1.017.416

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1976/1.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata LXXII. évfolyam március

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya nevében fájdalommal búcsúzom Bárczi Géza akadémikustól.
Bárczi Géza 36 évig volt tagja Akadémiánknak,... Tovább

Előszó

Részlet:
"A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya nevében fájdalommal búcsúzom Bárczi Géza akadémikustól.
Bárczi Géza 36 évig volt tagja Akadémiánknak, 1939 óta levelező, 1947 óta rendes tagja. Még gyakorló gimnáziumi tanár korában választották levelező taggá; egyike volt azoknak, akik kezdettől fogva áldozatkészen, szívvel-lélekkel vettek részt tudós testületünk munkájában. Van, akinek rangja, híre akkor nő meg, ha az Akadémia tagjai sorába választja, és van, akinek neve ad díszt az Akadémiának. Bárczi Géza az utóbbiakhoz tartozott. Korábbi évtizedekben csak szűk szakmai körök ismerték, - Szófejtő Szótára megjelenése óta azonban már egy ország tartotta számon. Tekintélye, híre nőttön nőtt, az utóbbi évtizedekben a Magyar Tudomány „nagy öregjei" közé számított. Annak a nagy sornak tagja volt, amely még a századelőn szerezte meg alapműveltségét, képzettségét, akkor kötelezte el magát az egyetemes és magyar tudomány szolgálatára. Mindvégig őrizte a tudományba, a megismerhetőségbe vetett hitét, és azt a meggyőződését, hogy a tudósnak kötelessége ismereteit érthető és világos módon továbbadni.
Ez is magyarázza, hogy buzgón és áldozatosan vett részt az Akadémia munkájában, - még késő öregségében sem volt olyan osztályülés, amelyen nem jelent meg, ahol higgadt, lényeget érintő felszólalásával ne segítette volna munkánkat. Fontosnak tartotta a tudományos közélet demokratizmusát, ugyanakkor éberen őrködött a színvonal megőrzésén, lényegesnek tartotta, hogy részt vegyen a tudományos bizottságok munkájában; már fáradtan és betegen az utolsó ciklusban is új munkabizottságot alakított meg és vezetett.
Amikor az Akadémia nevében búcsúzom tőle, nemcsak a nagy tudóstól, nemzedékek nevelőjétől, hanem jóbarátunktól, a szerény, bölcs és ironikus embertől, fiatalabbak segítőkész kollegájától veszek búcsút. Halálával a magyar nyelvtudomány egyik nagy fejezete zárult le. És ez a búcsú figyelmeztet kötelességünkre is: a nemzeti tudományok és közte a magyar nyelvtudomány ápolásának, fejlesztésének, megőrzésének és folytonos megújításának kötelességére int. Így leszünk méltók Bárczi Géza emlékéhez." Vissza

Tartalom

Szabolcsi Miklós-Benkő Loránd-Szathmári István-Lőrincze Lajos-Nyíri Antal- Sebestyén Árpád-Papp László-Schiller Judit: Búcsú Bárczi Gézától 1
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van 11
Bencédy József: Az iskolai anyanyelvi nevelés programja 27
Benkő Loránd: A magyar szótörténeti kutatások kiemelkedő eseményéről 39
Rásonyi László: Azonos földrajzi nevek a baskír és a magyar földön 48
Rácz Endre: Kongruencia és redundancia 53
Wacha Balázs: Az igeaspektusról 59
Kozma Endre: Az intonáció és a szórend kapcsolatáról 69
Lengyel Zsolt: Magyar gyermeknyelvi kutatások a XIX. században 81
Kisebb közlemények. Antal László; Gondolatok a magyar névmásokról 90
Szó-és szólásmagyarázatok. Kiss Jenő: Magyar szavak a svédben. - Palkó István: A Sabaria-Savaria elnevezés latin-e ? 94
Nyelvjárások. Szabó József: Megfigyelések a nagykónyi nyelvjárás változásáról, különös tekintettel a köznyelvi hatásra 100
Szemle. Kálmán Béla: Pais Dezső, A magyar Ősvallás nyelvi emlékeiből. - Nagy Ferenc: Társadalom és nyelv. - Ruzsiczky Eva: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből 114
Különfélék. Kovalovszky Miklós: Lőrincze Lajos hatvan éves. - Kázmér Miklós: Vladimír Smilauer nyolcvan éves 123
Nyelvtörténeti adatok: Sugár István: Az egri várszámadások magyar szavai 1548 és 1564 között 126
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1976/1. Magyar Nyelv 1976/1. Magyar Nyelv 1976/1. Magyar Nyelv 1976/1. Magyar Nyelv 1976/1. Magyar Nyelv 1976/1.

A borítón bejegyzés és aláhúzás látható. A gerinc enyhén elszíneződött, kopottas.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba