1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1977/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata LXXIII. évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám

Tompa József: Földiekkel játszó 1
E. Abaffy Erzsébet: A műveltető igékről 9
B. Lőrinczy Éva: Az l, r és j hangok azonos magatartásformái a magyar nyelv bizonyos kételemű mássalhangzó-kapcsolódásaiban 20
Király Péter: Az óbolgár krónikák Qgre népneve 31
Erdődi József: Időszámításunk 49
Schütz Ödön: Egy régi török lovas szakkifejezésünkről 67
Fazekas Tiborc: A szóföldrajz alkalmazhatósága egy népcsoport eredetének meghatározásában 76
Gáspári László: Adalékok a nominális stílus természetéhez 87
Kisebb közlemények.
Szende Tamás: Hangrendi kivételek értelemmegkülönböztető színeváltozásáról 95
Szó- és szólásmagyarázatok. Zivatar.
A. Molnár Ferenc: Hízelkedik.
Velcsov Mártonné: Teher 97
Nyelvjárások.
Balogh Lajos: A Magyar Nyelvjárások Atlaszának kiadásra nem kerülő térképlapjai 104
Szemle. 109
Nyelvtörténeti adatok.
Bakos József: A szitkozódás, a káromlás, a becstelenítés nyelvi formái Eger város régi jegyzőkönyveiben 119
Társasági ügyek.
Keszler Borbála: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 124

2. szám
Lőrincze Lajos: Németh Gyula 129
Benkő Loránd: A legrégibb magyar szövegemlék-csoport: Bevezető. Általános észrevételek 130
Ligeti Lajos: Börtü és világosan török eredetű szavaink 146
Hasan Eren: Az üvecs szó magyarázatához 154
Gregor Ferenc: A latin jövevényszavak kérdése a XVII. század közepén Szalárdi Siralmas Krónikája alapján 159
E. Abaffy Erzsébet: A műveltető igékről 176
A. Kövesi Magda: A finnugor nomenverbumok kérdéséhez 188
Tóth Endre: Eötteven seu via antiqua Romanorum 194
Kisebb közlemények.
Borzsák István: Vitéz János latinsága - magyar szempontból.
Kerényi Ferenc: XVIII. század végi drámáink személynevei.
Dienes Erzsébet: Az Érdy-kódex a "Magyar nyelvemlékek"-ben 201
Szó- és szólásmagyarázatok.
Bernáth Béla: Éjnek évadán.
A. Molnár Ferenc: Kukucska 211
Nyelvművelés-
Pásztor Emil: Javaslat a műveltető igék helyesírási szabályának módosítására.
Tompa József: Helyesírás és nyelvi valóság 213
Nyelvjárások.
Kiss Jenő: Megjegyzések a tájszótárírásról 221
Szemle.
Mollay Károly: Hadrovics László, Szavak és szólások.
Szabó Zoltán: Herczeg Gyula, A modern magyar próza stílusformái.
Hajdú Mihály: Balogh Lajos-Király Lajos, Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza
Kiss Gabriella: Komoróczy Géza, Sumer és magyar?
Korompay Bertalan: Szempontok a Kalevalához 226
Nyelvtörténeti adatok.
Molnár József: Calendarivm magiar nielwen.
Bakos József: A szitkozódás, a káromlás, a becstelenítés nyelvi formái Eger város régi jegyzőkönyveiben.
Dömötör Sándor: Doboz községi ragadványnevek betűjelei a XVIII-XIX. századból 239
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 520

3. szám
Kovalovszky Miklós: Néhány vázlatpont Ady költői nyelvtanához 257
Balázs János: Új etimológiai szótárunk a mérlegen 265
Imre Samu: A mai magyar nyelvtudomány néhány szintézise 279
Benkő Loránd: A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: Olvasatok. Értelmezések 288
Püspöki Nagy Péter: A magyar rovásírás eredetéről 303
Németh Marietta: A Példák könyve jelzős szerkezeteinek vizsgálatából 313
Sasvári László: A hazai görög katolikusok sajátos egyházi szavai 325
Kisebb közlemények.
J. Soltész Katalin: Megjegyzések a régi naptári elnevezésekhez 335
Szó- és szólásmagyarázatok.
Bernáth Béla: Éhkopp.
Fogarasi Miklós: Magyar huszár - olasz ússaro, ússero.
Somogyi Béla: Focizás.
Takács Lajos: Mór, móros 336
Nyelvművelés.
Farle János: Az elválasztás szabályozásának időszerű kérdései 344
Nyelvjárások.
Zelliger Erzsébet: Szövegmutatványok Vága (Váhovce, Csehszlovákia) nyelvjárásából 358
Szemle.
Kiss Jenő: Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830-1970. Band I. Ungarisch
Korompay Klára: Az etimológia elmélete és módszere.
Kálmán Béla: Lotz János, Szonettkoszorú a nyelvről.
Gerstner Károly: Takács Lajos, Egy irtásfalu földművelése.
Dienes Erzsébet: Bán Imre, a Karthausi Névtelen műveltsége 362
Nyelvtörténeti adatok.
Mizser Lajos: Cserpévár 1568. évi leltára 380
Társasági ügyek.
Benkő Loránd: Nyíri Antal köszöntése a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 382

4. szám
Megemlékezések az Eötvös Kollégiumban
Lőrincze Lajos: Beszéd Gombocz Zoltán emléktáblájának leleplezésekor 385
Sőtér István: Gombocz Zoltán 387
A tudományos ülésszak anyaga
Szathmári István: Elnöki megnyitó 389
Harmatta János: Megemlékezés Gombocz Zoltánról 392
Ligeti Lajos: Gombocz Zoltán mint turkológus 395
Benkő Loránd: Gombocz Zoltán szerepe a magyar történeti nyelvészetben 402
Tompa József: Gombocz Zoltán a tanítvány szemével 409
Balázs János: Gombocz Zoltán és a korabeli általános nyelvészet 414
Tóth Gábor: Gombocz Zoltán és az Eötvös Collegium 421
Nyíri Antal: Gombocz Zoltán emlékezete 425
Kálmán Béla: Üdvözlő beszéd a Gombocz-emlékünnepségen 426
Lakó György: Gombocz Zoltán finnugor nyelvészeti és őstörténeti munkássága 427
Szathmári István: Gombocz Zoltán és a stilisztika 435
Rácz Endre: Gombocz Zoltán magyar grammatikai munkássága 444
Károly Sándor: Gombocz Zoltán és Jelentéstana 459
Molnár József: Gombocz Zoltán, a magyar kísérleti fonetika úttörője 468
Winkler Zsuzsanna: Gombocz Zoltán diákévei 475
Benkő Loránd: Elnöki zárszó 480
Szemle.
Kassai Ilona: Szende Tamás, a beszédfolyamat alaptényezői.
Siptár Péter: Josef Vachek, Written language.
R. Molnár Emma: Szilágyi Ferenc, Csokonai dunántúli tájszógyűjtése 482
Különfélék.
Bartók János: Kodály Zoltán megállapításai a beszédbeli nyelvhelyességről 492
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXXIII. közgyűlése.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 499
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1977/1-4. Magyar Nyelv 1977/1-4. Magyar Nyelv 1977/1-4. Magyar Nyelv 1977/1-4.
Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba