Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1969. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője - LXXVI. kötet Új folyam XIV. kötet 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 795 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Aczél György: Tudománypolitikai irányelveink néhány kérdése560
Ajtai Miklós: A tudományos kutatómunka néhány időszerű kérdése349
Bakács Tibor: Az urbanizáció higiénés problémái5
Bognár Géza: Távközlési műholdak270
Cságoly Ferenc: A közgazdasági és műszaki gondolkodás sajátos vonásairól78
Csáki Frigyes: Néhány gondolat az Akadémiáról746
Cselőtei László: A növények vízellátása23
Dank Viktor: A kőolaj- és földgázkutatás helyzete Magyarországon623
Dési Frigyes: A meteorológiai kutatás fejlesztésének főbb irányai426
Egyed Imre: A tudományos kutatás tervezéséről és koordinálásáról29
Elekes Lajos: Történelmi ismeret - politikai gondolkodás593
Erdey-Grúz Tibor: Tudománypolitikánk aktuális kérdéseiről405
Fekete István: A Kiskörei (II. Tiszai) Vízlépcső és öntözőrendszer692
Fekete Sándor: Petőfi és Scribe455
Füzes Elek: Az egyetemi kutatómunka társadalmi hatékonyságának néhány problémája755
Gillemot László: Az Akadémia várható szerepe az új tudományirányítási rendszerben734
Gömöri Pál: A belgyógyászat mint tudomány65
Gömöri Pál: A szervátültetés orvosi, lélektani és jogi problémái203
Granasztói Pál: A településtudomány önvizsgálata282
Haranghy László: A gerontológia, mint a XX. század komplex tudománya614
Hepp Ferenc: A testnevelési és sporttudományos munka kialakulása699
Ivánovics György: Az orvosi mikrobiológiai kutatások helyzete, feladatai és perspektívái hazánkban139
Jánossy Lajos: Euklideszi-e a tér?413
József Farkas: Elő hagyományunk: a Tanácsköztársaság művelődéspolitikája356
Kádas Kálmán: A "matematikai közgazdaságtan" lehetőségei és korlátai605
Kara György: A magyar altajisztika helyzete és feladatai686
Kesztyüs Lóránd: A donor-szelekció445
Király István: Ady Endre halálának ötvenedik évfordulóján189
Kónya Albert: A hazai kutatások fejlődésének néhány jellemző vonása57
Lévai András: Az energiaellátás távlati megalapozásának műszaki és gazdasági kérdései215
Lévai András: Az energiaellátás távlati tervezésének módszerei és tudományos problémái363
Magyar Imre: A belgyógyászat és a szakorvosi ágazatok72
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei533
Nagy Ferenc - Feketéné Oláh Mária: A kutatástervezés és személyi minősítés néhány tapasztalata az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében706
Nagy Károly: Emlékezés Eötvös Lorándra261
Nizsalovszky Endre: A szervátültetés jogi problémái449
Pach Zsigmond Pál: Forradalmi évfordulóra1
Pál Lénárd: Megjegyzések a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti felépítésének reformjához729
Péter Rózsa: Formabontás a "két kultúra" ellen196
Petrasotits Géza: Gondolatok a hatékonyabb kutatásról750
Petri Gábor: A szervátültetés sebészeti kérdései441
Pungor Ernő: Az analitikai kémia új irányai - a hazai kutatás és alkalmazás problémái12
Sós József: A szervezet ásványegyensúlyának jelentősége436
Szabolcsi Miklós: Tárgy és jelleg: a nemzeti és nemzetközi kérdéséhez társadalomtudományunkban409
Szakasits D. György: Megjegyzések a tudományos kutatások közgazdasági elemzéséről296
Szántó István: A nemzetközi természettudományos együttműködés fejlődéséről - ICSU perspektívában223
Szilágyi László: A tudomány szerepének és felelősségének megnövekedése149
Törő Imre: Az MTA munkája a tudománypolitikai irányelvek tükrében739
Trencsényi-Waldapfel Imre: Társadalomtudományunk nemzeti és nemzetközi jellege124
Varga György: A vezetőképzés tapasztalataiból673
A Magyar Tudományos Akadémia 1969. évi CXXIX. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó333
Erdey-Grúz Tibor: Beszámoló a közgyűlési nyilvános ülésén335
Ajtai Miklós: Üdvözlő beszéd347
Vita
Karácsony Kálmánné - Szántó Lajos: A tudományfejlődési prognózisok készítésének elvi és módszertani problémái162
Korányi György: Az akadémiai intézetek kapcsolata az ipar fejlesztésével90
Kovács Géza: Prognózis-készítés, mint a tervezés külső körének egyik eleme760
Kunvári Árpád: A hazai kutatás és műszaki fejlesztés egységének megteremtéséről472
Lénárd Ferenc: A gondolkodás merevsége és a vitaszellem648
Petőfi S. János: A nyelvészet és a "két kultúra"301
Schmidt Ádám: Prognózis, tervezés, futurológia464
Varga Tamás: A gondolkodás rugalmassága és a variációk637
Nekrológok
Fekete Lajos (Ligeti Lajos)633
Walter Friedrich (Bugyi Balázs)158
Gyulai Zoltán (Tarján Imre)87
Kiss Árpád (Schay Géza)230
Kolosváry Gábor (Ábrahám Ambrus)460
Obermayer Ernő (Láng Géza)714
Seidner Mihály (Hevesi Gyula)35
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia 1969. évi közgyűlése374
A közgyűlés határozata375
Az 1969. évi Akadémiai Díjak377
Képletek (Alpár László)485
"A két világrendszer koegzisztenciájával kapcsolatos ideológiai harc kérdései" című témával foglalkozó nemzetközi problémabizottság hazai tagozatának átszervezése380
A lengyel tudomány a 25. évforduló idején (Janusz Groszkowski)657
Összes-ülés az MTA szervezeti reformjáról717
A szerkesztés tudománya (Gunda Béla)480
Ukrán tudósdelegáció látogatása hazánkban380
A "tudományok doktora" fokozat megszerzésével kapcsolatos követelmények243
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
Az akadémia testületi szerveinek tevékenysége
Az elnökség hírei
A Tudományszervezési Csoport átszervezése39
A Műszerügyi Szolgálat tevékenységnek szabályozása39
Könyv- és folyóiratkiadásról40
Az MTA elnökségének távirata a Szojuz-3 űrhajó felbocsátása alkalmából40
Művészettörténeti kutatócsoport létesítése94
Az 1968. évi nívódíjak kiosztása94
Rusznyák István elnök szlovák kitüntetése95
Rusznyák István elnök nyolcvan éves171
Határozat a kritikai könyvismertetésekről173
Könyv- és folyóiratkiadás174
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a társadalomtudományi kutatómunka néhány elvi kérdésében233
Kádár János látogatása az Akadémián235
Pécsi Akadémiai Bizottság alakul235
Az 1963-67. években megjelent akadémiai folyóiratok tudományos, tudománypolitikai értékeléséről (Erdélyi Elekné)308
Az összes-ülések programja571
Akadémiai kutatócsoport és intézet létesítése571
Az intézetek hatáskörének növelése a külföldi kapcsolatokban571
Az elnökség állásfoglalása az alkalmazott biológiai kutatás helyzetéről az agrártudományok területén (Egyed Imre)572
Az Akadémia történetének megírása765
A nagy értékű műszerek beszerzésének koordinálása és gazdaságosabb kihasználása765
Tudományos élet
Agy és kultúra (Garai László)238
Ankét a kémiai növényvédelem egészségügyi problémáiról (Gáti Tibor)316
Az első közös rendezésű, matematikai tárgyú magyar-szovjet kollokvium (Szabados József)774
A III. Közlekedési Kibernetikai Konferencia néhány tapasztalata (Turányi István)493
A XXI. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus (Pécsi Márton)487
Az információk piaca (Szendei Ádám)497
Az ipari forradalom kérdései (Ránki György)767
IUPAC Makromolekuláris Kémiai Szimpózium Budapesten (Czvikovszky Tibor)768
Konferencia az elektronbefogásról és a magasabb rendű folyamatokról atommagok bomlásában (Berényi Dénes)183
Konferencia Fekete-Afrika problémáiról (Mándi Péter)491
Krupszkaja-emlékülés (M. I.)392
A Magyar Állami Földtani Intézet centenáriumi ünnepségei (Nagy Lászlóné)577
A Magyar Biokémiai Társaság ötéves működése (Bagdy Dániel)180
A Magyar Farmakológiai Társaság Gyógyszerterápiai Konferenciája (Issekutz Béla)96
Magyar-szovjet irodalomtörténeti szimpózium Budapesten (Illés László)770
Matematikai nyelvészeti konferencia Balatonszabadiban (Kiefer Ferenc)236
Művészettörténeti problémák a Zsolnay-gyár centenáriumára rendezett tudományos tanácskozáson (Molnár László)98
Néhány megjegyzés az Európai Fizikai Társulat megalakulásával kapcsolatban (Turchányi György)44
Nemzetközi "Lösz-periglaciális-paleolit" szimpózium Magyarországon (Polyánszky Piroska)44
Nemzetközi történész konferencia (Gábor Sándorné)382
Nemzetközi UNESCO tanfolyam az MTA Matematikai Kutató Intézetében (Vincze István)775
Numerikus módszerek kollokvium (Rózsa Pál - Veidinger László)41
Növénynemesítési Tanácskozás (Mészöly Gyula - Szalay Dezső)495
A számítástechnika alkalmazása új tudományterületeken (Szelezsán János)663
Szilárdságtani Kollokvium (Böhm János)496
A szocialista országok tudományos akadémiáinak tanácskozása Budapesten (Gonda Lajos)718
A Tanácsköztársaság irodalma és irodalompolitikája (J. F.)386
A Tanácsköztársaság művelődéspolitikája és pedagógiája (Mészáros István)389
Tízéves a Katalízis Munkabizottság (Szabó Zoltán)312
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából46
Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Tudományos Akadémiája (B. J. Paton)501
UNESCO konferencia Tadzsikisztánban (Tóth Tibor)43
Az űrkutatás és a fejlődő országok (Almár Iván)176
Vita a művelődéstörténet kérdéseiről (Glatz Ferenc)719
Történeti adattár
Akadémiai reformtervek 1848-ban és 1849-ben (Szentgyörgyi Mária)396
A magyar-orosz tudományos kapcsolatok történetéhez (H. Tóth Imre)49
A Magyar Tudományos Akadémia újjászületése 1945-1949 (Szelei László)780
A Magyar Tudományos Tanács megalakulása (Szelei László)247
A Magyar Tudományos Tanács szervezete és működése (Szelei László)510
Romain Rolland egy magyar vonatkozású levele (Földes Éva)665
Vörösmarty Mihály ismeretlen akadémiai kézirataiból (Gergely Pál)102
Könyvszemle
Az akadémiai földrajzi folyóiratok néhány kérdése (Rétvári László)400
Bauer Ervin: Elméleti biológia (Faludi Béla)527
Contests in Higher Mathematics, Hungary 1949-1961 (Alpár László)108
Eörsi Gyula: A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról (Gáspárdy László)52
Hajtman Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába pszichológusok számára (Csáki Endre)670
Id. Issekutz Béla: Id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két orvostudós (Csillag István)330
Kalicz Nándor: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn (Makkay János)525
Kónya Sándor: Gömbös kísérlete totális fasiszta diktatúra megteremtésére (Ránki György)522
Littmann Imre: Sebészeti műtéttan (Vas György)529
Major Máté: Az építészet új világa (Granasztói Pál)794
A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. (G. Varga Györgyi)791
Magyarország természeti és gazdasági földrajza (Rétvári László)54
Mészáros Károly: Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság parasztpolitikája 1918-1919 (M. Kondor Viktória)328
Nász István - Béládi Ilona - Lengyel Anna: Az adenovírusok és kórokozó szerepük (Székely Árpád)588
Nyelvtanulás és hipnopédia (Szentgyörgyvári Artúr)186
OECD jelentés az Egyesült Államok tudománypolitikájáról (Székely Dániel)254
B. V. Petrovszkij - Sz. N. Jefuni: Gyógynarkózis (Harkányi István)258
Régi Magyar Prózai Emlékek I. Szepsi Csombor Márton összes művei (V. Kovács Sándor)111
Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról. Levelek a valószínűségről (Korach Mór)324
K. A. Ribnyikov: A matematika története (Sárdy Péter)726
Studies in Mathematical Statistics (Palásti Ilona)587
Szádeczky-Kardoss Elemér: A Föld szerkezete és fejlődése (Pantó Gábor)588
Szászy István: Nemzetközi munkajog (Gáspárdy László)724
Szigma. Új matematikai közgazdasági folyóirat260
Tudománytani bibliográfia (Takács József)589
G. Varga Györgyi: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben (Molnár József)668
J. G. Weiszfeiler: Die Biologie und Variabilität des Tuberkelbakteriums und die atypischen Mycobakterien (Földes István)669
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem