1.026.443

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Szemle 2010. január-december

Új folyam XIX. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

TEMATIKUS MUTATÓ
Belpolitika
BOD Péter Ákos: Az új kormány teendői - mindannyiunk
teendői - [június] 8. p.
BOD Péter Ákos: Kormányszerkezet és kormányzási felfogás. Az első hetek benyomásai - [augusztus] 182. p.
GÁSPÁR G. János: Csak a baj van meg gyorsan - [október]
180. p.
GÁSPÁR G. János: Egyszer volt egy rendszerváltás... Es? -
[február] 144. p.
GÁSPÁR G. János: Es most hova? Mihez kezd a Fidesz a
győzelmek után? - [december] 160. p.
GÁSPÁR G. János: Fordulóban - [április] 156. p.
GÁSPÁR G. János: Szimbólum és valóság - [augusztus]
174. p.
GRANASZTÓI György: Mi történt itt? A politikum újraalkotása - [október] 9. p.
GROH Gáspár: Különös választás - [június] 17. p.
JESZENSZKY Géza: Trianon túlhaladása - [június] 151. p.
KULIN Ferenc: Győzelem - [június] 3. p.
Beszélgetés
CSÓTI György: A magyarság jogállapota Erdélyben. Beszélgetés Újvári Ferenccel - [április] 16. p.
CSÓTI György: Megtartani a hitet és a magyarságot. Beszélgetés Tempfli Józseffel - [február] 64. p.
ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.
GRANASZTÓI György-Kodolányi Gyula: A Béres-életprogram. Beszélgetés Béres Józseffel és Béres Klárával
- [augusztus] 37. p.
ILLYÉS Mária: Az impresszionizmus sodrában. Beszélgetés
Szinyei Merse Annával a magyar festészetről - [február]
97. p.
THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.
Egyház, egyházpolitika
CSÓTI György: Megtartani a hitet és a magyarságot. Beszélgetés Tempfli Józseffel - [február] 64. p.
FÁY Zoltán: A svájci minaretek - [február] 127. p.
FÁY Zoltán: Bűnök és bűnhődések - [június] 175. p.
FÁY Zoltán: Hitpiac Magyarországon - [december] 151. p.
FAY Zoltán: Irányváltás - [augusztus] 164. p.
FÁY Zoltán: Iskolarombolás, iskolaépítés - [október] 169. p.
FÁY Zoltán: Katasztrófa és segítség. Haiti - [április] 144. p.
SÍPOS Gábor: Bánffy Miklós tevékenysége az erdélyi református egyházban - [június] 122. p.
THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.
Emlékezés
ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.
GRÓH Gáspár: Minden? Semmi? Avagy két kép a rendszerváltás hőskorából - [február] 45. p.
GRÓH Gáspár: In memoriam Szent-Iványi Domokos - [október] 51. p.
HAAS György: Dessewffy Gyula, egy magyar girondista -
[április] 38. p.
HAAS György: Egy távoli sír lakója. Bartha Albert - [december] 64. p.
KODOLÁNYI Gyula: Egy titkolt államférfi - [október] 3. p.
KULIN Ferenc: Antall József. Aggodalom és reménység -
[augusztus] 20. p.
MÁDL Ferenc: Búcsú Herczegh Gézától - [április] 117. p.
MOLNÁR Edit: A Nagy Öregek. Emlékezések - [augusztus] 108. p.
SZAVAI János: 1989. június 16. vagy azok a kivételes pillanatok - [április] 8. p.
TŐKÉS István: Emlékezés Bánffy Miklós grófra születésének 120. évfordulója alkalmából készült emléktáblája
előtt - [június] 134. p.
Építészet, urbanisztika, környezetkultúra
ÁNGYÁN József: A vidék lehetőségei - [február] 25. p.
BODONYI Csaba: Fordítsuk meg az urbanizáció irányát! -
[augusztus] 86. p.
BRENNER János: A délnyugati sarokban - [február] 139. p.
CSÁGOLY Ferenc: Környezetünk állapota és a szolidáris
építészet - [február] 11. p.
KODOLÁNYI Gyula: Arculat, ízlés, szellem - [február]
7. p.
KRIZSÁN András: Helyi érték az ember - [augusztus]
75. p.
KUBINSZKY Mihály: A pasaréti templom jubileuma - [február] 137. p.
KUBINSZKY Mihály: A vasbeton évszázada - [április]
152. p.
KUBINSZKY Mihály: Adolf Loos kettős évfordulója - [október] 176. p.
KUBINSZKY Mihály: Gondolatok a Bauhausról - [december] 155. p.
KUBINSZKY Mihály: Posztumusz Ybl Miklós-díjak - [június] 179. p.
KUBINSZKY Mihály: Széchenyi István, az építő - [augusztus] 168. p.
LAPOSA József: A táj - [augusztus] 82. p.
MICHL József: Tata, Magyary-terv - [augusztus] 73. p.
NÓGRÁDI Zoltán: A vidék erőforrásai - [február] 35. p.
VARGA-ÖTVÖS Béla: A város válsága - a vidék jövője -
[február] 19. p.
Esszé
BERGSON, Henri: Teremtő fejlődés (részlet) - [december]
128. p.
BOD Péter Ákos: Antall József, és akiknek nem kellett - [augusztus] 3. p.
BOD Péter Ákos: Fohász mértéktartásért - [február] 3. p.
GRANASZTÓI György: Halál az úttesten. Lánglovagok és
emlékhelyek - [április] 3. p.
GRÓH Gáspár: Az óvatlanság kora - [december] 3. p.
GRÓH Gáspár: Mit ránk hagytak a századok - [június] 144. p.
HAMVAS Béla: Huszonnyolcadik levél (Magyar Hüperion.
Részlet) - [április] 123. p.
O'SULLIVAN, John: Magyarország földrajzi hátrányai
(Ford. Kazanlár Szilvia) - [december] 16. p.
ORTEGA y GASSET, Jose: Renan - [augusztus] 142. p.
ROLL AND, Romain-Székely, Edmond Bordeaux összeáll.:
Krédó - [február] 106. p.
SZÖRÉNYI László: Halfagylaltos hermeneutika - [június]
140. p.
Film
TÓTH Klára: A gyerekek figyelnek bennünket - [október]
173. p.
TÓTH Klára: Amerikás magyarok - [június] 172. p.
TÓTH Klára: Egy asszony a havason. Varga Katalin balladája - [február] 134. p.
TÓTH Klára: Örvényben - [december] 133. p.
TÓTH Klára: Történelmi lecke. A Biszku-filmről - [augusztus] 161. p.
VÁRNAGY Ildikó: Szeretem Róbert Bressont - [december]
130. p.
Gazdaság
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás Magyarország
pénzügyi helyzetéről - [június] 188. p.
BOD Péter Ákos: Az új kormány teendői - mindannyiunk
teendői - [június] 8. p.
BOD Péter Ákos: Gazdasági szuverenitás: volt-e, van-e, lehet-e? - [október] 188. p.
BOD Péter Ákos: Honnan hova jutott hazánk nyolc év alatt?
- [április] 165. p.
BOD Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikai intézkedések - [december] 167. p.
BOD Péter Ákos: Kényszerkormányzás - [február] 153. p.
PÁKOZDI Imre: „Széchenyi-terv: kamu vagy komoly?'7 -
[október] 197. p.
Irodalom
GIBRAN, Khalil: A próféta. Részletek. (Ford. Tompa Mária)
- [október] 155. p.
Irodalomtörténet, kritika
DÁVID Gyula: A kényelmetlen nagyúr - [június] 76. p.
FERCH Magda: Fülep Lajos levelezése. Vekerdi László recenziói - [június] 168. p.
GRÓH Gáspár: A sport mint létezésünk tükre. Borsi Kálmán Béla és N. Pál József könyvéről - [február] 107. p.
GRÓH Gáspár: Mélységben. Németh Magda könyvéről -
[augusztus] 144. p.
MÁRKUS Béla: Szembeállítások és szembesítések. Széchenyi Ágnes Lélegzetvétel című könyvéről - [február] 74. p.
MONOSTORI Imre: Illyés Gyula, a plebejus költő. Vasy
Géza Illyés-könyvéről - [december] 50. p.
OROSZ István: Üzenetek. Változatok William Shakespeare
szonettjeire - [október] 128. p.
VÁRADI-KUSZTOS Györgyi: Dániel kerestetik! Gondolatok Bánffy Miklós Erdélyi története és Dániel 5. könyvének kapcsolatáról - [június] 93. p.
Jogtudomány
PÁKOZDI Imre: Appel! Veszélyes ítélet Strasbourgban -
[június] 184. p.
SÁRY Pál: Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig. Szmodis Jenő könyvéről - [augusztus] 154. p.
SZMODIS Jenő: A jog és a vallás szükségszerű kapcsolatáról - [október] 112. p.
SZMODIS Jenő: Van kiút az útvesztőből? (Prugberger Tamás: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog) - [április]
139. p.
Képzőművészet, művészettörténet
GROH Gáspár: Könnyet aprítani a vízbe. Szalay Lajos levelezése - [október] 157. p.
ILLYÉS Mária: Az impresszionizmus sodrában. Beszélgetés
Szinyei Merse Annával a magyar festészetről - [február]
97. p.
NAGY Ildikó: A művészet él! In memóriám Körösényi Tamás - [december] 136. p.
OROSZ István: Üzenetek. Változatok William Shakespeare
szonettjeire - [október] 128. p.
PROKOPP Mária: Botticelli Esztergomban - [április] 87. p.
SÜMEGI György: Elemek 1956 képtárából - [október] 146. p.
SZEBENI Zsuzsa: Az „ákombákom-firkától" a modern tervezőig. Bánffy Miklós korai grafikai munkái - [június]
109. p.
Kiáltvány, állásfoglalás
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a közigazgatási rendszer átalakításáról - [december] 183. p.
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás Magyarország
pénzügyi helyzetéről - [június] 188. p.
Kisebbség
BÁTHORY János: Magyar cigánypolitika - [augusztus]
91. p.
CSÓTI György: A magyarság jogállapota Erdélyben. Beszélgetés Újvári Ferenccel - [április] 16. p.
ROMANO RÁCZ Sándor: Miért nincs a cigányoknak történelemtudata? - [június] 64. p.
THORPE, Nick: Az Isten háta mögött. A kormány, az egyházak és a romák. Beszélgetés Balog Zoltánnal - [december] 41. p.
Közgyűjtemény
VÖLGYESI Orsolya: Tudományos közintézetek vagy közművelődési intézmények? - [április] 105. p.
Külpolitika
EGEDY Gergely: Közpolgári konzervativizmus? A civil társadalom a poszt-thatcheri brit konzervativizmusban -
[október] 29. p.
EGEDY Gergely: Neokonzervativizmus Amerikában: Egy
ellenforradalom kisiklása - [április] 125. p.
GYULAI György: Szlovákiai választások - majdnem változások - [augusztus] 189. p.
Riport
THORPE, Nick: Feljegyzések egy vörös bolygóról. Magyarország történetének legsúlyosabb katasztrófája (Ford.
Kazanlár Szilvia) - [december] 30. p.
Színház
METZ Katalin: Bibliai hősök és bohémek - [április] 148. p.
METZ Katalin: Démoni virtuóz és miseszerző abbé - [december] 121. p.
METZ Katalin: Variációk a világválságra - tegnap és ma -
[február] 130. p.
Történelem
BABIRAK Hajnalka: Oroszország Georgia elleni háborúja.
1. rész - [augusztus] 121. p. - 2. rész - [október] 97. p.
DÁVID Gyula: A kényelmetlen nagyúr - [június] 76. p.
EGEDY Gergely: Neokonzervativizmus Amerikában: Egy
ellenforradalom kisiklása - [április] 125. p.
ELEK István: A rendszerváltó évekről. Beszélgetés
Kodolányi Gyulával - [augusztus] 7. p.
ERŐS Vilmos: Hóman Bálint és a historiográfia - [december] 90. p.
ERŐS Vilmos: Szekfű historiográfiai koncepciója - [február] 51. p.
GROH Gáspár: Mélységben. Németh Magda könyvéről -
[augusztus] 144. p.
HAAS György: Dessewffy Gyula, egy magyar girondista -
[április] 38. p.
HAAS György: Egy távoli sír lakója. Bartha Albert - [december] 64. p.
JESZENSZKY Géza: Trianon túlhaladása - [június] 151. p.
KEREPESZKI Róbert: A „harmincharmadik nemzedék".
Ujváry Gábor könyvéről - [december] 144. p.
KISS Sándor, M.: Önmagába zárt történelem. Haas György
Nagy Ferenc-könyvéről - [október] 76. p.
KULIN Ferenc: Antall József. Aggodalom és reménység -
[augusztus] 20. p.
MÁDL Ferenc: A magyarok békés forradalma az Antallkormány idején - [december] 8. p.
MÁRKUS Béla: Szembeállítások és szembesítések. Széchenyi Ágnes Lélegzetvétel című könyvéről - [február] 74. p.
ŐZE Sándor: Nemzeti helyzetértékelés Németh László és
Bibó István gondolkodásában - [április] 64. p.
PETRIK Béla: Egy meghiúsult találkozó - [június] 26. p.
SÍPOS Gábor: Bánffy Miklós tevékenysége az erdélyi református egyházban - [június] 122. p.
SOMORJAI Ádám: Pax et Iustitia osculabuntur? Mindszenty
bíboros és az igazságosság Kelet-Közép-Európában -
[április] 53. p.
SZAKOLCZAI György: Kétféle mérce. Pallos László könyvéről - [február] 121. p.
SZEBENI Géza, M.: Kádár János és VI. Pál találkozója - [december] 68. p.
SZEBENI Géza, M.: Néhány újabb lap a Mindszenty-ügy
történetéhez - [augusztus] 117. p.
TÖRÖK Bálint: A Felvidék elvesztése. Popély Gyula könyvéről - [augusztus] 151. p.
TÖRÖK Bálint: Félelembe zárt múlt. Gyömrő - [október]
165. p.
TÖRÖK Bálint: Képviselte-e Nagy Ferenc a magyar érdekeket? - [február] 164. p.
TÖRÖK Bálint: Remény, aggodalom. Kulin Ferenc Antalicikkéhez - [december] 177.
12
TÖRÖK Bálint: Trianon magyar szemmel (Bryan Cartledge
könyvéről) - [június] 162. p.
ÚJVÁRI Gábor: „Élt ötvenhét évet, dolgozott egy évszázadnyit". Klebelsberg Kunó (1875-1932) megítéléséről
és időszerűségéről. 1. rész - [április] 25. p. 2. rész - [június] 47. p.
Zene
BERLIOZ, Hector: Hangverseny Pesten, 1846. febr. 6. (Részlet Hector Berlioz Emlékirataim című művéből) - [június] 149. p.
GRÓH Gáspár: Ne felejtsük a nótát! Sárosi Bálint antológiája - [április] 133. p.
HAMBURGER Klára: „Bátor hittel"... Liszt Ferenc kétszázadik születésnapja elé - [december] 107. p.
METZ Katalin: Démoni virtuóz és miseszerző abbé - [december] 121. p.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december

Néhány szám lapélek kissé foltos.

Állapot:
5.480 Ft
2.740 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december Magyar Szemle 2010. január-december

A lapélek enyhén foltosak.

Melléklet nélküli példány.

Állapot:
5.480 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba