1.026.464

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelvőr 2001. január-március

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata - 125. évf. 1. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az adott nyelvközösség minden tagja képes kommunikálni, kifejezni magát egy adott nyelven, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyelvhasználó olyan belső... Tovább

Előszó

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az adott nyelvközösség minden tagja képes kommunikálni, kifejezni magát egy adott nyelven, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyelvhasználó olyan belső tudással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy ne csak képezze, hanem értse is a mások által létrehozott és továbbított közléseket. A szóban forgó tudás nem okvetlenül tudatosul minden nyelvhasználóban, azaz nem kell mindenkinek értelmezni azt. Azt a belső tudást a nyelvről, amelynek alapján képesek vagyunk létrehozni és érteni, értelmezni a nekünk továbbított nyelvi közléseket, nyelvi implicit tudásnak fogjuk nevezni. A nyelvi implicit tudást meg kell különböztetnünk az explicit tudástól, amely az implicit tudásról az ítéleteinkben megfogalmazott tudást jelenti. Az explicit tudás nem más, mint a magunk és a mások nyelvi viselkedésének megfigyeléséből eredő tudás. Az implicit tudás a tudatunkban elrejtett tudás, tehát közvetlenül nem figyelhető meg, azaz közvetlenül nem adott. Közvetlenül csak az implicit tudásnak a szubsztanciális megnyilvánulásait figyelhetjük meg, azaz a beszélt és írott megnyilatkozásokat, szövegeket.
A nyelvi szöveg azért jöhet létre, mert alkotója nyelvi implicit tudással rendelkezik. Feltételezhetjük, hogy ez a tudás olyan kódolási mechanizmusra vonatkozik, amely egyrészt egy szabályrendszert tartalmaz, amelynek segítségével, programjával összhangban megfelelő grafémikus és artikulémikus szekvenciákat generál saját ábécéjéből, és azokat hozzárendeli a konceptualizált mentális információkhoz, a szimbólumok (osztályok, kategóriák) létrehozásának, valamint összevonásának (inklúziójának), azaz általánosításának, hierarchizálásának, az alacsonyabb szintű komponensekből történő absztraktabb mentális objektumok képzésének a folyamatában. Ezeknek a műveleteknek az eredményeképpen létrejön az ember belső, nem lineáris információs struktúrája. Más oldalról nézve: a nyelv funkcionálását olyan transzformációs szabályok jellemzik, amelyek átalakítják a belső információs univerzum nem lineáris struktúráját (mélystruktúra) a vizuális (grafikus), valamint az auditív (fonikus) aktuális jelek lineáris struktúrájává a reprezentációs, azaz a felszíni síkon. Vissza

Tartalom

Nyelvművelés
Banczerowski Janusz: A nyelvtudomány paradigmái 1
Nyelv és stílus
Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stilisztikáról 30
Nyelv és iskola
Aczél Petra: A meggyőző szöveg retorikája 47
Nép és nyelv
Lukács László: Népi harangszó-magyarázatok 56
Hőhn Mária - Priszter Szaniszló: A marosvásárhelyi Teleki-herbáriumok (XVII-XVIII. század) és növényneveik 68
A nyelvtudomány műhelyéből
Iványi Zsuzsa: A nyelvészeti konverzációelemzés 74
Péteri Attila: Az árnyaló partikulák elhatárolásának problémája a magyar nyelvben 94
Laczkó Krisztina: Névmás és referencia 102
Kisebb közlemények
Lengyel Klára: Tagolatlan nyelvi elemek 108
Szathmári István: Olvas vagy felolvas 110
Pásztor Emil: Finn nevek toldalékolása a magyar helyesírásban 111
Szó- és szólásmagyarázatok
Kicsi Sándor András: Bétel 112
Szemle
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet (Ismerteti: Pete István) 114
A Nyelvőr hírei
Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2000. évi munkájáról 128
Antalné Szabó Ágnes: "taní-tani". Országos anyanyelv-tanítási verseny az ELTE-n 131
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 2001. január-március
Állapot:
950 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba