Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1960. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője - LXVII. kötet Új folyam V. kötet

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 771 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Alföldy Zoltán: Róbert Koch623
Bakács Tibor: Az eddigi gyermekbénulás ellenes oltások eredményeinek értékelése397
Balassa Gyula: Erdőgazdaságunk helyzete és fejlesztési célkitűzéseink 19
Detre László: A második szovjet holdrakéta becsapódásának optikai megfigyeléséről391
Egyed László: A földrengések és az újabb geofizikai kutatások681
Erdey-Grúz Tibor: A mennyiségi változások átmenete minőségibe - ahogyan a vegyész látja I., II.467
Farkas László: Haeckel és Virchow123
Fenyő István: A nemesi patriotizmus ideológiája Kisfaludy Sándor regeköltészetében455
Friss István: A gazdasági törvények felhasználása az állam által a magyar mezőgazdaságban445
Hajós György: A matematika gyakorlati alkalmazásairól517
Jánossy Lajos: Szervezett kapcsolatban a szocialista akadémiákkal225
Kárteszi Ferenc: Bolyai János halálának századik évfordulójára63
Komlós Aladár: A szimbolizmus659
Kónya Albert - Erdei Ferenc: Az országos távlati tudományos kutatási terv kidolgozása és a kutatások koordinálása49
Korányi György: A szervetlen vegyipari és szénkémiai kutatás néhány ipari és tudományos eredménye217
Kováts Ferenc: A tüdőgümőkór konzervatív kezelésének lehetőségei27
Lissák Kálmán: Az elektrofiziológiai kutatás új lehetőségei485
Richard Mesiter: Az Osztrák Tudományos Akadémia szervezete és tevékenysége649
Molnár Erik: A nemzeti kérdés571
Molnár János: A tananyag korszerűsítéséről a felsőoktatásban645
Novobátzky Károly: Lenin és a természettudományok327
Ortutay Gyula: A finnugor kutatások nemzetközi jelentősége733
Ortutay Gyula: A kongresszus után1
Ortutay Gyula: Az élő Széchenyi179
Pándi Pál: Petőfi és az Athenaeum triásza5
Propper László: A hazai szótárkiadás helyzete77
Rácz Elemér: Bánki Donát emlékezete153
Rajki Sándor: Elmélet és gyakorlat a Mezőgazdasági Kutató Intézet munkájában71
Rejtő István: Mikszáth Kálmán511
Rodé Iván: A sugárterápia helye az orvostudományban673
Sarlós Márton: Az organikus és a szentkorona-államelmélet a magyar jogtörténetírásban111
Schulek Elemér: Megemlékezés Winkler Lajosról743
Sós József: A táplálkozás kórokozó szerepe209
Szabó Imre: Lenin és a társadalomtudományok333
Szabolcs István: A Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 10 éve545
Szádeczky-Kardoss Elemér: A geokémiai tudományok fejlődésének néhány új iránya609
Szalai Sándor: Kutatástervezés és kutatásszervezés a fejlett nyugati tőkés országokban589
Szerényi Sándor: Lenin igazsága375
Tarján Rezső: A hazai kibernetikai kutatások135
Trencsényi-Waldapfel Imre: A vallástörténet néhány időszerű kérdése193
Ubrizsy Gábor: Egy 80 éves intézet munkájáról737
Vadász Elemér: Természetrajz - természettudomány - természetismeret411
A Magyar Tudományos Akadémia 1960. évi CXVIII. nagygyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó253
Nemes Dezső: A népi Magyarország fejlődése 1945-1960255
Kállai Gyula: Üdvözlő beszéd295
Erdei Ferenc: Az Elnökség beszámolója az Akadémia 1960. évi közgyűlésén299
A Magyar Tudományos Akadémia együttes ülése oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének irányelveiről
Erdey-Grúz Tibor: A felsőoktatási intézmények magas színvonalú és korszerű oktatási munkájáról711
Hevesi Gyula: Az elmélet és a gyakorlat a műszaki oktatásban715
Geleji Sándor: Az egyetemi tanszékek előtt álló tudományos és gyakorlati feladatok megoldása718
Erdei Ferenc: A szakközépiskolák és a szakkáderképzés kérdéséről721
Trencsényi-Waldapfel Imre: Neveléstudományunk feladatai723
Vita730
Nekrológok
I. P. Bargyin (Verő József)229
Jordan Károly (Rényi Alfréd)233
Verebély László (Fonó Albert)163
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia életéből35
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei103
A Magyar Tudományos Akadémia 1960. évi nagygyűlése341
A Magyar Tudományos Akadémia 1960. évi CXX. közgyűlése343
A Magyar Tudományos Akadémia 1960. évi CXX. közgyűlésének határozatai346
Az 1960. évi Kossuth-díjasok241
Bonyolult diagnosztikai problémák osztályozását megoldó logikai gép (Fenyő István - Levendel László)631
Európai kiadványcsere-konferencia Budapesten (Rózsa György)755
Herman Ottó emlékezete a Magyar Tudományos Akadémián (Lányi György)420
A járványos gyermekbénulás kérdése a Magyar-Szovjet orvosi napokon (Babics Antal)753
T. D. Liszenko előadása az Akadémián169
A Magyar Biológiai Társaság 1960. évi Vándorgyűlése Debrecenben (Törő Imre)629
I. Magyar Gyógyszerterápiás konferencia (Dumbovich Boris)499
A magyar történetírás és jogtörténetírás közös kérdéseiről (Pecze Ferenc)84
A magyar történetírás fejlődése az elmúlt évtizedben (P. E.)358
Matematikusok és fizikusok kollokviuma Dobogókőn (Kosály György)497
A Műszaki Tudománytörténeti Főbizottság tevékenységéből (Szilágyi István88
A nacionalizmus magyar irodalmi megnyilvánulásairól (Rejtő István)348
Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapesten (Bereczki Gábor)751
Nemzetközi megbeszélés az Európa talajtérkép szerkesztéséről (Stefanovits Pál)494
Nemzetközi munkaértekezlet a zöldségtermelés kérdéseiről (Cselőtei László)39
A termelőszövetkezeti mozgalom időszerű problémái (Tóth Béla)365
Tüdőgyógyász nagygyűlés (Erdélyi László)40
Ünnepi ülésszak Apáczai Csere János halálának 300. évfordulója alkalmából (F. É.)167
Ünnepi ülés Széchenyi István halálának 100. évfordulóján372
Vita a közgazdaságtudomány időszerű feladatairól (Simon György)353
Nemzetközi tudományos élet
Analógiás számológépek építése és alkalmazása az NDK-ban és Csehszlovákiába (Fenyő István)95
Beszámoló dániai és svédországi tanulmányútról (Mészáros János)698
Beszámoló a német Kórbonctani Társaság nagygyűléséről (Haranghy László)557
Beszámoló egy angliai tanulmányútról (Szamuely Tibor)90
Az első nemzetközi automatizálási kongresszus (Tarján Rezső)692
A IX. Nemzetközi Botanikai Kongresszusról (Greguss Pál)99
A Lengyel Tudományos Akadémia, mint a tudományos munka megszervezője553
A moszkvai agrárgazdasági konferencia tapasztalatai (Csete László)97
Nemzetközi Filológiai Kongresszus a Mongol Népköztársaságban (Kőhalmi Katalin)42
Népmese-kongresszus Kielben és Koppenhágában (Dömötör Tekla)43
Olasz-magyar kémiai napok Bolognában (Hevesi Gyula)559
Az Olasz Matematikai Társulat VI. Kongresszusáról (A. L.)45
A Román Népköztársaság Akadémiájának konferenciája az elektronikus számológépekről (Aczél István)554
A stockholmi történészkongresszus (Ránki György)757
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1960. évi közgyűléséről422
A XIX. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus Stockholmban (Bulla Béla)696
Történelmi adattár
Herman Ottó és Kossuth Lajos (Sáfrán Györgyi)429
Kossuth Lajos levelei orvosához, Almási Balogh Pál akadémikushoz (Sáfrán Györgyi)633
Mikszáth Kálmán akadémiai tagsága (Méreiné Juhász Margit)761
Széchenyi István kéziratai és egyéb Széchenyi-emlékek az Akadémiai Könyvtárban (Csapodi Csaba)242
Könyvszemle
Andreánszky Gábor: Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn (Nagy Lászlóné)249
Balogh Károly: Fogászat (Adler Péter)248
Ottó Benedikt: Die nomographische Methode der Berechnunk komplizierter und stark gesattigte magnetischer Kreise elektrischer Maschinen (Liska József)769
Budapest régiségei XIX. (Csemegi József)705
E. W. Comings: Nagynyomású technológia (Németh Jenő)568
Doby Géza: Növényi biokémia (Gáspár László)110
Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből (R. Hutás Magdolna)704
Fekete Sándor: Terhességi toxicosisok (Zoltán Imre)442
Földi Mihály - Szabó György: Die Regulation der Natrium- und Wasserausscheidung (Rényi-Vámos Ferenc)175
Di Gléria János: Mezőgazdasági kémia (Máté Ferenc)440
Haranghy László: Általános és részletes kórbonctan (Somogyi Endre)708
Hua Lo-keng: A törzsszámok additív elmélete (Alpár László)506
A. M. Jaglom - I. M. Jaglom - A. Ja. Hincsin: Az információelmélet matematikai alapjai (Bognár Jánosné)108
Vladimir Jurik: Nagyblokkos és nagypanelos lakóházépítés (Rados Kornél)709
Keszthelyi Lajos: Atomok és atomi részecskék (Abonyi Iván)47
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Rejtő István)173
M. Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió (Mérei Gyula)639
Kromatográfia (Fejes Pál)250
Max von Laue: A fizika története (Abonyi Iván)641
J. Majewski - A. Psarski: Vegyipari nomogramok (Németh Jenő)177
Mocsáry Lajos válogatott írásai (Somogyi Sándor)107
Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914-1918 (Vörös Antal)767
Nagy Dénes: Röntgenanatómia (Somogyi Endre)567
Nemeskürty István: Bornemisza Péter, az ember és az író (Révész Imre)504
Obadovics József Gyula: Matematika (Békéssy András)175
Pécsi Márton: A magyarországi Dunavölgy kialakulása és felszínalaktana (Székely András)564
Ratkóczi Nándor: Radiológia (Weilné Leichner Zsuzsa)642
Rejtő István: Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák (W. Petrolay Margit)46
Schiller Magyarországon (Komor Ilona)765
J. Thorwald: A sebészek évszázada (Vas György)47
Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok (Harmatta János)437
Vadász Elemér: Magyarország földtana (Kertai György)770
Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története (Vadász Elemér)48
Zambó János: Bányászati telepítések analitikája (Kálmán Árpád)508
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem