Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen

Dokumentumok a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom történetéből 1941-1945

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 906 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az európai népek antifasiszta ellenállási mozgalmának szerepe a fasiszta hódítók feletti győzelem kivívásában. A magyar nép harca a fasizmus ellen. (Bevezető)5
1941
A KMP Központi Bizottságának felhívása az antifasiszta nemzeti egység megteremtésére67
A honvéd vezérkar főnöke bíróságának büntető indítványa 13 adai lakos ellen, akik partizánszervezkedést kezdtek a megszálló csapatok hátában70
A honvéd vezérkar főnöké bíróságának ítélete a zenta kommunisták szervezkedése, partizán rohamcsapatok szervezése ügyében73
A honvéd vezérkar főnökének bírósága mésfél évi börtönnel sújtja Uhrin István gyomai lakost, mert Endrődön a kenyérmagvak elrejtésére és a mezőgazdasági munkák szabotálására buzdította a lakosságot.82
1942
A honvéd vezérkar bíróságának ítélete Borkanyuk Elek ügyében, akit kisszámú ejtőernyős csoportjával parizánmozgalom szervezése céljából Kárpátalja területére dobtak le89
A Francia Frankitőrök és Partizánok Nemzeti Egyesülete tanúsítja, hogy Friedmann Imre magyar partizán részt vett az antifasiszta ellenállási harcban97
Bírósági ítélet Hekepek Erzsébet hűtlenségi perében, amelyet háborúellenes röpcédulák szórásáért hoztak99
A francia felszabadítási kormánybizottság igazolja, hogy Fischer Andor magyar partizán tevékenyen részt vett a francia ellenállási mozgalomban.101
Tömösi Ferenc századost a legfelsőbb honvéd törvényszék antifasiszta kijelentéseiért lefokozza és 4 havi fogházra ítéli.103
A székesfehérvári hadtestparancsnokság vád- és elfogató parancsa Sörös Rezső, valamint Solymári Károly sárisápi bányászok ellen, akik a Vörös Hadsereg győzelmét hangoztatták106
A budapesti 1/80. sz. hadiüzem parancsnokának 1. sz. parancsa, melyben robbantásos szabotázsakciókról tesz említést108
A budapesti I. hadtestparncsnok vád- és elfogatóparancsa három, a Weiss Manfréd-gyárban dolgozó munkás ellen, akik a Kommunisták Magyarországi Párja által kiadott röplapot elolvasták és továbbadták109
A magyar tábori bíróság halálos ítélete Túróczi Gábor szökött honvéd ellen, aki Kovpak partizánjainak soraiban harcolt a Brjanszkki erdőben111
Szemelvények a Brjanszki Front politikai csoportfőnöksége haditudósítójának, Vejnerovicsnak tájékoztató jelentéséből a brjanszki partizánok tevékenységéről. A magyar katonák megtagadják a rablásra és gyújtogatásra adott parancsokat121
A katonai bíróság Varga Ferenc bányászt az alacskai hadiüzem felszerelésének rongálásáért három évi börtönnel sújtja123
Beszámoló jelentés a partizánmozgalom állapotáról az Orjol területi körzetek csoportjában (a Brjanszki erdőben). Egy magyar hős katonai dísztemetése125
Martinowszki Ferenc franciaországi magyar partizán búcsúlevele, amelyet kivégzése előtt írt127
A szovjet háborús veteránok bizottsága kebelében működő volt partizánok szekciója vezetőségi tagjának, J. Melnyiknek tájékoztatója a magyar nemzetiségű Bauer Tatjána Sztyepanovna felderítő partizánnő harci tevékenységéről129
A honvéd vezérkar főnöke bíróságának ítélete Nagy Sándor szakaszvezető ellen, aki több repülőgép üzemanyagszóró berendezését megrongálta135
Bondarev alezredes jelentése elöljáró parancsnoka részére a silinkai helyőrség szétverésénél fogságba ejtett magyar katonákról.137
Az SZKP Brjanszki területi bizottsága pártlevéltárának igazolása arról, hogy Táncos István magyar partizán a brjanszki partizánok oldalán vívott harcban hősi halált halt139
Az SZKP Brjanszki területi bizottsága pártlevéltárának igazolása arról, hogy Weiss Lázár magyar partizán a brjanszki partizánok oldalán vívott harcban hősi halált halt 140
Az SZKP Brjanszki területi bizottsága pártlevéltárának igazolása Gellén István magar partizánnak a brjanszki partizánok közötti működéséről141
A. Hallier volt budapesti francia katonai attasé igazolja, hogy Merényi Scholtz Gusztáv segítette a Németországból hazánkba menekült francia hadifoglyokat142
1943
Az Orjoli terület nyugati körzetében működő egyesített partizánbrigádok politikai osztályának beszámolója az 1942. november 20 - december 31-ig terjedő időszakról147
A VKF 2. osztályához érkezett besúgói jelentés arról, hogy a jugoszláviai partizánok összeköttetést létesítettek magyar területen az uradalmi cselédekkel150
A hősi halált halt Lőwenwirth Mihály partizán hadnagy kitüntetési okmánya151
Részlet a magyar 47/II. zászlóalj parancsnokának harctudósításáról: a szovjet partizánok igen sokszor nem lőttek a magyar katonákra152
A 108. honvéd könnyű hadosztály parancsnokság tábori bíróságának rendelkezése Gerzanics János honvéd elfogására, aki fontos hadititkokat tartalmazó okmányokat juttatott el a szovjet partizánokhoz154
A Nieuwe Jeungd című belga lap 1944. XII. 9-i számának megelmlékezése Lőwenwirth Mihályról157
A Kommunisták Magyarországi Pártjának háborúellenes harca a honvéd vezérkar főnöke bírósága egy per kapcsán tett tény megállapítása tükrében158
A csendőrség központi nyomozó parancsnokságának átírata a HM. 15. osztályához, melyben közli, hogy Lapáncsa és Illocska községekben átvonuló honvédek a Volksbund-tagok házaira festett náci jelvényekre lövöldöztek162
A VKF bírósága Domonkos Miklós mozdonyfűtőt 8 évi fegyházra ítéli, mert Pápán két mozdony kenőkészülékébe homokot szórt164
Az m. kir. 105. könnyű hadosztály parancsnokság tábori bíróság a 32. gyalogezred állományába tartozó Herbert József tartalékos őrvezetőt kötél általi halálbüntetésre ítéli, mert szökést kísérelt meg a Bobrovica mellett táborozó szovjet partizánokhoz, segítette őket, s a partizánok röplapjait terjesztette166
Összesítés a Nagy Honvédő Háború partizánmozgalmában Belorusszija területén részt vett magyarokról176
A HM rendelete a honvéd hadtest és kerületi parancsnoksághoz, amelyben szabotázscselekmények miatt megtiltja, illetve korlátozza a munkaszolgálatosok felhasználását178
A honvéd vezérkar főnöke intézkedik, hogy a "fokozódott partizánveszedelem miatt" hadműveleti területről fegyver, lőszer és robbanóanyag ne kerülhessen az ország területére180
A belgiumi magyar függetlenségi mozgalom értesítőjének cikke Molnár István és csoportja elfogatásáról182
A szegedi V. hadtestparancsnokság 33. sz. bizalmas parancsa közli, hogy 58 magyar partizán érkezett Kurszkba a magyar csapatok által megszállt területen végzendő partizánmunkára185
A VKF összefoglalója az Északkeleti-Kárpátokban folyó partizántevékenységről. Magyarok Kovpak tábornok partizán-magasabbegységében186
Kocsis Zsigmond honvéd verse, amelyben arról ír, hogy az igazi ellenség, a hitleristák ellen kell fordítani a fegyvert188
Horvátország népfelszabadító hadserege II. hadtestének törzse közli a területéhez tartozó valamennyi egységgel, hogy megalakult a Petőfi Sándor nevét viselő magyar zászlóalj190
A horvátországi népfelszabadító hadsereg II. hadtestének törzse által kiadott külön parancs, melyben a magyar Petőfi zászlóalj és egy német század szervezésére, felszerelésére és beosztására intézkedik192
Az Új-Somogy című imrédysta lap cikke a jugoszláviai "Petőfi"-brigádról195
A 2. hadtest táviratban jelenti a honvédelmi miniszternek, hogy a komáromi szabad kikötőben a németek részére tárolt szénából és szalmából 800 vagonnyi - feltehetően gyújtogatás következtében - elégett197
Szőnyi Márton hadifogoly zászlós verse harcba szólítja a munkásnépet elnyomóik ellen199
Belorusszijában, a szovjet partizánok soraiban harcolt Grosz László magyar partizán személyi lapja201
Szőnyi Márton verse205
A Belorusz SZSZK államvédelmi népbiztosság különleges osztagában harcolt Nagy Sándor magyar partizán kitüntetési lapja206
A honvéd vezérkar főnöke bíróságának ítélete a Schönhercz Zoltán és társai ellen folyó perben, a bíróság ténymegállapításai a KMP-nek a független magyarország megteremtése érdekében kifejtett tevékenységéről207
Az SZKP Brjanszki területi bizottsága pártlevéltára által készített hiteles másolat Névai László brjanszki partizán kitüntetési lapjáról212
A Szovjetúnióban élő antifasiszta hadifoglyok által kidolgozott program a demokratikus Magyarország megteremtésére214
A honvédelmi miniszter annak engedélyezését kéri a minisztertanácstól, hogy a hadüzemek "rendbontó" munkásait munkásalakulatban a hadműveleti területre küldhesse216
Belorusszijában a Cskalov-osztagban harcolt Moldoványi Ferenc magyar partizán személyi lapja218
Az V. hadtestparancsnokság helyzetjelentése a VKF 1. osztályának: a németektől vett értesülés szerint Tito partizánjaihoz az angolok 13 magyart dobtak le ejtőernyővel, hogy a Szerémségben és Bácskában szervezzék a partizánharcot220
A krasznogorszki 27-es tiszti hadifogolytábor lakói felhívják az Ukrajnában tevékenykedő magyar katonákat, hogy szakítsanak a németekkel és menjenek át a partizánokhoz221
756 magyar hadifogoly nyílt levele gróf Stomm Marcel altábornagyhoz és Deseő László vezérőrnagyhoz, valamint a Szovjetúmió területén élő magyar hadifogoly tisztikarhoz224
A IV. honvéd hadtestparancsnokság tájékoztató közleménye a Béke Párt szabotázsra szólító röpiratát és a kommunisták háborúellenes tevékenységét szidalmazza227
A Belügyminisztérium államvédelmi központjában tartott értekezlet összefoglalója a kommunista nyomozásokról229
1944
Alfred Grantnak, a Reuter londoni tudósítójának interjúja Károlyi Mihállyal, aki a partizánharc megindítását sürgeti. Károlyi üzenete a szovjet hadifogságban lévő magyar katonákhoz235
Belorusszijában, a szovjet partizánok soraiban harcolt Fazekas István magyar partizán személyi lapja238
A pécsi IV. hadtestparancsnokság távirata a kaposvári 10. gyaloghadosztály parancsnokságához, melyben közli, hogy Srediscen egy magyar partizánbrigád tartózkodik240
A franciaországi magyar kommunista csoport megemlékezése a függetlenségi mozgalom 5 magyar hősi halottjáról241
A 23. könnyű hadosztály parancsnoksága az elfogott partizánok és a szerzett zsákmány után jutalomszabadságot helyez kilátásba244
A Reuter hírszolgálati iroda közli Károlyi Mihály 9 pontjából álló antifasiszta, az ország felszabadulását és demokratikus fejlődését elősegítő programját245
A Békepárt röplapja a német megszállók elleni kíméletlen harcra szólítja fel az ország népét247
A VIII. hadtest 1/B. osztályának közlése szerint a Gyágya Petya partizáncsoport megbízottja útján felvette a kapcsolatot a magyar katonai parancsnoksággal és átállásra hívta fel a honvédeket249
A lengyel partizánok oldalán harcoló szabadságharcosoknak a honvédekhez szóló felhívása, melyben soraikba hívják volt bajtársaikat251
A lengyel hazafiak által a lengyel lakosság részére kiadott röplap magyar nyelvű párbeszédet is közöl a fegyvervásárlások megkönnyítésére253
A Kossuth-rádió istrukciói a partizánharc megindítására, fegyverek és robbanóanyag szerzésére255
Károlyi Mihály a Reuter hírszolgálati iroda tudósítójának adott nyilatkozatában kijelenti: reméli, hogy a magyar munkások és parasztok válaszul a német megszállásra megszilárdítják a földalatti mozgalmat257
Az m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya kitüntetésre javasolja a sátoraljaújhelyi börtönből kitört parizánok elleni hajszában részt vett rendőröket258
A "La voix du midi" c. francia lap "Külföldi önkéntesek a francia ellenállásban" című cikkében Goldberger István magyar partizánról emlékezik meg264
A csendőrség központi nyomzó parancsnoksága jelenti a belügyminiszternek, hogy budapesti kommunisták léptek be Tito partizánjainak soraiba. A jelentésben szó van a Békepárt röpcédula-akcióiról is266
A kassai csendőr nyomozóalosztály jelentése a nyíregyházi partizánszervezkedésről268
Rákosi Mátyás levele Sziklai Sándorhoz, a 153/I. sz. hadifogolytáborban működő magyar antifasiszta iskola vezetőjéhez a hallgatók partizánmunkára való felkészítése ügyében269
A "Fel magyar délre" c. röpirat a jugoszláviai "Petőfi" zászlóaljba hívja a magyarokat272
A lengyel népi hadsereg lubartovi helyőrségének parancsnoka felhívja a magyar honvédeket, hogy fordítsák fegyvereiket a hitleristák ellen, és csatlakozzanak a lengyel partizánokhoz273
Velebit tábornok Londonban kijelentette, hogy egy magyar egység is harcol Tito partizánhadseregében275
Kivonat Stanowski lengyel ezredes partizánegységének napiparancsából. Ebbe az egységbe sorolták be Rácz Gyula magyar partizáncsoportját276
Szőnyi Márton magyar partizán levele, amely a "Jeszcze Polska Nie Zginela" című lengyel partizánújságban jelent meg277
Fazekas József frontpropagandista naplója a szovjet hadsereg oldalán folytatott hangszórós felvilágosító munkáról278
A kaposvári 10. gyaloghadosztály parancsnokság helyzetközlésében magyar partizánokról tájékoztat284
A belügyminiszter és a vezérkari főnök körrendelete egységes vezetést léptet életbe az ejtőernyősök és partizánok ellen285
A német nyelvű dorogi lakosok a belügyminiszterhez intézett levelükben tiltakoznak az ellen, hogy őket a Volksbund a német hadseregbe akarja besoroztatni296
A szegedi V. hadtestparancsnokság bizalmas parancsban tájékoztatja alárendelt alakulatait arról, hogy a Békepárt utasítást adott tagjainak lőfegyverek szerzésére a honvédség tagjaitól300
A szegedi V. csendőrkerület utasítása közli, hogy a partizánok rejtegetőit a jővőben súlyosabb, szükség esetén halálos ítélettel fogják sújtani301
A pécsi hadtestparancsnokság távirati tájékoztatója a kaposvári 10. gyaloghadosztály parancsnoksága részére jugoszláv és magyar partizánbrigádok támadásáról303
A kaposvári 10. gyaloghadosztály parancsnokság alárendelt alakulatai részére küldött helyzetközlése magyar partizánokról is említést tesz304
Dr. Lányi Aladár százados nyilatkozata arról, hogy a németellenes kijelentéseiért honvéddá lefokozott Tömösi Ferenc százados részt vett a szovjet partizánok és a magyar honvédek közötti ellenségeskedés megszüntetésében305
A budapesti I. honvéd hadtestparancsnokság büntető indítványa Erős Tibor és Dr. Richter Károly ellen, akik tudtak a jugoszláv partizánokhoz való átszökési tervekről307
A pécsi IV. honvéd hadtestparancsnokság átíratban közli Somogy megye főispánjával, hogy a budapesti zsidók Tito partizánjaihoz szöknek, elrendeli az idegenek fokozottabb ellenőrzését309
Az m. kir. rendőrség budapesti főkapitánya a Ságvári Endre meggyilkolásában részt vett rendőröket kitüntetésre javasolja Horthy kabinetirodájának310
Pálffy György összefoglaló jelentése az ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenységéről312
A Magyar Front röplapja az ország súlyos helyzetében cselekvésre szólítja fel a nemzetet317
Rajk László, Kádár János és Horváth Márton nyilatkozatukban beszámolnak az MKP katonai bizottságának tevékenységéről, s igazolják, hogy annak vezetője Pállfy György volt319
Az Uszta-Priscsepa partizánosztag katonai és pártpolitikai tevékenységéről szóló összefoglaló jelentés, amelyet a partizánmozgalom ukrán törzsének terjesztettek fel320
A pécsi IV. csendőrkerület nyomozó alosztályának jelentése a baranyai partizánszervezkedésről341
Az MTV berlini jelentése arról, hogy a francia partizánok között magyarok is harcolnak342
Az m. kir. csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelentése arról, hogy Kassán megbeszélést tartottak a német, magyar és szlovák csendőrségi szervek a partizánok elleni közös akciók megszervezéséről344
A szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság a VKFf utasítása értelmében intézkedik a ledobott partizánok felkutatására és a velük rokonszenvezők figyeltetésére346
Rádiógramok a partizánmozgalom ukrán törzsének parancsnoka, Sztrokacs altábornagy és az Uszta-Priscsepa partizánosztag között350
Részlet Bonczos Miklós belügyminiszternek a belügyminisztériumi osztályvezetőkhoz intézett beszédéből, amelyben bejelenti, hogy leszámol az ellenállási mozgalommal.363
Az országos ifjúmunkás bizottság határozata a magyar fiatalság partizánharcra történő felkészítéséről365
A Magyar Front tájékoztatója sürgős szakítást követel a németekkel, útmutatást ad a honvédség tisztikarában a cselekvésre367
Kaminski Stanislaw ("Daniel") alezredes, a "Baszta" ezred és Varsó V. kerülete volt parancsnokának tájékoztatója a magyar hadsereg egységeinek a lengyel felkelőkkel való együttműködéséről369
Csendőrségi jelentés a Borszeg község határában földet ért soknemzetiségű partizáncsoportokról372
Az FFI "Itália" szabadcsapat igazolja, hogy Marschall György soraiban harcolt374
A német 9. hadseregcsoport távmondatban közli a "Közép" hadseregcsoporttal, hogy a magyar csapatok előreláthatóan nem lesznek hajlandók a lengyelek ellen harcolni376
Összefoglaló jelentés a Partizánmozgalom Ukrán Törzse részére a Dékán István parancsnoksága alatt működő magyar partizánosztagról378
Lengyel altábornagy vallomása a II. tartalék hadtestnek a lengyel partizánokkal való barátkozásáról382
Párizs katonai kormányzója kitüntetésre terjeszti fel Marschall László György FFI századost, aki meghiúsította kt német páncélos támadását386
A 9. német hadseregparancsnokság tervezett intézkedései a Lengyelországban állomásozó magyar csapatok ellen a lengyel-magyar barátkozás esetére388
A franciaországi magyar önkéntesek és ellenállók egyesülete igazolja, hogy Stern Pál magyar partizán 1944. augusztus 28-án a francia szabadságharcosok soraiban hősi halált halt.392
A kampinosi erdő lengyel harcosának, Edmund Jungowskinak visszemlékezése a magyarokkal létesített kapcsolatokról393
A Lengyel Szabadságharcos Szövetség kitüntetésre terjeszti fel Kovács Pált, aki a kampinosi erdőben a lengyel partizánok oldalán harcolt395
Névjegyzék a franciaországi magyar önkéntesek és ellenállók szövetségének hősi halottairól396
Részlet "A szlávok szabadságáért" 2. csehszlovák partizánbrigád tevékenységéről szóló összefoglaló jelentésből. A harcok befejezése után 61 magyar partizánt Debrecenbe irányítanak399
A Francia Szabadságharcosok és Partizánok Országos Katonai Bizottsága tanúsítja, hogy Becker István magyar partizán soraikban harcolt a megszállók ellen401
A Partizánmozgalom Ukrán Törzse hadműveleti osztályának összefoglaló jelentése a Tasnád környékén bevetett magyar partizánosztag harci és pártpolitikai tevékenységéről az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága részére402
Részlet a Sztálinról elnevezett II. csehszlovák partizánbrigád harci és pártpolitikai tevékenységéről szóló összefoglaló jelentésből: 70 magyar katona fegyveresen átállt a partizánok soraiba405
A párt közli a magyar dolgozókhoz intézett röpiratában: újból kommunista párt név alatt folytatja tevékenységét406
Az m, kir. Belügyminisztérium VII. osztálya megküldi a miniszterelnökség II. osztályának a csendőrség központi nyomozóparancsnokságától kapott jelentést, mely szerint a szlovákiai partizánok között sok magyar katonaszökevény van410
A Vörös Hadsereg 17849 tábori postaszámú egysége igazolja, hogy Gutmann István a csapat tűzszerész instruktora412
Részletek a Rákosiról elnevezett partizánosztagok magasabbegysége parancsnokának és komisszárjának alakulatuk létrejöttéről, harctevékenységéről és pártpolitikai munkájáról szóló összefoglaló jelentéséből413
Portás János szovjet kitüntetése a Nagy Honvédő Háborúban való részvételéért452
A Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád Nyikolajev zászlóaljának összefoglaló jelentéséből: a személyi állomány nemzetiségi megoszlása453
Összefoglaló jelentés a Rákosiról elnevezett magyar partizánosztag harctevékenységéről és politikai munkájáról454
A XIV/1. Kiska-század törzsének összefoglalója az alegység szervezéséről és tevékenységéről461
Részletek a Scsorsz partizánosztag Vörös Jánosról elnevezett partizánszázadának tevékenységéről szóló összefoglaló jelentéséből475
Az m. kir. rendőrség érsekújvári kapitányságának jelentése a német csapatok garázdálkodásáról és a lengyelekkel való barátkozó magyar csapatok Varsó körzetéből való leváltásáról484
Részlet a csendőrség központi nyomozóparancsnokságának az országban uralkodó általános hangulatról szóló jelentéséből485
A csehszlovák partizánok soraiban harcolt magyarok esküjének szövege487
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi angol megbízottja, Edgecumbe vezérőrnagy Pirithy Mátyásnéhoz írott levelében köszönettel emlékezik meg a férje által az elfogott angol repülőinek nyújtott segítségről488
A Sztálinról elnevezett partizánosztagok magasabbegysége parancsnokának jelentése az osztagok harci romboló és pártpolitikai tevékenységéről. 200 magyar katona áll be a Nyevszkij partizánosztagba490
Az I. csehszlovák partizánbrigád 1. önálló zászlója 13. osztagának összefoglalója arról számol be, hogy a magyar katonák élelemmel és lőszerrel látták el őket, majd fegyveresen beálltak soraiba491
A Belügyminisztérium VII. osztályának feljegyzése: az Államvédelmi Központ jelentése szerint Salgótarjánban partizánbetörés várható. Erőteljesebb felderítést és karhatalmi megerősítést kér492
Nógrádi Sándor összefoglaló jelentése a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottságának partizánegysége tevékenységéről494
A magyar ejtőernyős csoportok partizánjainak esküje504
Részletek a Gottwald-brigád harci és felderítési jelentéseiből, amelyek arról számolnak be, hogy magyar katonák harcolnak a németek ellen a partizánok oldalán505
Rádiótáviratok a Nógrádi partizánosztag és a 4. Ukrán Front haditanácsa mellett működő partizánmozgalom törzse valamint a Partizánmozgalom Ukrán Törzse között507
A franciaországi magyar ellenállók lapjának, a "Magyar Szemlé"-nek megemlékezése a hősi halált halt bajtársaikról519
Gereblyés László verse, melyet a franciaországi Petőfi századnak ajánlott522
A Magyar Kommunista Párt röplapja október 17-re általános sztrájkra, és munkásmilíciák alapítására szólítja fel a főváros dolgozóit. Kéri a katonákat, hogy támogasság a megmozdulást523
A honvédség főparancsnoka III. sz. bíróságának büntető indítványa a nyilas kormányt gyalázó Tóth Mihály alezredes ellen525
Az MTI jelentése Győrffy Gyula repülőalezredes elítéléséről és kivégzéséről. Nevezett október 15-én a VKF-nek a harc folytatására vonatkozó parancsát nem hirdette ki, és a szovjet viszonyokat dicsőítette528
Horváth Istvánnak, a kőbányai partizánosztag egyik tagjának összefoglalója a kőbányai partizánok tevékenységéről530
A sárisápi bányászok partizáncsoportjának tevékenysége536
A 13. szovjet hadosztály tábori kórházának igazolása Dr. Gyenge István részére, aki a kórház orvosaként működött538
Kálmánfi Ferenc századparancsnok beszámolója a XIII/3. kisegítő karhatalmi (Kiska) század ellenállási tevékenységéről539
A Budapesti Népbíróság ténymegállapításai a "Vörös Brigád" tagjainak megkínzásáról és mártírhaláláról. Részletek az elfogott fasiszta gyilkosok bírósági ítéletéből544
A Franciaországi Magyar Függetlenségi Mozgalom Központi Bizottságának határozata a Petőfi-századba belépők jogairól553
Csendőrségi jelentés a rákos-rákoskeresztúri és a fülek-gömörsidi vasútrobbantásokról554
A XIV. kerületi nyilas üzemszervező jelenti a Hungarista Mozgalom XIV. kerületi szervezetének, hogy a Danuvia gyárban egy nyilasellenes fegyveres csoport működik556
A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg II. hadteste 19. brigádjának igazolása öt magyar részére, akik a felszabadító hadsereghez csatlakoztak557
A miskolci MOKAN-Komité felhívása a németellenes harcra558
A MOKAN-Komité szervezési direktívái560
A MOKAN-Komité utasítása a felderítő tevékenység ellátására562
Földes László beszámolója a vezetése alatt működő újpesti partizánok jelentősebb akcióiról563
Jegyzőkönyv a hűtlenség bűntette miatt vádolt Bajcsy-Zsilinszky Endre és társai ellen az m. kir. honv. vezérkar főnökének bíróságnál indított bűnvádi ügyben megtatott tárgyalásról567
Az m. kir. honvéd vezérkar főnöke bíróságának ítélete vitéz Kiss János altábornagy és társai ügyében587
Részletek a "Stefanikról" elnevezett I. szlovák partizánbrigád harci és politikai tevékenységéről szóló összefoglaló jelentésből606
Révai Kálmán nyilatkozata, amely szerint utasította Buttykay Béla századost a csepeli rádióadó felrobbantásának megakadályozására607
Dr. Sándor László csepeli nyilas pártmegbízott jelenti fölöttes szervének, hogy a Weiss Manfréd-üzemben szabotálják a hadianyaggyártást és a kiürítési rendeletet608
A Szabad Ifjúmunkás, a Kommunista Ifjúmunkás Szövetség lapja, harcra szólítja fel a fiatalokat a németek és a nyilasok ellen610
A Vörös Hadsereg 43 826 tábori posta számú alakulatának igazolása a gépével együtt átrepült Dajka Miklós főhadnagy tevékenységéről615
Az m. kir. rendőrség komáromi kapitánysága jelenti a rendőrség székesfehérvári szemlélőjének, hogy a komáromi börtönből szervezett kommunista- és partizánszöktetés folyik617
Szakasits Árpád, a Magyar Front vezetőségi tagja igazolja, hogy a "Magyar Szabadság Mozgalom" megvédte a Légrády-nyomdát a demokratikus sajtó számára620
Részletek Tömpe Andrásnak, a Nógrádi-partizánegység politikai biztosának naplójából622
Kispest polgármestere jelenti Pest megye alispánjának, hogy a lakosság szabotálja az erődítési munkálatokat629
A Szabad Ifjúmunkás c. lap útmutatása az antifasiszta propaganda- és szabotázsakciók szervezésére. A magányos harcosokat akciógárdák szevezésére szólítja fel632
A budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztályának jelentése a belügyi államtitkárhoz a Budapest területén észlelt partizáncselekményekről634
Botás Györgynek, az Egerért folyó felszabadító harcok résztvevőjének a 759. szovjet lövészzászlóalj parancsa köszönetet fejez ki639
Bud, S. Bogdanovitsnak, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 16. hadosztálya történetírójának összefoglalója a 15. Petőfi-brigád megalakulásáról és harcairól640
Részlet a Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád 1. ezredének harci és politikai tevékenységéről szóló összefoglaló jelentésből. Adatok az 1. század magyar hősi halottjáról643
Az ausztriai USA-erők főhadiszállásának köszönete Pászthory Artúr alezredesnek, aki több amerikai repülő meneküléséhez nyújtott segítséget644
Skjörd Heyde, a "Magyarország Barátai" nevű dán társaság elnökének jelentése a dániai magyarok ellenállási tevékenységéről645
A Honvéd Híradó 1945. augusztus 20-i számának egyik cikke közli, hogy a hadbíróság Kisbéren 28 honvédet végeztetett ki, akik nem akarták folytatni a harcot, és szökést kíséreltek meg a Vörös Hadsereghez700
A Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád 3. ezredének parancsnoka jelenti Jegorov alezredes brigádparancsnoknak, hogy magyar katonák fegyveresen átálltak a partizánok oldalára702
A partizánalakulatok szlovákiai főparancsnokságának levele a határmenti magyar helyőrségek parancsnokaihoz, amelyben a magyar nép által a szlovák felkelőknek nyújtott támogatásokról tesznek említést.703
A stokholmi dán követség jegyzéke a svédországi magyar követséghez a Dániába hurcolt magyar katonák ellenállási tevékenységéről707
A jugoszláviai Petőfi partizánbrigád egyik zászlóaljának napiparancsa dicsérően emlékezik meg Örley Tibor zászlós vállalkozásáról710
Variházy Oszkár alezredes jelentése a Budai Önkéntes Magyar Ezred tevékenységéről711
A Budai Önkéntes Ezred harcosának, Deák László hadnagynak beszámolója az átállásról, századunk megszervezéséről és harcairól714
A jugoszláviai Petőfi partizánbrigád napiparancsa a harcokban tanúsított bátorságukért dicséretben részesít két magyar partizánt718
A II. szlovák nemzeti partizándandár 18-as számú parancsa magyar csoport megalakulását jelenti be, és közli a magyar parancsnokok kinevezését719
Az Első Hadosztály című lap cikke a Budai Önkéntes Ezred harcáról720
A 83. szovjet dandár törzsének 0028. HDM számú harcutasítása a tüzérségi főnök és a 16., 144., 305. önálló gépkocsizó gyalogzászlóalj parancsnokai részére. Magyar önkéntes alegységek a budai felszabadító harcokban726
A 83. dandár törzsénak 0029/HDM. sz. harcutasítása a 16., 144., 305. önálló gépkocsizó gyalogzászlóalja és a dandártüzérség parancsnokai részére. Magyar önkéntes alegységek a budai felszabadító harcokban729
A 83. DD. törzsének 043/HDM. sz. harcjelentése a 18. gárda-lövészhadtest törzsparancsnokának. Magyar önkéntes alegységek a budai felszabadító harcokban731
Kassay Károly százados jelentése a Vörös Hadsereg kötelékében tevékenykedő 3. magyar vasútépítő dandár 1. zászlóaljának megalakulásáról733
Kéri ezredes átirattervezete a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz, mely szerint a Vörös Hadsereg 734 fő magyar parizánt adott át Debrecenben a demokratikus honvédségnek735
Vassy Géza őrnagynak a honvédelmi miniszterhez küldött jelentése a Vörös Hadsereg alárendeltségében működő 3/V. magyar vasútépítő zászlóalj tevékenységéről737
A Popov és Zsingor vezetése alatt álló partizánbrigád hadműveleti naplójának VH. 1328/1945. III. 10. számú rádiógramja a magyar csoport vasútrobbantásáról tudósít739
A II. szlovák nemzeti parizánbrigád 26-os számú parancsa sikeres vasútrobbántásért dicséretben részesíti a soraiban harcoló magyar partizánkülönítményt740
A pozsonyi városparancsnok igazolja, hogy Demtsa Pál százados és katonái segítettek a partizánoknak a németek elleni harcban741
A szovjet hadsereg 17202 tábori posta számú alakulata igazolja, hogy Pásztor Béla a 3. magyar vasúti dandár 2. zászlóaljának parancsnoka743
Részlet a "Jan Zizká"-ról elnevezett 1. Morva partizánbrigád rádiógramjaiból, kapcsolat a partizánok és a magyar katonák között744
A Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád Sztroganov zászlóaljának összefoglaló jelentéséből: a zászlóalj nemzetiségi összetételét tartalmazó kimutatás745
A 15. Petőfi-rohambrigád törzsének hadműveleti jelentése a 16. jugoszláv hadosztály törzséhez746
Kivonat a 15. Petőfi-rohambrigád hadműveleti naplójából750
A Vörös Hadsereg 34048 tábori postaszámú alakulatának igazolása arról, hogy Lukács Ferenc budapesti lakos állományában szolgált757
Konkoly vezérkari százados levele a Ferdinánd szovjet őrnagy által vezetett "osztrák szabadságfronthoz", amelyben ajánlatot tesznek az együttműködés megteremtésére758
Macinec jugoszláviai község elöljárósága igazolja, hogy Lukács Barnabás őrmester és katonái fegyveresen harcoltak a németek ellen760
Lukács Barnabás nyilatkozatában beszámol a németekkel való összecsapásukról és a jugoszláv partizánoktól kapott segítségről761
Ismeretlen szerző jelentése a Morvaországban fogságba esett magyar csapatok antifasiszta magatartásáról763
A Ján Kozilról elnevezett partizánosztag parancsnokának, Melnyiknek összefoglaló jelentése elöljáró parancsnoksága részére a partizánosztag harci és pártpolitikai tevékenységéről. Adatok az osztag 184 magyar harcosáról767
Ferdinánd szovjet őrnagy elismervénye a 25. hadosztály által az "osztrák szabadságfront" részére átadott anyagokról770
A dániai Magyar Szó című könyomatos illegális lap cikke arról számol be, hogy fegyveres összetűzésre került sor egy magyar század és a németek között Koppenhága utcáin771
A dániai Magyar Szó felszólítja a honvédeket, hogy készüljenek a németekkel való leszámolásra, s tegyék el láb alól a nyilas vezetőket772
A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg Lackó-különítménye vezérkarának megbízása Dr. Bodó Jenő részére a III. sz. magyar zászlóalj megalakítására773
Dán szabadságharcosok röpirata a Dániában állomásozó magyar csapatokhoz775
Ferdinánd szovjet őrnagy levele a 25. ho. tisztjéhez, Konkoly Thege Barna századoshoz, amelyben közli, hogy az általa vezetett csoporttal támadást tervez Schwanberg ellen. Kéri, hogy a honvédek ne fejtsenek ki ellenállást776
A Vörös Hadsereg svratkai parancsnokságának válaszlevele Karátsony vezérőrnagyhoz, a partizánokhoz való átállási kérelme tárgyában777
A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg szlovén vezérkarának nyílt parancsa, amellyel hazájukba útbaindítják a jugoszláv hazafiak soraiban harcolt magyarokat 778
A csehszlovákiai Tyn város katonai és polgári hatóságai igazolják, hogy Nagy Ernő főhadnagy alakulatával együtt részt vett a földalatti mozgalomban779
Rövidítések783
Időrendi táblázat789
A magyar antifasiszta ellenállási mozgalom bibliográfiája819
Névmutató861
Helynévmutató861
Tematikai mutató887
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen

A védőborító kissé szakadozott, foltos, elszíneződött. A lapélek foltosak.

Állapot:
2.540 Ft
1.770 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen

A lapélek elszíneződtek, enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba