Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelvőr 1979. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 103. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelvőr
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bakos József :Az írásjelek stilisztikája és retorikája 257
Bánffy György: Gondolatok az országos Ady vers- és prózamondó verseny után 288
Bencédy József: Országos kiejtési és szavalóversenyek 26
Benkő Loránd: Az irodalom szerepe nyelvünk életében 385
Bernáth Béla: Keresztet vethet rá 225
Dűlőre jut 474
Bona Júlia: Jahacecu 233
Buvári Márta: A „zárt e" pere 163
Büky Béla: Bolla Kálmán-Molnár József: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (ismertetés) 497
Csapó József: Kálmán Keresztes: Hungárián Postpositions vs. English Prepositions
(ismertetés) 244
Danczi Villebald: Szeder Fábián 170
Domokos Péter: I. Gallasy Magdolna (szerk.): Vita a nyelvtudomány jövőjéről
(ismertetés) 500
Erdősi József: Fabricius-Kovács Ferenc 382
Fehértói Katalin: B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (ismertetés) 487
Feleki László: A rajttól a röplabdáig 1
Fülei-Szántó Endre: Nemcsak mi tanulunk magyarul 86
I. Gallasy Magdolna: Kovalovszky Miklós: Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség (ismertetés) 235
Ginter Károly: A magyar-angol összevető nyelvészeti munkálatok eredményei
(ismertetés) 239
G. L.: Lebúvónyílás vagy lebújónyílás ? - Vízszintesítés - Tucat-Szignalizáció 252
Graf Rezső: Édes anyanyelvünk verseny -1977 125
Szövegtani vándorgyűlés Kaposváron 511
Guszkova Antonyina: Magácska 179
Hajdú Péter: Budenz arcképe újra Magyarországon 383
Herczeg Gyula: Szabó Zoltán (szerk.): Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról (ismertetés) 362
Horgasi Ödön: „Pápaszem nélkül nem hallok" 228
Huszár Ágnes: A nyelvi kultúra kérdései a Szovjetunióban 181
Jakab István: Igen, az értelmező mellérendelés 293
A. Jászó Anna: Nagy József (szerk.): Az anyanyelvi nevelés gazdagításáért (ismertetés)
Kálmán Béla: Abbahagy, abbamarad 224
t Kapás Ferenc: Jön - megy, hoz - visz
Károly Sándor: Valóban mellérendelés az értelmező
Kázmér Miklós: Egy kiejtési verseny tapasztalataiból
Kemény Gábor - Kiss Sándor: Esőnap
Kiss Jenő: Nyugat-dunántúli tájszavak a soproni Magyar Társaság pályamunkáiból
Kiss Lajos: Lejt, lejtő 109. - Ramaty 110.
É. Kiss Sándor-Kemény Gábor: Esőnap
É. Kiss Sándor: Fókuszál
K.M.: Putnoky Imre
Kolozsvári Grandpierre Emil: Betakarítás
Kontra Miklós: A művelt újrakölcsönzésről, Shakespeare ürügyén
Korenchy Éva: A finnugor történeti-összehasonlító nyelvtudomány alapelveinek kiformálódása
Légrádi Imre: Lágy pásztor után gyapjat rúg a farkas
R. Lovas Gizella: Szelídgesztenye
Lórik József-Montágh Imre-Suhosits István: Adatok a sigmatizmus nasalishoz 214
May István: Franciakulcs és törökbúza 377
Mizser Lajos: Élménynevek 497
Dalma 476
A. Molnár Ferenc: Szövegjavítások és szómagyarázatok a középiskolás tankönyvek
régi magyar irodalmi szemelvényeihez 208
Molnár Ildikó: Helyesírási és hangtani régiességek Weöres Sándor Psyché-verseiben 195
Pedagógus-jelöltek Gárdonyi Géza prózamondó versenye Egerben 255
H. Molnár Ilona: Antal László: Egy új magyar nyelvtan felé (ismertetés) 493
Molnár Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében 421
Montágh Imre - Subosits István-Lórik József: Adatok a sigmatizmus nasalishoz 214
Morvay Zsuzsanna: Nagy László: Vállamon bárányos éggel 186
M. Z.: A magyar nyelv hete - anno 1978 509
Nagy Géza: Tájszavak a bodrogközi Karosa községből 96
Oláh Ferenc: Lélektani-jelentéstani mozzanat és alaktani megszerkesztettség a szóösszetételben 463
K. Palló Margit: Sárkány 472
A 8. osztályos magyar nyelvtani munkafüzetről 201
Ne legyen külön írógép-helyesírás! 505
Pusztai Ferenc: Tompa József: Anyanyelvi olvasókönyv (ismertetés) 112
Pusztai István: Kazinczy nyelvművelő napok Kassán 253
Reuter Camillo: Nyelvrokonságunkról 250
Rozgonyiné Molnár Emma: Logikai relációk kifejezése hálódiagrammal a szöveg és a
mondat vizsgálatában , 452
Sasvári László: Bazilita, bazilissza 227. - Bneklész 228.
Scheiber Sándor: Zsidó miatyánk 381
Skripecz Sándor: Surmó 478. - Ramaty, ramacs 479.
Subosits István-Lórik József-Montágh Imre: Adatok a sigmatizmus nasalishoz 214
Süle Jenő: Idegen szavaink nyelvhasználatunkban, ahogy ma látjuk 8
Szabó József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában 333
Szabó Zoltán: A stilisztikai jelenségtanulmány (ismertetés) 482
Szálkái Pál: Padmaly 249
Szathmári István: Barla Gyula
Szakszavaink használata a csehszlovákiai magyar sajtóban 33
Szemere Gyula: A betűkettőztetés kérdése helyesírásunk legújabb kori történetében 413
Szépe György: Brunner Aurélné, Szentgróti Árpádné 121
Kritériumok az őket és azokat használatához 129
A lenni + -va, ve igeneves szerkezet csonka változatai 277
(Szerkesztőség): A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés helyzete, feladatai és lehetőségei (vita)
A magyar mint idegen nyelv (vita)
Szilágyi Ferenc: ,,megváltani a senyvedő nyelvet" 431
Szombathy Viktor: Vallat 250
Takács Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt' jelentésének történetéhez
Juhászdél
Terts István: Szülők és gyermekek
Tóth Pál: Terts István: A nyelvész szóra bírja a nyelvet (ismertetés)
T. U. I.: Milliárd, billió, trillió - billiárd, trilliárd - Magnólia - CEGLÉDTEJ 506.
- Anyagmozgatás-gépészeti szak - Súly - tömeg 507. - Dz betűs szavak
elválasztása 508.
T. Urbán Ilona: Nyomdászok helyesírási vetélkedője Jog
Wacha Imre: A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenye 1977-ben
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1979. január-december Magyar Nyelvőr 1979. január-december Magyar Nyelvőr 1979. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!