Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelvőr 1916. január-december

Szarvas Gábor folyóirata - XLV. évfolyam 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

ARANY JÁNOS ÉS A HELYESÍRÁS.
Irta Simonyi Zsigmond.

Arany János nyelvéről csak egy vélemény lehetséges: az ő költeményeiben nyilatkozik meg a legremekebb magyarság.... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

ARANY JÁNOS ÉS A HELYESÍRÁS.
Irta Simonyi Zsigmond.

Arany János nyelvéről csak egy vélemény lehetséges: az ő költeményeiben nyilatkozik meg a legremekebb magyarság. Erről már sokszor volt s még sokszor lesz szó a Magyar Nyelvőrben. Ezúttal a nyelvnek csak egy alárendelt mozzanatáról, a helyesírásról akarok szólni, s ennek is mellőzöm egyik oldalát, mely nagyon megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele: az írásjelek és dűlt betűk (aláhúzások) használatát. Ezekben az ő eljárása rendkívül érdekes és tanulságos: egyetlen kettőspontot sem alkalmaz pl. nyomós ok nélkül, s a dűlt betűt egy írónk se használta olyan gyakran, oly céltudatosan és hatásosan, mint ő.
Ezúttal csak azokat az eseteket akarom áttekinteni, amelyekben Arany János óta s részben már az ő életében megváltozott az irodalmi helyesírás, vagy amelyekben őnála eredeti fölfogáson alapuló írásmódot találunk. Vissza

Tartalom

Értekezések, önálló cikkek.
Csanády Sándor: A gyakorító igeképzőkhöz 20
Kertész Manó: A céhek nyelvi emlékei 353
Kicska Emil: Fogarasi törvényei 97, 152, 193
Konsza Samu: Nagybacon nyelvjárása 62, 104, 162, 231
Losonczi Zoltán: Kódexeink és a nyelvjáráskeveredés 280, 373
Németh Gyula: Vannak-e araberedetű bolgár-török szavaink? 213
Németh Sándor: Szemelvények a XVI. század nyelvéből 391
Petrován Oszkár: Igealakok névszók szerepében 318
Réthei Prikkel Marián: Rege, reg, reges 6
Bence 210
Verbuvál 388
Riedl Frigyes: Ragozó nyelv-e a magyar? 144
Rozsondai Győző: Magyarúl! 325
Simai Ödön: Szavaink történetéhez 24
Simonyi Zsigmond: Arany János és a helyesírás 1
Magyarok és finnek 49
A szófejtő szótárhoz 71, 290
Ragozás és hajlítás 116
A königsbergi szójegyzék 161
Egy szónak két ellentétes jelentése 215
Szilágyi Ádám: Túrán 237
Wertner Mór: Névmagyarázatok 13, 53
Régi magyar női nevek 145, 202, 298, 359
Zolnai Gyula: Erőn erővel 119
Észrevételek Horger Antal könyvére 220
Magyar keleti műveltségi központ 273
Nyelvtörténeti gondolkodás 385
Ismertetések
Ecsedi könyve a Hortobágyról.
Parászka Gábor: 400
Kilár István: A m. kódexek nyelvi sajátságai.
Losonczi Zoltán: 397
Moór Elemér: Német hatások.
Losonczi Zoltán: 28
Négyesy László Zrinyi-kiadása.
Gesztesi Gyula: 171
Szekfű Gyula újabb könyve.
Simonyi Zsigmond: 241
Trócsányi Zoltán: Heltai Hálója.
Simai Ödön: 244
Ukránia 79
Nyelvművelés.
Antibarbarus: Fölösl. idegen szók 32, 404. - Egy új szenvedő alak 81. - Rovás 177. - Németességek 252. - Idegen szók divatja 339
Dénes Szilárd: Furcsa népnyelv 129. - A német ember élete folyása 178
Dóczi Lajos: A beszéd és az irás 174. - Irodalmi divatlevél 335
Filológus: Phanatismus 128
Gajda Béla: Dr. és gr. 405
Horváth János: Rovás 176. - Egy külföldi magyar levele 255
Kelemen Béla: Tengeralattjáró hajó - búvárhajó 129. - Megint az -ási -ési 250
Kertész K.: Névmagyarosítás 405
Kovács A.: Olvasás közben 405
Kötse István: Az Akadémia helyesírása 126
Lakatos Jusztin : Mellvéd 31. - Olvasás közben 82
Nauticus: Tengeralattjáró hajó - búvárhajó 128
Őreg tanitó: Németes összetételek 82. - A lelkész elnevezései 83
Parászka Gábor: Olvasás közben 83
Philofennus: Rovás 34
Prohászka János: A furcsa összetételekhez 29
Rubinyi Mózes: Rovás 34
Simonyi Zsigmond: Sorsdöntő és alkony 33
Trencsény K.: Föl kell írni a kéménybe 406
Id. R. Vozáry Gyula: Névmagyarosítóknak 31. - Rovás 125. - Szavalókönyv, szavalási könyv 251
Zolnai Gyula: Rovás 123
Levelek a helyes magyarságról 253
Népieskedés 255
Sebők Zsigmond magyarsága 339
Magyarázatok, helyreigazítások
Busák Béla: Tájszókról 134
Csüri Bálint: Tájszókról 39
Filológus: Aszófejtőszótárhoz 258. - Az ikerszók 342
Germanista: Dasztikóc 86. - Hűhó 180. - Csirkefogó és csibész 345. - Kredenc 413
Huhn Gyula: Táj szókról 260
Keresztúry Sándor: Tájszókról 344
Kovács Márton: Krónista 36. - Furcsa tárgyas alakok 87. - Tájszókról 133. - Tájékozatlanság ? 134. - Tövige 260. - Következetlen hangváltozás 341
Kőrösi Sándor: A szófejtő szótárhoz 182
Kovács Asztrik: Szólások analógiája 345
Lőw Immánuel: Megjegyzések 86. - Tájszókról 134. - Az ikerszók b-hangú képzése 409
Mariánovics Milán: Cámoly 258. - Gira 407
Marót Károly: Tájszókról 344
Oltyán Sándor: Tájszókról 39, 134, 260, 344. - Milő, mélő 41. - A regös énekek egy kérdéses pontjához 87. - Az ige mint névszó 181. - A szófejtő szótárhoz 182. - Arany
János nyelvéhez 342. - Fújják a hályogkövet 414
Parászka Gábor: Tájszókról 39. - A szófejtő szótárhoz 183. - A pásztorok
nyelvkincséhez 183
Pál Antal: Különös igehasználat 85. - Aranynak egy jegyzetéhez 181
Réthei Prikkel Marián: Pálfifakó. Nemlét 85. - Bácska. Recepisz 132
Romanista: Olasz jövevényszók 131
Simonyi Zsigmond: Vegyes szóegyeztetés 36. - Táj szókról 38, 343. - Hibás olvasatok 40. - A többesszám továbbképzése 84. - Aporcsin és kabak 86. - Félreértett szók 130. - Szólásmagyarázatok 132. - Harmadéha 179. - Félszeg 181. - A pásztorok nyelvkincséhez 184. - A königsbergi szójegyzék 256. - Cibere 257. - A keresztnevek átvitt használatához 261. - A marha eredete 340. - Török-magyar egyezések 406. - Iruk = irjuk 410
Spitzer Leó: Slamasztika 408
Sztrokay Lajos: Tájszókról 259
Török János: Arany János nyelvéhez 342
Trencsény Károly: Arany János leveleiből 34
Váró Gedeon: Az igeidők 40. - A versközi hangképletekről 412
Wertner Mór: A NySz-hoz 412
Zolnai Gyula: Tájszókról 343. - Szegedö 410
A Kárpátok nevéről 261
Egyveleg
Balassa József: A bécsi Phonogramm-Archiv felvételei 414
Borbély István: Olvasás közben 262
Galambos Dezső: Mikor a nép fia urasan beszél 186
Germanista: Német hivatkozás magyar nyelvészekre 185. - Humor a gyermekdalban 416
Hegedűs I.: Nyelvtudomány 417
Keszthelyi M.: Román és oláh 417
Kovács Márton: A Halotti Beszéd nyelvjárásáról 261
Löw Immánuel: Szögek 415
Parászka Gábor: A sakkjáték magyar műszavaihoz 263
Réthei Prikkel Marián: Visszatérő háborús emlékek 185
Rubinyi Mózes: A nyelvről 262
Simonyi Zsigmond: Megint egy új indogermán nyelv 184, 263
Somogyi Géza: Makaróni szók 417
Wallentinyi Dezső: Felszólítás 143
Nyelvészeti fölfödözés 264
Topronka 186
A harctér magyarsága 393
A Domokos-rend kódexei 415
Népnyelv
Beszélgetések 91, 348
Családnevek 142, 268, 269
Diáknyelv 141
Ételnevek 351
Gúnynevek 45, 142, 270, 420
Gyermekdalok 142
Gyermekversek 95
Hasonlatok 47
Helynevek 93, 189, 190, 191, 421
Mesterműszók 351
Népdalok 191, 270, 271, 346
Ragadványnevek 45, 92, 93
Szólások 46, 89,90, 91, 135, 136, 264, 266, 418
Szóferdítések 422
Tájszók 42, 88,136,186,267, 349, 419
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem