Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar olvasókönyv

A polgári fiúiskolák I. osztálya számára

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 191 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az új polgári fiúiskolai tanításterv szerint átdolgozott második kiadás. Szerkesztették: Avar Gyula, az áll. polg. isk. tanárképző főiskolával kapcsoaltos gyakorló polg. iskola tanára és Hunyady Béla, szfőv. polg. isk. igazgató. Fekete-fehér rajzokkal illusztrálva. Athenaeum r. t. könyvnyomda nyomása, Budapest. A vallás- és közokt. minisztérium 24368/1927/III. a. sz. a. engedélyezte.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

I. Három kívánság.
1. Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak pedig egy felesége. Fiatalok voltak mind a ketten,... Tovább

Előszó

I. Három kívánság.
1. Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak pedig egy felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek.
Egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből.
Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda s mondja a feleségének nagy örömmel:
- Hej, feleség, ha tudnád, mi történt. Vége a nagy szegénységnek, lesz aztán minden, amit szemünk-szájunk kíván.
2. - Ugyan ne tréfáljon kend, - mondja az asszony, - talán bizony kincset talált?
- Meghiszem azt. Hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kis aranyos kocsi, a kocsi előtt két mókus, a kocsiban olyan szép asszony ült, amilyent még világéletemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem a tündér:
- Te jó ember, segíts ki a sárból s bizony nem bánod meg. - Hát hogyne segíteném? mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről-hegyire kikérdezett, van-e feleségem? Gazdag vagyok-e? Mondtam én : biz én szegény vagyok, mint a templom egere.
- No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Vissza

Tartalom

I. Népmesék, tanító mesék.
Három kívánság. Benedek E.: Magyar mese- és mondavilág 3
A farkas meg a róka komasága. Népmese 5
A halál és a vénasszony. Népmese 7
A párja-vesztett gerlice. Arany-Gyulai: Népkölt. gyűjtemény 9
A deákot erővel királlyá teszik. Kriza János: Vadrózsák 10
János vitéz. Petőfi Sándor 14
Igazság és Hamisság. Gyulai Pál 31
Kakastörténet. Vargha Gyula 32
A szürke ló. Népmese 34
A róka és a párduc. Aesopus 36
A szúnyog és a bika. Aesopus 36
A farkas és a róka. Fáy András 37
Az ökörszem és a sas. Fáy András 37
A magasban 38
Az egy sokszor több a soknál. Bartóky József (Fabulák) 38
II. Népmondák.
A szomorúfűz. Benedek E.: Magyar mese- és mondavilág 39
Krisztus és a madarak. Gyulai Pál 39
A Tisza eredete. Arany-Gyulai: Népkölt. gyűjtemény 40
Krisztus és a szegény juhász. Arany-Gyulai: Népkölt. gyűjt. 41
A balatoni kecskekörmök. Dunántúli népmonda 43
Kőmíves Kelemen. Népmonda 44
III. Mondák és legendák a magyar történelemből.
Hún-mondák.
1. Rege a csodaszarvasról. Arany János 48
2. Keveháza. Arany János 51
3. Attila, a húnok királya 56
4. Attila lakomája. Priszkosz után 57
5. Attila halála és temetése 60
6. Éjjel a Tiszán. Gárdonyi Géza 62
Magyar mondák.
7. Álmos vezér. A vérszerződés. Névtelen után 62
8. A fehér ló mondája. Bécsi képes krónika után 65
9. Lehel kürtje. Jókai Mór 67
10. Magyarok a szent-galleni monostor alatt 68
11. Cser halom. Gaál Mózes
12. Szt. László kocsijának kerékszöge. Gaál Mózes 76
IV. Népdalok és közmondások.
1. Katonadalok. Népdal 79
2. Siralomházban. Népdal 81
3. Édes anyám is volt nékem 81
4. Mi fehérlik ott a síkon távolba? 82
5. Beszegődtem Tarnócára bojtárnak 82
6. Zsindelyezik a kaszárnya tetejét 83
7. Édes anyám, édes anyám
8. A magyar nép közmondásai 84
V. Görög hitregék és mondák.
1. Deukalion és Pyrrha 87
2. Phrixosz és Helle 88
3. Héraklész. Petiscus-Geréb után 89
4. Odisszeusz és Poiifémosz. Kempf után 93
VI. A magyar föld és népe.
1. Himnus. Kölcsey Ferenc 96
2. Kis-Kunság. Petőfi Sándor 97
3. A Balaton. Gárdonyi Géza 99
4. Hortobágy. Szaholcska Mihály 100
5. A Hortobágy. Jókai Mór 100
6. Juhász-élet. Arany-Gyulai: Népkölt. gyűjt 105
7. A puszta fiai közt. Bársony István 106
8. A Szent Anna-tavánál. Jókai után 110
9. A magyar nép jellemző tulajdonságai. Jókai után 115
10. Falu végén kurta kocsma. Petőfi Sándor 117
11. A Kriván. Hermán Ottó 118
12. Az alföldi pásztor. Jókai után 123
VII. Elbeszélések.
1. Melyiket a kilenc közül? 124
2. Március 129
3. Gólyák, méhek, kis libák 130
4. Virágok és bogarak 132
5. Október 134
6. Bűntárgyalás. Gárdonyi Géza 136
7. A néhai bárány. Mikszáth Kálmán 141
8. A kis csizmák. Mikszáth Kálmán 147
9. A ló, a bárányka és a nyúl. Mikszáth Kálmán 151
10. A gyémántcserép. Móra Ferenc 155
VIII. Munka. Egészségtan.
1. Az ipar. Pál után 157
2. A kereskedelem. Pál után 158
3. Testgyakorlás a tüdővész ellen. Imre után 159
IX. A világháború.
1. Végvári sáncokban. Gyóni Géza 162
2. Zenith és Nadir. Végvári 163
3. Tavaszból a télbe. Gyóni Géza 164
4. A magyar vitézség nagy napjai. József főherceg 165
X. Költemények.
1. Szülőföldem szép határa. Kisfaludy Károly 171
2. Füstbe ment terv. Petőfi Sándor 172
3. A jó öreg kocsmáros. Petőfi Sándor 172
4. Szülőimhez. Petőfi Sándor 173
5. Három fiú. Petőfi Sándor 174
6. A tintás üveg. Petőfi Sándor 175
7. Tyúk anyóka. Endrődi Sándor 176
8. Télen a nyaralóban. Vargha Gyula 177
9. A fecskefészek. Kozma Andor 178
10. Dal a királyra. Kozma Andor 179
11. Nyalka huszár. Arany János 179
12. Hadnagy uram. Gyulai Pál 180
13. A Túri fiú története. Szász Károly 182
14. Éji látogatás. Gyulai Pál 183
15. Az esztendő végén. Tompa Mihály 184
16. Eredj, ha tudsz! Végvári 186
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem