Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.731

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1968/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - LXIV. évfolyam március, június, szeptember, december

Előszó

Részlet:
"Magyar Nyelv
LXIV. évf 1968. március 1. szám
A nyelv artikulációs mozgásairól a röntgenfilmek fényében
Mivel a röntgenkinematográfia csak az utóbbi években fejlődött ki annyira, hogy... Tovább

Előszó

Részlet:
"Magyar Nyelv
LXIV. évf 1968. március 1. szám
A nyelv artikulációs mozgásairól a röntgenfilmek fényében
Mivel a röntgenkinematográfia csak az utóbbi években fejlődött ki annyira, hogy alkalmazása a természetes gyorsasággal artikulált hangképző mozgások kutatásában lehetségessé vált, megpróbáltak figyelmet fordítani egyes roppant fontos, de egyik egyelőre véglesen nem tisztázott fonetikai problémákra." Vissza

Tartalom

Március
Sovijarvi Anti: A nyelv artikulációs mozgásairól a röntgenfilmek fényében1
Kálmán Béla: Hangrendszer és hangváltozások5
Szabó T. Attila: Az y-féle jelek egy számon nem tartott hangértéke8
Deme László: A magyar nyelv történetéhez - "A magyar nyelv története" kapcsán14
Kovács Ferenc: Két magyar "természettudós" nyelvész23
Papp Ferenc: Hangutánzó és hangfestő szavaink az Értelmező Szótárban32
Rot, A. M.: A magyar nyelv keleti szláv jövevényszavai fonológiai meghonosodásána kérdései38
Lőrincz Lajos: Néfejtés és művelődéstörténet47
Mező András: Megjegyzkések a laza szerkezetű földrajzi nevekhez56
Velcsov Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története56
Kisebb közlemények. Török Gábor: A kiemelő határozó - Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor és Széchenyi István66
Szó- és szólásmagyarázatok72
Bakos Ferenc: Ját
Kis Lajos: Krajnik
Ligeti Lajos: A harang mint csörgő, csengettyű és kolomp
Sipos István: Egy tábori borbélymester a XVII. sézadban89
Nyelvjárások: Kiss Jenő: Az l-ezés a rábaközi Mihályiban99
Szemle. Fabricius-Kovács Ferenc: Finnugrisztikai folyóiratok. (1966.) - Kázmér Miklós: Helynévkutatásunk 1956-tól 1966-ig101
Különfélék: Kovalovszky Miklós: Nagy J. Béla emlékének122
Társaságügyi ügyek: Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből124
Levélszekrény128
Június
Nyíri Antal: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára129
Hadrovics László: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára144
Benkő Loránd: Két olasz jövevényszavunkról154
A. Kövesi Magda: A permi - előmagyar érintkezés kérdéséhez162
Melcsuk Igor: A magyar főnévragozás egy újabb modellje176
Imre Samu: Az ö-zés típusai nyelvjárásainkban192
Keszler Borbála: Szókezdő magánhangzók eltűnése a magyarban196
Kisebb közlemények205
Szabó T. Attila: Észrevételek a magyar becenevek alakulásmódjai ürügyén
Inczefi Géza: Néhány megjegyzés és adalék a laza szerkezetű földrajzi nevekhez
Szó- és szólásmagyarázatok208
Eckhardt Sándor: Erős, mint Esztergom vára
Horpácsi Illés: Füllent
Horváth Mária: Lárma
Kiss Lajos: Macskakő, Plecsni
Kondássy Imre: Fuló
Moór Elemér: Palozsma
Reuter Camillo: Ozolser
Pais Dezső: Ozolser és Funoldi
Nyelvművelés. Grétsy László: Nyelvi hibáztatások és ami mögöttük van220
Nyelvtörténeti adatok. Gregor Ferenc: Szótörténeti adalékok226
Nyelvjárások. Hajdú Mihály: Adatok a XVIII-XX. század névdivatjának földrajzi vizsgálatához232
Szemle. Kázmér Miklós: Helynévkutatásunk 1956-tólé 1966-ig245
Levélszekrény255
Szeptember
Szathmári István: Dugonics András nyelvéről és stílusáról257
Tompa József: Nyelvi régiség és stilisztikai régiesség262
Mollay Károly: Szófejtés és tudománytörténet278
S. Meggyes Klára: A szócsaládon belüli szinonimia a ver igében és visszaható származékaiban290
Mikesy Sándor: Adalékok a személynevek földrajzi körzetek szerint való jelentkezéséhez300
Fehértói Katalin: Egy XIV. századi nagybirtok jobbágyainak személynév-anyaga317
Kisebb közlemények: Sima Ferenc: Hirtel, mezejtel, sajtal331
Szó- és szólásmagyarázatok334
Csőre Pál: Harasztfa, haraszt erdő
Horpácsi Illés: Kecsegtet
Kiss Lajos: Még egyszer a miskárol-ról
Pais Dezső: Szomotor: Szomorú-tor
Rihó-tábor
Reuter Camillo: Fagyal
Nyelvtörténeti adatok347
Kovács Sándor Iván - Kulcsár Péter: Száz adat "A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára" I. kötetéhez
Papp László: Magyar nyelvemlékek a brünnei levéltárban
Nyelvjárások: Balogh Lajos: A szótagzáró l kérdéshez
Kiss Jenő: A szótagzáró l a rábaközi Mihályiban
Szemle. Abaffy Erzsébet: A magyar hangtörténeti kutatások 1958-tól 1967-ig364
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXIV. közgyűlése. - Hasan Eren tiszteleti tagunk üdvözlése372
Levélszekrények. Fettich Nándor: Válasz Pais Dezső a zempléni honfoglalás kori fejedelmi sír dolgában
Pais Dezső: Tehát Árpád mégsem volt apagyilkos, de Szomotor mégis Zomorutor volt?382
December
Mollay Károly: Szófejtés és tudománytörténet385
S. Meggyes Klára: A szócsaládon belüli szinonimia a ver igében és visszaható származékaiban393
Gulya János: Számon tartották-e őseink az anyaági rokonságot?402
Békési Imre: Gombocz jelfelfogásáról marxista pszichológiai szempontból407
Zsilka János: Konnexió, junkció, transzláció416
Benkő László: Képszerűség és lexikográfia426
Kisebb közlemények434
T. Lovas Rózsa: Látom kelet leggazdagabb irányait - Exotikus illat - Fábián Pál: Javaslat nyelvtörténeti korszakolási ügyben
Simonyi Dezső: Tárkány helységeinek és az avarság
Kiss Jenő: Az igésítő képzők kérdéséhez
Szó- és szólásmagyarázatok448
Bakos Ferenc: Hurbol
Hexendorf Edit: Hosszútűrő
Kiss Lajos: Térdkalács. Tomp. Tükörszó. Ükörke. Vargánya.
Kósa László: Csép, csikó, másfélfa
Kunszery Gyula: Aszal - aszó. Békeharc. Agresszor
O. Nagy Gábor: Irtózik
Scheiber Sándor: Terefére448
Nyelművelés: Kovalovszky Miklós: Mi van ezen belül?462
Nyelvtörténeti adatok465
Kiss Lajos: Szótörténeti adalékok
Kelemen Lajos - Szabó T. Attila: XVI. századi magyar nyelvű levelek a Suky levéltárból
Pais Dezső: Újra az 1302: Zuchugo a. m. szocsogó465
Nyelvjárások480
Végh József: A földrajzinév-gyűjtők 1967. évi országos tanácskozása Balatonbogláron
Márton Gyula: Adatok a kabala kanca elterjedéséhez a székely nyelvjárásban
Szemle487
E. Abaffy Erzsébet: A magyar hangtörténeti kutatások 1958-tól 1967-ig
Gregor Ferenc: A Besztercei Szójegyzék szlovák elemei?
Erdődi József: A magyar szókészlet finnugor elemei
Etimológiai Szótár - I. kötet
Különfélék: Sebestyén Árpád: Búcsú Sulán Bélától505
Társasági ügyek. Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből506
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4. Magyar Nyelv 1968/1-4.

A kötetek borítója kissé elszíneződött, enyhén kopott.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba