Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány)

Esszék, tanulmányok, kritikák

Szerző

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 627 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-281-328-6
Megjegyzés: Az egyik szerkesztő és szerző, Maller Sándor által dedikált példány. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Tudjuk, milyen szorosan fonódott össze Shakespeare drámáinak meghonosítása a nemzeti játékszín, a magyar színjátszás ügyével, s milyen erősen hatott irodalmunkra, dramaturgiai szemléletünk, esztétikai, kritikai gondolkodásunk alakulására, műfordítói gyakorlatunkra és elméletünkre. Shakespeare esetében elismerés és népszerűség helyett joggal beszélhetünk kultuszról, ami egyetlen más, mégoly nagy és megbecsült idegen írónak sem jutott nálunk osztályrészül. Ennek a 18. század végén meginduló Shakespeare-honosításnak és kultusznak a dokumentumaiból azonban nagyon keveset ismer a nagyközönség. Inkább csak néhány kiragadott idézet, találó mondás forog közszájon, mint pld. Petőfi híres kijelentése arról, hogy "Shakespeare egymaga fele a teremtésnek". Hiányt pótol hát ez az antológia, mely először ad gazdag, de a teljes anyaghoz képest még így is csak szerény válogatást azokból az írásokból, amelyekben nyomon követhetjük, hogyan is ment végbe Shakespeare hazai befogadása. A kötet... Tovább

Fülszöveg

Tudjuk, milyen szorosan fonódott össze Shakespeare drámáinak meghonosítása a nemzeti játékszín, a magyar színjátszás ügyével, s milyen erősen hatott irodalmunkra, dramaturgiai szemléletünk, esztétikai, kritikai gondolkodásunk alakulására, műfordítói gyakorlatunkra és elméletünkre. Shakespeare esetében elismerés és népszerűség helyett joggal beszélhetünk kultuszról, ami egyetlen más, mégoly nagy és megbecsült idegen írónak sem jutott nálunk osztályrészül. Ennek a 18. század végén meginduló Shakespeare-honosításnak és kultusznak a dokumentumaiból azonban nagyon keveset ismer a nagyközönség. Inkább csak néhány kiragadott idézet, találó mondás forog közszájon, mint pld. Petőfi híres kijelentése arról, hogy "Shakespeare egymaga fele a teremtésnek". Hiányt pótol hát ez az antológia, mely először ad gazdag, de a teljes anyaghoz képest még így is csak szerény válogatást azokból az írásokból, amelyekben nyomon követhetjük, hogyan is ment végbe Shakespeare hazai befogadása. A kötet szerkesztői igyekeztek minél változatosabb képet adni erről a folyamatról. Ezért talál az olvasó e gyűjteményben magvas, elméleti fontosságú vagy kritikatörténeti jelentőségű eszmefuttatások mellett könnyed, színes hírlapi tárcát csakúgy, mint egy-egy szerepről vagy színészi alakításról írt elmélyült elemzést, fordításról adott bíráló véleményt. És talál nézetletérésekről tanúskodó, egymással hevesen vitatkozó, sőt, olykor burkoltan vagy leplezetlenül Shakespeare-ellenes írásokat, amelyek pompásan megférnek a legmélyrehatóbb értékeléssel vagy legkritikátlanabb dicshimnusszal. Vissza

Tartalom

Maller Sándor: Shakespeare-örökségünk11
Bessenyei György: Levél barátjának, D.-nek (Részlet. Ford. Maller Sándor.)55
Szerdahelyi György: Poesis dramatica (Részletek. Ford. Kenéz Győző.)55
Sándor István: Londoni levél (Részlet)57
Névtelen: Híradás Kazinczy Ferenc Hamlet-fordításáról58
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete (Részlet)59
A Hamlet-fordítás ajánlása (Részletek)60
Levél Prónay Lászlónak (Részletek)62
Névtelen: Az első magyar Shakespeare-életrajz (Részletek)63
Névtelen: Híradás Kazinczy Ferenc Hamlet-fordításáról64
Kármán József: A nemzet csinosodása (Részletek)65
Névtelen: Oriáció Csokonai Vitéz Mihály Kultúra című vígjátéka előtt (Részletek)66
Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem (Részlet)67
Dessewffy József: Hamlet (Részlet)68
Buczy Emil: A tragédia legfőbbje a görögöknél s mostani álláspontja (Részlet)69
Mokry Benjámin: Shakespeare Wilhelm71
Wesselényi Miklós: Útinapló (Részletek)75
Lassú István: A drámai költés76
Döbrentei Gábor: Előbeszéd a Macbeth-fordításhoz (Részletek)77
Mire ügyelne az olvasó és színjátszó Macbeth és a Lady karaktere körül? (Részletek)80
Bölöni Farkas Sándor: Angliai útinapló (Részletek)85
Kölcsey Ferenc: Levél Szemere Pálnak (Részlet)86
Ö. T.: Hamlet87
Balogh Pál: Bírálat Náray Antal Romeo és Júlia-fordításáról (Részlet)89
Toldy Ferenc: Bírálat Náray Antal Romeo és Júlia-fordításáról (Részletek)90
Bírálat Náray Antal Romeo és Júlia-fordításának javított változatáról92
Szemere Bertalan: Utazás külföldön (Részlet)93
Tóth Lőrinc: Egy lélektani tekintet a játékszínre (Részletek)93
Vörösmarty Mihály: Dramaturgiai lapok. Elméleti töredékek (Részletek)95
A fordító jegyzete a Julius Caesarból közölt mutatványokhoz98
Hamlet (Részlet)98
Gondol Dániel: Regény és dráma, párhuzamban (Részletek)104
Bajza József: Lear király108
Hamlet109
Coriolán110
Othello112
Shakespeare, francia színművészek s az Athenaeum (Részlet)113
Hamlet117
III. Richárd király118
H.: A velencei kalmár120
Henszlmann Imre: Julius Caesar (Részletek)121
Othello. Shakespeare Othellója, a Nemzeti Színház közönsége és az Athenaeum színikritikája122
Figyelmeztetés Shakespeare Harmadik Richárdjára (Részletek)126
Vahot Imre: Lear király (Részletek)128
O.25.: Macbeth (Részletek)132
Erdélyi János: Úti levelek Párizs (Részletek)133
Lemouton Emília: Előfizetési felhívás Shakespeare összes színműveire (Részlet)137
Vas Andor: Lear király (Részletek)138
"Shakespeare Vilmos összes színművei". Fordította Lemouton Emília (Részletek)139
L. P.: Hamlet142
Müller Godofréd: Az új francia drámáról (Részlet)143
Szigligeti Ede: Drámai állapotjainkról (Részlet)145
A dráma és válfajai (Részletek)146
Zerffi Gusztáv: Egressy mint III. Richárd. Didaskalia (Részletek)152
Ü.: III. Richárd155
Petőfi Sándor: III. Richárd király159
Levél Arany Jánosnak (Részlet)163
Levél Arany Jánosnak (Részletek)164
Golub Vilmos: Macbeth165
Jókai Mór: Hamlet168
Shakespeare-ünnepély169
Egressy Gábor: Indítvány a szellemhonosítás ügyében171
Obernyik Károly: Hamlet (Részletek)178
Csengery Antal: IV. Henrik (Részletek)181
Kertbeny Károly: Ira Aldridge és angol színésztársulata
Othello184
Salamon Ferenc: Shakespeare színpadunkon189
Greguss Ágost: Hamlet194
Szentivánéji álom196
Névtelen: Shakespeare bálványozása ellen200
Névtelen: Egy kis sekszpírkedés204
Névtelen: Lesz hát Shakespeare magyar nyelven!207
Arany János: Szilágyi Istvánnak207
Levél Szilágyi Istvánnak (Részlet)208
Levél Petőfi Sándornak (Részlet)209
Levél Tomori Anasztáznak (Részlet)209
Levél Tomori Anasztáznak (Részlet)210
Levél Tompa Mihálynak (Részlet)211
Levél Tompa Mihálynak (Részlet)211
Levél Szász Károlynak (Részlet)212
A magyar Shakespeare megindítása (Jelentés a Kisfaludy Társasághoz)212
Bírálat Ács Zsigmond Velencei kalmár-fordításáról (Részletek)216
Szász Károly: Levél Arany Jánosnak (Részlet)218
Gyulai Pál: Hamlet (Részlet)219
A Szentivánéji álom (Részlet)222
Névtelen: Shakespeare-ünnepély (Részletek)235
Molnár György: Lear király (Részlet)238
Péterfy Jenő: Shakespeare Vízkeresztje (Részlet)244
Beöthy Zsolt: Cymbeline (Részlet)246
Rakodczay Pál: Macbeth (Részletek)249
Shakespeare a vidéken (Részletek)253
Ady Endre: III. Richárd258
Juhász Gyula: Shakespeare estéje260
Cholnoky Viktor: Shakespeare261
Bayer József: A magyar Shakespeare-honosítás első száz éve (1777-1878) (Részlet)265
Ignotus: Antonius és Kleopatra268
Jászai Mari: Shakespeare egy nőalakjáról (Részlet)274
Ambrus Zoltán: Shakespeare-ciklus279
Alexander Bernát: Shakespeare a világirodalomban (Részlet)283
Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar irodalom (Részlet)290
Krúdy Gyula: Egy estém IV. Henriknél299
Szini Gyula: Shakespeare-ciklus303
Móra Ferenc: A csoda. A Hamlet-előadás bevezetése307
Hevesi Sándor: Az igazi Shakespeare (Részletek)312
Lukács György: Shakespeare és a modern dráma317
Shakespeare időszerűségének egyik vonatkozásáról329
Hauser Arnold: A Nemzeti Színház Shakespeare-ciklusa. Shakespeare és a modern színpadi művészet problémája335
Shakespeare stílusa (Részlet. Ford. Nyilas Vera és Széll Jenő)340
Kosztolányi Dezső: Hamlet shakespeare-i színpadon345
János király. Arany-estély347
A vihar349
A Téli rege új szövegéről (Részlet)351
Babits Mihály: A Shakespeare-ünnephez355
Shakespeare-fordítás359
Shakespeare (Részlet)361
Rédey Tivadar: Ódry Árpád Hamletje (Első fellépte alkalmából, 1923. ápr. 30.)367
Móricz Zsigmond: III. Richárd373
Fülep Lajos: Művészet és világnézet (Részlet)378
Nagy Lajos: Shakespeare ellen382
Harsányi Kálmán: II. Richárd király (Részlet)394
Vízkereszt (Részlet)398
Kárpáti Aurél: Hamlet - frakkban400
Ódry Árpád: A színész és a szerep (Részlet)403
Schöpflin Aladár: Athéni Timon410
Szerb Antal: Shakespeare (Részlet)413
Török Sophie: Hamletről - a századik előadás után418
Halász Gábor: Shakespeare - sorról sorra422
Országh László: Shakespeare (Részletek)431
Vas István: Bevezetés a III. Richárdhoz (Részletek)438
Németh László: Egy Shakespeare-kép vázlata447
Hatvany Lajos: Az egyik Shakespeare és a másik460
Szabó Lőrinc: A fordító az Ahogy tetszikről465
Mészöly Dezső: Shakespeare magyarul (Részlet)467
Benedek Marcell: Shakespeare (Részlet)471
Bóka László: Hamlet (Részlet)475
Kardos László: Shakespeare (Részletek)478
Lutter Tibor: Hamlet (Részlet)482
Hankiss Elemér: Shakespeare Hamletje. A hatás és ellenhatás mechanizmusa (Részlet)488
Szentkuthy Miklós: Shakespeare. A Vihar és az Antonius és Cleopatra budapesti előadása alkalmából (Részletek)493
Füst Milán: Késői megjegyzések Shakespeare-ről (Felolvasás a Fészek Klub Shakespeare-napján, 1962. ápr. 27-én)505
Gábor Miklós: Shakespeare és a színház (Részlet)516
Kertész László: Shakespeare falun (Részletek)520
Kéry László: Julius Caesar523
Keresztury Dezső: Shakespeare527
Szenczi Miklós: Szentivánéji álom (Részletek)543
Nagy Péter: A Royal Shakespeare Company Pesten552
Szobotka Tibor: Az idő jelentősége Shakespeare drámáiban (Részletek)556
Székely György: A XVI. századi színjátéktípusok és a shakespeare-i életmű (Részletek)560
Almási Miklós: Shakespeare szerkesztésmódja (Részletek)569
Illés Endre: Az erkélyjelenet. Shakespeare Júliája572
Géher István: Sok hűhó semmiért581
Névmutató583
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány) Magyar Shakespeare-tükör (dedikált példány)

A védőborító kopottas.

Az előlapon az egyik szerkesztő, Maller Sándor névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.440 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!