Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.768

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam)

XIX. évfolyam 1-6. szám/Reuve Hongroise de Statistique XIX. année 1941 I. volume

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

Az 1940. év előzetes népmozgalmi eredményei.

A házasságkötések, születések és halálozások összefoglalt képe 1940-ben általában kedvezőtlenebb volt mint egy évvel... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

Az 1940. év előzetes népmozgalmi eredményei.

A házasságkötések, születések és halálozások összefoglalt képe 1940-ben általában kedvezőtlenebb volt mint egy évvel korábban. A házasságkötések száma erősen csökkent, a halálozás emelkedett és a természetes szaporulat is kisebb mint az előző években. Van azonban az 1940. évi népmozgalomnak igen örvendetes eredménye is és ez a születések számának kedvezőbb alakulása. A trianoni területet nézve 1930-tól kezdve az első eset, hogy a születések csökkenése helyett születésszaporulatról beszélhetünk.
Az alábbiakban za 1940. év népmozgalmáról előzetes adatok alapján számolunk be. Meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a népmozgalom végleges eredményei mindíg valamivel magasabb számokat adnak. Az utolsó évek tapasztalatai szerint a házasságkötéseknél a végleges adat nagyjából 1.000-rel, a születéseknél 6.000-rel, a halálozásoknál pedig 1.300-1.400-zal nagyobb mint az előzetes eredmény. Vissza

Tartalom

Népesség, közegészség.
dr. Barsy Gyula: Az 1940. év előzetes népmozgalmi eredményei. 1
dr. Szél Tivadar: A törvénytelen születések. 71
dr. Lukács Károly: A Balatonmellék népesedése. 94
dr. Thirring Lajos: Az 1941. évi népszámlálás előzetes eredményei. 155
Szociális viszonyok.
dr. Heller András: A sommások élelmezése. 8
A cséplőmunkások munkabére. Heller András dr 105
Új munkabérhelyzet a magyar mezőgazdaságban. I. vitéz Nádujfalvy József dr. 188
Új munkabérhelyzet a magyar mezőgazdaságban. II. vitéz Nádujfalvy József dr. 265
dr. Heller András: A sommások munkabére. 381
dr. Mozolovszky Sándor: Halálos kimenetelű balesetek 1940-ben és az adatgyűjtés kezdete óta eltelt első évtizedben. 401
Munkaviszályok 1939-ben és 1940-ben 406
Lakóházépítkezések 1940-ben 408
Mezőgazdaság.
Tekál László: Az 1940. évi szüret előzetes adatai. 112
Sajóhelyi István: Az 1939-40-es vadászati év statisztikája. 206
dr. Földváry László: Általános időszaki erdőgazdasági összeírás időszerűsége és lehetőségei. 301
dr. Matolcsy Mátyás: A statisztika a német mezőgazdasági termelés szolgálatában. 213
dr. Nagy Iván: Szovjetoroszország gabonatermelése a kollektív gazdálkodás
keretében. 221
Ipar.
dr. Farkasfaluy Sándor: Mezőgazdasági iparunk 1939-ben. 16
Szalay Zoltán: Magyarország hűtőházai. 309
vitéz dr. Guothfalvy Dorner Zoltán: Az ipar telephelyválasztása és az észszerűség elve. 410
Kereskedelem, közlekedés.
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: A Duna és Tisza nemzetközi forgalma 1939-ben. 29
vitéz dr. Pap László: Az európai tengeri kikötők szerepe Magyarország külkereskedelmi forgalmában, 225
dr. Petrichevich-Horváth Miklós báró: Vámhatárainkon át közlekedett gépjáróművek forgalma 1940-ben. 319
Magyarország hajózható vizi útjai a területszaporodások után 235
A vasutak és hajózási vállalatok közötti átrakóforgalom az 1940. évben 322
Szellemi, erkölcsi élet.
dr. Gombás Géza: A könyvtermelés nemzetközi és hazai adatai. 434
Irodalmi szemle.
Könyvismertetések:
Hamvas József: Budapest Székesfőváros iskolaügye 1920-tól 1938-ig 38
dr. Elekes Dezső: Hazánk, népünk, szomszédaink. Az ezeréves, a trianoni és a háromszor megnagyobbodott Magyarország ismertetője 39
Szeberthy János: Mezőgazdasági munkásvédelem 39
Városfejlesztés, városrendezés, városépítés 40
dr. Vitális István: Magyarország szénelőfordulásai 41
Finnország. 1940 41
Magyar gyári munkásság 116
Keletmagyarország és Erdély gazdasági viszonyai 1938. és 1939-ben 116
A szociális vármegye. A komáromvármegyei közjóléti és gazdasági szövetkezet
működése 117
dr. Szénásy József: Anyavédelem. A védőnő- és gondozóorvosképzés céljaira 118
dr. Csizmadia Andor: A magyar városi jog. Reformtörekvések a magyar városi közigazgatásban 118
Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai 238
Heller András: Elsüllyedt ország agrárnépe 238
dr. Soproni Elek: A kultursarok gondjai 237
Demeter Béla - dr. Venczel József: Az erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román impérium alatt 328
dr. Hubai Imre: Adatok Kárpátalja gazdasági földrajzához (1919-1939) 329
dr. Sípos Sándor: Ipari nyersanyagok világtermelése 330
Veress Gábor: Közlekedéstudomány. Rendszertanulmány 330
Magyarország vasutainak állapota az 1938. évben 439
Moussong Géza: Budapest tejellátása 439
dr. Szél Tivadar: Nagy-Budapest népmozgalma 440
dr. Baumgartner Sándor: Moldva. A magyarság nagy temetője 440
dr. Bikkal Dénes: Társadalombiztosítástan 441
Lukacs Károly: A Balaton 441
dr. Nagy Iván (Edgár): Szovjet-Oroszország kollektiv mezőgazdasági termelése 443
Könyvtári gyarapodás és forgalom 1940-ben 241
A M. kir. Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába érkezett munkák 43, 121, 244, 332, 444
Folyóiratszemle 45, 123, 246, 335, 446
Különféle.
M. kir. Központi Statisztikai Hivatal:
Kinevezés 450
Címadományozás 450
Nyugdíjazás 450
Kitüntetés 451
Kiválás 451
Magyar Statisztikai Társaság:
Előadóülések 247, 337
Rendkívüli közgyűlés 337, 451
XIX. ünnepi ülés Budapesten:
Bálás Károly : Elnöki megnyitó 452
XIX. évi rendes közgyűlés 453
Elekes Dezső: Főtitkári jelentés 453
Thirring Lajos: Jelentés a Nemzetközi Népességtudományi Unió -Magyarországi Csoportjának működéséről 455
Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarországi Csoportja a Magyar Statisztikai
Társaság kebelében:
A csoport ülései:
Nemeskéri János: Ivád község népe a statisztika és a család-antropológia tükrében 47
dr. Schneller Károly: ötven év a székelv nyelvhatár. az erdélyi magyar szigetek és szórványok éleiében 340
A Magyar Gazdaságkutató Intézet közgyűlése 340
A Magyar Statisztikai Társaság pályázata a magyar nemzeti jövedelem számítási módszerének és a magyar adóstatisztika rendszerének megállapítására 456
Személyi hírek:
Szterényi Józsel báró 48
Gróf Teleki Pál dr. 248
Thirring Gusztáv dr. 248
Reichardt W. 48
Godlewski 48
Höijer E. 125
Japán és Mandzsukuó gazdasági és népességi adatai 49
Ruh György: Bulgária népességi és gazdasági adatai. 125
Ruh György: Az Amerikai Egyesült Államok és birtokainak népességi és gazdasági
adatai. 344
A Szovjetköztársaságok Uniójának népességi és gazdasági adatai 456
Nemzetközi jelzőtábla, 1939 52
összefoglaló helyzetjelentés:
Évi adatok 128
Havi adatok:
Népmozgalom 55, 142, 252, 355, 366, 461
Munkapiac 56, 143, 253, 256, 367, 462
Termelés 57, 143, 253, 358, 368, 463
Vetésjelentés 358, 368, 462
Fogyasztás 368, 368
Közvágóhidak és a lóhúsüzem forgalma 464
Közlekedés 58, 144, 253, 359, 369, 464
A/alakulás 59, 144, 254, 361, 378, 465
Megélhetési költségek indexe 145, 255, 362, 378, 474
Pénz és hitel 61, 145, 255, 363, 379, 474
Gazdasági jelzőtábla:
Évi adatok 135
Havi adatok 62, 146, 256, 370, 466
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam) Magyar Statisztikai Szemle 1941. január-június (fél évfolyam)
Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba