1.039.138

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Géprajzi alapismeretek

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 244 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 963-10-3542-5
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezető3
Mit tartalmaz a géprajzi alapismeret tankönyv?3
Szabványosítás, rajzszabványok3
Műszaki rajz. Géprajz5
Hogyan tanuljunk géprajzot?5
Rajzeszközök és használatuk, a rajzlapok méretei5
Jegyzetelés, feladatlapok8
Házi feladatok elkészítése8
Kérdések, feladatok9
Szabványírás10
Dőlt betűk írása10
Írásnagyság, betűmagasság, sortávolság, betűk vonalvastagsága10
Betűarányok: közepes, keskeny és széles betűk10
Betűk és számok írásmódja13
Görög betűk14
A szövegírás módja14
Kérdések, feladatok14
Vonalak, feliratmezők, méretmegadás elemei15
Vonalak rajzolása15
Vonalvastagságok választéka15
Vonalcsoportok15
Vonalfajták, vonalak használata16
Vonalak helyes rajzolása17
Feliratmezők18
Szövegmező18
Darabjegyzék19
Rajzváltoztatási mező19
Szabványos méretarányok20
A méretmegadás elemei20
Méretvonal és segédvonal21
Nyilak22
Méretszámok22
Kérdések és feladatok23
Alkalmazott síkmértani szerkesztések24
Merőlegesek és párhuzamosok rajzolása háromszög vonalzókkal24
Szögek szerkesztése25
Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése25
Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése26
Kör, körérintő egyenesek, érintőkörök szerkesztése29
Ellipszis és kosárgörbe szerkesztése33
Műszaki görbék szerkesztése35
Lemeztárgyak ábrázolása egy nézetben, méretmegadás36
Kérdések, feladatok36
Ábrázolás vetületekkel39
Testmértani alapfogalmak39
A vetületképzés, merőleges vetület, nézetrend, rendezett vetületi elhelyezés40
Képsíkok, közös rajzsíkba terírás. Nézetnevek, főábra, tárgy beállítása, szükséges vetületek száma40
Téglatest vetületi ábrázolása42
Szabásterv hálójának szerkesztése42
Méretmegadás42
Vázlatkészítés lépései43
Kérdések, feladatok43
Axonometrikus ábrázolások44
Az axonometrikus ábrázolás jellemzői44
Tengelyrendszerek44
A rövidülés méretei44
Egyméretű axonometria44
A négyzet képe45
A kör képe45
A kocka képe45
Kétméretű axonometria45
A négyzet képe45
A kör képe46
A kocka képe46
Frontális axonometria46
Csonkított mértani testek ábrázolása47
Csonkított téglatest axonometrikus ábrázolása47
Csonkított hasáb axonometrikus ábrázolása47
Kérdések, feladatok47
Mértani testek ábrázolása nézetekkel és axonometrikusan48
Hasábok48
Háromoldalú hasáb ábrázolása, hálója és axonometriája49
A hatoldaló hasúb ábrázolása49
Fekvő hatoldalú hasáb csonkítása50
A ferdén csonkított hasáb hálója50
A gúla51
A négyzetalapú gúla ábrázolása, szabásterve és axonometriája51
A csonka gúla ábrázolása52
A henger52
A henger ábrázolása52
A henger ferde csonkítása52
A csonkított henger hálója53
A henger csonkítása tengelyével párhuzamos helyzetű síkkal53
A kúp54
A kúp ábrázolása54
A csonkakúp ábrázolása55
A kúp ferde csonkítása, a csonkított idom valódi nagysága56
A kúp csonkítása tengelyével párhuzamos síkkal56
A kúp csonkítása valamelyik alkotójával párhuzamosan felvett síkkal57
A gömb57
A gömb ábrázolása57
A gömb csonkítása az oldalnézet síkjával párhuzamos síkkal57
A gyűrű (tórusz)58
A gyűrű (tórusz) ábrázolása58
A gyűrű (tórusz) csonkítása58
Összetett mértani testek, felületelemzés58
A mértani felület60
Kérdések, feladatok60
Áthatások ábrázolása61
Áthatás fogalma, áthatás szerkesztésének fajtái61
Síklapú testek áthatása61
Hatoldalú hasáb és a háromoldalú hasáb áthatása61
Négyzetes hasáb és hatoldalú hatás áthatása61
Síklapú test és forgástest áthatása62
Henger és hasáb áthatása62
Hasáb és gömb áthatása62
Forgástestek áthatása63
Különböző és egyenlő átmérőjű, merőlegesen metsződő tengelyű tengelyek áthatása63
Különböző átmérőjű ferdén metsződő tengelyű hengerek áthatása64
Merőlegesen metsződő tengelyű kúp és henger áthatása64
Párhuzamos tengelyű forgástestek áthatása65
Áthatási élek a gépalkatrészeken66
A tagolóvonalak rajzolása66
Kérdések, feladatok66
Ábrázolás metszetekkel67
A metszet fogalma, a metszősík, a nyomvonal, a szelvény, a vonalzat67
Egyszerű metszetek68
Teljes metszet68
Részmetszetek69
A teljes metszetek további fajtái70
Összetett metszetek71
A lépcsős metszet72
A befordított metszet72
Befordított lépcsős metszet72
Szelvények rajzolása73
A szelvények fogalma, nyomvonala, elhelyezése73
Szelvény a kontúrvonalon belül73
Szelvény a kontúrvonalon kívül73
Anyagok metszeti jelölése74
Metszet kerülése77
Metszősík előtti egyszerűbb részlet jelölése78
Kérdések, feladatok78
Egyszerűsített ábrázolási módok79
Félvetületek alkalmazása79
Segédvetületek alkalmazása80
Tetszőleges helyre csúsztatott vetületek81
Nem teljes vetületek81
Furatok lyukkörön81
Kiemelt vonal82
Befordított vetület83
Kiemelt részek83
Különböző méretarányú vetület83
Síkra figyelmeztető átlók84
Kiindulási vagy közbenső gyártási alak ábrázolása84
Szélső állás jelölése84
Ismétlődő részlet85
Hajlítás középvonala85
Forgástestek középvonala85
Nehezen rajzolható görbék helyett körív rajzolása85
Hajlított tárgy kiterített képe85
Rétegvonalas vetület86
Csatlakozó alkatrész jelölés86
Recézés, rovátkolás jelölése86
Kérdések, feladatok87
Méretmegadás, mérethálózat felépítése88
Általános előírások88
Különleges méretmegadások és egyszerűsítések89
Magától értetődő méretek92
Lejtés és kúposság jelölése92
Központfurat, lekerekítés, beszúrás és éltompítás jelölése93
Kötőelemek részére kialakított fekvővetületek jelölése95
Mérethálózat felépítése96
A mérethálózat feléíptését befolyásoló szempontok96
A méretek elosztása a rajzon97
Szövegmegadás a rajzon98
Kérdések, feladatok100
Felületi érdesség és hőkezelés előírása a rajzon101
A felületi érdesség és mérése101
A felület101
A mértani, a valóságos és az észlelt felület101
Egyenetlenségek101
A felület minősége102
Érdességi jellemzők, érdességi mérőszámok102
Az érdesség megadása103
Az érdesség jele, az érdesség jelének méretei103
Az érdesség jelének és számértékének elhelyezése a rajzon104
Egyszerűsítések az érdesség megadásában105
A hőkezelés leírása107
Kérdések108
Tűrések és illesztések110
A tűrés110
A méret, a névleges méret, a tényelges méret, határméretek110
Eltérések, határeltérések és jelölésük110
Tűrés, tűrésmező, tűrésnagyság és a tűrés elhelyezkedése112
Hosszméretek tűrésezése112
Szögméretek tűrésezése113
Az egyik irányban határolt méretek113
Tűrésezetlen méretek pontossága113
Alak- és helyzettűrések114
Az alak- és helyzettűrések számértékei120
Az illesztések120
Az illesztés fogalma, a játék, a fedés120
Illesztés, illeszkedés121
Illeszkedésfajták: laza, átmeneti és szilárd illesztés121
Az illesztési rendszer felépítése122
Alapeltérések122
Tűrés-alapsorozatok122
Illesztési rendszerek, az illesztések jelölése126
Illesztésválasztékok a gépipar részére126
Felületi érdesség tűrésekhez és illesztésekhez126
Illesztési előírások és alkalmazásuk a rajzon, táblázatok használata127
Kérdések, feladatok136
Csavarmenet ábrázolása137
Csavarvonal, csavartest, csavarmenet137
Csavarmenet-szerelvények138
Csavarmenet ábrázolása orsón és furatban139
Csavarmenet jelölése nézetben és metszetben139
Menetes orsók és furatok éltompításai139
Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás ábrázolása140
Áthatásos menetes furatok ábrázolása141
Összecsavart orsó- és anyamenet ábrázolása141
Csavarmenet megadása141
A több-bekezdésű menet és balmenet jelölése143
Csavarmenet tűrésének illesztésének jelölése és megadása144
A tőlekerekítés követelményének és a becsavarási hossznak a jelölése és megadása145
Hornyos csavarfejek ábrázolása146
Csavarvégek ábrázolása147
Hatlapfejű kötőelemek rajzának szerkesztése147
Hatlapfejű csavar rajzának szerkesztése148
Hatlapfejű csavaranya rajzának szerkesztése148
Kérdések, feladatok148
Műszaki szabadkézi és felvételi vázlatkészítés149
A műszaki szabadkézi vázolás eszközei149
A felvételi vázolás menete, a vázolás lépései149
Kérdések, feladatok151
Csavarok, tartozékok152
Csavarok és tartozékok152
Csavarok153
Csavaranyák153
Alátétek170
Átmenő furatok csavarorsók számára174
Ismétlődő kötések egyszerűsített ábrázolása175
Menetes furatok egyszerűsített méretmegadása175
Csavarkötések176
Csavarbiztosítások176
Kérdések, feladatok178
Szegek és csapszegek ábrázolása179
Szegek179
Csapszegek183
Kérdések, feladatok184
Szegecskötések ábrázolása185
Szegecsfajták185
Szegecskötésfajták189
Szegecselt szerkezetek ábrázolása190
Kérdések190
Hegesztett kötések ábrázolása191
Hegesztési módok191
Varratok191
A hegesztés jelölése a rajzon191
Kérdések, feladatok197
Rugók ábrázolása198
Rugófajták ábrázolása198
A rugók műhelyrajza201
Rugószerkezetek ábrázolása202
Kérdések, feladatok202
Fogazat ábrázolás203
Fogazattal kapcsolatos elnevezések203
Fogaskerék fajták204
Fogazat jelképes ábrázolása204
A fogaskerék műhelyrajza és adattáblázata205
Hengeres kerék és kapcsolódó fogaskerék ábrázolása205
Csavarkerékpár ábrázolása207
Kúpkerekek ábrázolása208
Síkkerék ábrázolása209
Csigahajtás ábrázolása210
Lánckerék ábrázolása212
Kilincskerék ábrázolása212
Fogasléc és fogasív ábrázolása212
Kérdések213
Ék-, retesz- és bordáskötések ábrázolása214
Ékek214
Hornyos és fészkes ékkötések214
Érintős ékkötések214
Reteszek218
Hornyos és fészkes retesz218
Siklóretesz220
Íves retesz220
Tengelyvégek ábrázolása222
Henger és tengelyvég222
Kúpos tengelyvég223
Ékszíjhajtás223
Bordás tengelykötés227
Bordástengely jelképes ábrázolása228
Hornyosfurat jelképes ábrázolása228
Evolvens profilú bordástengely-kötés jelképes ábrázolása230
Bordáskötés ábrázolása230
Bordás alkatrészek műhelyrajza230
Kérdések230
Csapágyak ábrázolása232
Siklócsapágyak232
Gördülőcsapágyak232
Kérdések, feladatok232
Alkatrész- és összeállítási rajzok237
A rajzok tárgya237
Műszaki rajzfajták237
Rajzolási rendszerek237
Rajzszámozás238
Szövegmező238
Előírások és utasítások a rajzon239
Fénymásolatok hajtogatása239
Kérdések, feladatok240
Rajzolvasási gyakorlatok241
A rajzolvasás tanulása241
Rajzolvasás összeállítási rajzokon241
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv