Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1961. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője - LXVIII. kötet Új folyam VI. kötet

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 779 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Aczél István: Az elektronikus számológépek hazai alkalmazásáról341
Adler Péter: A szájsebészet problémái675
Bálint Andor:A heterózis elméleti alapjai a növényvilágban161
Benkő Loránd: A nacionalizmus és kozmopolitizmus problémái anyanyelvünk egyetemi oktaásában403
Csanádi György: A magyar közlekedéstudomány ötéves és távlati terve103
Detre László: A világűr meghódításának szovjet sikereihez337
Egyed László: A Föld dinamikája749
Erdey-Grúz Tibor: Az ellentétek küzdelme és egysége - ahogyan a vegyész látja415
Erdey-Grúz Tibor: A világ anyagiságáról85
Farkas László: "Fizikai" idealizmus és "biológiai" idealizmus323
P. N. Fedoszejev: A kommunizmus és a filozófia141
Friss István: A második ötéves népgazdasági tervről717
Gegesi Kiss Pál: Merre halad az orvostudomány?93
Geleji Sándor: Természettudomány, műszaki tudomány451
Gerendás István: Az építészet és építéstudomány szakemberképzés problémáiról29
Hajdu Gyula: A nyugat-berlini kérdés505
Hevesi Gyula: Kongresszus, amely előrevetíti az emberiség jövőjét649
Hevesi Gyula: A tudományos haladás erkölcsi mozgatói263
Korach Mór: Az oktatási reform és a vegyészmérnökképzés elvi kérdései153
Lengyel Sándor: A Tudományos Munkások Világszövetségének tevékenysége109
Major Máté: A "szép" és a "művészi" mai építészetünkben607
Mérei Gyula: A Habsburg monarchia idealizálása a "nemzetek fölötti állam" eszméjének szolgálatában513
Muszka Dániel: A gépjárműközlekedés biztonsága és az automatika669
Nagy Péter: Az új magyar dráma az elmúlt évadban729
A. N. Nyeszmejanov: A tudomány útjai211
Ortutay Gyula: Bartók Béla657
Pál Lénárd: A Központi Fizikai Kutató Intézet tíz éve529
Penyigey Dénes: Tessedik Sámuel munkássága és hatása mezőgazdaságunk fejlődésére229
Radnót Magda: A fény jelentősége a szervezet működésében445
Rényi Alfréd: Gondolatok a matematikusképzés továbbfejlesztéséről593
Rényi Alfréd: Matematikai kongresszusok és a II. Magyar Matematikai Kongresszus13
Sándor Pál: Francis Bacon301
Sándor Pál: Vallás és filozófia1
Straub F. Brunó - Elődi Pál: A Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézetéről237
Szabady Egon: A Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának feladatai175
Szabó Imre: Néhány megjegyzés az UNESCO XI. általános konferenciájáról295
Szakasits D. György: A tudományos kutatómunka társadalmi-gazdasági szerepe, átalakulásának főbb tendenciái429
Szántó György: A német imperializmus gazdasági és politikai módszerei a múltban és jelenben661
Szerényi Sándor: Tudományos életünk néhány időszerű kérdéséről393
Tarján Rezső: Gondolkodási folyamatok gépesítése583
Telegdi Zsigmond: A nyelvtudomány újabb fejlődéséről221
Tétényi Pál: A radioaktív izotópok alkalmazásának helyzete és lehetőségei hazánkban455
Tomka Imre: Az elektroenkefalográfia (EEG) klinikai alkalmazásáról739
Tőkés Ottó: Az Akadémia tudományszervezési feladatairól az 1961. évi közgyűlés után537
Trencsényi-Waldapfel Imre: Tudomány és vallás69
Vadász Elemér: A földtan természettudományos iránya és fejlődése353
Vadász Elemér: Geológusképzésünk az oktatási reform mérlegén25
Weiszfeiler Gyula: A mikrobiológia eredményei és kutatási feladataink601
Zsebők Zoltán: A radioizotópok szerepe a klinikai diagnosztikában169
A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi CXXI. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó269
Erdei Ferenc: Az Elnöksg beszámolója az Akadémia 1961. évi közgyűlésén271
Vita
Dömötör Sándor: Nemzeti jelleg, etnikai csoport241
Molnár Erik: Válasz Dömötör Sándor hozzászólására245
Vajta László: A vegyészmérnökképzés reformja és tervgazdálkodásunk igényei359
Nekrológok
Hatvany Lajos (Szabolcsi Bence)181
Horváth János (Trencsényi-Waldapfel Imre)545
Jávorka Sándor (Zólyomi Bálint)683
H. Sz. Kostojanc (Törő Imre)467
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia életéből43
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei59
A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi CXXI. közgyűléséről311
Az MTA 1961. évi CXXI. közgyűlésének határozata361
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a német békeszerződés kérdésében623
Az MTA elnöksége a TMB munkájáról58
Kádár János és Kállai Gyula elvtárs látogatása a Magyar Tudományos Akadémián755
Az Akadémia a Budapesti Ipari Vásáron (Csató Éva)556
Az Akadémia könyv- és folyóiratkiadási tevékenységéről (Erdélyi Elekné)364
Az Akadémiai Könyvtár funkciói (Rózsa György)186
Az Akadémia Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének újabb gyarapodása (Csapodi Csaba)477
Ankét a mezőgazdasági önköltség és jövedelemszámítás problémáiról (Pálinkás István)627
A balatonvilágosi Differenciál-, Integrál- és Függvényegyenlet Kollokviumról (Aczél János)692
A Demográfiai Elnökségi Bizottság működéséről553
Dunakutatási Konferencia Budapesten (Dudich Endre)694
Előadássorozat Bartók Béla születésének 80. évfordulóján (Szomjas-Schiffert György)367
Az első Magyar Analitikai Kongresszusról (Kardos Ibolya)554
Az 1961. évi aspiránsfelvételekről698
Az 1961. évi Kossuth-díjasok250
A Faunakutatási Symposium és tanulságai (Székessy Vilmos)695
Az intézetek hírei557
Klinikusok és biológusok közös szimpoziuma a sebgyógyulásról (Straub F. Brunó)188
A Korányi Sándor Társaság nagygyűlése (Zoltán Imre)758
Lengyel-magyar történész konferencia (Benda Kálmán - Makkai László - Szűcs Jenő)755
A Liszt-Bartók Konferencia (Falvy Zoltán)689
A Magyar Tudományos Akadémia és az Ókortudományi Társaság Klasszika-filológiai Konferenciája (Töttössy Csaba)117
Pályázat zenetudományi művekre185
Statisztikai tudományos konferencia Budapesten (Román Zoltán)624
A Szegedi Akadémiai Napokról (Wittmann Tibor - Kovács István)472
Vita a nyelv strukturális elemzésének és a matematikai módszerek nyelvtudományi alkalmazásának kérdéséről (H. Molnár Ilona)369
A tudományos és felsőoktatási tanács közleményei
A Tudományos Kutatások Fejlesztési Alapja252
A TFT állásfoglalása a távlati kutatási terv kidolgozásának helyzetéről48
A Tudományos és Felsőoktatási Tanács hírei697
Külföldi vendégek előadásai az Akadémián
J. D. Bernal: Az élet keletkezésének geológiai és biológiai feltételei (Garzó Tamás)120
P. N. Gapocska: A mai revizionizmus az imperializmus szolgálatában (Tamás György)125
N. A. Mencsinszkaja: Az ismeretek alkalmazásának pszichológiája a tanulók iskolai gyakorlatában (Nagy László)122
E. R. Musztel: A szovjet asztrofizika eredményeiről (Paál György)484
V. Sz. Nyemcsinov: A szovjet közgazdászok eredményei a matematikai módszerek alkalmazásában (Simon György)482
A. V. Palladin: Lenin és a tudomány629
Frantisek Sorm. A tudományos kutatás tervezése és koordinálása a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban (Sz. L.)123
Nemzetközi tudományos élet
Előadókörúton Ausztráliában (Erdős Pál)487
Az 1961. évi krynicai tudományos konferenciáról (Csonka Pál)769
Idegsebészet Lengyelországban (Mérei F. Tibor)198
A Kárpátok flórájának és faunájának kutatásával foglalkozó lvovi konferenciáról (Zólyomi Bálint - Kaszab Zoltán)56
A magyar-német tudományos kapcsolatok új állomása (Szemerédy Tibor)380
A magyar-szovjet tudományos együttműködés új állomása189
A moszkvai Baikov Intézetkonferenciájáról (Verő József)766
A Német Mezőgazdaságtudományi Akadémia 10 éves jubileuma (Manninger Rezső)760
Nemzetközi Agyműködést Kutató Szervezet (Lissák Kálmán)492
Nemzetközi fonetikai Kongresszus Helsinkiben (Molnár József)762
A Nemzetközi Kőzetmechanikai Iroda tevékenységéről (Martos Ferenc)197
Nemzetközi Operációkutatási Konferencia Franciaországban (Bod Péter)190
A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság III. Kongresszusa Utrechtben (Klaniczay Tibor)761
A Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottság tevékenységéről (Rózsa György)491
V. Nemzetközi Biokémiai Kongresszus Moszkvában (Straub F. Brunó - Csuzi Sándor - Venetianer Pál)765
Pedagógiai és neveléslélektani kutatások a Román Népköztársaságban (Szarka József - Salamon Jenő)567
A siracusai Archimedes ünnepségről (Kárteszi Ferenc)569
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1961. évi közgyűlése373
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának május 19-i közgyűléséről561
A tudományos kutatás szervezésének új módszerei a Szovjetunióban (T. O.)562
A tudományos munka irányításának és tervezésének néhány kérdéséről a Szovjetunióban tett tanulmányút alapján (Szántó Lajos)51
A turnovi Kristálynövesztési Konferenciáról (Tarján Imre)764
Útiélmények. Moszkva-Peking-Singapore (Erdős Pál)193
Történelmi adattár
Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában (Gergely Pál)633
Bartók Béla utolsó évei a Magyar Tudományos Akadémián (Rácz Ilona)383
Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok (Sarlóska Ernő)699
Pápai Páriz-album az Akadémia kézirattárában (Gergely Pál)128
Könyvszemle
Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga (G. Varga Györgyi)710
Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában (Hezendorf Edit)388
Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig (R. Hutás Magdolna)578
Bognár József: Kereslet és keresletkutatás a szocializmusban (Mátyás Antal)713
Chestnut - Mayer: Szervomechanizmusok és szabályzó rendszerek tervezése (Frigyes Andor)139
Csokonai emlékek (Fenyő István)497
Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei (Krausz Imre)260
Fényes Imre: A gravitáció hatása feltétlen és feltételes reflexmechanizmusok kialakítására (Sai-Halász András)776
Fenyő István: Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében (Horváth Károly)63
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története (Molnár József)209
M. Gábor: Die pharmakologische Beinflussung der Kapillar-resistenz und ihrer Regulationsmechanismen (Knoll József)259
Gegesi Kiss Pál - Szutrely Gyula: A szív- és vérkeringési betegségek csecsemő- és gyermekkorban (Kapus Gyula)67
Hugo Glaser: A gyógyítás diadalútja (Róth Miklós)392
Granasztói Pál: Város és építészet (Vámossy Ferenc)501
A Haydn-év zenetudományi kiadványairól (Bónis Ferenc)61
Istvánffy Gyula: Villamosgépek mérése (Vajda György)322
K. Lissák - E. Endrőczi: Die neuroendokrine Steuerung der Adaptationstätigkeit (Ádám György)500
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve II. 1958-59. (Vajda Imre)206
A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete Jubileumi Tudományos Konferenciája (Pollhamer Ernő)643
A mai magyar nyelv rendszere (Berrár Jolán)774
"Mindenki újakra készül..." I., III. (Rejtő István)495
Modern matematika mérnököknek (Alpár László)320
Mosonyi László: Belgyógyászati therápia (Kunos István)139
Nagy Péter: Szabó Dezső az ellenforradalomban (1919-1923) (Mérei Gyula)640
Perényi Imre: A városépítés története (Granasztói Pál)644
Pogány Frigyes: Szobrászat és festészet az építőművészetben (Aradi Nóra)65
Ö. Rajka: Allergie und allergische Erkrankungen (Armentano Lajos)579
Rédei Jenő: A születések és halálozások a XIX. és XX. században Európában és Magyarországon (Vincze István)499
F. Rényi-Vámos: Das innere Lymphgefäß system der Organe (Szabó György)391
Révész Imre: Sinai Miklós és kora (Klaniczay Tibor)257
Römpp: Vegyészeti lexikon. 1-3. (Szántó Lajos)778
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet (Horváth Károly)712
Sitkei György: Keverékképzés és égés lefolyása Diesel-motorokban (Gabriel Győző)777
Sovietico Turcica (U. Kőhalmi Katalin)642
Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakítása (Pais István)581
Szántay Balázs: Vegyipari készülékek szerkesztése (Németh Jenő)646
V. P. Szigorszkij: Négypólusok elmélete (Fényes Tamás)714
Tanulmányok Budapest múltjából XIII. (Borsos Béla)204
Tanulmányok a neveléstudomány köréből (1959) (Tóth Gábor)318
Tasnádi-Kubacska András: Palaelopathológia I. (Palla Ákos)579
Vajda Imre: Nemzetközi kereskedelem (Bognár József)136
Zádor Anna: Pollack Mihály (1773-1855) (Granasztói Pál)133
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem