Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1965. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia értesítője - LXXII. kötet - Új folyam, X. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 877 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Almár Iván: A felsőlégkör sűrűsége mesterséges holdak pályaváltozásai alapján501
Bakács Tibor: A vízellátás néhány egészségügyi problémája98
Béll Béla: A meteorológia határterületei413
Bessenyei György: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról628
Castiglione László: Abdallah Nirqi 1964. Az MTA núbiai expexdíciójának ásatása467
Erdey-Grúz Tibor: Kutatóintézményeink feladatai a szakemberképzésben623
Farkas János: A tudomány rendszerezésének problémái1
Friss István: A közgazdaságtudomány helye és szerepe társadalmunkban, valamint Akadémiánkon453
Fukász György: Munka vagy szabad idő? A munka értékelése a mai burzsoá ideológiában308
Fülöp József: Az ország átfogó geofizikai vizsgálata38
Gillemot László: A természettudományok és műszaki tudományok újabb irányai409
Hajós György: A matemtika szerepe a többi tudományban87
Hegedüs András: A marxista szociológia integrációja320
Hortobágyi Tibor: Algák715
Horváth Pál: A szocializmus viszonyai közt újjáéledő egyetemes állam- és jogtörténettudomány764
Jándy Géza: Operációkutatás160
Jeney Endre: A kemoterápiai kutatások elvei, cékitűzései és teendői hazánkban638
Kardos Tibor: A költő Michelangelo79
Korach Mór: A műszaki kémiai kutatás helyezete és eredményei Magyarországon645
Lévai András: Az atomenergia-hasznosítás helyzete és kilátásai330
Lőcsi Gyula: Az elektronikus számológépek programozásának automatizálása és az ALGOL-60 nemzetközi formulanyelv28
Máté Ferenc - Szabolcs István: Az mezőgazdasági izotópkutatás módszerei és eredményei az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében774
Mérei Gyula: A Habsburg-monarchnia fenntartására irányuló tervek 1848-ban565
Miskolczy Dezső: Schaffer Károly509
Pándi Pál: Utópista szocialista eszmék a reformkori Magyarországon147
Papp Ferenc: A kibernetikai módszerek jelentősége a nyelvtudomány számára704
Pécsi Márton: A földrajztudományok időszerű kérdései305
Radnót Magda: A szemészeti kutatások néhány kérdéséről326
Sarlós Márton: A szabad paraszti birtok Széchenyi Jogi reformrendszerében12
Szabady Egon: A népességtudomány helyzete Magyarországon171
Szabó Imre: Ideológia és tudományos közfelfogás693
Szalai Sándor: Modern igazgatási technikák és alkalmazásuk753
Székácsné Vida Mária: Gondolatok a japán művészeti nevelésről489
Takács József: Kutatástervezésünk problematikája579
Vas-Zoltán Péter: A nemzetközi tudományos szervezetek kialakulása178
Waldapfel József: Madách és Fourier383
Zoltán Imre: Semmelweis halálának 100. évfordulóján555
A Magyar Tudományos Akadémia 1965. évi CXX. nagygyűlése és CXXXV. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó237
Erdey-Grúz Tibor: Az Elnökség beszámolója239
Ilku Pál: Üdvözlő beszéd253
Nemes Dezső: Tudomány és társadalom257
Korreferátumok:
Mátrai László: Tudomány és művelődési forradalom271
Bognár Géza: Tudomány és ipari termelés275
Erdei Ferenc: Tudomány és mezőgazdasági termelés279
Gegei Kiss Pál: Tudomány és egészségügy282
Vita
Elek Tibor: A matematikának és alkalmazásának néhány filozófiai problémájáról654
Korányi György: Hozzászólás a kutatóintézetek korszerű munkaszervezésének kérdéséhez121
Kovács László: Filozófiai reflexiók a genetikai vitához783
A matematika alkalmazásaival kapcsolatos problémák588
Mészáros Béla - Horváth József: Korunk biolgóiai irányzatainak néhány kérdéséről191
Reiman István: Tehetséges fiataljaink helyzetéről116
Zibolen Endre: Tehetségfejlesztés és iskolarendszer347
Nekrológok
Bóka László (Tolnai Gábor)420
Földessy Gyula (Kardos László)345
Kniezsa István (Hadrovics László)519
Pertényi Géza (Kerpel-Fronius Ödön)781
Porpáczy Aladár (Somos András)424
Ratkovszky Ferenc (Szendy Károly)517
Razsó Imre (Vörös Imre)113
Schulek Elemér (Végh Antal)42
Varga Jenő (Göncöl György)341
Szemle
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 801
A Magyar Tudományos Akadémiai 1965. évi közgyűlése és nagygyűlése286
Az 1965. évi akadémiai jutalmak288
Az MTA 1965. évi közgyűlésének határozatai428
Az MTA közgyűlésének tiltakozása a vietnami agresszió ellen430
Az akadémia testületi szerveinek tevékenysége
Az Elnökség hírei46
Pszichológiai Intézet létesítése46
Beszámoló az Akadémia 1964-ben rendezett kiállításairól47
Az Akadémia tudományos tanácskozásainak hároméves terve48
A Magyar Tudományos Akadémia tagértekezletéről (Sz. L.)49
"A sejtek és szövetek kutatása" című 52. sz. fő feladat koordináló bizottságának beszámolója125
A kiemelt akadémiai kutatási területek felelős osztályainak kijelölése és komplex bizottságok létrehozása126
A Magyar Tudományos Akadémia sajtó- és propagandamunkájának elvi irányítása126
A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság előterjesztése127
Az Elnökség tájékoztatása az Akadémia tagjainak megjelenő könyveiről205
M. D. Millionscsikov akadémikusnak, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája alelnökének magyarországi látogatása205
Az Akadémia első külföldi kiállítása206
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály vezetőségének beszámolója az irányítása alá tartozó tudományterületek helyzetéről292
Az Akadémia két új tudomány osztálya522
Az Akadémia új Actái523
Az akadémiai rendezvények idejéről523
Az összes-ülések programja523
A Magyar Tudományos Akadémia jubileumi kötete790
Az MTA emblémájának használata790
Az akadémiai intézmények kutatóinak részvétele az egyetemi oktatásban791
Az akadémiai jutalom rendszerének módosítása791
Az 1964. évi könyv- és folyóiratkiadásról792
Az Akadémia szeptember 22-i összes-üléséről (Sz. L.)792
Tudományos élet
Az Agrárközgazdák Nemzetközi Szövetségének XII. konferenciája (Fekete Ferenc - Szebestyén József)51
Akadémiai összes-lés a közgazdaságtudományról (Halay Tibor)524
Az alapkutatások tudományszervezési apparátusa és tervezési metodikája Csehszlovákiában (Halay Tibor - Takács József)731
Ankét az állatállomány fehérjeellátásáról (Szemző Béla)217
Ankét a munkalélektan kérdéseiről (Rókusfalvy Pál)62
Béketervek ötszáz év előtt (Elekes Lajos)212
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia összes-üléséről. A matematika szerepe a többi tudományban (A. L.)206
A csehszlovákiai Mendel-emlékülés (Fábián Gyula)727
Az egészségügyi szervezés néhány kérdése az Egyesült Államokban (Káldor István)735
Az egészségügyi szervezők első nemzetközi kongresszusa (Simonovits István)219
Egyiptom, ahol a múlt és a jövő találkozik (Csonka Pál)441
Elméleti kutatások - gyakorlati eredmények; 10 éves az MTA Közgazdasátudományi Intézete (Sági Márton)358
A fehérjekutatás és a kutatási eredmények felhasználása Magyarországon (Benyó Imre - Egyed Imre - Láng István)435
A genetikai kutatások jelentősége a klinikumban (Lenart György)530
III. Kárpátmeteorológiai Konferencia (Zách Alfréd)794
A hatodik Európai Allergológiai Kongresszusról (Rajka Ödön)795
Az IMEKO Stochkholmban tartott III. nemzetközi konferenciájáról (Tárczy-Hornoch Antal)127
Az információ-feldolgozás harmadik nemzetközi kongresszusa (Tarján Rezső)724
Korszerű vizsgáló módszerek az agykutatásban (Lissák Kálmán)729
Korunk Tudománya. Az MTA új tudományos ismeretterjesztő sorozata (Ákos Károly)363
"Lineáris terek és lineáris operátorok" kollokvium (Bognár János)365
A Magyar Biofizikai Társaság III. Vándorgyűlése (Várterész Vilmos)59
A Magyar Mikrobiolgóiai Társaság IV. kongresszusa (Backhausz Richárd)129
Magyar muzikkológusok részvétele a salzburgi zenetudományi kongresszuson (Ujfalussy József)50
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának munkaértekezlete (Ferenczy Lajos)55
Mikorbiális tgenetikai konferencia (Győrffy Barna - Sík Tibor)797
Nemzetközi művészettörténeti konferencia (Molnár László)528
Nemzetközi összehasonlító kutatások a fiatalkorú bűnözés és a gazdasági fejlődés összefüggéseiről (Vermes Miklós - Szabó András)601
Az összehasonlító idegszövettani kutatások hazai állása a József Attila Tudományegyetem Általános Állattani és Biológiai Intézetében (Ábrahám Ambrus)665
A szocialista akadémiák társadalomtudományi tevékenysége egy UNESCO-kiadvány tükrében (Rózsa György)367
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1965. évi közgyűlése431
A Természettudományi Múzeum fejlődése (Vadász Elemér)224
Tudomány és gyakorlat néhány szervezési problémája a mezőgazdaságban (Egyed Imre)537
Tudományos ülés a szocialista tudat kialakításának elméleti és gyakorlati kérdéseiről (Sipos János)593
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából226
Külföldi vendégek előadásai
V. A. Ambarcumjan: Explóziós folyamatok a galaxisok magjaiban (Almár Iván)668
Derek J. de Solla Price: A tudományok hatásosságának mennyiségi mérőszámai (Sasvári György)798
Maurice Goldsmith: A "Tudomány tudománya" és a "Science of Science Foundation" (Sz. L.)671
N. Kürti: Nagyon erős mágneses terek és alacsony hőmérsékletek létrehozása (Kirschner István)65
Th. A. Sebeok: Zooszemiotika (Zs. J.)669
Történelmi adattár
Goethe és magyarországi tisztelői (György József)614
Két ismeretlen magyar nyelvű sebészeti nyomtatvány (Csillag István)134
A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája (Rózsa György)802
A Magyar Tudományos Akadémia első tervezete 1735-ből (Donáth Regina)373
Magyar tudósok levelei a velencei Marcianában (V. Waldapfel Eszter)677
Bél Mátyás és a magyar tudós társaság terve 1735-ben (Wellmann Imre)738
Könyvszemle
R. A. Avenbuch: Forradalom és nemzeti szabadságharc Magyarországon 1848-48. (Andics Erzsébet)742
Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán (1830-1940) (Szántó Lajos)619
Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848 (Fülöp Géza)448
Bogdán István: A magyarországi papíripar története 1530-1900 (Molnár József)74
Bognár-Kutzián Ida, The Cooper Age Cemetery of Tiszapolgár - Basatanya (Kalicz Nándor)686
Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje (Nagy András)141
G. Clauss - H. Hiebsch: Gyermekpszichológia (Szilágyi Lilla)234
Dolmányos István: A magyar parlametni ellenzék történetéből (Kende János)231
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. (Csapodi Csaba)751
Ember és Világ (Tudomány és Emberiség) (Szántó Lajos)299
Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban (Simonovits Istvánné)746
Földrajzi Tanulmányok (Sárfalvi Béla)75
Gábori Miklós: A késői paleolitikum Magyarországon (Vadász Elemér)378
Horváth Zoltán: Teleki László (1810-1861. I-II. (Gunst Péter)379
Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből (Balogh Sándor)811
Igazságügyi Orvostan (Schranz Dénes)233
Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941 (Sipos Péter)449
Kalicz Nádor: Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien. Studea Archaeologica II. (Makkay János)814
Magyar Műemlékvédelem 1959-1960. (Csatkai Endre)71
A matematikai nyevészet és a gépi fordítás kérdései (Bakos Ferenc)617
Móricz Zsigmond levelei I-II. (József Farkas)230
Rejtő István: Thury Zoltán (Trencsényi -Waldapfel Imre)302
Ságvári Ágnes: Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapesten 1945-1947. (Vida István)815
Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakedzése (Rejtő István)544
Tarján Imre: Fizika orvosok és biológusok számára (Vekerdi László)749
A technika története (Szántó Lajos)548
A therápia aktuális kérdései (Székely Árpád)144
B. P. Tokin: Az elméleti biológia éa Bauer Ervin munkássága (Csaba György)551
Tokody Gyula: Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben (1890-1918) (M. Kondor Viktória)140
Varró Vince: Achlorhydria (Jávor Tibor)688
A vezetés és igazgatás korszerű tudományos megalapozása és a vezetőképzés gyakorlata (Walleshausen Gyula)689
Weinstein Pál: Érrendszer és a szem (Kahán Ágost)76
Winkler Lajos-emlékkönyv (Szántó Lajos)817
Karl Winnacker - Leopold Küchler: Kémiai technológia II. (Németh Jenő)621
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bíró Gábor)546
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem