Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.426

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Magyar Szemle 2014. január-december

Új folyam XXIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

TEMATIKUS MUTATÓ
Autonómia
KIRÁLY Béla, S.: A Kárpát-medencei magyar autonómia
szükségessége. Interjú Csóti Györggyel
- [december] 20. p.
Belpolitika
O'SULLIVAN, John: Emlékművek és indulatok
- [április] 113. p.
O'SULLIVAN, John: Orbán Magyarországa: médiakép és
valóság (Sújtó László fordítása) - [október] 13. p.
Beszélgetés
KIRÁLY Béla, S.: A Kárpát-medencei magyar autonómia
szükségessége. Interjú Csóti Györggyel
- [december] 20. p.
KODOLÁNYI Gyula - Nick THORPE: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh
Orsolya fordítása) - [augusztus] 7. p.
TÜSKÉS Anna: A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról - [augusztus] 39. p.
Egyházpolitika
FÁY Zoltán: A politikus és a szobor. Horthy utóélete
- [február] 170. p.
FÁY Zoltán: Az ismeretlen XXIII. János
- [június] 172. p.
FÁY Zoltán: Liturgia digitalia? Vatikáni Könyvtár mindenkinek - [augusztus] 186. p.
FÁY Zoltán: Pápa vagy szinódus? - [december] 200. p.
FÁY Zoltán: Pápák és ellenpápák - [október] 200. p.
FÁY Zoltán: Újdonság a nap alatt - [április] 181. p.
Emlékezés
BODOSI György: Emlékek Illyés Gyuláról - [február] 87. p.
JESZENSZKY Géza: Egy melegszívű „hidegháborús harcos" halálára - Reisch Alfrédről - [február] 185. p.
KIRÁLY Béla, S.: Hommage á Jacques Le Goff
- [augusztus] 107. p.
KODOLÁNYI Gyula: Emléktábla a Nap-házon. 75 éve
született Szabados György - [augusztus] 115. p.
SZEREDI Pál: A Szerkesztő úr letette a tollát. Borbándi
Gyula halálára - [október] 185. p.
Esszé
BOD Péter Akos: Hová lett a magyar Mittelstand?
- [június] 3. p.
BOD Péter Ákos: Tranzíció? - [április] 3. p.
GRANASZTOI György: Fontos adalékok a dunai gőzhajózás történetéhez - [október] 3. p.
GRANASZTOI György: Játék az ultimátummal
- [augusztus] 3. p.
GROH Gáspár: Egy álmunk nekünk is lehetett...
- [december] 3. p.
KODOLÁNYI Gyula: Látkép a konyhából - [február] 3. p.
VÁRNAGY Ildikó: Apám emlékére. 6. rész - [február] 129. p.
Építészet
KUBINSZKY Mihály: 175 éve született Steindl Imre, az Országház építésze - [október] 203. p.
KUBINSZKY Mihály: Az építészeti kritikáról
- [augusztus] 195. p.
KUBINSZKY Mihály: Európa újabb legjobb építményei
- [december] 194. p.
KUBINSZKY Mihály: Gróf Bánffy Miklós emlékhelye Sopronban - [június] 168. p.
KUBINSZKY Mihály: Ybl Miklós, a műépítész
- [április] 186. p.
Film, színház
LENGYEL György: Tolnay Klári. Emlékezés nagy szeretettel - [augusztus] 147. p.
TÓTH Klára: „Lengyelország soha nem volt olyan szép."
Wajda filmje Walesáról - [augusztus] 191. p.
TÓTH Klára: A tehetség magánya - Maár Gyuláról
- [február] 174. p.
TÓTH Klára: Kedves játékok - [december] 191. p.
TÓTH Klára: Nekrológok kora. Jancsó Miklós halálára
- [április] 191. p.
Filozófia
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. Camus és Magyarország - [február] 163. p.
Gazdaság
BOD Péter Ákos: A rendszerváltó középosztály és a piacgazdaság - [június] 176. p.
BOD Péter Ákos: Gondolatok Ukrajna kapcsán
- [április] 195. p.
BOD Péter Ákos: Miért nem részesültünk Marshall-segélyben 1989-ben? - [augusztus] 200. p.
BOD Péter Ákos: Nyereség és profit - [december] 204. p.
BOD Péter Ákos: Viszonyainkról - távol-keleti szemmel
- [október] 208. p.
Honismeret
TÓFALVI Zoltán: Nemzeti zarándoklatok és honismereti
körutak 1990-2010 - [augusztus] 178. p.
Irodalom, irodalomtörténet
ABLONCZY László: Ő volt a Menedék... Száz éve született
Gellért Endre (1. rész) - [október] 123. p.
ABLONCZY László: O volt a menedék... Száz éve született
Gellért Endre (2. rész) - [december] 110. p.
BODOSI György: Emlékek Illyés Gyuláról - [február] 87. p.
BOSQUET, Alain: Röpirat a magyar felkelőknek. Képes Gézának (Ferdinandy György ford.) - [október] 153. p.
ÉLES Csaba: Esztétikai kultúrák kritikus koronatanúja. 150
éve született Justh Zsigmond. 2. rész - [február] 118. p.
EMMANUEL, Pierre: Illyés Gyulához (Nyéki Lajos fordítása)
- [október] 152. p.
GROH Gáspár: A sokágú síp összehangolása. Szakolczay
Lajos esszéi, tanulmányai - [június] 151. p.
GROH Gáspár: Irodalmi honvédelem. Vasy Géza kötetéről
- [augusztus] 156. p.
GRÓH Gáspár: Ismét a népi mozgalomról. Szilánkok Papp
István könyve kapcsán - [április] 19. p.
ILLYÉS Gyula A Nyugat vége. Részlet - [április] 169. p.
ILLYÉS Gyula: 1944 - [október] 156. p.
ILLYÉS Gyula: Gellért Endréről - [október] 119. p.
ILLYÉS Gyula: Sándor Kálmánról- [június] 139. p.
ILLYÉS Gyula: Sárközi Györgyről - [június] 135. p.
JEKELY Zoltán: Az utolsó szó keresése - [február] 138. p.
KIRÁLY Béla, S.: „Én a leveleimet a mának és nem az örökkévalóságnak írom.". Molnár József Veress Dánielhez
írt leveleiből - [október] 99. p.
KIRÁLY Béla, S.: Emlékkönyv Kiss Ferenc küzdelmes életéről - [augusztus] 163. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szávai csábító örvényei - [április] 175. p.
MÁRAI Sándor: Napló 1943-1944. Részlet - [április] 160. p.
MISKOLCZY Ambrus: Egy „farkasember" színeváltozásai.
A zsidó- és a magyarkép Emil Ciorannál - [augusztus]
50. p.
NÉMETH Magda: Mélységből mélységbe. Részlet - [április] 165. p.
PILINSZKY János: Ravensbrücki passió - [december] 168. p.
RADNÓTI Miklós: Razglednicák - [december] 167. p.
RÓNAY György: Betlehem - [február] 136. p.
SÁRKÖZI György: Homlokomon fehér csillag
- [december] 166. p.
SUPERVIELLE, Jules: Magyar barátainkhoz (Határ Győző
fordítása) - [október] 150. p.
SZÁVAI János: Gyergyai Albert Camus-esszéjén innen és
túl. A francia író kanonizálása a magyar irodalomban -
[december] 125. p.
SZOKOLAY Domokos: Kovács Imre, a hétpróbás falukutató - [június] 163. p.
TÜSKÉS Anna: A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról - [augusztus] 39. p.
Jog, jogelmélet
KELLY, James P.: Az alkotmány mint a nemzet lelke (Sújtó
László fordítása) - [április] 8. p.
Képzőművészet
BASICS Bea: A bőség zavara - Caravaggiótól Canalettóig -
Az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei
- [június] 126. p.
CSEJDY Virág: Nakonxipán lakója a világháborúban. Gulácsy Lajosról - [augusztus] 120. p.
EISLER János: Caravaggiótól Canalettóig. Egy nagy kiállítás - és a magyar műgyűjtés - [június] 113. p.
KOSZTOLÁNYI Dezső: Gulácsy Lajos - [augusztus] 125. p.
MAKLÁRY Kálmán: A jövő emléke. Hantai Simonról a párizsi életmű-kiállítás és albummonográfia kapcsán
- [április] 93. p.
Környezetvédelem
GROH Gáspár: Megméretünk - [október] 8. p.
Köszöntés
GRANASZTÓI György: Szeretnék majd ilyen lenni... Lukács János 90 éves - [április] 110. p.
Kultúra, kultúrfilozófia, népművelés
KODOLÁNYI Gyula - Nick THORPE: Egy másféle digitális szakadék. Beszélgetés Roska Tamással (Németh
Orsolya fordítása) - [augusztus] 7. p.
MONOSTORI Imre: A bensőleg gazdag állampolgár. A népművelés és nemzetnevelés eszményei Németh László
gondolkodásában - [augusztus] 27. p.
Külpolitika
GYULAI György: Egy ország, két világ (közt). Újabb, téli
tömegdemonstrációk Ukrajnában - [február] 177. p.
JESZENSZKY Géza: Még egyszer az európai kisebbségekről - [február] 25. p.
MITCHELL, A. Wess: Közép-európai együttműködés hűvös időkben - [június] 6. p.
SZAKOLCZAI György: Európai Birodalom vagy a Nemzetek Európája? - [február] 6. p.
Műemlékvédelem
ENTZ Géza Antal: Dercsényi Dezső és a magyar műemléki topográfia - [február] 28. p.
Neveléstudomány
DEME Tamás: Karácsony Sándor természetes rendszeréről
- [december] 73. p.
Politológia
KIRÁLY Béla, S.: Két francia est Budapesten. A neoliberalizmus mint kényszeres létforma - [február] 151. p.
O'SULLIVAN, John: Orbán Magyarországa: médiakép és
valóság (Sújtó László fordítása) - [október] 13. p.
PARSONS, Nicholas T.: Szakképzett osztrák (Sújtó László
fordítása) - [augusztus] 84. p.
TÓTH Gyula, Sz.: Velünk élő konzervativizmus. Egedy
Gergely könyvéről - [október] 191. p.
Történelem
BALÁZS Attila: Zoknik a csilláron, életek hajszálon. Várady Tibor könyvéről - meg egy kicsit magamról
- [június] 144. p.
BOD Péter Ákos: Epizódok az Antali-évekből
- [február] 144. p.
BOROSTYÁNKŐI Mátyás: A Mátyás pincéje. Egy unoka a
Mátyás Pincéről és az alapító Baldauf Mátyásról
- [december] 92. p.
BRENNER János: Alvajárók és áldozataik - [június] 42. p.
BUSUJEVA, Tatyjána Szemjonovna: „Miközben átkoznak,
próbáljanak megérteni..." (Csirpák Lili és Gecse Géza
fordítása) - [június] 18. p.
CSEJDY Virág: Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (1. rész) - [december] 47. p.
EDELSHEIM-GYULAI Ilona, gróf: Becsület és kötelesség
(részlet) - [október] 163. p.
EROS Vilmos: A Mohács-vita - [június] 55. p.
GECSE Géza: A megismerés korlátai - Busujeva nyomán
- [június] 16. p.
GRANASZTÓI Pál: Összeomlás felé - [december] 176. p.
HAAS György: Egy elfelejtett szabadsághős. Kővágó József
munkássága - [április] 56. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete - 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (1. rész)
- [október] 72. p.
HORVÁTH István: A magyar paraszt élete - 1. világháborús veteránok levelei az Illyés-hagyatékban (2. válogatás) - [december] 35. p.
JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya vezetett-e Magyarország német megszállásához? - [december] 137. p.
JESZENSZKY Géza: Közép-Európa veszte: az I. világháború - [október] 36. p.
KIRÁLY Béla, S.: Szobor a ködben. Wesselényi Miklós
- [június] 157. p.
KODOLÁN YI Gyula: Emlékezések 1944 augusztus-októberéről - [október] 155. p.
KODOLÁN YI Gyula: Emlékezések 1944 nyaráról
- [augusztus] 128. p.
KOSZORÚS Ferenc, ifj.: Gondolatok 1944. március 19-e 70.
évfordulóján - [április] 118. p.
MÁTYUS Aliz: Oroszországi levelek. Mátyus Ferenc hadifogolynaplója - [április] 127. p.
MÁTYUS Melinda, G.: Jövel, Uram. A 25 éves romániai forradalom nyitánya (1. rész) - [december] 9. p.
MISKOLCZY Ambrus: Az I. világháború. Viták, paradoxonok, átértelmezések - Lucián Boia könyvéről
- [október] 53. p.
MISKOLCZY Ambrus: Egy „farkasember" színeváltozásai. A
zsidó- és a magyarkép Emil Ciorannál - [augusztus] 50. p.
MONOSTORI Imre: A liberalizmus arcai Szekfű Gyula
gondolkodásában - [április] 40. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet)
- [augusztus] 132. p.
MUNKÁCSI Ernő: Hogyan történt? (részlet)
- [október] 157. p.
POLCZ Alaine: Asszony a fronton (részlet)
- [augusztus] 129. p.
RAVASZ Károly, dr.: Helyreigazítás - [augusztus] 222. p.
SOLYMOSI-TARI Emőke: „Mégis újra és újra fölszökken".
Lajtha László és Romáin Rolland - [április] 83. p.
SOOS Géza: Mit tett a Magyar Közösség a magyar zsidóságért? (részlet) - [augusztus] 137. p.
SZABÓ Zoltán: Militárbegrábnis-Verein - [december] 169. p.
SZEBENI Géza, M.: Charles de Gaulle az első világháborúban - [december] 49. p.
SZEKÉR Nóra: Szent-Iványi Domokos és könyve. (2. rész)
- [február] 48. p.
SZENT-IVÁNYI Domokos: A Magyar Függetlenségi Mozgalom - szemelvények. (2. rész) (Sújtó László fordítása)
- [február] 66. p.
12
SZENT-IVANYI Domokos: Az előzetes, vagy inkább végleges fegyverszüneti megállapodás aláírása. 1944. október
11. (részlet, Németh Orsolya fordítása) - [október] 174. p.
SZENT-IVANYI Domokos: Horthy kormányzó küzdelme a
hatalom visszaszerzéséért (részlet) - [augusztus] 140. p.
Zene
BÓNIS Ferenc: A „Százéves terv" történetéhez. Szőnyi Erzsébet és Kodály Zoltán levelezése - [június] 77. p.
BÓNIS Ferenc: Két magyar muzikológusról. Isoz Kálmán
és Major Ervin - [augusztus] 171. p.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2014. január-december Magyar Szemle 2014. január-december Magyar Szemle 2014. január-december Magyar Szemle 2014. január-december Magyar Szemle 2014. január-december
Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba