1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar nyelv 1964/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata LX. évf. 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Magyar nyelv
LX. évf. 1964. március 1. szám
Melich János
1872. szeptember 16. - 1963. november 20.
Szeretett Mesterünk!
A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd... Tovább

Előszó

Részlet:
"Magyar nyelv
LX. évf. 1964. március 1. szám
Melich János
1872. szeptember 16. - 1963. november 20.
Szeretett Mesterünk!
A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében búcsúzom Tőled, a magyar nyelvtudomány nesztorától és a legnagyobb tudósától. Megtört szívvel állunk itt ravatalodnál, az emberi élet e szükségszerű végállomásánál." Vissza

Tartalom

1964. március LX. évf. 1. szám
Tartalom
Kniezsa István: Melich János 1
Bárczi Géza: A nyelvjáráskutatás újabb eredményei és feladatai 3
O. Nagy Gábor: A készülő Magyar Szinonimaszótárról 16
Pais Dezső: Gajdol 31
Hexendorf Edit: Egy kettős szóalak tanulságai 47
Antal László: A magyar jelző három különböző nyelvtani koncepció fényében 61
Pásztor Emil: Arany János "Toldi"-jának nyelvi gazdasága 68
Inczefi Géza: A földrajzi nevek átvitelének néhány kérdése 80
Kisebb közlemények 86
Szó-és szólásmagyarázatok 94
Nyevművelés. Török Gábor: Mi fér rá a margóra? 103
Nyelvtörténeti adatok. Domokos Pál Péter: Kézdiszentléleki Földjegyzék-Zsoldos Jenő: Tallózás a XVIII. század magyar nyelvében 104
Nyelvjárások: Schram Ferenc: Vaszar vidéki régi tájszavak 118
Szemle. Kiss Lajos: Monográfia a cseh családnevekről 122
Társasági ügyek. Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 125
Levélszekrény 128
---------------------------------
1964. március LX. évf. 2. szám
Tartalom
Pais Dezső: Bárczi Géza ünneplése 129
Benkő Loránd: A magyar nyelvtörténet korszakolásáról 137
Kubínyi László: Az ősi magyar névszótővégi h finnugor előzményének kérdésessége néhány rokon nyelvi párhuzam vizsgálatában 146
E. Abaffy ERzsébet: Mondattani problémák a XVI. században 155
Nyirkos István: A munka-és a szótörténet összefüggésének kérdéséhez 162
Nagy Jenő: Szempontok és eredmények az erdélyi szász nyelvjárás magyar jövevény-szavainak vizsgálatában 167
Horváth Mária: A Szabács Viadala szövegéhez 180
Pusztai Ferenc: A stílusfai meghatározás formai kérdései a publicisztikában 191
Kisebb közlemények 200
Szó-és szólásmagyarázatok 204
Nyevművelés. Bethlenfalvy Géza: Az ázsiai nyelvek átírásának kérdéséhez 213
Nyelvtörténeti adatok. Implom József: Szótörténeti adalékok 217
Nyelvjárások: Beke Ödön: Érdekes bukovinai tájszók, szólások, közmondások 232
Szemle. Fabricius-Kovács Ferenc: Három finnugrisztikai folyóirat 235
Különfélék. Terestyéni Ferenc: Jakob Grimm halálának századik évfodulójára-Lőrincze Lajos: Köszöntő és köszönő sorok a nyolcvanéves Nagy J. Bélának. - Salánki István: Levél Sajnovicsról 244
Társasági ügyek. Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 252
Levélszekrény 256
--------------------------------------
1964. szeptember LX. évf. 3. szám
Tartalom
Juhász József és Szőke István: A Magyar Nyelv Kéziszótára 257
Végh József-Tamás Lajos: Földrajzi nevek gyűjteménye Zala megyéből 273
Ördög Ferenc-Markó Imre Lehel: Mutatvány a "Zala megye földrajzi nevei" című kiadványból 277
Pais Dezső: Ola 282
Végh József: Regionális nyelvjárási szótáraink és a magyar nyelvjárási szókincsarchívum terve 290
Imre Samu: Párhuzam az angol és a magyar nyelvatlaszmunkálatok módszere között 303
Kniezsa István: Irha 310
Kiss Lajos: Kísérletek etimológiai képletek felállítására 314
Grétsy László: A szótévesztés lélektanáról 321
Bojtár Endre: A kelet-európai típusú újabbkori irodalmi nyelvek kialakulásának néhány kérdése 332
Kisebb közlemények 345
Szó-és szólásmagyarázatok 348
Nyelvművelés. Tompa József: Az az az néha fölösleges. - Ladó János: Károli vagy Károlyi Gáspár? - Pais Dezső: A Károly "karvaly" is lehet...359
Nyelvtörténeti adatok. Implom József: Szótörténeti adalékok 364
Különfélék. Sz. Kispál Magdolna: Beke Ödön. - Péter László: Klemm I. Antal 380
Társasági ügyek. Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 382
-------------------------------
1964. december LX. évf. 4. szám
Tartalom
Ligeti Lajos: A magyar nép mongol kori nevei (magyar, baskír, király) 385
Pais Dezső: A régi úton a veszélyben forgó Tátika név védelmére 404
Nyíri Antal: A magyar nyár 'aestas' eredetéről 414
Sulán Béla: A lengyel szókincs legrégibb magyar jövevényszavai 423
Tompa József: "Egyik legnagyobb tévedése"? 428
Imre Samu: Megjegyzések a jelzőkről 433
Sima Ferenc: A Guary-kódexbeli fohha és társai 441
Magdics Klára: A magyar nyelvjárások összehasonlító hanglejtésvizsgálatának első tanulságai 462
Török Gábor: A vers palatoveláris hangszerelése 462
Kisebb közlemények 468
Szó-és szólásmagyarázatok 472
Nyelvművelés. Nagy J. Béla: Női nevek, férfinevek, idegen személynevek 484
Nyelvtörténeti adatok. Implom József: Szótörténeti adalékok - Szabó T. Attila: Kolozsvári gyalázkodás 1491-ből. Egy virágénekmondó kolozsvári leányzó pajzán históriája 1985-ből 487
Nyelvjárások: Katona Imre: Mutatvány a készülő kubikus szótárból 501
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LV. közgyűlése 508

Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4. Magyar nyelv 1964/1-4.

A kötetek borítója kissé elszíneződött, kopott.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba