Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1965. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia értesítője - LXXII. kötet - Új folyam, X. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 877 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Almár Iván: A felsőlégkör sűrűsége mesterséges holdak pályaváltozásai alapján
Bakács Tibor: A vízellátás néhány egészségügyi problémája
Béll Béla: A meteorológia határterületei
Bessenyei György: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról
Castiglione László: Abdallah Nirqi 1964. Az MTA núbiai expexdíciójának ásatása
Erdey-Grúz Tibor: Kutatóintézményeink feladatai a szakemberképzésben
Farkas János: A tudomány rendszerezésének problémái
Friss István: A közgazdaságtudomány helye és szerepe társadalmunkban, valamint Akadémiánkon
Fukász György: Munka vagy szabad idő? A munka értékelése a mai burzsoá ideológiában
Fülöp József: Az ország átfogó geofizikai vizsgálata
Gillemot László: A természettudományok és műszaki tudományok újabb irányai
Hajós György: A matemtika szerepe a többi tudományban
Hegedüs András: A marxista szociológia integrációja
Hortobágyi Tibor: Algák
Horváth Pál: A szocializmus viszonyai közt újjáéledő egyetemes állam- és jogtörténettudomány
Jándy Géza: Operációkutatás
Jeney Endre: A kemoterápiai kutatások elvei, cékitűzései és teendői hazánkban
Kardos Tibor: A költő Michelangelo
Korach Mór: A műszaki kémiai kutatás helyezete és eredményei Magyarországon
Lévai András: Az atomenergia-hasznosítás helyzete és kilátásai
Lőcsi Gyula: Az elektronikus számológépek programozásának automatizálása és az ALGOL-60 nemzetközi formulanyelv
Máté Ferenc - Szabolcs István: Az mezőgazdasági izotópkutatás módszerei és eredményei az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében
Mérei Gyula: A Habsburg-monarchnia fenntartására irányuló tervek 1848-ban
Miskolczy Dezső: Schaffer Károly
Pándi Pál: Utópista szocialista eszmék a reformkori Magyarországon
Papp Ferenc: A kibernetikai módszerek jelentősége a nyelvtudomány számára
Pécsi Márton: A földrajztudományok időszerű kérdései
Radnót Magda: A szemészeti kutatások néhány kérdéséről
Sarlós Márton: A szabad paraszti birtok Széchenyi Jogi reformrendszerében
Szabady Egon: A népességtudomány helyzete Magyarországon
Szabó Imre: Ideológia és tudományos közfelfogás
Szalai Sándor: Modern igazgatási technikák és alkalmazásuk
Székácsné Vida Mária: Gondolatok a japán művészeti nevelésről
Takács József: Kutatástervezésünk problematikája
Vas-Zoltán Péter: A nemzetközi tudományos szervezetek kialakulása
Waldapfel József: Madách és Fourier
Zoltán Imre: Semmelweis halálának 100. évfordulóján
A Magyar Tudományos Akadémia 1965. évi CXX. nagygyűlése és CXXXV. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó
Erdey-Grúz Tibor: Az Elnökség beszámolója
Ilku Pál: Üdvözlő beszéd
Nemes Dezső: Tudomány és társadalom
Korreferátumok:
Mátrai László: Tudomány és művelődési forradalom
Bognár Géza: Tudomány és ipari termelés
Erdei Ferenc: Tudomány és mezőgazdasági termelés
Gegei Kiss Pál: Tudomány és egészségügy
Vita
Elek Tibor: A matematikának és alkalmazásának néhány filozófiai problémájáról
Korányi György: Hozzászólás a kutatóintézetek korszerű munkaszervezésének kérdéséhez
Kovács László: Filozófiai reflexiók a genetikai vitához
A matematika alkalmazásaival kapcsolatos problémák
Mészáros Béla - Horváth József: Korunk biolgóiai irányzatainak néhány kérdéséről
Reiman István: Tehetséges fiataljaink helyzetéről
Zibolen Endre: Tehetségfejlesztés és iskolarendszer
Nekrológok
Bóka László (Tolnai Gábor)
Földessy Gyula (Kardos László)
Kniezsa István (Hadrovics László)
Pertényi Géza (Kerpel-Fronius Ödön)
Porpáczy Aladár (Somos András)
Ratkovszky Ferenc (Szendy Károly)
Razsó Imre (Vörös Imre)
Schulek Elemér (Végh Antal)
Varga Jenő (Göncöl György)
Szemle
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
A Magyar Tudományos Akadémiai 1965. évi közgyűlése és nagygyűlése
Az 1965. évi akadémiai jutalmak
Az MTA 1965. évi közgyűlésének határozatai
Az MTA közgyűlésének tiltakozása a vietnami agresszió ellen
Az akadémia testületi szerveinek tevékenysége
Az Elnökség hírei
Pszichológiai Intézet létesítése
Beszámoló az Akadémia 1964-ben rendezett kiállításairól
Az Akadémia tudományos tanácskozásainak hároméves terve
A Magyar Tudományos Akadémia tagértekezletéről (Sz. L.)
"A sejtek és szövetek kutatása" című 52. sz. fő feladat koordináló bizottságának beszámolója
A kiemelt akadémiai kutatási területek felelős osztályainak kijelölése és komplex bizottságok létrehozása
A Magyar Tudományos Akadémia sajtó- és propagandamunkájának elvi irányítása
A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság előterjesztése
Az Elnökség tájékoztatása az Akadémia tagjainak megjelenő könyveiről
M. D. Millionscsikov akadémikusnak, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája alelnökének magyarországi látogatása
Az Akadémia első külföldi kiállítása
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály vezetőségének beszámolója az irányítása alá tartozó tudományterületek helyzetéről
Az Akadémia két új tudomány osztálya
Az Akadémia új Actái
Az akadémiai rendezvények idejéről
Az összes-ülések programja
A Magyar Tudományos Akadémia jubileumi kötete
Az MTA emblémájának használata
Az akadémiai intézmények kutatóinak részvétele az egyetemi oktatásban
Az akadémiai jutalom rendszerének módosítása
Az 1964. évi könyv- és folyóiratkiadásról
Az Akadémia szeptember 22-i összes-üléséről (Sz. L.)
Tudományos élet
Az Agrárközgazdák Nemzetközi Szövetségének XII. konferenciája (Fekete Ferenc - Szebestyén József)
Akadémiai összes-lés a közgazdaságtudományról (Halay Tibor)
Az alapkutatások tudományszervezési apparátusa és tervezési metodikája Csehszlovákiában (Halay Tibor - Takács József)
Ankét az állatállomány fehérjeellátásáról (Szemző Béla)
Ankét a munkalélektan kérdéseiről (Rókusfalvy Pál)
Béketervek ötszáz év előtt (Elekes Lajos)
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia összes-üléséről. A matematika szerepe a többi tudományban (A. L.)
A csehszlovákiai Mendel-emlékülés (Fábián Gyula)
Az egészségügyi szervezés néhány kérdése az Egyesült Államokban (Káldor István)
Az egészségügyi szervezők első nemzetközi kongresszusa (Simonovits István)
Egyiptom, ahol a múlt és a jövő találkozik (Csonka Pál)
Elméleti kutatások - gyakorlati eredmények; 10 éves az MTA Közgazdasátudományi Intézete (Sági Márton)
A fehérjekutatás és a kutatási eredmények felhasználása Magyarországon (Benyó Imre - Egyed Imre - Láng István)
A genetikai kutatások jelentősége a klinikumban (Lenart György)
III. Kárpátmeteorológiai Konferencia (Zách Alfréd)
A hatodik Európai Allergológiai Kongresszusról (Rajka Ödön)
Az IMEKO Stochkholmban tartott III. nemzetközi konferenciájáról (Tárczy-Hornoch Antal)
Az információ-feldolgozás harmadik nemzetközi kongresszusa (Tarján Rezső)
Korszerű vizsgáló módszerek az agykutatásban (Lissák Kálmán)
Korunk Tudománya. Az MTA új tudományos ismeretterjesztő sorozata (Ákos Károly)
"Lineáris terek és lineáris operátorok" kollokvium (Bognár János)
A Magyar Biofizikai Társaság III. Vándorgyűlése (Várterész Vilmos)
A Magyar Mikrobiolgóiai Társaság IV. kongresszusa (Backhausz Richárd)
Magyar muzikkológusok részvétele a salzburgi zenetudományi kongresszuson (Ujfalussy József)
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának munkaértekezlete (Ferenczy Lajos)
Mikorbiális tgenetikai konferencia (Győrffy Barna - Sík Tibor)
Nemzetközi művészettörténeti konferencia (Molnár László)
Nemzetközi összehasonlító kutatások a fiatalkorú bűnözés és a gazdasági fejlődés összefüggéseiről (Vermes Miklós - Szabó András)
Az összehasonlító idegszövettani kutatások hazai állása a József Attila Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai Intézetében (Ábrahám Ambrus)
A szocialista akadémiák társadalomtudományi tevékenysége egy UNESCO-kiadvány tükrében (Rózsa György)
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1965. évi közgyűlése
A Természettudományi Múzeum fejlődése (Vadász Elemér)
Tudomány és gyakorlat néhány szervezési problémája a mezőgazdaságban (Egyed Imre)
Tudományos ülés a szocialista tudat kialakításának elméleti és gyakorlati kérdéseiről (Sipos János)
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából
Külföldi vendégek előadásai
V. A. Ambarcumjan: Explóziós folyamatok a galaxisok magjaiban (Almár Iván)
Derek J. de Solla Price: A tudományok hatásosságának mennyiségi mérőszámai (Sasvári György)
Maurice Goldsmith: A "Tudomány tudománya" és a "Science of Science Foundation" (Sz. L.)
N. Kürti: Nagyon erős mágneses terek és alacsony hőmérsékletek létrehozása (Kirschner István)
Th. A. Sebeok: Zooszemiotika (Zs. J.)
Történelmi adattár
Goethe és magyarországi tisztelői (György József)
Két ismeretlen magyar nyelvű sebészeti nyomtatvány (Csillag István)
A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája (Rózsa György)
A Magyar Tudományos Akadémia első tervezete 1735-ből (Donáth Regina)
Magyar tudósok levelei a velencei Marcianában (V. Waldapfel Eszter)
Bél Mátyás és a magyar tudós társaság terve 1735-ben (Wellmann Imre)
Könyvszemle
R. A. Avenbuch: Forradalom és nemzeti szabadságharc Magyarországon 1848-48. (Andics Erzsébet)
Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán (1830-1940) (Szántó Lajos)
Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848 (Fülöp Géza)
Bogdán István: A magyarországi papíripar története 1530-1900 (Molnár József)
Bognár-Kutzián Ida, The Cooper Age Cemetery of Tiszapolgár - Basatanya (Kalicz Nándor)
Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje (Nagy András)
G. Clauss - H. Hiebsch: Gyermekpszichológia (Szilágyi Lilla)
Dolmányos István: A magyar parlametni ellenzék történetéből (Kende János)
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. (Csapodi Csaba)
Ember és Világ (Tudomány és Emberiség) (Szántó Lajos)
Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban (Simonovits Istvánné)
Földrajzi Tanulmányok (Sárfalvi Béla)
Gábori Miklós: A késői paleolitikum Magyarországon (Vadász Elemér)
Horváth Zoltán: Teleki László (1810-1861. I-II. (Gunst Péter)
Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből (Balogh Sándor)
Igazságügyi Orvostan (Schranz Dénes)
Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941 (Sipos Péter)
Kalicz Nádor: Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien. Studea Archaeologica II. (Makkay János)
Magyar Műemlékvédelem 1959-1960. (Csatkai Endre)
A matematikai nyevészet és a gépi fordítás kérdései (Bakos Ferenc)
Móricz Zsigmond levelei I-II. (József Farkas)
Rejtő István: Thury Zoltán (Trencsényi -Waldapfel Imre)
Ságvári Ágnes: Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapesten 1945-1947. (Vida István)
Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakedzése (Rejtő István)
Tarján Imre: Fizika orvosok és biológusok számára (Vekerdi László)
A technika története (Szántó Lajos)
A therápia aktuális kérdései (Székely Árpád)
B. P. Tokin: Az elméleti biológia éa Bauer Ervin munkássága (Csaba György)
Tokody Gyula: Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben (1890-1918) (M. Kondor Viktória)
Varró Vince: Achlorhydria (Jávor Tibor)
A vezetés és igazgatás korszerű tudományos megalapozása és a vezetőképzés gyakorlata (Walleshausen Gyula)
Weinstein Pál: Érrendszer és a szem (Kahán Ágost)
Winkler Lajos-emlékkönyv (Szántó Lajos)
Karl Winnacker - Leopold Küchler: Kémiai technológia II. (Németh Jenő)
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bíró Gábor)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem