Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.087

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1972. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője LXXIX. kötet Új folyam XVII. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 802 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám: 79
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Babics Antal: A tudományos -technikai fejlődés és az orvosi szemlélet alakulása
Benedek Pál: A számítástechnika alkalmazásai
Bognár József: A közgazdaságtudomány szerepe és lehetőségei a kelet-nyugati együttműködés előmozdításában
Bóna Ervin: A különböző tudományterületek jövőkutatási vonatkozásai
Deme László: A nyelvművelés társadalmi feladatiról
Deme László: A nyelvművelés társadalmi feladatairól
Elekes Lajos: A rendi kormányzat és a jobbáhyparasztság antifeudális küzdelmei Magyarországon - A huszitizmus korától 1514-ig
Fábián Pál: A Magyar Nyelvőr centenáriumára
Farkas Elek-Nász István: A virológiai kutatások helyzete, jelentősége és perspektívái
Fejes Tóth László: A Matematikai Kutató Intézet szerep társadalmunkban
Földiák Gábor: Az izotóp- és sugártechnika helyzete Magyarországon
Friss István: Terv és gazdaságpolitika
Gábor László: Az építészet és az építészettudomány feladata, jelentősége, gondjai
Gegesi Kiss Pál: A műalkotás és a műélvezés lélektanáról
Granasztói Pál: Építészet és társadalom
A hazai csillagászati kutatások helyzete, feladatai és a csillagászat oktatásának korszerűsítése
A hazai szilárdtestkutatások helyzete és feladatai
Holló János-Koch Lehel-Koch Béla: Fehérje és aminosavak előállítása zöldnövényekből Magyarországon
Jánossy Lajos: Klasszikus fizika modern szemmel
Jánossy Lajos: Meggondolások a mennyiség problémájáról
Kalocsai Dezső: A szocialista demokrácia, a morális autonómia és a felelősségvállalás kérdései a szocialista társadalomban
Klaniczay Tibor: A magyar középkorkutatás feladatai
Klár János: A kutatás- és fejlesztésszervezés rendszertani jelentősége
Köpeczi Béla: Az akadémiai intézetek fiatal kutatóinak helyzete
Köpeczi Béla: Nyelv, struktúra, eszme az irodalomban
Korach Mór: Egy dinamikus rendszerekre vonatkozó ismeretelméleti feltevés
Környei István: A neuropathológia feladatai és magyarországi helyzete
Kovacsics József: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek a jogtudományban és az államigazgatásban
Láng István: Néhány gondolat az akadémiai bioszféra-kutatásokról
Lőrincze Lajos: Nyelvművelésünk a viták tükrében
Major Máté: Vannak-e "irányzatok" a mai építészetben?
Molnár József: A magyar fonetika múltja és jelene
Az országos távlati tudományos kutatási tervről
Pintér István: Az ember és a zaj
Rózsa György: Társadalomtudományok és információ
Rusznák István: A kémiai kutatás hatása könnyűiparunk jelenére és jövöjére
Ruzsa Imre: Bertrand Russell
Szabó Imre: A jog társadalmi korlátai
Szabolcs István: Nemzetközi tudományos kapcsolataink néhány kérdéséről
Szabolcsi Miklós: Tudományos feladatok és társadalmi igény
Széchy Károly: A budapesti földalatti vasút
A társadalmi tudat fejlődése Magyarországon a felszabadulás óta
Toldy Lajos: Gyógyszerkutatásunk problémái és távlatai
Vajda György: A Villamosenergiipari Kutató Intézet ötéves kutatási koncepciója
Vas-Zoltán Péter: Lezárult-e a "brain drain" folyamata?
Vida Miklós: A műszaki kutató-fejlesztő munka egyes eredményei és problémái hazánkban
Vidor Ferenc: A hazai kutatóintézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája
Wolfram Ervin: Kolloidkémiai kutatás Magyarországon
Akadémiai díjasok-1972
Balázs Györgyné-Veress Judit (Földes Éva)
Fényes Tibor-Mahunka Imre-Trón Lajos (Fényes Tibor-Mahunka Imre)
Király Zoltán (Ubrizsy Gábor)
Szmodits Kázmér (Csonka Pál)
Salánki János-S. Rózsa Katalin-Zs. Nagy Imre-Lábos Elemér (Ádám György)
Cukor György (Földi Tamás)
Pesty László-Tomschey Ottó-Tomor Elemér-Kliburszky Béla (Póka Teréz)
Borsa Gedeon-Hervay Ferenc-Holl Béla (Borsa Gedeon)
A magyar gráfelméleti iskola néhány eredményéről (Gallai Tibor)
Farkas Károly (Gáti Tibor)
Földiák Gábor (Dobó János)
Solymosi Frigyes (Márta Ferenc)
Az MTA tiszteleti tagjai nyilatkoznak
Merre halad a tudomány?
B. V. Petrovszkij
A. T. Balevszki
P. Savic
B. Sirendeb
A Magyar Tudományos Akadémia 1972. évi CXXXII. közgyűlése
Erdey-Grúz Tibor: Az elnökség beszámolójának előterjesztése
Köpeczi Béla: A főtitkári beszámoló előterjesztése
Timár Mátyás: Üdvözlő beszéd
Szentágothai János: Ember és környezete
A Magyar Tudományos Akadémia 1972. évi közgyűlése
Az 1972. évi Akadémiai Aranyérem kitüntetettje: Jánossy Lajos akadémikus
Az 1972. évi Akadémiai-díjak
A Magyar Tudományos Akadémia 1972. évi közgyűlésének határozata
Vita
Bakács Tibor: Az intézetvezető szerepe a tudományirányításban
Böhm István: Nincsen recept
Erdélyi Elekné: Nagyobb figyelmet a kutatóintézeti munkaszervezésre
Fehér Károly: A vezetésről egy és más
Farkas Gábor: Megjegyzések Vámos Tibor cikkéhez
Földiák Gábor: A magasabb színvonalú vezetés feltételei
Hadas János: Ember és mikroszféra
Korányi György: Az ipari kutatások irányításának néhány tapasztalata
Kulcsár Kálmán: Intézetvezetés- tudományos irányítás
Lukács József: Társadalmunk jólétének emelését szolgáló kutatásokat
Márton Géza: A tudományos intézetek korszerű vezetése
Nagy Ferenc: Meditáció és cselekvés
Salánki János: Intézetvezetői tapasztalatok a kutatásszervezésről
Tóth Pál: A tudományos utánpótlás felnevelésének felelőssége
Vajda György: Tudományirányítás- vagy az irányítás tudománya?
Vámos Tibor: Tudománytalan gondolatok a tudományirányításról
A tudományos műhely problémái
Csomó István: Önállóság, felelősség, ellenőrzés
Markovits Györgyi: A cenzúratörténet kutatásának problémáiról
Tarnóczy Tamás: Egy nagy tudományos kongreszzus szervezési tanulságai
Nekrológok
Lengyel Sándor: J. D. Bernal
Rédei László: Hajós György
Kézdi Árpád: Széchy Károly
Szemle
Az Akadémia testületi tevékenysége
Az elnökség hírei
Felavatták a Pécsi Akadémiai Bizottság székházát
Fock Jenő látogatása a Magyar Tudományos Akadémián
Az 1971. évi nívódíjasok
Tervfeladatok kutatásában elért jelentős eredmények jutalmazása
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei
A Rényi Alfréd-díj kiosztása
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
Tudományos élet
Gáspárdy László: Az akadémiai kutatóintézetek tudományos dolgozóinak munkaviszonya
Vajda György Mihály: A budapesti összehasonlító irodalomtörténeti kollokvium
Csató Tamás: Az egyetemi kutatómunka helyzete és problémái
Inotai András: Az európai biztonság gazdasági kérdései
Lapis Károly: Az Európai Nukleolus Munkacsoport szimpóziuma
Kertész Andor: Gyűrűelméleti konferencia Keszthelyen
Jánossy Mihály: A holográfia története
Szegő Károly: Ifjúsági Intézeti Díj a Központi Fizikai Kutatóintézetben
V. Kovács Sándor: Janus Pannonius ülésszak Pécsett
Vincze István: Jordan Károly születésének századik évfordulója
Pecze Ferenc: A közigazgatás fejlődése az utolsó száz évben Közép-Európában
Csiszár Imre: Magyar-szovjet intézetközi matematikai szeminárium
Gillemot László: A méretezési konferenciák
Keszthelyi Lajos: Modern fizikai mérőmódszerek alkalmazása a biológiában
Huszák István: Nemzetközi Neurokémiai Kongresszus Budapesten
N. Sándor László: Nobel- és Lenin-díjas kutatók nyilatkozatai a tudomány helyzetéről, távlatairól, etikai kérdéseiről
Vajda György Mihály: Összehasonlító eljárások alkalmazása a társadalomtudományokban
Vincze István: Statisztikusok Európai Találkozója
G. V.: Természettudományos kutatás és büntetőjog
Szász József: Tízéves a Kubai Tudományos Akadémia
Pataki György: Tudományos tanácskozás a Csepel Fémműben
A tudományszervezés nemeztközi irodalmából
Vas-Zoltán Péter: UNESCO tudománypolitikai tanácskozás Budapesten
Történelmi adattár
Barta György: Adalék Eötvös Loránd munkájának mai külföldi értékeléséhez
Erdélyi Elekné-Bakos István: Az akadémiai nagygyűlések szerepe és jelentősége a magyar tudományos életben
Gál István: Gladsont levele a Magyar Tudományos Akadémiához
Terjék József-Rozsondai Marianne: Kőrösi Csoma Sándor levelei az Akadémi Könyvtárában
Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Bizottsága 1872-1949
Györgyi Géza: Planck-emlékek
Könyvszemle
Ács Tamás-Csaba György-Kiszely György-Szabó Gábor: Biológia (Obál Ferenc)
Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene (R. Hutás Magdolna)
I. V. Besztusev-Lada: Ablak a jövőbe. A társadalomprognosztika időszerű problémái (Grolmusz Vince)
Ida Bognár-Kutzián: The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin (Párducz Mihály)
Bóna Ervin: A kémiai tudományok és kutatási ágak rendszerezési kérdései (Darvas György)
Castiglione László: Az ókor nagyjai (Salamon Ágnes)
Gáspárdy László: Család és házasság a mai magyar társadalomban
Csöndes Mária-Szántó Lajos- Vas-Zoltán Péter: Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon (Takács József)
Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (Balázs János)
Dudich Endre-Loksa Imre: Állatrendszertan (sSzécsi Katalin)
Julian Huxley: Memories (Bugyi Balázs)
Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere (Hutterer Miklós)
Fried Judit: Iparfejlesztés és termelékenység
Béla Kellner: Die Ausbreitung des Krebses, Invasion und Metastasierung (Sellei Camillo)
Hadrovics László: A kétmilliomodik orosz szótár
Korán Imre: Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés (Haraszthy Ágnes)
Ladó János: ?agyar utónévkönyv (R. Hutás Magdolna)
Lőcsei Pál: Magyar üzemgazdaságtani író munkája- japán nyelven
Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor (Vekerdi László)
Rét Rózsa: A múlt magyar tudósai
Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái (Takács József)
Peterson-Mountfort-Hollom: Európa madarai (Szőke Péter)
Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja (Stier Miklós)
Kakuk Zsuzsa: Studia Turcica
György Szabó: Die Fettembolie (Jellinek Harry)
Vámos Tibor: Nagy ipari folyamatok irányítása (László Antal)
Vermes Miklós: A kriminológia alapkérdései (Szabó András)
István Vincze: Mathematische Statistik mit industriellen Anwendungen (Reimann József)
Akadémiák folyóiratai
Nauka Polska (Varsó)
Spektrum (Berlin)
Szpiszanie (Szófia)
Vestnik CSAV (Prága)
Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR (Moszkva)
Pályázat kutatási jutalmakra
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem