A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottsága és a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 702 oldal
Sorozatcím: Magyar Pszichológiai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal. Orosz és angol nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Ranschburg Jenő - Deák Judit - Császár Zsuzsa: Az anyai magatartás vizsgálata3
Robert Frances - Halász László: Kollatív változók összehasonlító vizsgálata francia és magyar munkások és egyetemisták között10
Kalmár Zsóka - Kalmár Magda: Kísérlet a kreativitás fejlesztésére nevelőotthonban élő óvodásoknál21
Zétényi Tamás - Lukács Dénes: Maszkulinitás, feminitás, a perceptuális stílus és kreativitás összefüggései38
Borgos György: A vezető szereppel való azonosulás vizsgálata46
Szemle
E. A. Faraponova: A politechnikai munkaoktatás aktuális pszichológiai problémái57
Esettanulmány
Saleh Soliman: Gesztus-improvizációs csoportterápia68
Fórum
Császár Zsuzsa: A Csepel Vas- és Fémművek munkapszichológiai laboratóriuma77
Könyv
Buda Béla: W. Schmidbauer: Ki segít a segítőnek?82
Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján (1971-1975)84
Reök György: Beszédművelés kisiskolás korban Szerk.: Zsolnay József84
Folyóirat
Forray R. Katalin: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie 1978. 1-4.88
2. szám
Aczél György: Emberség, munka, nevelés99
Gerbner Mátyás: Prefrontális kéreg és instrumentális diszkriminálás114
Halász Péter - Rajna Péter - Pál István - Kundra Olga - Vargha Márton - L' Auné György: Viharos electrodermographiás tevékenység mélyalvásban - kísérlet a jelenség magyarázatára127
Balogh Tibor: A strukturális egyensúly felbomlásának reprezentációja a csoportképzetben140
Szegál Borisz - Dobay Dezső: A pszichomotoros fejlődés diagnosztikájáról (A fejlődési tesztek mint diagnosztikai eszközök)148
Ranschburg Jenő - P. Mirtse Márta - Flam Zsuzsa: A jutalom és büntetés hatása a normatív altruista viselkedésre extravertált és introvertált gyermekeknél162
Gellénné Kálmánchey Márta: Kreativitás-tényezők és a Wechsler-teszt gyermekváltozatának részpróbák szerinti összehasonlítása171
Szemle3
Németh György: A carcinomás beteg pszichoterápiája181
Fórum
Szegál Borisz: Folyóiratunk kérdéseire válaszol: Je. Ju. Artyemjeva188
Lajti Rudolf: Újra kell-e értelmezni az alapfogalmakat? Beszélgetés Grastyán Endrével190
Könyv
Ranschburg Jenő: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás195
Felvinczy Katalin: A pszichológia alapjai (sorozat)197
Pléh Csaba: Herbert H. Clark és Eve V. Clark: Pszichológia és nyelv. Bevezetés a pszicholingvisztikába200
Pléh Csaba: A nyelv szociális közege (Szerk.: Ivana Marková)207
Folyóirat
Forray R. Katalin: Tallózás az Erziehung und Unterricht cikkei között 1978. 1-10. szám211
3. szám
Kulcsár Zsuzsanna: A paradox alvás funkciója a periódusok idői pozíciójának függvényében221
Kézdi Balázs: Az anya-gyermek (-beteg) kapcsolat két formája és hatásuk a skizofrénia kimenetelére238
Czigler István: Nagy sebességű emlékezeti letapogatás: Sternberg egység-felismeréses módszerének papír-ceruza változata250
Hegedűs T. András - Neményi Mária: Első tapasztalatok a Columbia Mental Maturity Scale-lel260
Budayné Balkay Sarolta: Hallássérültek szociális érettségének vizsgálata266
Hunyady Hedvig: Szorongásos álmok és a rajzolás élményének terápiás hatása280
Vita
Panuska Mária - Veszelák Ferenc: Gyógypedagógia vagy társadalmi kompenzáció?289
Czeizel Endre: Az értelmi fogyatékosok megítélésének kérdése293
Fórum
Petrorini Rezső 1927-1980297
Lajti Rudolf: Beszélgetés az MTA Pszichológiai Bizottságának munkájáról301
Kozéki Béla: Motiváció-kutatások Angliában307
Könyv
Buda Béla: Kardos Lajos: A neurpszichikus információ eredete310
Zakar András: A gyenge teljesítményű tanulók pszichikus sajátosságai. Szerk.: Joachim Lompscher, Berlin312
Síklaki István: Beszédszövegek előállítása és megértése. Ed.: Roy O. Freedle313
Folyóirat
Forray R. Katalin: Zeitschrift für Psychologie 185-186. évf. 1977-1978.317
4. szám
Horváth István - Ranschburg Jenő: Maszkulin-femininértékelő dimenzió serdülőknél323
Szilvágyi Katalin - Simon Angyalka - Kézdi Balázs: A családi rendszer modellezése skizofrének csoportpszichoterápiájában334
Bende István: Frusztráció vagy adaptív válaszmódosítás?342
Kósa Csaba: Műszaki főiskolai hallgatók vizsgálata a Brengelmann-féle személyiségvizsgáló kérdőív magyar változatával358
Böszörményi Dalma: Skizofrének és paranoid pszichotikusok utódainak veszélyeztetettsége371
Jarovinszkij Alexandr: Adatok az óvodás korú kétnyelvű gyermekek szókincséről380
Vita
Garai László: Egy vita és ami belőle nyilvánossá lett - avagy a zártkörűség kockázatai402
A Szerkesztő bizottság megjegyzése405
Esettanulmány
Füredi János - Görgényi István - Pál Mária: Szabálytalan beszámoló egy "szabályos" esetről407
Könyv
Bagdy Emőke: Mészáros István: A hipnózis420
Hegedűs T. András: Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája422
Jarovinszkij Alexandr: A második nyelv oktatásának pszcihológiai kérdése a kisiskolás korban423
Folyóirat
Forray R. Katalin: Zeitschrift für Psychologie 185-1986. évf. 1977-1978. II. rész427
A pszichológiai élet hírei432
5. szám
A Magyar Pszichológiai Társaság Küldöttközgyűlése 1980. február 25.439
Szekeres Józsefné: Az új matematikatanítási módszer hatása a gondolkodás egyes faktorainak fejlődésére454
Siklaki István: Szövegfelidézés és extraverzió471
Honti B. László: Kétprofilos vizsgálatok Szondi teszttel II. A Szondi teszt analóg mutatói481
Esettanulmány
Borbély Sjoukje: Egy vak kislány fejlődése a csecsemőotthonban493
Szemle
Polcz Alaine: Malignus betegségben szenvedő gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai segítése501
Fórum
Séra László: Zörgő Benjamin (1916-1980)511
Szabó Pál: Róna Borbála (1914-1980)512
Fejes András: Gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája (Kandidátusi értekezés tézisei)515
A pszichológiai élet hírei522
Könyv
Bagdy Emőke: Füredi János: Terápiás közösség kialakítása és szociálpszichiátriai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Bpest, 1979. 171 o.523
Vészits Andrea: Otto Billig - B. G. Burton - Bradley: "Festmények üzenik..." The Painted Message, Schenkman Publishing C. Halasted Press Division, John Wiley and Sons, New-York, 1978.525
Folyóirat
Kiss Ida: Social Research 1978 ősz - Ideológiai részrehajlás a pszichológiában528
6. szám
Az MTA Pszichológiai Bizottság tudományterületi helyzetelemző munkájáról539
Marton Magda: Az általános lélektani kutatások néhány fontosabb fejlődési iránya540
Barkóczi Ilona - Pléh Csaba: Elemzés az általános pszichológia tudományterületéről, különös tekintettel a kognitív pszichológiára556
Illyés Sándor - Karmos György: A hazai pszichofiziológiai kutatások helyzete564
Engländer Tibor: A szociálpszichológiai kutatások helyzetéről576
Vitányi Iván: A szociálpszichológiai kutatások helyzetéről. Hozzászólás583
Részlet a szociálpszichológia helyzetét tárgyaló összefoglalóból586
Kulcsár Zsuzsanna: Áttekintés a személyiségpszichológia helyzetéről587
Járó Katalin: Kiegészítések és kritikai reflexiók az "Áttekintés a személyiségpszichológia helyzetéről" c. anyaghoz594
Részlet a személyiségpszichológia helyzetét tárgyaló összefoglalóból601
Ranschburg Jenő: A fejlődéslélektan néhány elméleti és módszertani problémája - a tudományág helyzete hazánkban602
Kalmár Magda: Néhány gondolat a fejlődéspszichológia helyzetéről610
K. Ormai Vera - Kürti Istvánné: A neveléslélektani kutatások helyzetéről618
Lányiné Engelmayer Ágnes - Pálhegyi Ferenc: A gyógypedagógiai pszichológia helyzete és fejlődésének perspektívái632
Szakács Ferenc: A klinikai pszichológia helyzete640
Moussong-Kovács Erzsébet: Áttekintés a klinikai pszichológia helyzetéről658
Részlet a klinikai pszichológia helyzetét tárgyaló összefoglalóból668
Bartha Lajos: A munkapszichológia helyzetéről671
Hódos Tibor: A munkalélektani kutatás helyzetéről681
Rókusfalvy Pál: A sportpszichológiai kutatások helyzetéről és a következő középtávú ciklus tematikus, illetve fejlesztési elképzeléseiről686
A kutatások helyzete a pszichológia tudományterületén. Az MTA Pszichológiai Bzottság elemzése694
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6. Magyar Pszichológiai Szemle 1981/1-6.

A kötetek borítója enyhén kopottas, néhány lapon ceruzás aláhúzás, jelölés és bejegyzés látható.

Állapot:
7.280,-Ft
36 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!