MNy. I, 46.) Ennek az eredménye volt az a „Felhívás Nyelvtudományi Társaság alapítására," amely 1903 október havában a napilapokban és a következő hónap közepén a Magyar Nyelvőrben megjelent. Ez a fölhívás így kezdődött: „Minden nemzetnek féltett kincse és védő pajzsa a nyelve. Nekünk is, magyaroknak, hazafias kötelességünk, hogy vállvetve munkáljunk nyelvünk erejének és fényének gyarapításán, hogy megóvjuk a külső térveszteségtől s a belső romlástól, hogy napfényre hozzuk kincseit az évszázadok irodalmából és népünk öröklött hagyományaiból. Nyelvünk megőrizte a magyar nép ősfoglalkozásainak és fejlődő művelődésének emlékeit, azonkívül föltárja a népléleknek számtalan jellemző vonását. Mindezeket a kincseket kiaknázni s a nemzeti művelődés javára értékesíteni csak közös törekvéssel s csak nemzedékek munkájával sikerülhet." Aztán fájlalva említi a fölhívás: „Minden tudománynak - sőt minden segédtudománynak - van nálunk messze kiterjedő társas szervezete, csak a magyar nyelv[é]nek nincs, amely mindnyájunkat leginkább érdekel. Pedig a magyar nyelvtudománynak már dicső múltja van, vannak hosszú időre terjedő hagyományai, küzdelmei, diadalai. Ez a tudomány mind tárgyával, mind eddigi eredményeivel érdemet szerzett rá. hogy szabadon működő, állandó és széleskörű társulással szolgáljuk további fejlődését." (MNy. I, 44.) Vissza

Tartalom

Balogh József: Néhány igénk értelmi és alaki bővüléséről 221
Bárczi Géza: Mécs 30. - Ó-francia jövevényszavaink problémái 109, 172. - Címer 302. - Márc 389
Bátky Zsigmond: A székesfehérvári Kecskeméthez 209
BGH.: Szolidarizmus 71. - Komplexum 240. - kossuthlajosi, szabódezsői, széchenyis és társaik 319
Bóka László: Setälä legújabb tanulmányai 71. - Pisgás, pizsgás 127. - Bölcstelen 391. - Hegedűs Lajos, Magyar hanglejtésformák grafikus ábrázolása 404
Buzás Dezsó: Csődület 419. - Maradéktalan, szabódezsői 420
Csefkó Gyula: Lágyad 60. - Möndölecske 61. - Csődül 211. - Aja 304. - Az osztószámnevek történetéhez 386. - Papramorgó 391
Csűry Bálint: A csángó miatyánk 170. - Személy = szem.
Csapás 213. - Vidacs 214. - A székely és csángó mondathanglejtés 249
Eckhardt Sándor: Micolt 167
Fekete Lajos: Számnevekkel alakult oszmánli-török helynevek 33. - Az oszmánli-török nyelv hódoltságkori magyar jövevényszavai 257
Fest Aladár: Vérfürdőt rendez 222
Fincziczky István: A. Meillet, Les langues dans l'Europe nouvelle 223. - Kosztolányi Dezső, A magyar nyelv helye a földgolyón 402
Fludorovits Jolán: Latin jövevényszavaink hangtana 45, 118, 189, 276, 370
F-y Gy.: Átjátszani 239
Galgóczy Ferenc: Sáhos 128
G. J.: Pragan 240
Gulyás József: Décbunda 240. - Csődül. Debreceni szeme van 336
Gulyás Pál: Ki volt a kolozsvári „Arithmetica" magyar fordítója? 299
Györffy István: A szűrszabómesterség 411
György Lajos: Folnesies Alvinájának eredetije 254
Györy János: Kocsi szavunk francia megfelelője 380
Hartnagel Sándor: Terrasz és messzaliánsz 53, 160
Hartyáni Zoltán: Elhat 335
Vitéz Házi Jenő: Prenner Kristófné levele 1547-ből 411
Horger Antal: Pók 85
Horváth Endre: A kecskeméti görögbetűs házasságkötőformához 78
Ila Bálint : Kapúcsi Ferenc magyar nyelvű kijelentése 1492 tájáról 232
Iványi Béla: Pótlék az Oklevél szótárhoz 148, 328, 409
Jablonkay Gábor: Szolidarizmus 143. - „Rövid ortográfia" 221
Jakubovich Emil: Titkári jelentés 1929-ről 235
Juhász Jenő: A zemplénmegyei Tolcsva kéziratos jegyzőkönyveiből 151, 233, 331. - -li végű szavainkhoz 207. - Az avagy, vagy kötőszó eredetéhez 297. - Dokhec 305. - Tócó 392. - El szok jönni 401
Kemenes Pál: Tornác a. m. Gartenhaus 130
Klemm Antal: A vagy, avagy kötőszó eredetéhez 385
Klinda Teofil: A levélcímzés módja 160
Kovács Géza: Folnesics "nőstényítés"-éhez 387
Kölcsey Dezső: Naghzegh 239
K. P.: Nyugszó 127. - A j>ty - gy változás kora 159.- Votyák, osztyák 238. - Vihor 418
Laziczius Gyula: A phonologiáról 38. - Egy magyar mássalhangzóváltozás phonologiája 266
Losonczi Zoltán: Egy félbemaradt hangváltozásról 185
Lovas Rózsa: Agyarog-acsarog, vigyorog-vicsorog 131. - A lelki jelenségek nyelvi kifejezéseinek jelentéstanához 287, 359
Lukcsics Pál: Szólásmondások a zsélyi levéltár XVI. századi magyar leveleiben 75. - Adalék a gróf Zichy-nemzetség zsélyi levéltárának magyar nyelvemlékeihez 150. - A zsélyi magyar szójegyzék 1572-ből 227
Melich János: Az ö, ő hang jegyéről 44. - A magyar Küküllö = oláh Tárnává < délszláv Trnava névhez 62. - Orbán Gábornak 79.- X-XIII. századi német tulajdonneveinkről 124. - A határ szóról 161. - Női név Imréből 306. - Nemez 366
M. J.: Dengyel. Valus, Vallus 80. - Magyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek 144. - Zsirai Miklós, Jugria 325. - Győrré 335. - Csarnok 419
Moravcsik Gyula: Az onogurok történetéhez 4, 89, 336
N.: Bolygó zsidó-örök zsidó 65. - Kérdez valamit 69. - Kérdez utána 71. - Centenárium 158. - In den Sielen sterben 159, 240. - Városban és falun 206. - Vérfürdőt rendez 223. - A napokban 334. - Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 335. - A hasonult -vel rag írásmódja 402. - Szimfónia 418
Nagy J. Béla: Nyelvművelő újságcikkek 66, 141, 311, 396. - A hasonult -vel rag írásmódja 216. -Jó napot! Maradéktalan 318
N. T.: Gyécsán 239
Pais Dezső: Konstantinos törzsneve 298. - -goj és -voj utótagú szláv személynevek magyar fejleményei 307. - Glád 350
Papp István: A mondat részei 200
P. D.: Kecskemét Székesfehérváron 133
PK. LL.: Sima 239
R. R: Sima 159
Radványi Sándor: A levélcímzés módja 160
Rásonyi Nagy László: Hóman Bálint magyar történetének első kötete 320. - Karaiman, Caraiman herceg 392
R. I.: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára 72
Sági István: Szent Margit szigete 116
Schwartz Elemér: Lágymányos: Szent Imre-város 133. - Elemér 183. - Objektív helynévkutatás 205. - Heimrich-Imre 346
S. I.: Vitéz Rózsás József, Magyarosan, katonásan 145. - Volyva 393
Simon László: Ponyva a vásznon 315
Strömpl Gábor: Krajna 335
Szalai Miklós: A csángó miatyánk-hoz 335
Szendrey Zsigmond: Mazur 134
Szente László: Feles 214
Szerkesztőség: Könyvismertetések 74, 146, 225, 326, 406. - A levélbeli megszólítás 80. - Nándorfejérvár 240
Sz. F.: Ubi bene, ibi patria 79
Szinnyei József: Elnöki megnyitó 1. - Az -ő igenévképzőnek -é változatáról 83
Sz. J.: Melyet, melyeket mint tárgy 417
Sz. P.: Pléhkutya 240
Techert József: Magyaráz 62
Timár Kálmán: Kelemen Didák mint nyelvújító 126. - Pietás 137
T. J.: Udvaros 336
Tolnai Vilmos: Nyelvében él a nemzet 64. - Bolygó zsidó-örök zsidó 65. - Kérdez utána 70. - Zöld ár. Tavaszi hó, tavalyi hó 138. - Kiáltó szó a pusztában 214. - Makaróni nyelv és irodalom 241, 337
Treml Lajos: Az oláh nyelv magyar jövevényeinek másodlagos -l-jéről 125. - Oláh -ag-ó-magyar -ag? 207. - Az oláh chipeS: magyar képes jelentéstani viszonyához 208. - Magyar bákány<: oláh pogan 310. - Magyar csók - oláh tuc 393
Túri Mészáros István: Debreceni szeme van 216
T. V.: Majomsziget, maflasarok 79. - Cselekmény, cselekvény 143
Weszely Gyula: Budapestizmus 218, 400
Zlinszky Aladár: Egészséges, mint a makk 310
Zolnai Gyula: A levélcímzés módja 79. - A hasonult -vel rag írásmódja 139. - Őzbarát? 394
Zsirai Miklós: Munkácsi Bernát 81. - Nyárfa 395
Zs. M.: Etul id est Don 299
Kisebb közlemények 124, 205. 297, 385
Könyvismertetések 71, 144, 223, 321, 402
Levélszekrény 79, 158, 238, 334, 417
Népnyelv 151, 233, 331, 411
Nyelvművelés 66, 139, 216, 311, 396
Nyelvtörténeti adatok 75, 148, 227, 328, 409
Szó- és szólásmagyarázatok 60, 127, 209, 302, 389
Társasági ügyek: Bevételek és kiadások 1929-ben és költségvetés 1930-ra 153. - Pénztári jelentés 156. - A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1929. évről 158. - A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya és számvizsgáló-bizottsága 1-2. f. bor. - Titkári jelentés
1929-ről 235. - Jelentés az 1929. évi Szily-jutalomról 237. - Új tagjaink 5-6. f. bor.
A borítékon: Tartalom. Tudnivalók. A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya és számvizsgáló-bizottsága. Nyugtázás. Kérelem. A MNyK. füzetei. A MNyT. kiadványai. Új tagjaink. Értesítés.
Melléklet: Munkácsi Bernát arcképe 3-4. f.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1930. január-december Magyar Nyelv 1930. január-december Magyar Nyelv 1930. január-december Magyar Nyelv 1930. január-december Magyar Nyelv 1930. január-december Magyar Nyelv 1930. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
8.280 Ft
4.140 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!