Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.510

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1973. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője LXXX. kötet Új folyam XVIII. kötet 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 860 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az akadémiai kutatóhálózat távlati fejlesztési irányelvei
Alpár László: Gondolatok Fejér Lipót életművészről
Barta György: Az űrkutatás időszerű problémái
Bóna Ervin: Rendszerelmélet a jövőkutatásban
Erdélyi István - Ecsedy István: Gondolatok a magyar régészetről
Erdey-Grúz Tibor: Az akadémiai tudományos testületekről
Erdey-Grúz Tibor: A Szovjetunió tudományos fejlődése
Fábián Pál - Fodorné Csányi Piroska: A kémiai helyesírás rendezése
Fülöp József: A földtudományok és a közműveltség
Gács Péter: A véletlenség fogalmáról
Grétsy László: Nyelvművelésünk és az Anyanyelvi Bizottság
Hegyi Klára: Egy legenda története. A Provence-i magyar telepítés kérdése (16. század)
Horváth Tibor: Euthanasia - az orvosetika és a büntetőjog dilemmája
Huszár István: A tudományos-technikai forradalom marxista elméletéhez
Jándy Géza: Rendszerelmélet a szervezésben és irányításban
Kovács Géza: Környezetvédelem a népgazdasági tervek rendszerében
Komza László: Mérnöki tevékenységem az elektronikus számítógépek "őskorában"
Mérei Gyula: Nyugatnémet történészek az ún. keleti szerződés mellett
Nemecz Ernő: 125 éves a Magyarhoni Földtani Társulat
Németh G. Béla: Két korszak határán - Madách évfordulójára
Pándi Pál: Petőfi Sándorról
Pécsi Márton: A földrajz szerepe a közművelődésben
Perényi Imre: A magyar városok rekonstrukciója
S. Piotrowski: Kopernikusz tanulmányai és a krakkói egyetem tudományos légköre a reneszánsz korában
Soós Pál: Szabó Ervin pályakezdése és a magyar századelő kulturális indulásai
Sőtér István: Petőfi Sándor
Szádeczky-Kardoss Elemér: A Föld anyag- és energiaáramlásai
Szalai Sándor: A tudományos bizottságok helyzete és szervezeti kérdései
Szalai Sándor: Új technikák komplex társadalmi hatásainak prognosztikus elemzése
Szőke Péter: Mi a bioakusztika?
Timár János: A népgazdasági tervezés társadalmi jellegének erősítése
A tudományágak hazai helyzetéről
Vajda György Mihály: Új magyar világirodalomtörténet
A távlati tudományos kutatási terv országos szintű feladatai
Horváth Gyula: Biológiailag aktív vegyületek kutatása Magyarországon
Komporday Aurél: Az elektronikai alkatrészek kutatása-fejlesztése
Láng Géza: Talajtermékenység fokozása alapvetően új irányok kidolgozásával
Szalóczy Bálint: A hústermelés fejlesztése
Szarka József: A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások
Vas Károly: Az élelmiszerek választékának bővítése, feldolgozásuk és tartósításuk új irányai
Víg István: Hírközlő rendszerek és berendezések kutatása-fejlesztése
Zámbó János: Az alumíniumipar központi fejlesztési programjának kutatási célprogramja
Az akadémia új levelező tagjai
Arató Endre
Berend T. Iván
Berényi Dénes
Dénes Géza
Földváriné Vogl Mária
Garas Klára
Kálmán Béla
Keresztesi Béla
Kulcsár Kálmán
Leindler László
Mérei Gyula
Mócsy András
Nagy Péter
Pándi Pál
Péter Rózsa
Szabó Gábor
Ujfalussy József
Vajta Lázsló
Vámos Tibor
Világhy Miklós
A Magyar Tudományos Akadémia 1973. évi CXXXIII. közgyűlése
Az elnökség beszámolójának előterjesztése: Erdey-Grúz Tibor
A főtitkári beszámoló előterjesztése: Köpezci Béla
Vályi Péter: Üdvözlő beszéd
Király István: Hazafiság és internacionalizmus
Beszámoló a közgyűlés rendezvényeiről
Az MTA új tagjai
Az évi Akadémiai Aranyérem kitüntetettje: Gegesi Kiss Pál akadémikus
Az 1973. évi Akadémiai-díjak
A Magyar Tudományos Akadémia 1973. évi közgyűlésének határozata
Vita
Bakos Ferenc: A korszerű nyelvtudomány néhány problémájáról
Bakos István: Fiatal kutatók szakmai és társadalmi integrációja
Hajdó Péter: Uráli vagy finnugor?
Hazafiság és interncionalizmus - Kardos Tibor, Pach Zsigmond Pál
Hazai György: A módszertani haladásról a nyelvtudományban
Hegedüs Géza: A hazafiság élményéről
Herman József - Szépe György: A nyelvészeti strukturalizmus kérdéséhez - Újítás és hagyomány a nyelvtudományban
Imre Samu: Néhány Gondolat a mai hazai "hagyományos" nyelvészetről
Kelemen József: A gépi adatfeldolgozás és szövegelemzés néhány kérdése a "hagyományos" és a "modern" nyelvtudomány szemszögéből
Molnár Ilona: A strukturalizmusé a jövő?
Molnár József: A fonetika a hagyományos és modern nyelvészet határán
Palásti Ilona: A fiatal kutatók helyzete a Matematikai Kutató Intézetben
Papp Ferenc: Hagyomány és újítás a nyelvtudományban
Pethes György: A felsőoktatási intézmények fiatal kutatóinak helyzete
Vámos Tibor: A társadalmi-történelmi folyamatok objektívek és nem érzelmiek
A tudományos műhely problémái
Kiss Ernő - Nováky Erzsébet: A heurisztika alkalmazása a jövőkutatásban
Rados Kornél: A magyar ipari építészettörténet és műemlékvédelem
Szentirmai László: A szakmai tájékozódás igénye, lehetősége és problémái
Dokumentum
Beszélgetés Roman Jakobsonnal
Hírek
Az Akadémia testületi tevékenysége
Az elnökség hírei
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei
Állami díjas tudósok
Az 1973. évi nívódíjasok
A fiatal kutatók képzésének új egységes rendje az MTA intézményeiben (Bakosay Zoltán)
Az ifjúsági díjak kiosztása
A Szegedi Biológiai Központ avatása
Tudományos pályadíjak kiosztása
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
Tudományos élet
A csecsemőkori éhezés késői következményei (Gács Gábor)
Az Econometric Society 1972. évi Európai Konferenciája (Bod Péter)
Erdei Ferenc emlékülés
A hazai memória-kutatások eredményei és feladatai (Pataki György)
A 70 éves Dirac professzor köszöntése (Frenkel Andor)
Ipargazdasági tudományos konferencia (Román Zoltán)
Konferencia a szerszámgépek programozásáról (Simon Vera)
Konferencia a tudományos kutatások igazgatási és jogi kérdéseiről (Lőrincz Lajos)
A magyar nyelvészek második nemzetközi kongresszusa (Szűts László)
Megemlékezés Kopernikuszról az Akadémián (Almár Iván)
Az MTA és a Béketanács tudományos konferenciája az indokínai háborúról
A nemzetközi információcsere fejlesztése a jogi kutatás területén (Nagy Lajos)
A rendszerelmélet első hazai konferenciája (Kiss István)
Ritkafém-kutatási konferencia és Nehézipari Műszaki Egyetemen (Patvaros József - Lengyel Attila)
Tudomány- és technikatörténeti konferencia (Darvas György)
Adattár
Arany János leveleiből (Scheiber Sándor)
Egy cseppben a tenger (Petőfi Szabadság, szerelem! című versének fordításairól) (Radó György)
Megemlékezések
Fonó Albert (Kovács K. Pál)
Julesz Miklós (Flerkó Béla)
Karl Ledersteger (Tárczy-Hornoch Antal)
P. P. Lukjanyenko (Rajki Sándor)
Moravcsik Gyula( Harmatta János)
Pais Dezső (Benkő Loránd)
A. V. Pallagyin (Lissák Kálmán)
Pantó Gábor (Szádeczky-Kardoss Elemér)
Schandl József (Horn Artúr)
Sós József (Kesztyűs Lóránd)
Szabólcsi Bence (Ujfalussy JÓzsef)
K. I. Szkrjabin (Kobulej Tibor)
Ubrizsy Gábor (Soó Rezső)
Könyvszemle
T. Bakács: Urbanization and human health (Juhász Jenő)
Bonta János: A korszerű építészeti környezet (Vidor Ferenc)
Erdey-Grúz Tibor: Az anyagszerkezet alapjai (Varsányi György)
Fehér István: Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon 1944-1946 között (M. Kondor Viktória)
Hollán Zsuzsa: Haemoglobinok és haemoglobinopathiák (Bernát Iván)
Horváth József: Növényvírusok, vektorok, vírusátvitel (Ubrizsy Gábor)
Kovács Géza: A nagy távlatok és a tervezés (Kéri József)
A közszolgálati munkajogviszony (Gáspárdy László)
A kutatás és fejlesztés vezetése (Grolmusz Vince)
Lantódi József: A hadtudományi kutatásról (Reimann József)
Lontai Endre: A kutatási szerződések (Takács József)
Gy. Zsuzsa: Röntgenanatomie des Gefässsystes (Vas György)
Magyar Értelmező Kéziszótár (R. Hutás Magdolna)
Matematikai Kislexikon (Medgyessy Pál)
Mérei Gyula: A magyar politikai pártok programjai (1867-1918) (Kemény G. Gábor)
Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola (Körmendy Kinga)
A műtéti általános érzéstelenítés alapjai (Oszvald Péter)
Nizsalovszky Endre: A szerv- és szövetátültetések joga (Horváth Tibor)
Országh László: Bevezetés az amerikanisztikába (Kéry László)
F. Rényi-Vámos - A. Babics: Anuria (Zádor László)
Rózsa Görgy: Tudományos tájékoztatás és társadalom (Vas-Zoltán Péter)
Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig (Tarnóc Márton)
Szabadváry Ferenc - Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon (Beck Mihály)
Szabó Imre: A jogelmélet alapjai (Földesi Tamás)
Szakasits D. György: Magyarország és a tudományos-technikai forradalom (Csöndes Mária)
Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot. Megfigyelések a rákról (Szabó Gábor)
Transplantatios immunologia (V. Gy.)
The United Nations and the News Media (Szecskő Tamás)
Varga Rózsa - Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája (1920-1960) (Gunda Béla)
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából
Új tudományos könyvek
Utóhang
A bírálat védelmében (Sőke Péter)
Két válaszlevél "Az akadémiai intézetek fiatal kutatóinak helyzete" című cikkre - (Lengedi Tamás, Varga András)
Néhány kiegészítő gondolat az akadémiai bioszféra-kutatásokról (Hay György)
Válasz egy könyvbírálatra (Tildy Zoltán)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem