1.039.363

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Szemle 2004. január-december

Új folyam XIII. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI
BETŰRENDES MUTATÓJA
2004
ÁGOSTON Mihály: A határon túli magyarság anyanyelvi
és nemzeti megmaradásáról - [december] 18. p.
AMBRUS Lajos: A „Mednyánszky-regény" (A Magyar Nemzeti Galéria 2003-as kiállítása és a Mednyánszky Napló) -
[április] 175. p.
ASMUS, Ronald D.: Az Atlanti Szövetség újjáépítése - [december] 168. p.
BABITS Mihály: Bergson filozófiája (Részlet) - [június]
157. p.
BALLA Bálint: Viszonylagos szűkösség és európai integráció - [február] 57. p.
BANGA Ferenc-CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Átokpatak - [június] 154. p.
BANGA Ferenc-CZAKO Gábor: Magyar rémmesék. Pitta
- [február] 162. p.
BANGA Ferenc-CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Reggeli - [december] 124. p.
BANGA Ferenc-CZAKÓ Gábor: Magyar rémmesék. Siratok - [április] 158. p.
BICSKEI Zoltán: Beszélgetés Anthony Braxtonnal, Szabados Györggyel és Vlagyimir Taraszowal - [február]
151. p.
BOD Péter Ákos: A magyar gazdaságpolitika ma: reménykednek a dolgok jobbra fordulásában - [április] 209. p.
BOD Péter Ákos: A menetrendszerű meglepetések szezonja - [február] 208. p.
BOD Péter Ákos: Bent vagyunk - de mi is változott? - [június] 210. p.
BOD Péter Ákos: Festett égbolton valódi viharfelhők - [augusztus] 147. p.
BOD Péter Ákos: Miért beteg a magyar futball? És a politika? - [december] 160. p.
BOD Péter Ákos: Politikai sírversek - [október] 163. p.
BOROSTYÁNKŐI Mátyás: Az informatika és a tervezőtanácsadó mérnök - [február] 122. p.
BOTOS Katalin: Milyen Magyarországot szeretnénk? -
[augusztus] 21. p.
BRAXTON, Anthony: Beszélgetés Anthony Braxtonnal, Szabados Györggyel és Vlagyimir Taraszowal (Bicskei Zoltán beszélgetése) - [február] 151. p.
BRENNER János: Németország elmozdul a holtpontról -
[február] 214. p.
BRENNER János: Ünnep után - [október] 156. p.
COOMARASWAMY, Ananda: Keleti és keresztény művészetfilozófia (Részlet) - [október] 133. p.
CZAKÓ Gábor: Az alapállás - [október] 126. p.
CZAKÓ Gábor-BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Átokpatak- [június] 154. p.
CZAKÓ Gábor-BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Pitta
- [február] 162. p.
CZAKÓ Gábor-BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Reggeli - [december] 124. p.
CZAKÓ Gábor-BANGA Ferenc: Magyar rémmesék. Siratok - [április] 158. p.
CSABA Gábor: A jó szándékú behemót: amerikai hatalom
a 21. század elején. I. - [december] 108. p.
CSEH-SZOMBATHY László: A hét nemzedék - [április]
47. p.
DELSOL, Chantal: A köztársaság mint francia kérdés (Fordította Fasang Árpád és Huber Ágnes) - [április] 7. p.
EGEDY Gergely: Konzervativizmus, kis- és nagybetűvel -
[június] 33. p.
EGEDY Gergely: Vallás és kultúra T. S. Eliot társadalomfilozófiájában I. - [október] 113. p.
EGEDY Gergely: Vallás és kultúra T. S. Eliot társadalomfilozófiájában II. - [december] 81. p.
ENTZ Géza: A határon túli magyarság és a magyar támogatási politika feladatai - [december] 7. p.
/ *
GASPAR G. János: A zuhanás lendülete - [december] 154. p.
GASPAR G. János: Görcsös aktivitás - [április] 190. p.
GÁSPÁR G. János: Hova tovább? - [augusztus] 131. p.
GÁSPÁR G. János: Két félidő közt a padlón - [június]
200. p.
? /
GASPAR G. János: Konstruktív bizalmatlanság és destruktív bizalom - [október] 158. p.
GÁSPÁR G. János: Rosszkedvünk tele - [február] 198. p.
GÖRGÉNYI Zsuzsa: Politika - etikai alapon (Szolnoky Erzsébet: Szociális igazságosság és keresztény szeretet.
Bp., 2003, Éghajlat Könyvkiadó) - [június] 179. p.
GRANASZTÓI György: A magyarországi zsidóság tragédiája: okok és felelősség - [augusztus] 69. p.
GRANASZTÓI György: Jó hír - [december] 3. p.
GRÓH Gáspár: A hungaroszkepszis alkonya? - [február]
3. p.
GRÓH Gáspár: A kívánatos terror, avagy miben más a
legjobb és a legrosszabb szocializmus? (Fázsy Anikó:
A Naphta-szindróma. Bp., Hamvas Intézet) - [február]
176. p.
GRÓH Gáspár: Csapdában (A nemzetiségi törvényjavaslat
országgyűlési vitája - 1868. Szerkesztette és az előszót
írta: Schlett István. Bp., 2002, Természet- és Társadalom-
barát Fejlődésért Közalapítvány - Kortárs) - [június]
159. p.
GRÓH Gáspár: Egy európai, istentelen magyar - [április]
3. p.
GRÓH Gáspár: Májusi rekviem - [június] 3. p.
GYÖRFFY Miklós: Keresztapám emlékezete (Bisztrai Farkas Ferencről) - [április] 117. p.
GYULAI György: Hamburg Európa modellje? - [április]
198. p.
HAMVAS Béla: Hamvas-mondások - [augusztus] 109. p.
HAMVAS Béla: Mirázs - [december] 126. p.
HERCZEGH Géza: A honfoglalás Anonymus előadásában
I. - [február] 74. p.
HERCZEGH Géza: A honfoglalás Anonymus előadásában
II. - [április] 18. p.
HORANYI Károly: Vízöntő küszöbén I. (Kodolányi Jánosról) - [február] 106. p.
HORÁNYI Károly: Vízöntő küszöbén II. - [április] 71. p.
HORÁNYI Katalin: Mi veszett el? (Eleanor Perényi: Több
veszett el. Bp., 2003, Kortárs) - [október] 138. p.
*
JOBBAGYI Gábor: Eutanázia I. - [június] 6. p.
JOBBÁGYI Gábor: Eutanázia II. - [augusztus] 82. p.
KARÁCSONY Sándor: A magyar észjárás (Részlet) - [február] 164. p.
KODÁLY Zoltán: Közélet, vallomások, zeneélet (részlet) -
[április] 160. p.
KODOLÁNYI Gyula: A látható világ szépsége (Gróh Jánosról) - [október] 146. p.
KODOLÁNYI Gyula: Alulnézet és pillangóhatás - [február] 14. p.
KODOLANYI Gyula: Az amerikai külpolitika és az elnökválasztás - [április] 200. p.
KODOLÁNYI Gyula: Kis lépések, nagy fordulatok - [augusztus] 3. p.
KODOLÁNYI Gyula: Parlagfű és halálvágy - [október]
3. p.
KUBINSZKY Mihály: A HAP Galéria küldetése - [december] 144. p.
KUBINSZKY Mihály: A vasbeton mestere (Hajós György:
Zielinski Szilárd. Logod Bt. kiadása a Magyar Mérnöki
Kamara támogatásával, Bp., 2004). - [június] 189. p.
KUBINSZKY Mihály: Gustave Eiffel dédunokái a Nyugati
pályaudvaron - [augusztus] 123. p.
KUBINSZKY Mihály: Kiállítás egy régi magyar várban -
[október] 148. p.
KUBINSZKY Mihály: Megőrzendő őrházak (Lovas Gyula:
A bakterház) - [április] 180. p.
KUBINSZKY Mihály: Nemzeti építészet? - [február]
189. p.
KUGLER József: Kárpótlásra várva. Gondolatok a felvidéki magyarok kárpótlásáról - [június] 89. p.
KULIN Ferenc: Globalizáció és nemzeti kultúra az EU-ban
- [augusztus] 8. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: Az ezer diagnózis regénye (Ignácz
Rózsa: Urak, úrfiak. Csíkszereda, 2004, Hargita) - [augusztus] 112. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: Pingvintánc a kurdok körül - [június] 166. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: Tigris és hiéna - [december] 130. p.
MÁDL Ferenc: A jogállamiság és a demokrácia elkötelezettje - [február] 7. p.
MÁDL Ferenc: Mindnyájunk emlékhelye - [augusztus]
64. p.
MAGYARICS Tamás: A magyar külpolitika új helyzete -
[október] 54. p.
MÁRTON János - TANKA Endre - VERESS László - NAGY
Bálint - SZEREMLEY Béla: Mezőgazdaság-politika, vidékfejlesztés - másképp I. - [augusztus] 39. p.; EL - [október] 31. p.
MELLÁR Tamás: Elment a hajó? Makrogazdasági helyzetkép és a gazdaságpolitika lehetőségei - [október] 6. p.
METZ Katalin: Drágán bevásárolt bukások (Jirí Menzel és
Katherina Wagner rendezései) - [június] 195. p.
METZ Katalin: Féktelen drámaiság (Janacek: Jenufa) - [április] 184. p.
METZ Katalin: Magány, kárhozat és szabadságvágy (Fesztivál Pécsett és Kisvárdán) - [október] 152. p.
METZ Katalin: Shakespeare-arcképcsarnok 2004-ben- [december] 147. p.
METZ Katalin: Tarol a groteszk: a sötét tónustól a vidám
színekig - [február] 193 p.
MOHÁS Lívia: Az álmok királyi útjain - [április] 128. p.
MÓROCZ Zsolt: Széljegyzetek (Lászlóffy Aladár: Gyarló
és kalapács. Bp., 2004, Kortárs) 133. p.
MÓROCZ Zsolt: Túl a képzeleten I. - [október] 95. p.
MÓROCZ Zsolt: Túl a képzeleten II. - [december] 64. p.
NAGY Bálint - TANKA Endre - VERESS László - SZEREMLEY Béla - MÁRTON János: Mezőgazdaság-politika, vidékfejlesztés - másképp I. - [augusztus] 39. p.; II. -
[október] 31. p.
NAGY Miklós Mihály: Világlátó magyar katonák - [június] 129. p.
PELLE János: „A horthyzmus Scyllája és a bolsevizmus
Charibdise között" (Litván György: Jászi Oszkár. Bp.,
2003, Osiris) - [június] 172. p.
PELLE János: Magyar holokauszt: okok, felelősség és ideológiai manipuláció - [augusztus] 74. p.
PETHŐ Bertalan: „Hungárián exceptionalism" - [február]
37. p.
PETRIK Béla: A népi mozgalom kezdetei I. - [április] 83. p.
PETRIK Béla: A népi mozgalom kezdetei II. - [június] 54. p.
SIKORSKI, Radek: Európa (majdnem) teljes és szabad: Az
EU-bővítés és vonzatai (Fordította Jeszenszky Zsolt) -
[augusztus] 138. p.
STURM László: Az újraalapozás igénye (Görömbei András: Csoóri Sándor, Pozsony, 2003, Kalligram; Irodalom
és nemzeti önismeret. Bp., 2003, Nap kiadó) - [április]
164. p.
STURM László: Képtelenség: a tények (Kertész Imre: Felszámolás. Bp., 2003, Magvető) - [február] 167. p.
STURM László: Mű és élet (Radnóti Miklós: Ikrek hava -
Napló. Bp., 2003, Osiris) - [december] 139. p.
STURM László: Valóságkeresés (Láng Zsolt: A szomszéd
nő. Kolozsvár, 2003, Koinónia) - [október] 135. p.
SZABADOS György: Beszélgetés Anthony Braxtonnal, Szabados Györggyel és Vlagyimir Taraszowal (Bicskei Zoltán beszélgetése) - [február] 151 p.
SZABADOS György: Három laudáció (Király Ernő, Joseph
Nadj és Cziffra György kitüntetése alkalmából) - [február] 184. p.
SZEBENI Géza, M.: A „De Gasperi- évek": 1945-1953 (Egy
évforduló margójára) - [június] 111. p.
SZEIFERT Judit: Magányos lovas (Jánossy Ferenc) - [június] 182. p.
SZEIFERT Judit: Semmi sem az, aminek látszik (Magyar
kollázs, Győr) - [augusztus] 116. p.
SZEPESI Attila: A Patkánymuzsikus - [február] 136. p.
SZEPESI Attila: Méhes, batul, pónyik (Ambrus Lajos: Lugas. Bp., 2002, Kortárs) - [április] 170. p.
SZEPESI Attila: Rákleves és boszorkány seprű - [április]
149. p.
SZEREMLEY Béla - TANKA Endre - VERESS László -
NAGY Bálint - MÁRTON János: Mezőgazdaság-politika, vidékfejlesztés - másképp I. - [augusztus] 39. p.; DL
- [október] 31. p.
SZITA Szabolcs: Okok és okozatok - [október] 88. p.
TANKA Endre - VERESS László - NAGY Bálint - SZEREMLEY Béla - MÁRTON János: Mezőgazdaság-politika, vidékfejlesztés - másképp I. - [augusztus] 39. p.; II. -
[október] 31. p.
TARASZOV, Vlagyimir: Beszélgetés Anthony Braxtonnal,
Szabados Györggyel és Vlagyimir Taraszowal (Bicskei
Zoltán beszélgetése) - [február] 151. p.
TÓTH Klára: Az átokká vált arany (Kocsis Tibor: Új eldorádó) - [augusztus] 127. p.
TÓTH Klára: Európa képekben - [június] 198. p.
TÓTH Klára: Mélyen őrzött titkok (A Filmszemle győztes
műve, Böszörményi Géza és Zsuzsa filmje) - [április]
187. p.
/_
TÓTH Klára: Történelemlecke nézőknek (Mészáros Márta: Temetetlen halott) - [december] 151. p.
TOKECZBQ László: Félelmek és szorongások a magyar társadalomban - 2004 - [december] 26. p.
TÖRÖK Bálint: 1944. március 19.1. - [április] 101. p.
TÖRÖK Bálint: 1944. március 19. II. - [június] 73. p.
TÖRÖK Bálint: Az akasztófa magasából. 100 éve született
Donáth György - [október] 74. p.
TÖRÖK Bálint: Hatvan éve történt. Bajcsy-Zsilinszky Endréről - [december] 32. p.
VÁRALLYAY Gyula: A Sztálin-múzeumban - [december]
93. p.
VERESS László ~ TANKA Endre - NAGY Bálint - SZEREMLE Y Béla - MÁRTON János: Mezőgazdaság-politika, vidékfejlesztés - másképp I. - [augusztus] 39. p.; II. -
[október] 31. p.
WEHNER Tibor: A völgyben a szobrok (Mészáros Dezsőről) - [december] 142. p.
ZICHY Mihály: Kéthly Anna a Parlamentben 1922-1943.1.
- [december] 42. p.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december Magyar Szemle 2004. január-december

A lapélek enyhén foltosak, néhány lapon ceruzás aláhúzások, jelölések találhatóak. A címlapokon és a mellékleten tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
4.800 ,-Ft
43 pont kapható
Kosárba
konyv