Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam)

XVIII. évfolyam, 7-12. szám/Revue Hongroise de Statistique XVIII. année 1940 II. volume

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A visszacsatolt erdélyi és keletmagyarországi terület

A trianoni abroncs először - nem egészen két évvel ezelőtt - északon lazult meg, hogy azután alig néhány hónappal utóbb ez az új... Tovább

Előszó

Részlet:

A visszacsatolt erdélyi és keletmagyarországi terület

A trianoni abroncs először - nem egészen két évvel ezelőtt - északon lazult meg, hogy azután alig néhány hónappal utóbb ez az új határgyűrű színtén kettépattanjon északkeleti sarkában. Most 1940 augusztus 30-án a Trianonban reánkrakott bilincs hazánk legtermészetellenesebb határának keleti szakaszán is széttört. Német- és Olaszország bécsi döntőbíráskodása nyomán a magyar kormányzat küzdelmes törekvéseit igen nagy horderejű eredmény koronázta. A történelmi Erdélynek a Székelyföld délkeleti - legtávolabbi - sarkáig lenyúló felső része, valamint a trianoni és kárpátaljai területeket a tulajdonképeni Erdély e darabjával összekötő keletmagyarországi földsáv húsz súlyos esztendő után ismét visszatért a magyar Szent Koronához. Vissza

Tartalom

Népesség, közegészség.
dr. Thirring Lajos: A visszacsatolt erdélyi és keletmagyarországi terület. 551
dr. Thirring Lajos: A visszacsatolt keleti terület. Terület és népesség. 662
dr. Barsy Gyula: A visszacsatolt keleti terület. Népmozgalom. 679
dr. Thirring Lajos: A kereső népesség születési hely és foglalkozás szerint. 821
dr. Thirring Lajos: Népünk életkormegoszlása az 1939. évi november 18-i népösszeírás szerint 921
dr. Szél Tivadar: A gümőkórhalandóság újabb alakulása. 555
dr. Szél Tivadar: A visszacsatolt keleti terület. Közegészségügy. 685
dr. Szél Tivadar: A halálokok nemzetközi összehasonlítása. 1021
Szociális viszonyok.
dr. Parády Jenő: Az 1914/18-as világháború magyar hadirokkantjainak és egyéb károsultjainak seregszemléje. 568
dr. Mozolovszky Sándor: A visszacsatolt keleti terület. Társadalombiztosítás. 697
A visszacsatolt keleti terület. Munkabérek, munkapiac, munkaviszályok, ipari üzemi
balesetek 698
vitéz dr. Nádújfalvy József: Az első gazdasági munkabérmegállapítás eredményei, 853
Mezőgazdaság.
dr. Szöllősy Zoltán: A visszacsatolt keleti terület. Mezőgazdaság és állattenyésztés. 699
dr. Földváry László: A visszacsatolt keleti terület. Erdészet. 707
Ipar.
dr. Lippay István: Az ipartestületi jegyzők statisztikája. 615
Szalay Zoltán: A visszacsatolt keleti terület. Bányászat és kohászat. Energiaviszonyok. 718
dr. Farkasfalvy Sándor: A visszacsatolt keleti terület. Ipar. 726
dr. Farkasfalvy Sándor: A gyáripar helyzete 1939-ben. 927
Kereskedelem, közlekedés.
vitéz dr. Pap László: Magyarország külkereskedelmi forgalma: 1940 január-június, 950
vitéz dr. Pap László: A visszacsatolt keleti terület. Külkereskedelmi forgalom, 734
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: A visszacsatolt keleti terület. Közlekedés. 752
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: A rádióelőfizetők számának alakulása Magyarországon az 1939. évben. 875
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: Közúti forgalmi balesetek Magyarországon
1939-ben. 969
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: Magyarország polgári légiforgalma az 1939.
évben. 975
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: A fontosabb folyami és tavi kikötők áruforgalma az 1939. évben. 1046
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: Az autóbuszvállalatok 1939. évi forgalma. 1050
Árak, pénzügy.
dr. Szőnyi Gyula: A visszacsatolt keleti terület. Áralakulás. 755
dr. Szigeti Gyula: A visszacsatolt keleti terület. A hitelintézetek és a
részvénytársaságok. 761
dr. Szőnyi Gyula: Egyenesadók az 1927-1938. években. 1054
Szellemi, erkölcsi élet.
dr. Asztalos József: A visszacsatolt keleti terület. Közműveltség. 772
Egyéb tárgyú tanulmányok.
A visszacsatolt keleti terület. Közigazgatás . 657
dr. Schneider Árpád: A visszacsatolt keleti terület. Üdülő- és fürdőhelyek. 782
dr. Miskolczy Ágost: A népszámlálás büntetőjogi védelme. 1086
Irodalmi szemle.
Könyvismertetések:
Hacker Ervin dr.: Budapest hatása a kriminalitásra 618
Az 1930. évi népszámlálás eredményei Budapesten. Első rész: Épületviszonyok. Második rész:
Lakásviszonyok 618
Budapest Székesfőváros Statisztikai Lexikonja 619
Elekes Dezső dr.: Hazánk, népünk, szomszédaink. Az ezeréves, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország ismertetője 619
Fali Endre dr.: Jogunk Erdélyhez 620
Hézser László dr. : Harc a magyar jövőért 621
Magyarország ivóvízellátása 622
A nemes székely nemzet képe 793
Makkai Sándor - Rónai András - Asztalos Miklós - Gergely Pál: A mi Erdélyünk 794
Szilády Zoltán: A mi Erdélyünk 794
Baróthy József : Magyar föld román kézen 794
Bözödi György: Székely bánja 795
Berey Géza: A magyar újságírás Erdélyben 1919-1939 796
Bene Lajos dr.: A központi fűtési berendezések Budapesten 878
A budapesti központi fűtőberendezések 1936. évi statisztikája 878
Szigeti Gyula dr.: Magyarország városi üzemei és vállalatai 879
Liber Endre: Budapest fürdőváros kialakulása különös tekintettel a székesfőváros községi
fürdőpolitikájára 879
1. A Magyar Nemzetbiológiai Intézet megalapítása. - Az Intézet programmja 880
2. Kovács Alajos dr.: Az erdélyi magyarság és aromán statisztika. - Antal Lajos dr.: A biologizmus, mint új életszemlélet. - A magyar biopolitika 880
La Transylvanie 880
vitéz Surányi Unger Tivadar dr.: A magyar gazdasági jólét útja 881
Az Országos Magyar Idegenforgalmi hivatal 1939. évi tevékenységi jelentése 882
dr.Papp Antal: Adórendszerünk agrárpolitikai bírálata 882
A kereskedelempolitikai helyzet 1939-ben 882
dr. Doros Gábor: Házassággondozás. Az eugénia járható útjai 883
dr. Szigeti Gyula: A gazdasági válság Budapest éleiében 981
dr. Török István: A budapesti- bejegyzett cégek statisztikája 982
dr. Zaitz László: Budapest csatornázása 983
dr. Schuler Dezső: Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten. (II. kötet) 984
dr. Kovács Alajos: Erdély néprajzi képe 985
Budapest városfejlesztési programmja 986
dr. Orosz Dezső: A csecsemő-kisgyermekkor megbetegedési és halandósági
viszonyairól 986
Ajtay József: A pénz közgazdasági szerepe és jelentősége. - Szükség van-e új társadalmi és
gazdasági rendszerre? 988
dr. Stiassny József: Termelés, szervezés, értékesítés a gazdasági életben 988
Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének 1939. évi jelentése 988
dr. Melly József: Balesetek Budapesten és más
nagy városokban 1091
A székesfőváros múltja és jelene számokban . . 1091
dr. Wildner Ödön: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt (II. kötél) 1092
Magyary Zoltán: Javaslat a közigazgatási statisztika megszervezéséről 1092
Dolgozatok a közigazgatási reform köréből 1093
Ember Győző: A M. kir. Helytartótanács ügyintézésének története 1093
Kaán Károly: Alföldi kérdések 1093
dr. Neubauer Gyula: A fölszabadult országrészek közgazdasági jelentősége 1094
Mendöl Tibor: A Felvidék 1095
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába érkezett munkák 625, 886, 990, 1097
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában meglévő fontosabb erdélyi vagy
erdélyi vonatkozású művek 796
Folyóiratszemle 626, 889, 993, 1099
A visszacsatolt, valamint a történelmi Erdélyre vonatkozó folyóiratszemle 802
Különféle.
M kir. Központi Statisztikai Hivatal:
Elismerés 1008, 1113
Kinevezés 1112
Címadományozás 1113
Nyugdíjazás. Kiválás 1133
Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság:
Szakosztályülések 627, 892 , 996, 1100
Magyar Statisztikai Társaság:
Előadóülések 634
Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportja a Magyar Statisztikai
Társaság kebelében 898
A Magyar Statisztikai Társaság és a Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportja együttes szakértekezlete a nemzetiségek számbavételének kérdéséről 635
Személyi hírek:
Schneller K. 899
Reichardt W. 899
Hajdrik S. 635
Ifj. Felner 899
A balti államok népességi és gazdasági adatai.
Ruh György 637
A trianoni békekötéssel Romániához csatolt terület részesedése a Magyarbirodalom
háború előtti adataiban 805
Észak- és Északkelet-Afrika népességi és gazdasági adatai 899
Albánia népességi és gazdasági adatai 1114
Összefoglaló helyzetjelentés:
Havi adatok:
Népmozgalom 642, 808, 905, 1009, 1117
Munkapiac 643, 810, 906, 1010, 1118
Termelés 644, 810, 907, 1010, 1118
Közlekedés 645, 811, 907, 1011, 1118
Áralakulás 646, 811, 909, 1011, 1119
Pénz és hitel 647, 820, 908, 1020, 1019
Gazdasági jelzőtábla:
Havi adatok 648, 812, 910, 1012, 1120
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1940. július-december (fél évfolyam)
Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba