Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Szemle 2011. január-december

Új folyam XX. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

SZERZŐK BETŰRENDBEN
ANKERL Géza: Az emberi jogok viszonylagossága. 1. rész
- [december] 60. p.
BAKTAY Ervin: A diadalmas jóga (Részlet) - [június] 143. p.
BALOG Zoltán: Köszöntő előszó - [április] 9. p.
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a magyar vasút helyzetéről - [február] 163. p.
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Milyen legyen Budapest? -
[április] 189. p.
BENCE Lajos: Van-e a magyar festészetnek nemzeti karaktere? - [december] 110. p.
BOD Péter Ákos: Európai szemeszterünk - [február] 148. p.
BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitikai akciók és korrekciók -
tanulságokkal - [április] 165. p.
BOD Péter Ákos: Ha fulladozik a gazdaság motorja - [október] 186. p.
BOD Péter Ákos: Ha történelmileg másként alakul... - [december] 182. p.
BOD Péter Ákos: Hol a helyünk? - [június] 178. p.
BOD Péter Ákos: Jövedelmekről, nyugdíjakról és takarékosságról - [augusztus] 196. p.
BRENNER János: Város, ország, folyó. Az EU-tanács magyar elnökségének tevékenysége a városfejlesztés és az
építési kultúra terén - [augusztus] 184. p.
BRENNER János: Vendégség egyenruhában - [június] 189. p.
CRICK, Bemard: Bevezetés Bibó Istvánhoz (Geiger Ildikó
fordítása) - [december] 38. p.
CSABA László: A magyar növekedés föltételrendszere -
[június] 13. p.
DÁNYI Dezső-Juhász József-Szakolczai György: Egy nagy
bencés egyéniség. Szunyogh Xavér Ferenc - [október]
192. p.
FÁY Zoltán: A pécsi skandalum - [április] 141. p.
FÁY Zoltán: Az egyházi törvények szelleme - [augusztus]
^ 170. p.
FÁY Zoltán: Egy boldog a 20. századból - [június] 147. p.
FÁY Zoltán: Nagypéntekek, húsvétok, pünkösdök - [október] 161. p.
FÁY Zoltán: Uj baloldal - regi egyházpolitika - [december]
167. p.
FÁY Zoltán: Uj vatikáni megállapodás? - [február] 129. p.
FREUND Tamás: Természetes szelekció és evolúció, mint
az élővilág teremtésének eszköze - [április] 46. p.
GALÁNTAI Csaba: Emlékezés egy reneszánsz művészre -
[december] 130. p.
GÁSPÁR G. János: Aggódva és reménykedve - [október]
179. p.
GÁSPÁR G. János: Akinek „emberi hitványság dolgában
kevés adóssága van" - [április] 152. p.
GÁSPÁR G. János: Nemzet és alkotmánya - [június] 166. p.
GÁSPÁR G. János: Talált tárgy - [augusztus] 188. p.
GÁSPÁR G. János: Válthatunk-e történelmet? - [február] 129. p.
GRANASZTÓI György: A politika a kultúrában - [augusztus] 130. p.
GRANASZTÓI György: Az ellenpélda - [április] 12. p.
GRANASZTÓI György: Szelíd tekintély. Mádl Ferenc sírjánál - [augusztus] 3. p.
GRANASZTÓI Olga: A szepességi Sans Souci - egy kert
emlékezete - [augusztus] 113. p.
GRÓH Gáspár: Bibó-tanulás? Tűnődések a 100. születésnapon - [október] 21. p.
GRÓH Gáspár: A szolgálat is lehet önmegvalósítás - [április] 19. p.
GROH Gáspár: A visszanyomott nemzet. Németh László
Napló-részlete ürügyén - [június] 6. p.
GRÓH Gáspár: Az öreg tölgy látogatása - [december] 3. p.
GROH Gáspár: In memóriám Gáspár G. János - [december]
175. p.
GROH Gáspár: Metz Kati is elment... - [február] 165. p.
GROH Gáspár: Szellemi jogvédelem. Márkus Béla könyvéről - [április] 130. p.
GYÖRFFY Katalin, G.: Ruhák, jelmezek. Justin Júlia, a míves részletek mestere - [június] 136. p.
GYULAI György: A határon kívüli állampolgárok szavazati
jogáról - [augusztus] 203. p.
HAAS György: A magyar külpolitika az erdélyi magyarságért 1945-1946-ban - [október] 121. p.
HAAS György: Egy elfelejtett demokrata. Demeter Béla -
[december] 13. p.
HOPPAL Mihály: 1956 emlékezete a magyar folklórban -
[október] 63. p.
IMRE László: A várakozás bizonyossága. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai - [február] 124. p.
JÁRAI Judit: Amerika nagy misztériuma: fontos-e John
Galt? - [augusztus] 97. p.
JESZENSZKY Géza: Az új világrend - húsz év távlatában -
[február] 40. p.
JESZENSZKY Géza: Emigránsok kettős küldetésben - [június] 196. p.
JESZENSZKY Géza: Három reményteli pillanat - [április] 23. p.
JOBBÁGYI Gábor: Provokáció? Az 1956-os forradalom kitöréséről - [október] 51. p.
KALNOKY, Boris: „Jó, szakszerű munka". Ahogyan Németország látja a magyar EU-elnökséget. (Ford. Dán
Ibolya) - [április] 38. p.
KAPLISKI, Jaan: Észtek, finnek, magyarok, törökök és mongolok. (Ford. Kádár Ildikó) - [február] 83. p.
KECSKEMÉTI Kálmán: A portréfotós felelőssége - [október] 157. p.
KIRÁLY Miklós: Közjó és alkotmányozás - [április] 63. p.
KODOLÁNYI Gyula: A felejtés kultúrája: dublőrművészet
- [október] 6. p.
KODOLÁNYI Gyula: A valóság emlékezik - [október] 3. p.
KODOLÁNYI Gyula: Egy titkos élet mélyáramai. Bibó István és Bemard Crick - [december] 18. p.
KODOLÁNYI Gyula: Gyógyító ember - Szabados György.
Kodolányi Gyulával beszélget Antall István - [augusztus] 142. p.
KODOLÁNYI Gyula: Magyar Amerika hozama - [június]
3. p.
KODOLÁNYI Gyula: Nagybátyámról, Kodolányi Jánosról
- [február] 65. p.
KODOLÁNYI Gyula: Villanások Mádl Ferencről - [április]
26. p.
KOVÁCS Anikó: K. Kovács Péter emlékére - [június] 98. p.
KUBINSZKY Mihály: A bánfalvi pálos-karmelita-kolostor
feléledése - [február] 135. p.
KUBINSZKY Mihály: A jubiláló Széli Kálmán tér - [augusztus] 180. p.
KUBINSZKY Mihály: Fellner és Helmer felújítva - [április]
148. p.
KUBINSZKY Mihály: Györgyi Dénes emlékezete - [október] 175. p.
KUBINSZKY Mihály: Makovecz Imre (1935-2011) - [december] 192. p.
KUN Miklós: A kaukázusi Néró - [október] 110. p.
LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 1. rész -
[június] 3. p.
LÁNYI András: Fenntarthatóság és közpolitika. 2. rész. -
[augusztus] 6. p.
LISZT Ferenc levele Lambert Massart-hoz. (Részlet) - [február] 116. p.
LORENZ, Konrád: Az agresszió - [április] 117. p.
LÓSKA Lajos: Utazások két dimenzióban (Jakatics-Szabó
Veronika kiállításáról) - [augusztus] 176. p.
LOVAS Rezső: A fatörzs és a nádszál. Reflexiók Szakolczai
György-Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra
elhárítására c. könyvére - [június] 151. p.
MÁNYOKI Endre: Az abszolút jelen-lét szobrásza. Várnagy
Ildikó - [április] 106. p.
MIKLOSSY Endre: Az értelem egy irracionális világban.
Bibó Istvánról - [december] 51. p.
MISKOLCZY Ambrus: Újraértelmezett német történelem.
Lucián Boia: Tragédia Germaniei, 1914-1945. - [április]
120. p.
MONOSTORI Imre: Németh László, a Janus-arcú regényíró. Olasz Sándor: A nyugati igény - [december] 143. p.
NAGY Zoltán, dr.: A gondolkodó agy, gondolatok az agyműködésről és a tudatról - [október] 142. p.
NARAY-SZABO Gábor: Jog és erkölcs a mai magyar közéletben - [április] 74. p.
NÉMETH Judit: Kiegészítő megjegyzések - [december]
158. p.
NÉMETH László: Végső kérés - [december] 156. p.
OPLATKA András: „Egyet suhintott maga elé" - s ez németül? Gondolatok a „Megszámláltattál" fordítása közben
- [december] 6. p.
ORBÁN Viktor: Az európai megújulás éve - [február] 3. p.
ORBÁN Viktor: Köszöntő Mádl Ferenc 80. születésnapján
- [április] 3. p.
PAPP László: Nagy Károly (1934-2011) - [december] 196. p.
PETRIK Béla: Egy hadjárat pillanatképei. Egyházüldözés és
egyházüldözők a Kádár-korszakban - [június] 158. p.
RÓKA Enikő: Nemzeti művészet a 19. század fordulóján -
[február] 105. p.
ROMANO RÁCZ Sándor: A roma integráció esélyei és buktatói - [augusztus] 77. p.
RŐHRIG Eszter: Váli Dezső kiállítása a győri Napóleonházban - [október] 168. p.
SALAMON László: Az új alkotmány koncepciójának sarkalatos vitapontjai - [április] 82. p.
SÁROSI Bálint: A cigányzenekar múltja. 1904-1944 - [augusztus] 59. p.
SCHÖPFLIN György: Közép-Európa, ahogy (félre)ismerik
(Ford. Kazanlár Szilvia) - [február] 14. p.
SEBESTYÉN Hona: Búcsú Török Bálinttól - [augusztus] 210. p.
SÍPOS Endre: Művészet és világnézet - [december] 88. p.
SOMORJAI Ádám: Miért hagyta el Mindszenty bíboros az
amerikai nagykövetséget - [augusztus] 46. p.
STONE, Norman: Gorbacsov: az utolsó dobás (Ford.
Kazanlár Szilvia) - [február] 30. p.
SZABADOS György: Hagyomány és folytonosság - [augusztus] 148. p.
SZEBENI Géza, M.: „Ciceszbájner átka..." Egy Zilahy-levélről - [október] 137. p.
SZILASI Alex: Liszt Ferenc Chopin-könyve 85 év után ismét magyarul - [február] 118. p.
SZMODIS Jenő: Akotmányos formák és elvek - [április] 93. p.
SZÖRÉNYI László: Ha a hold süt... József Attiláról - [június] 141. p.
THORPE, Nick: A zöld Dunánál. Illés Zoltán államtitkárral
Nick Thorpe beszélget - [június] 43. p.
THORPE, Nick: Mitől beteg és mitől szenved a magyar
egészségügy? Interjú Mikola Istvánnal - [február] 21. p.
TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 1. rész
- [augusztus] 17. p.
TÓTH Endre: Szent István és a koronázási jelvények. 2. rész
- [október] 89. p.
TÓTH Klára: Érvényesek vagyunk-e - [február] 133. p.
TÓTH Klára: Érzelmek zűrzavara - [augusztus] 174. p.
TÓTH Klára: Gyökerek és szárnyak. A Muzsikás Együttesről - [április] 145. p.
TÓTH Klára: Ne hagyjátok az iskolát... - [október] 172. p.
TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 1. rész - [augusztus] 35. p.
TÓTH Zoltán József, dr.: Történeti hagyományok és szakítás az illegitimitás örökségével. Gondolatok az új Alaptörvényről. 2. rész - [október] 76. p.
TÖRÖK Bálint: Apologia Telekiensis. 70 éve halt meg Teleki
Pál - [április] 178. p.
TÖRÖK Bálint: In memóriám Esterházy János - [február]
159. p.
TURI Gábor: Magyarország-kép az amerikai sajtóban.
(1998-2002) - [június] 80. p.
TURUNEN, Kari E.: A finn nyelv szelleme és a finn művelődés (Kádár Ildikó és Kádár György fordítása) - [június]
115. p.
UJVÁRY Gábor: Egy politikusi életút a két világháború korából. Östör József önéletírása - [augusztus] 157. p.
VÁRNAGY Ildikó: Boldogságkeresés a pszichiátrián - [augusztus] 123. p.
VÁRNAGY Ildikó: Első lexikonom - [február] 93. p.
VÁRNAGY Ildikó: Fohász erőért - [december] 172. p.
VÁRNAGY Ildikó: Vissza Ottlikhoz - [április] 112. p.
VASY Géza: Mit oltalmaztunk, nincs jelen. Beszélgetések
Csoóri Sándorral - [december] 160. p.
VÉCSI NAGY Zoltán: A romániai magyar képzőművészet
identitáskeresése 1965 és 1975 között - [december] 104. p.
ZLINSZKY János: Mádl Ferencet ünnepeljük - [április] 36. p.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2011. január-december Magyar Szemle 2011. január-december Magyar Szemle 2011. január-december Magyar Szemle 2011. január-december
Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!