927.585

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar statisztikai évkönyv 1991


Kiadó: Statiqum Kiadó és Nyomda Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 360 oldal
Sorozatcím: Magyar statisztikai évkönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Hosszútávú idősorok
Népesség - népmozgalom1
Gazdasági aktivitás - Bruttó hazai termék2
Beruházás - Ipar3
A bruttó termelés indexe az ipar ágazataiban4
A foglalkoztatottak számának indexe az ipar ágazataiban5
Fontosabb ipari termékek termelése6
A mezőgazdaság főbb mutatói8
Fontosabb növények összes termése9
Állattenyésztés10
Közlekedés, posta és távközlés11
Kereskedelem - Idegenforgalom12
A lakosság jövedelme és fogyasztása - Lakásépítés13
Élelemiszer- és tápanyagfogyasztás14
Egészségügy15
Társadalombiztosítás - Bölcsődék16
Oktatás17
Közművelődés18
Bűnözés19
Népesség - Népmozgalom
A népesség száma és aránya nemek szerint20
A népesség nemek és főbb korcsoportok szerint20
A népesség nemzetiség és terület szerint21
A népesség anyanyelv, nemzetiség és korcsoportok szerint21
A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint22
A népesség nyelvismerete23
Népességelőreszámítás23
A népesség korösszetétele24
A népesség száma nemek és életkor szerint25
A háztartások száma és összetétele26
A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint26
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot és nemek szerint27
A népesség iskolai végzettsége28
A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége29
A városok népessége29
A népesség száma városokban és községekben31
A lakóhelyváltoztatások összefoglaló adatai31
A lakóhelyváltoztatások iránya31
Házasságkötések a házasulók családi állapota és átlagos életkora szerint32
A házasságkötések arányszáma a házasulók életkora szerint33
Megszűnt házasságok, válási arányszámnok33
Válások arányszáma az elváltak életkora szerint33
Válások alakulása a házasságból született és életben levő gyermekek száma szerint34
Válások a házasság időtartama szerint34
Élveszületések száma34
Termékenységi mutatók - élveszületési arányszámok35
Élveszületések az anya életkora szerint35
Élveszületések arányszáma az anya életkora szerint35
Élveszületések az élveszületési sorrend szerint36
A házas nők megoszlása az élveszületett gyermekek száma szerint36
Élveszületések a születéskori súly szerint36
Élveszületések az újszülött fejlődési kora (a terhesség tartama) szerint37
A többes (iker) születések37
A születéskor várható átlagos élettartam37
Az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam37
Magzati veszteségek, születés körüli halálozás38
Terhességmegszakítások38
Terhességmelgszakítások a nő előző terhessége szerint38
Halálozások nemek szerint39
Halálozások a gyakoribb halálokok szerint39
Halálozások nemek és korcsoportok szerint40
Halálozási arányszámok kiemelt korcsoportok szerint41
halkálozások korcsoportok és a halál oka szerint42
Csecsemőhalálozás44
Csecsemőhalálozás főbb halálokok szerint44
Területi egységek - népesség - népsűrűség terület szerint45
A településhálózat néhány jellemző adata terület szerint45
A települések száma népesség-nagyságcsoportok és terület szerint46
A települések népessége népesség-nagyságcsoportok és terület szerint46
A népesség korcsoportok, nemek és terület szerint47
Népmozgalmi arányszámok terület szerint48
Munkaügy
Munkaerőmérleg49
Az aktív keresők gazdasági ágak szerint50
Gazdaságilag aktív népesség52
Ifjúsági munkaerőforrás52
Az aktív keresők foglalkozási csoport szerint53
A statisztikai átlagos állományi létszám, állomány csoportok szerint54
A teljes munkaidőben foglalkoztlatottak havi átlagkeresete54
A fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete55
Munkanélküliség56
Munkanélküliek területi adatai56
Gazdasági szervezetek
A gazdasági szervezetek száma57
A jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma létszámkategóriák szerint58
Jogi személyiségűú gazdasági szervezetek száma gazdasági ágak szerint58
A bruttó termelés és a hozzáadott érték gazdálkodási formák szerint59
A vegyes tulajdonú vállalkozások adatai az alapítói vagyon nagyságcsoportjai szerint59
Vegyes tulajdonú vállalkozások gazdasági ágak szerint60
A vegyes tulajdonú vállalkozások területi adatai60
Nemzetgazdasági elszámolások
A termelés és felhasználás összefoglaló adatai61
Az összes kibocsátás gazdasági ágak szerint61
A bruttó hazai termék (GDP) mérlege62
Bruttó hazai termék (GDP) indexek62
A termelés gazdasági ágak szerint63
A termelés gazdálkodási formák szerint64
A bruttó hazai termék főbb jövedelem-összetevői65
A nemzetgazdaságban keletkezett jövedelmek elosztása65
Termékadók és ártámogatások összefoglaló adatai66
A nemzetgazdaság összes jövedelme gazdálkodási formák szerint66
A nemzetgazdasági jövedelmek elosztása gazdasági ágak szerint67
Ágazati kapcsolatok mérlege68
Felhalmozás
A felhalmozott eszközök bruttó értéke70
Az állóeszközállomány indexe71
Az állóeszközök gazdasági áganként72
A készletállomány összetétele72
A beruházások összefoglaló adatai73
Beruházások gazdálkodási forma szerint73
Beruházások gazdasági ágak szerint74
Üzembe helyezett beruházások75
Beruházások anyagi-műszaki összetétele75
Beruházások a beruházás jellege szerint76
Az ipar beruházásai77
Az építőipar, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás beruházásai78
A közlekedés, posta és távközlés beruházásai78
A kereskedelem beruházásai79
A nem anyagi ágak beruházásai79
Beruházások terület szerint80
Az egyedileg megfigyelt - 50 millió Ft feletti - beruházások nagyságkategóriák szerint80
Az egyedileg megfigyelt - 50 millió Ft feletti - beruházások gazdasági ágak szerint81
Üzembe helyezett fontosabb beruházások82
Üzembe helyezett fontosabb létesítmények, járművek84
A környezetvédelem beruházásai85
Beruházások fejlesztési célok szerint85
Befejezetlen beruházások év végi állománya86
Lízing, állóeszköz apport86
Állóeszköz-fenntartás87
Beruházási árindexek gazdasági ágak szerint88
Beruházási árindexek anyagi-műszaki összetétel szerint88
Ipar
Az ipar összefoglaló indexei89
Az ipar ágazati szerkezete90
A fontosabb ipari termékek termelése az iparban91
Fontosabb adatok szakágazatok szerint96
Az ipar indexei szakágazatok szerint100
Fontosabb adatok a vállalatok termelési értékének nagyságcsoportjai szerint104
Fontosabb adatok a vállalatok foglalkoztatottjainak nmagyságcsoportjai szerint105
Fontosabb adatok az ipartelepek foglalkoztatottjainak nagyságcsoportjai szerint106
Az értékesítés főbb irányok szerint107
Az értékesítés volumenindexei ágazatok szerint108
Az ipar árindexei110
Az ipar alap (termelői) árindexei ágazatok szerint111
Az ipar értékesítési árindexei ágazatok szerint112
Az ipar belföldi értékesítési árindexei ágazatok sz6erint113
Munkaügyi adatok az iparban114
Havi bérek és keresetek az iparban114
Az ipar fontosabb adatai az ENSZ ágazati rendszerében115
Az ipar fontosabb adatai terület szerint116
Építőipar
Építés-szerelési tevékenység fontosabb adatai117
Építési-szerelési tevékenység építményfőcsoportok szerint118
Lakásépítés kivitelezők szerint118
Átadott építmények (munkák) adatai119
Átadott építmények (munkák) adatai építményfőcsoportok szerint119
Az építési-szerelési tevékenység árindexdei120
Építési-szerelési árindexek építményfőcsooportok szerint120
A kivitelező építőipari szervezetek megoszlása nagyságcsoportok szerint121
A kivitelező építőipari szervezetek bruttó termelési értékének alakulása122
A kivitelező építőipar munkaügyi adatai122
Mezőgazdaság
A mezőgazdasági szervezetek száma123
A földterület művelési ágak szerint123
A földterület megyék szerint124
Fontosabb növények vetésterülete124
A mezőgazdasági termékek termelésének indexei125
A mezőgazdasági termékek felvásárlási indexei125
A fontosabb növények összes termése126
A fontosabb növények termésátlaga127
Burgonya-, zöldség- és gyümölcstermelés128
Szőlő- és bortermelés128
Növénytermelési és kertészeti termékek termelése megyék szerint129
Állatállomány összeírásonként130
Állatállomány megyék szerint130
Baromfiállomány131
Állatállomány ivar és kor szerint131
A gazdasági szervezetek állatállománya fajták szerint132
Vágóállatok és állati termékek termelése132
A vágóállatok és az állati termjékek termelése gazdálkodási formák szerint133
Az állami vágóhidakon levágott állatok133
Húsmérleg133
Az állattenyésztés fontosabb mutatói134
Vadgazdálkodás134
Élelmiszeripari termékek termelése a mezőgazdaságban135
A mezőgazdasági termékek felvásárlása135
Gépesítés136
A fontosabb erő- és munkagépek állománya136
Műtrágya-szervestrágya136
Öntözés - Talajjavítás137
A mezőgazdasági szervezetek munkaügyi adatai137
A mezőgazdasági termékek termelői árindexei138
Agrárolló138
Termelői-felvásárlási átlagárak139
A burgonya, zöldség- és gyümölcsfélék átlagárai az értékesítés iránya szerint139
Közlekedés - Posta és Távközlés
A közlekedési szervezetek észemélyszállítása140
A közlekedési szervezetek áruszállítása140
A közlekedési szervezetek áruszállításának megoszlása árucsoportok szerint141
Vasúti pályaállomány141
Vasúti járműállomány, vontatás142
A közforgalmú vasúti áruszállítás és fuvardíjbevétel142
A közforgalmú vasúti áruszállítás kilométer-övezetek szerint143
A közforgalmú vasút nemzetközi áruszállításai országonként143
A közforgalmú vasóti személyszállítás kilométer-övezetek szerint143
A közforgalmú vasúti személyszállítás és menetdíjbevétel jegyfajtánként144
Az országos közúthálózat útjelleg szerint144
Az országos közúthálózat burkolat szerint144
Gépjárműállomány145
A közlekedési szervezetek járműállománya145
A gépjárműállomány gyártási év szerint145
A személygépkocsi-állomány gyártmány szerint146
Tehergépkocsi, dömper- és különleges célú gépjárműéllomány gyártmány szerint146
Teherszállító gépjárműállomány teherbírás szerint147
A közlekedési szervezetek közúti és kötöttpályás helyi áruszállítása és fuvardíjbevétele147
Távolsági autóbuszközlekedés148
Helyi autóbuszközlekedés148
Villamos- és trolibuszközlekedés149
Metró, földalatti, helyiérdekű vasút149
Nemzetközi gépjárműforgalom határszakaszok szerint150
Az országba érkező külföldi gépjárművek országok szerint150
Víziutak, kikötői berendezések151
A vízi közlekedés járműállománya151
A közlekedési szervezetek vízi áruszállítása és fuvardíjbevétele151
Nemzetközi hajóforgalom a Duna magyarországi szakaszán152
A közlekedési szervezetek vízi személyszállítása152
Légi közlekedés152
A Ferihegyi közforgalmú repülőtér forgalma153
A csővezetékes szállítás153
A közlekedés fontosabb gazdasági-műszaki mutatói154
Postahivatalok száma154
Postaforgalmi teljesítmények155
Távbeszélő központok155
Telefonbeszélgetések, telex-előfizetők156
Bekapcsolt távbeszélőállomások156
Közlekedés, posta és hírközlés megyénként157
A települések ellátottsága közlekedési és hírközlési intézményekkel157
A közlekedési szervezetek száma158
Munkaügyi adatok158
Energiagazdálkodás
Energiamérleg159
Az energiahordozó - források szerkezete159
A termelés aránya a fontosabb energiahordozók felhasználásából159
Energiafelhasználás160
A fontosabb energiahordozók felhasználása160
Energiahordozók felhasználása az iparban161
Energiahordozók felhasználása a mezőgazdaságban161
Üzemanyag-felhasználás a közlekedésben161
Fűtés, háztartási energiafogyasztás162
A népgazdaság villamosenergia-mérlege162
Az ipar villamosenergia-mérlege162
Belkereskedelem
A kiskereskedelem üzlethálózata, forgalma163
A kiskereskedelmi üzlethálózat területi adatai163
A magánkereskedelem üzlethálózata164
Piaci felhozatal164
Kiskereksedelmi árak165
A belkereskedelemben foglalkoztatottak munkaügyi adatai168
Átlagbérek, átlagkeresetek a belkereskedelemben168
A belkereskedelem adatai létszámkategóriák szerint168
Költségek a belkereskedelemben169
Gazdálkodási mutatók a belkereskedelemben169
Idegenforgalom
Külföldre utazó magyarok határszakaszonként170
Nemzetközi idegenforgalom havonként170
Nemzetközi idegenforgalom a közlekedés módja szerint170
Magyarországra érkező külföldiek országok szerint171
Nemzetközi idegenforgalmi bevételek és kiadások172
Társasutazások173
A külföldi turisták tartózkodási idejének megoszlása a szálláshelyek típusa szerint173
A külföldi turisták tartózkodási ideje a kereskedelmi szálláshelyeken174
Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma174
A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása175
A kereskedelmi szálláshelyek területi adatai176
Szállodák adatai osztálybasorolás szerint176
Külkereskedelem
A külkereskedelmi forgalom volumenindexei177
A külkereskedelmi forgalom havonkénti bontásban177
A külkereskedelmi forgalom értéke országcsoportok szerint178
A külkereskedelmi forgalom föbb országok szerint180
A külkereskedelmi forgalom volumenindexei árufőcsoportok szerint181
A külkereskedelmi forgalom volumenindexei a SITC nómenklatúra szerint181
A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete főbb országok szerint182
A külkereskedelmi forgalom értéke árucsoportok szerint184
A külkereskedelmi forgalom értéke a SITC nómenklatúra szerint185
A külkereskedelmi forgalom értéke a HS nómenklatúra áruosztályai szerint186
Külkereskedelmi árindexek és cserearánymutató országcsoportok szerint187
Külkereskedelmi árindexek árufőcsoportok és országcsoportok szerint188
Külkereskedelmi árindexek a SITC nómenklatúra szerint188
Számítástechnika
A számítástechnikai tevékenység főbb adatai189
A számítástechnikai tevékenység árbevétele189
A számítástechnika gépberuházásai189
Számítógép-állomány190
A számítógépek megoszlása eredet szerint190
A számítógépek gyártási év szerint190
Számítástechnikai tevékenység gazdasági ágak szerint191
Távadatfeldolgozási hálózat191
A számítástechnikai munkakörben foglalkoztatottak191
A lakosság jövedelme és fogyasztása
A reáljövedelem indexei192
Reálbér - reálkereset index192
Nominál jövedelem193
Társadalmi juttatások193
Lakossági jövedelem és fogyasztás193
A lakosság pénzforgalmi mérlege194
A lakosság fogyasztása a javak jellege szerint195
A fogyasztás szerkezete a beszerzés forrásai szerint196
Tápanyagfogyasztás197
Fopgyasztás a fontosabb élelmiszerekből és élvezeti cikkekből197
Az aktív háztartások kiadásai198
Az inaktív háztartások kiadásai200
Az aktív háztartások kiadásának kiemelt főbb tételei204
Az aktív háztartások élelmiszerfogyasztása206
Az inaktív háztartások élelmiszerfogyasztása208
A háztartások tartós fogyasztási cikkeinek állománya210
Fogyasztósi árindexek a termékek és a szolgáltatások főbb csoportjai szerint212
Fogyasztói árindexek kiadási főcsoportok szerint213
Létminimum214
A különböző létszámú és összetételű háztartások létminimum számításának segéd adatai214
Szociális ellátás - Egészségügy
A társadalombiztosítás gazdálkodása215
Nyugellátás215
Nyugellátási igények215
Nyugellátás a jogosultság jellege szerint216
A nyugdíjasok, járadékosok korcsoportok szerint216
Sajátjogú nyugdíjasok az alapnyugdíjak nagysága szerint217
Gyermekgondozási segély és díj217
A családi pótlék havi összege218
A családi pótlékban részesülők száma218
Terhesanya- és csecsemőgondozás219
Csecsemőotthonok219
Bölcsődék219
Nevelőotthonok219
Gyermek- és ifjúságvédelem220
Idősek szociális gondozása220
Szociális segélyezés220
Táppénz221
Táppénzköltség, táppénzes arányszám221
A társadalombiztosítás területi adatai221
A keresőképtelenséget okozó betegségek222
Influenza megbetegedések a járványos években222
Bejelentett heveny fertőző megbetegedések223
Egyes heveny fertőző betegségek gyakorisága223
Bejelentett ételmérgezések223
TBC-s és tüdőbeteg gondozása224
Daganatos betegek gondozása224
Bőr- és nemi betegek gondozása224
Ideg- és elmebetegek gondozása225
Alkoholisták225
Az immunrendszer betegsége (AIDS)225
Orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi szakszemélyzet226
Orvosok szakképesítés és nemek szerint226
Orvosok életkor és nemek szerint227
Körzeti betegellátás227
Szakrendelés227
Kórházak, kórházi ágyak228
A kórházi ágyak száma osztályonként a kórház típusa szerint228
Kórházi betegforgalom229
Mentőszolgálat229
Az egészségügyi és szociális ellátás területi jellemzői229
Lakás - Közművek
A lakások száma, szobaszám és felszereltség szerinti megoszlása230
A lakott lakások főbb jellemzői231
Lakásépítés232
Az új lakások fontosabb adatai232
Lakás, kommunális ellátás a települések népesség-nagyságcsoportjai szerint233
A lakóházak az építés éve szerint234
Lakásállomány és lakásépítés terület szerint234
Megszűnt lakások a megszűnés oka szerint235
Ingatlankezelési tevékenység235
Állami bérlakás-értékesítés235
A lakosság közműellátása236
Vezetékes gázellátás236
Közműellátás terület szerint238
Városi utak239
Közvilágítás239
Környezet - Vízgazdálkodás
A levegő szennyezettsége egyes városokban240
Városi zöldterület, parkok, játszóterek240
Települési hulladék elszállítása és ártalmatlanítása241
Védett területek és természeti értékek241
A gazdaság vízfelhasználása242
A közüzemi vízművek szolgáltatásai242
A mezőgazdaság vízhasznosítása242
Szennyvíztisztítás243
Szervezett ivóvízellátás243
Vízkárelhárítás, vízkárok és a védekezés költségei243
Hévíz nyerőhelyek hasznosítása243
Oktatás
Az oktatásban részesülők aránya a megfelő korú népességből, nappali tagozaton 244
Nappali tagozatokon oktatásban részesülők244
Óvodák245
Az óvodai ellátás területi adatai245
Általános iskolák246
Általános iskolai tanulók246
Az általános iskolát a tanköteles kor végéig befejező tanulók246
Az általános iskolát végzettek és továbbtanulók247
Általános iskolai felnőttoktatás247
Az általános iskolai oktatás területi adatai247
Fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása248
Fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása intézménytípusok szerint248
Szakmunkásképzés248
Szakmunkástanulók szakmai ágazatok és néhány kiemelt szakma szerint249
Szakmunkásvizsgát tettek száma250
A szakközépiskolák középfokú technikusképzése251
Középfokú szakiskolák251
A szakmunkásképzés és szakiskolai oktatás területi adatai251
Középiskolák252
Középiskolások iskolatípusok szerint252
A középiskolai oktatás területi adatai253
A középiskolát végzettek továbbtanulása a felsőoktatásban253
Felsőfokú oktatás254
A felsőfokú oktatási intézmények hallgatói tanulmányi ágak szerint254
A felsőfokú oktatási intézmények hallgatói intézmények és karok szerint255
Egyházi, alapítványi iskolák adatai259
Szakdiplomát szereztek259
A nemzetiségi oktatás adatai259
Idegen nyelvet tanulók száma260
Zeneoktatás260
A költségvetés oktatási kiadásai261
Az egy főre jutó költségvetési kiadás261
Oktatási-kulturális ellátás a települések népesség-nagyságcsoportjai szerint261
Tudományos kutatás
A kutató-fejlesztő helyek főbb adatai262
A kutató-fejlesztő helyek adatai terület szerint262
A kutató-fejlesztő helyek adatai tudományágak szerint263
A kutató-fejlesztő helyek adatai gazdasági ágak szerint263
A kutató-fejlesztő helyek adatai szervezeti típusok szerint264
A kutatás-fejlesztési ráfordítások felhasználása264
Tudományos fokozattal rendelkezők264
Kultúra - Sport
A könyvkiadás kiadványfajták szerint265
A kiadott könyvek jelleg szerint265
Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek266
Tankönyvek266
Szépirodalmi művek műfaj és írók szerint266
A szépirodalmi művek műfaj és a szerző állampolgársága szerint267
A szépirodalmi művek megoszlása műfaj és példányszám-kategória szerint267
Ifjúsági és gyermekirodalmi művek a szerző állampolgársága szerint267
Könyvforgalom, könyvkészletek268
Könyvtárak268
Önkormányzati és munkahelyi közművelődési könyvtárak területi adatai268
A bemutatott új játékfilmek a filmeket gyártó országok szerint271
A bemutatásra elkészült filmek száma271
Hanglemezforgalom271
Színházak272
A színházak műsorán szereplő darabok műfaj szerint272
A színházak részletes adatai273
Hangverseny274
Népi együttesek274
Szórakoztató egyéb műsorok274
Közművelődési intézmények, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat275
Múzeumok, kiállítások275
Rádió275
Televízió276
Rádió és televízió műsorok műsortípus szerint276
A költségvetés kulturális kiadásai277
Sportegyesületek277
A sportegyesületek, sportkörök sportáganként278
Sportlétesítmények278
A költségvetés sport kiadásai279
Az olimpiák eredményei279
Igazságszolgáltatás
A bűnözés területi adatai280
A vádlottak száma a jogerősen befejezett ügyekben a bírósági eljárás eredménye szerint280
Büntetésvégrehajtási intézetekben lévők száma281
Az ismertté vált közvádas bűncselekmények és elkövetőik bűncselekményenként281
A jogerősen elítélt felnőttek a kiszabott büntetés szerint282
A jogerősen elítélt fiatalkorúak a kiszabott büntetés szerint284
A jogerősen elítéltek korcsoportok szerint284
A jogerősen elítéltek, akiknek cselekménye alkoholfogyasztással volt összefüggésben286
Polgári perek287
Szabálysértések miatt megbüntetett személyek287
Balesetek - Öngyilkosságok
Foglalkozási balesetek288
A halálos foglalkozási balesetek száma az okozó körülmény szerint289
A halálos foglalkozási balesetek száma a foglalkozás minősége szerint289
A foglalkozási balesetek megoszlása a balesetet okozó körülmény szerint289
A foglalkozási balesetek megoszlása a foglalkozás minősége szerint290
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek290
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek290
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek290
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek a balesetek okozói szerint291
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek a baleset természete szerint291
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek a balesetet előidéző okok szerint291
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek áldozatai életkor szerint292
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma a hét napjai és a nap órái szerint292
Vasúti és vízi közlekedési balesetek292
Halálos otthoni balesetek293
Tűzesetek száma a tűz helye szerint293
Tűzesetek okok szerint293
Az öngyilkosságok száma Magyarországon294
Az öngyilkosságok alakulása lakóhely szerint295
Pénzügyi adatok
A pénzügyi szolgáltató szervezetek száma296
Pénzmennyiség296
Gazdálkodó szervezetek és kisvállalkozók betétállománya297
Gazdálkodó szervezetek és kisvállalkozók hitelállománya297
A háztartások betétállománya297
A háztartások hitelállománya298
Vállalati, vállalkozói körben alkalmazott átlagos kamatlábak298
A háztartások körében alkalmazott kamatlábak (OTP)298
A Magyar Nemzeti Bank mérlege299
A pénzintézetek mérlegadatai300
A pénzintézetek eredménykimutatásának adatai301
A kereskedelmi bankok és szakosított pénzintézetek alapítói vagyonának megoszlása301
Biztosítóintézetek vagyonmérlege302
Biztosítóintézetek bevételei és kiadásai302
A biztosítói tevékenység főbb adatai302
Biztosítási káresetek303
Életjáradék és nyugdíjbiztosítás303
Biztosítási díjbevételek és kárkifizetések304
Az államháztartás bevételei és kiadásai305
A budapesti értéktőzsde összefoglaló adatai306
A budapesti értéktőzsde forgalma306
A budapesti értéktőzsde indexe307
Devizaárfolyamok307
Időjárás
Hőmérséklet308
Csapadék309
Napfénytartam, szélsebesség310
Nemzetközi adatok
Terület, népesség, főváros311
Népmozgalmi arányszámok315
A születéskor várható átlagos élettartam316
Az engedélyezett terhességmegszakítások száma317
A bejelentett AIDS megbetegedések száma a bejelentés időpontja szerint317
Foglalkoztatottság318
A munkások nominális átlagbére a feldolgozóiparban318
Munkanélküliség néhány országban319
Munkabeszüntetések319
A bruttó hazai termék (GDP) és a nemzeti jövedelem indexe320
Fogyasztói árindex321
Fogyasztói árindex a kiadások főbb csoportjai szerint321
Az ipari termelés indexe322
A fontosabb iparcikkek termelése323
A mezőgazdasági termelés indexe326
A gabonaneműek termésmennyisége és termésátlaga327
A burgonya termésmennyisége és termésátlaga329
Szőlő- és almatermés330
Szarvasmarha- és sertésállomány 331
Hús- és tejtermelés332
Műtrágya-felhasználás333
Lakásépítés333
A külkereskedelmi forgalom értéke és volumenindexe334
Kivitel a behozatal százalékában335
Külkereskedelmi árindexek335
Export árindexek a világpiacon337
A folyó fizetési mérleg fő összetevői338
Valutaárfolyamok339
Módszertan341
Függelék356
A Központi Statisztikai Hivatal kiadványai témakörök szerint358
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar statisztikai évkönyv 1991 Magyar statisztikai évkönyv 1991

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopott.

Állapot: Közepes
3.560 Ft
2.840 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba