Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.765

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1978. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője LXXXV. kötet - Új folyam XXIII. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 959 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Vezércikkek
Beck Mihály: A tudomány népszerűsítése és a tudománynépszerűsítés
Bihari Ottó: Az Akadémia területi bizottságai
Bognár József: A társadalmi és a tudományos tervezés viszonyáról
Friss István: Politika és tudomány
Lázár György: A tudományirányítás és az oktatás feladatairól
Márta Ferenc: Tudományos információ és az Akadémia
Nemecz Ernő: Modell a kutatás és műszaki fejlesztés összekapcsolására
Tanulmányok
Adorján Bence - Szentgyörgyi Zsuzsa: A számítástechnika jövőjéről
Alpár László: A matematikusok fejedelme
Andorka Rudolf: Magyarország társadalmi fejlődése hosszú távon
Bíró Ferenc: Voltaire és Rousseau a felvilágosodás kori magyar irodalomban
Bogárdi János: A Föld vízkészlete és a vízigények
Boldizsár Tibor: A kimeríthetetlen geotermikus energia
Dénes Iván Zoltán: A kiváltságőrzés "hamis realista" logikája
Farkas János: A tudomány helye a tevékenységek rendszerében
Frank Tibor: Ismeretlen Marx-levél Szemere Bertalanhoz
Gábor László: Az építészet-építéstudomány helyzete és fő feladatai az építésben, az építés iparosításában
Hajdú Péter: Rekonstrukció az urálisztikában
Hajdu Tibor: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom helye a magyar történelemben
Heckenast Gusztáv: Az 1707. évi selmecbányai bányászfelkelés
Kovács Kálmán: A kutatási eredmények gyakorlati elterjesztésének néhány problémája a mezőgazdaságban
Köte Sándor: A magyar neveléstörténet összefoglaló feldolgozása
Kunvári Árpád: A külföldi technika átvétele fejlettségi szintkülönbségnél
Márta Ferenc: A magyar-szovjet akadémiai természettudományi együttműködés 20 éve
Martos Ferenc: Az "eocén" programról
Miklóssy János: Vajda János műveinek kritikai kiadásáról
Nagy Péter: A kritikai kiadások helyzete és problémái
Niederhauser Emil: Kelet-európa a magyar történettudományban
Palásti Ilona: Pályakezdő matematikusok témaválasztása és érdeklődési köre
Pataki Ferenc: A tudományos teljesítmény értékelésének kérdései
Petrasovits Imre: Gazdálkodás a mezőgazdaság természeti erőforrásaival
Pungor Ernő: Az ipar, az egyetemek és a kutatóintézetek kapcsolatának szükséges új rendszere
Rózsa György - Braun Tibor: A szakirodalmi információ korszerűsítése a Magyar Tudományos Akadémián
Schuler Dezső: A hazai csecsemő- és gyermekkori halálozás néhány problémája
Sőtér István: Horváth János klasszicizmusa
Szilágyi Ferenc: Írásjelek kódfejtése
Varga László: Gondolatok a számítástudományról
Varró Vince: A vezetés gondjai az orvostudományi intézetekben
Tematikus számok
Szentágothai János: Tudománypolitikánk időszerű és távlati feladatai
Márta Ferenc: Kutatás és irányítás
Havasi Ferenc: A tudomány szerepe és felelőssége
Tamássy István: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése és a tudomány feladatai
Romány Pál: Agrártermelés - agrárkutatás
Az Akadémia 138. közgyűlése
Az 1978. évi Akadémiai Aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula akadémikus
Az 1978. évi Akadémiai díjak
A Magyar Tudományos Akadémia 1978. évi közgyűlésének határozata
Az atomenergia hazai hasznosításának tudományos-műszaki kérdései
A. M. Petroszjanc: Az atomenergetika - a Szovjetunió villamosenergia-termelésének önálló ágazata
Szalay Sándor: Az atomenergia-termelés sajátos nyersanyag szükségletei
Somogyi György: Egy új nukleáris metodika alkalmazása az uránlokalizációs vizsgálatokra
Bozóky László: Sugárvédelmi kérdések az atomerőműveknél
Fehér István: Sugárvédelem a Paksi Atomerőműnél
Mit mond a filozófia a tudományról?
Mit mond a filozófia a tudományról?
Faragó-Szabó István: A logikai pozitivizmus tudományelméletéről
Fehér M. István: A frankfurti iskola tudományelmélete
Nyíri Kristóf: Ludwig Wittgenstein tudományfelfogása
Kelemen János: A strukturalizmus és a tudomány, avagy van-e strukturalista tudományfilozófia?
Hermann István: A marxizmus és a tudomány viszonya
Ismeretelméleti vita a Voproszü filozofii hasábjain
A filozófia helye a tudományos világban
Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai
Tudósok tudománypolitikai kérdésekről
Ádám György
Farkas Loránd
Holló János
Knoll József
Lévai András
Pungor Ernő
Rajki Sándor
Sándory Mihály
Szabolcs István
Szita János
Vajda György
Zambó János
Sőtér István
Szendy Károly nyilatkozatai
Vita
A tudományos minősítésről
Baksay Zoltán: Két javaslat az utánpótlás érdekében
Barta György: TMB problémák - társadalmi megközelítésben
Bedő Sándor: Kutatás és minősítés
Béll Béla: A fejlődés követelménye: az új feladatok felismerése és bekapcsolása a minősítési rendszerbe
Damó László: A tudományos minősítés társadalmi megbecsülése
Dobó Andor: A tudományos minősítéshez jobb vezetői minősítést
Donhoffer Szilárd: Az orvostudományok néhány problémája
Eörsi Gyula: Vita a vitaindítóval
Falusné Szikra Katalin: Védés vagy választás
Frigyes Andor: A tudományos fokozat nem a teljesítményt - a személyt minősíti
Gáspár László: "Aspiráns-pszichológia"
Grolmusz Vince: Az aspiránsképzés és a tudományos minősítés funkciójáról
Gunda Béla: A tudományos minősítés függvénye tudományos életünk egészének
Gyulai József: A rendszer legyen világos és összemérhető
Harmathy Attila: Módosító javaslatok a minősítési rendszer továbbfejlesztéséhez
Hepp Ferenc: Az opponensi és bírálói feladat: erkölcsi felelősségvállalás
Hortobágyi Tibor: A társadalmi érdek előtérbe állítása nem gátolja az egyéni törekvéseket
Katona Péter: Igazi nyíltszini eljárás vagy a nyilvánosság látszata
Kovács Gizella: A marxizmus hegemon szerepe és a minősítés
Kovács István: A bíráló bizottságok szavazásáról
Matolcsy György: Tudományos minősítés és gyakorlati eredményesség
Molnár László: A tudományos minősítés és a művészettörténet-tudomány
Nagy Péter: A tudományos minősítés problémái
Pattantyús-H. Endre: Nyitott kérdések a tudomány, a tudományos minősítés és a környezetvédelem kapcsolatában
Ralovich Béla: Hátráltató tényezők
Salánki János: Csökkenjenek a szubjektív tényezők és mérséklődjenek az illetéktelen beavatkozás lehetőségei
Sándory Mihály: Igények és ösztönzők
Szabó Zoltán: Néhány megjegyzés a TMB munkájával kapcsolatban
Szabolcsi Miklós: Kevesebb formalizmus, több nyitottság, dinamikusabb légkör
Tóth József: Közös tudományos munkák minősítése
Wollemann Mária: A magasabb tudományos színvonal érdekében
Zalai Károly: A gyógyszerészeti tudományok szempontjai
Kónya Albert: Első következtetések a vitából
Az idegen szavak használatáról
Füleky György - Kecskés Mihály: Az idegen szavakról a talajtan, agrokémia és talajbiológia területén
Kontra Miklós: Vezérlő RNS és hírvivő DNS
Ladó János: Az idegen szavakról konkrétan és indulatok nélkül
Benkő Loránd - Lőrincze Lajos: Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitához
A K + F információellátás helyzete és fejlesztésének feladatai
Fekete gézáné: Vita a társadalomtudományi információ problémáiról
Horváth Bors Ernő: Feladatmegoldás komplex módszerrel
Jándy Géza: A kutatási-fejlesztési információrendszerek néhány gondjáról
Martos Ferenc: Az információ mint termelőerő
Pártos Judit: Javaslatok és lehetőségek a K + F statisztika továbbfejlesztésére
Kovács István: Hol publikáljanak a magyar kutatók?
Marton János: Magyar publikációk külföldi folyóiratokban
Szabados József: A matematikai folyóiratszerkesztés problémáiról
Interjú
Gábor György : Mi a szerepük a magyar kardiológusoknak a szívbetegségek elleni nemzetközi küzdelemben?
Mészáros Zoltán: Világhírű maradhat-e a magyar gyógyszeripar?
Rajki Sándor: Milyenek a kilátásai a mezőgazdaság és az agrártudományok fejlesztésének?
Rudnai Ottó: Milyen a járványügyi helyzetünk, hogyan alakul a himlő, az influenza, a fertőző agyvelőgyulladás elleni küzdelem?
Tétényi Pál: Mit tehet a kutatásszervező munka a tudományért és az ország fejlődéséért?
Tudomány és társadalom
Jegyzet
Musil magyarul
Kitekintés
Az 1977. évi Nobel-díjasok
A Stefan Banach Nemzetközi Matematikai Központ
Tudományos-termelési egyesülések a Szovjetunióban
Miért jó nagynak lenni?
A hullámok energiája
Már a csecsemők is érzékelnek nyelvi ingereket?
Gondban az amerikai tudomány és technika
Kutatásszervezés
Csomó István: Gazdálkodásról - ismételten
Csörgő István - Hajdú Miklós - Prieger Károly: Szegedi agrárkutató, oktató és szolgáltató intézmények együttműködése
Harsányi István: A polgári vezetéstudomány egy új irányzatáról
Kósa Somogyi István: Feladatfinanszírozás pályázatok alapján
Magyari Beck István: Az emberi alkotás interdiszciplináris kutatásának lehetősége, szükségessége, tárgyi és módszertani alapelvei
Ondvári Árpád: A hazai kutatásszervezés elsődleges feladatainak kiválasztása dinamikus rendszerszemlélettel
Rét Rózsa - Szántó Lajos: Az Akadémia tudományos-testületi bizottsági hálózatáról
Suara Róbert: Az akadémiai "nyelvtanfolyamok" tíz éve
Vas-Zoltán Péter: A kutatás és fejlesztés hatékonysága
Vinkler Péter: A kutatási főirányok és célprogramok koordinálásának néhány elvi és gyakorlati kérdése
Tudományos élet
Sándory Mihály: Az államigazgatási és vállalati informatikai kutatások helyzete és feladatai
Harsányi Etelka: "Atomabszorpciós spektrokémia" ülésszak
Láng István: Bázislaboratóriumok - a nemzetközi tudományos együttműködés új formája és lehetősége
Vásárhelyi Judit: Beszámoló az Agrártudományok Osztályának munkájáról
Vásárhelyi Judit: Beszámoló a Biológiai Tudományok Osztályának munkájáról
S. M.: Beszámoló a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának tevékenységéról
Barta Györgyi - Sikos T. Tamás: Előadássorozat a regionális fejlődésről
Fejlődési irányok a fizikában
Lovas Rezső: Fizikusok az iparban
Siklós Tivadar: A folyadékkristályok kutatásának és gyakorlati felhasználásának problémái
Vásárhelyi Judit: A Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának tevékenysége
Somogyi József: Geodéziai hálózatok tervezésének és számításának problémái
Az idegen szavak használatáról - Az MTA Elnökségének állásfoglalása
Siklós Tivadar: Az integrált optika, optoelektronika és lézerkutatás hazai helyzete
Kelet-Európa képe a társadalomtudományban
Vásárhelyi Judit: A Kémiai Tudományok Osztályának tevékenysége
Szántó Lajos: A IX. Szociológiai Világkongresszusról
Vásárhelyi Judit: A klinikai kémia feladatai, helyzete és fejlesztésének irányai
Vásárhelyi Judit: A közművelődés fejlesztésével kapcsolatos akadémiai feladatok végrehajtásának eddigi tapasztalatai
Vásárhelyi Judit: A közművelődés kutatásának elvi problémái
Veres Árpád: Magfizikai módszerek a hazai iparban
Imre Samu: A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusa
Arató Mátyás: A II. Magyar Számítástechnikai Konferenciáról
Fenyő István: A matematika az ember szolgálatában
Megalakult a Magyar Szociológiai Társaság
Szabó T. Attila: "Megközelíteni minden tudomány legfőbb célját, legmagasabb eszményét: az igazságot"
V. J.: A Műszaki Tudományok Osztályának tevékenysége
Hencsey Gusztáv: A Nemzetközi Automatika Szövetség VII. világkongresszusa
Lengyel Sándor: A Nemzetközi Elektrokémiai Társaság kongresszusa
Szentgyörgyi Zsuzsa: Nemzetközi konferencia az informatikáról
Farsang György: Nemzetközi konferencia az ionszelektív elektródokról
Gregorovicz Anikó: Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszer
Ádám Antal: Növekvő érdeklődés a KAPG együttműködés iránt
Vásárhelyi Judit: A növényvédelmi tudományok hazai helyzete és feladatai
Martos Ferenc: Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása
Vásárhelyi Judit: Az Orvosi Tudományok Osztályának tevékenységéről
Kovách Ádám: Régészek és fizikusok kerekasztal-megbeszélése
Arató Mátyás: A számítástudományi Bizottság látogatása a Dunai Vasműben
Farkas Miklós - Lőkös Ágnes - Mile Károlyné: Szimultán tanulási kísérletek
Farkas János: A XV. Tudománytörténeti Világkongresszus
Siklós Tivadar: Tudományos ülésszak a szerves vezetőanyagok kutatásának irányairól
Nádori László: UNESCO-törekvések a testnevelés és sport fejlesztéséért
Vásárhelyi Judit: A víruskutatás hazai helyzete és problémái
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
Adattár
Radó György: Ady orosz fogadtatása
Lakó György: Antti Jalava mint a finn-magyar kapcsolatok megalapozója
M. Kondor Viktória - D. Zöldhelyi Zsuzsa: "Kevesebb és több Tolsztoj evangéliumánál" Batthyány Ervin leveleiből
A 150 éves akadémiai könyv- és folyóiratkiadás dokumentumaiból
Stegena Lajos: Tabula Hungariae ad quatour latera - Lázár deák 450 éves Magyarország térképe
Megemlékezések
Arató Endre
Bárány Nándor
Barta István
Bölcskei Elemér
Fodor Géza
Gillemot László
Hauser Arnold
Jánossy Lajos
M. V. Keldis
Ortutay Gyula
Fejes Tóth László
Könyvszemle
Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei I-II.
J. D. Bernal: A fizika fejlődése einsteinig
Takács József: Bűnöző fiatalok
Palkovics Éva: Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig
G. M. Dobrov: A tudomány és technika prognosztizálása
Fenyő István: Az irodalom respublikájáért
Ila Bálint: Gömör megye
Jemnitz János - Litván György: Szerette az igazságot - Károlyi Mihály élete
Kalmár I. György: Szociáldemokrácia, nemjzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon
Vidor Ferenc: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig
Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban
Nyilas József: A nemzetközi tudományos-technikai együttműködés hatékonyságának közgazdasági problémái
Pataki Ferenc: Társadalomlélektan és társadalmi valóság
Szabolcsi Miklós: Érik a fény. József Attila élete és pályája
Barta Györgyi:A világ mezőgazdaságának földrajza
Új tudományos könyvek
Utóhang
Dániel Tamásné: Fordítói stratégia
Benyó Bertalan: A jövőkép és a hosszú távlatú terv kapcsolata
Simon Ágoston: A kimeríthetetlen geotermikus energia
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1978. január-december Magyar Tudomány 1978. január-december Magyar Tudomány 1978. január-december Magyar Tudomány 1978. január-december Magyar Tudomány 1978. január-december

A kötetek gerince enyhén kopott, néhány lapon aláhúzás látható.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba