1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar nyelv

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kötetünk az Akadémiai Kiadó "Akadémiai Kézikönyvek" sorozatában jelenik meg. A kézikönyv szó értelmezése azonban ma már lehet "valamely tudományág eredményeit rendszerező, összefoglaló mű", ez az... Tovább

Előszó

Kötetünk az Akadémiai Kiadó "Akadémiai Kézikönyvek" sorozatában jelenik meg. A kézikönyv szó értelmezése azonban ma már lehet "valamely tudományág eredményeit rendszerező, összefoglaló mű", ez az értelmezés a 19. századi, 20. század eleji látásmódot tükröz, amikor ilyen összegező mű a nyelvtudományban még elképzelhető lett volna. A nyelvtudománynak a 20. század második felében bekövetkezett robbanásszerű fejlődése és hihetetlen differenciálódása, illetve részdiszciplínákra bomlása azonban ilyen rendszerező, összefoglaló mű megírását lehetetlenné teszi. Aki csak kicsit is ismeri a nyelvtudomány mai helyzetét, ilyen igénnyel nem léphet fel egy kézikönyvvel szemben.
A nyelvtudomány differenciálódásának van egy másik fontos következménye is. Míg a 20. század első felének nagy nyelvtudósai (így például Gombocz Zoltán és Laziczius Gyula) a nyelvtudomány bármely kérdéséhez szakavatottan tudtak hozzászólni, ma nincs olyan nyelvtudós, aki ezt megtehetné. A nagyfokú specializálódás miatt a nyelvtudomány különböző területeinek művelői sem tudnak mindig szót érteni egymással. Ez a fejlődés a természettudományok számos területén már korábban elkezdődött, bennünket a múlt század utolsó évtizedeiben ért el. Mindez természetesen nem könnyítette meg a szerkesztő dolgát, szerencsére azonban a lektoroknak egy olyan gárdájára támaszkodhatott, akik szakterületüknek alapos ismerete alapján szóltak hozzá az egyes fejezetekhez. Vissza

Tartalom

Kiefer Ferenc: Bevezető7
Első rész
Nádasdy Ádám: A nyelvészet és területei15
Siptár Péter: Hangtan28
Kiefer Ferenc: Alaktan54
Kenesei István: Szófajok80
É. Kiss Katalin: Mondattan110
Tolcsvai Nagy Gábor: Szövegtan149
Kiefer Ferenc - Gyuris Beáta: Szemantika175
Németh T. Enikő: Pragmatika222
Második rész
Bakró-Nagy Marianne: Az uráli nyelvek tipológiai jellemzése267
Siőcz Katalin: A magyar mint uráli nyelv288
Horváth László: Az ősmagyar kor315
Korompay Klára: Az ómagyar kor335
Haader Lea: A középmagyar kor365
Dömötör Adrienne: A nyelvújítás385
Laczkó Krisztina: Az újmagyar és az újabb magyar kor401
Gerstner Károly: A magyar nyelv szókészlete437
Cser András: A magyar nyelvtudomány történetének áttekintése a kezdetektől a 20. század elejéig481
Harmadik rész
Kiss Jenő: Nyelvjárások, regionális nyelvváltozatok517
Kontra Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok549
Kontra Miklós: A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról577
Borbély Anna: Kétnyelvűség és többnyelvűség595
Tolcsvai Nagy Gábor: Stilisztika628
Bánréti Zoltán: Neruolingvisztika653
Pléh Csaba: Pszicholingvisztika725
Pléh Csaba: A gyermeknyelv753
Negyedik rész
Kassai Ilona: Fonetika789
Gósy Mária: A beszéd zavarai835
Bartha Csilla - Hattyár Helga - Szabó Mária Helga: A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv852
Nádasdy Ádám: Nyelv és írás907
Kurtán Zsuzsa: Szaknyelv932
Sándor Klára: Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés958
Holló Dorottya: Idegennyelv-tanulás, idegennyelv-oktatás996
Kontra Miklós: Nyelv és jog1018
Prószéky Gábor - Olaszy Gábor - Váradi Tamás: Nyelvtechnológia1038
Nyelvemlékek rövidítésjegyzéke1073
Névmutató1077
Tárgymutató1093
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem