1.027.925

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1979. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője LXXXVI. kötet - Új folyam XXIV. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 959 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A 4. szám mellékletet tartalmaz, a 8-9. összevont szám. Néhány fekete-fehér képpel illusztrált. További szerzők a könyvben, angol és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

VEZÉRCIKKEK
Farkas János: A társadalomtudományi eredmények hasznosítása 793
E. Fehér Pál: Hatvan év távlatából 169
Holló János: Az intézetek témaválasztása 1
Kónya Sándor: Harminc éve történt 881
Kulcsár Kálmán: Az „emberközpontú fejlődés" és a társadalomtudományok 329
Márta Ferenc: A magyar—szovjet tudományos-műszaki együttműködés 30 éve 569
Pungor Ernő—Csöndes Mária: Problémakutatás és célkutatás 249
Szántó Lajos: A magyar tudománypolitika alapdokumentuma 713
TANULMÁNYOK
Bácsy Ernő: A hisztokémiai kutatások hazai helyzetéről 742
Benczédi László: A Thököly-felkelés helye a magyar történelemben 337
Berényi Dénes: Mit jelent a tudomány és a gyakorlat igényei szempontjából a debre-
ceni ciklotron ? 332
Bisztricsány Ede—Gajda Ferenc: Szeizmológusok a teljes atomcsendért 280
Bognár József: A fejlődés korlátai és a tudomány társadalmi funkciói 191
Braun Tibor—Ruff Imre: Összehasonlító adatok a magyar természettudományos
alapkutatás nemzetközi helyzetéről 824
Czeizel Endre: Az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevői 904
Erdős Péter: A klasszikus típusú válságok elméletéről 807
Erős Ferenc: Gondolatok a pszichológiai tudás elidegenültségéről 628
Fábián Pál: Akadémiánk, helyesírásunk, társadalmunk 638
Fenyő István: Akadémiánk első folyóirata, a Tudománytár 747
Fukász György: A csepeli munkások életmódja és szabadidő-szokásai 816
Gábor László—Zöld András: Építészet és energiagazdálkodás 842
Garai László: Tézisek az agyról, a jelentésről és a dualizmusról 617
Glatz Ferenc: A ,,bécsi" magyar nacionalizmus a történetírásban 34
Hatvany József: Hazai kutatási eredmények gyártási bevezetésének tapasztalatai 346
Horváth Márton: A pedagógia a közoktatáspolitikai döntések rendszerében 797
Inkei Péter—Kozma Tamás—Ritoók Pálné: A köznevelés távlati fejlesztésének fő
iránya 251
Juhász Gyula: Az 1929—1933-as gazdasági válság hatása a nemzetközi viszonyokra 730
Kiss Dezső: A dubnai Egyesített Atomkutató Intézet szerepe a magyar tudományban 585
Kovács Győző: Antifasizmus és nemzetiségi adottságok 897
Köpeczi Béla: Az akadémiai kiadás harminc éve 4
Ladányi Andor: A Magyar Tanácsköztársaság tudománypolitikájáról 172
Függelék: A Történelmi Materialista Kutató-intézet szervezeti szabályzata 182
László János: Határkő a meddőség elleni küzdelem történetében 21
S. Molnár Edit: A születésszabályozás megítélése a közvéleményben 915
Németh G. Béla: Nagyváros, színház, színházkritika 264
Pál Lénárd: Szilárdtestfizikai kutatás és műszaki fejlesztés 883
Pándi Pál: Korrekció és hagyományőrzés 184
Pécsi Márton—Stefanovits Pál—Martos Ferenc: A társadalom környezetének hasz-
nosítási lehetőségei 716
Pritz Pál: Revíziós törekvések a magyar külpolitikában 1920—1935 272
Siklós Tivadar: Együttműködés a szilárdtest-fizikában 598

Spira György: Kossuth és az utókor 647
Szendy Károly: Az irányítástechnika komplex feladatai a villamosenergia-rendszer-
be*1, 199
b zentagotJiai János: Egységes agy elmélet: utópia vagy realitás? 601
Szirtes I. János: A kulturális kapcsolatok tőkés koncepciója 833
Tomka Miklós: Vallás és társadalmi rétegződés 11
Törő Imre: ,,Homunculus", az emberiség jövője? 25
Vincze István: Információ, entrópia, információelmélet 735
TEMATIKUS SZÁMOK
Az MTA 1979. évi, 139. közgyűlése
Szentágothai János: A tudományirányítás új feladatai és módszerei 489
Márta Ferenc: Korszerűbb irányítás — hatékonyabb kutatás 497
Hollán Zsuzsa: A tudomány haladása és az ember 504
Az Akadémia 139. közgyűlése 524
A tudományos osztályok ülései 526
Az MTA új tiszteleti tagjai 528
Akadémiai Aranyérem — 1979 : Major Máté 538
Az 1979. évi Akadémiai díjak 539
Az MTA 1979. évi közgyűlésének határozatai 691
Környezetvédelem és kutatási feladatok
Benedek Pál—Bulkai Lajos: Ivóvizünk minőségi problémái 90
Mészáros Ernő—Várkonyi Tibor: A légszennyeződés helyzete Magyarországon 96
Biró György: A környezetszennyezés hatása az ember egészségére 103
Takács János: Veszélyes hatások — élelmiszerek útján 109
Keresztesi Béla: A mezőgazdasági környezetvédelmi kutatások 113
Máté Ferenc: A tudományos kutatás és a Balaton környezetvédelme 119
Kecskés Mihály: Peszticidek és a talaj élővilága 123
Kilényi Géza: A környezetvédelem a jogalkalmazásban és a jogtudományi kuta-
tásban 129
Amit még kutatni — és amit már tenni kell a környezetvédelemben. Beszélgetés
Straub F. Brúnó akadémikussal (Pető Gábor Pál) 139
Láng István: Környezetvédelemmel összefüggő tudományos kutatás 142
Kitekintés: Késlekedik a Földközi-tenger megmentése; Ökológiai óvintézkedések a
James-öböl környékén; Az Amazonas menti őserdők pusztulása; Környezetvéde-
lem, a természeti erőforrások ésszerű kiaknázása; Amerikai mérleg a ,,fekete
dagályról" (Hernádi Miklós) 149
A Balaton környezetvédelmével kapcsolatos regionális kutatások az MTA elnöksége
előtt (K. A.) 155
,,Az ember és a bioszféra" az UNESCO-program hazai vonatkozásai (Stefanovits
Pál) 157
A fizika helye és szerepe a környezetvédelemben (Kovách Ádám) 161
O. Sz. Kolbaszov: A környezetvédelem politikai és jogi kérdései (Pattantyús-H.
Endre) 162
1. Burton—R. W. Kates—G. F. White: A környezet mint kockázat (Szesztay
András) 164
Einstein születésének centenáriumán
Einstein születésének centenáriumán (Szentágothai János) 409
Nagy Károly: Einstein hatása korunk fizikájára 412
Marx György : Tér és idő 422
Károlyházy Frigyes: A teljesség igézete 430
Perjés Zoltán: Fekete lyukak 434
Kovács István: A fizikusok felelőssége 446
Farkas István: Marxizmus és relativitáselmélet 451
Németh László: A fizika átalakulása 460
Einsteintől — Einsteinről (Vekerdi László) 463
Kitekintés: A zürichi évek; Adalékok Einstein arcképéhez; Az Einstein-eset; Művei-
nek kiadása; Einstein-breviárium (Hernádi Miklós) 467
Ifj. Oazda István: Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai 476
Lánczos Kornél: Einstein évtizede; Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete
(ifj. Oazda István) 484
AZ MTA SZOVJET TISZTELETI TAGJAI NYILATKOZNAK
P. Ariste (571), N. V. Cicin (572), M. M. Dubinyin (573), Ny. M. Emánuel (573),
P. N. Fedoszejev (576), I. P. Geraszimov (578), T. Sz. Hacsaturov (578), L. V. Kan-
torovics (579), A. N. Kononov (580), A. P. Okladnyikov (581), V. I. Sziforov (581) 571
VITA
Hol publikáljanak a magyar kutatók ?
Farkas János: A publikálási szokások kettős meghatározottsága 360
Kovács István: Mit tegyünk a hazai publikációs körülmények javítása érdekében 673
Nagy József—Buff Imre—Braun Tibor: Hol publikálnak a magyar kutatók ? 207
Nagy József—Buff Imre—Braun Tibor: Válasz Szabados Józsefnek 366
Niícodémusz István: A lektorálás visszásságai 672
Sálánki János: Az Akadémia nem lehet közömbös szemlélője az Acták sorsának 669
Szabados József: Még egyszer az Acta Mathematicáról 289
Tamás Pál: ,,Acta-kérdés"-e a publikációk ügye? 363
Válaszút előtt a tudományegyetem
Ádám György: Válaszút előtt a tudományegyetem 351
Antoni Ferenc: Az egyetemek irányítása és az egyetemek feladatai 755
Berényi Dénes: Válságban az egyetem? 667
Enyedi György: Nem szembenállás — közelítés! 849
Hutás Imre: Gondolatok Ádám György közleményéhez — az orvosi oktatás irá-
nyából 924
Kovács Géza: Egyetemek és főiskolák, oktatás és kutatás 926
Köte Sándor: A tudományegyetemek és a tanárképzés jövője 851
Martos Ferenc: Válaszút előtt (csak) a tudományegyetem? 762
Nagy Elemér: Agyonhallgatott nehézségek 668
Rendszerelmélet vagy rendszerszemlélet?
Szűcs Ervin: Rendszerelmélet vagy rendszerszemlélet ? 290
Jándy Géza: Rendszertechnikai munka, túl a tapasztalatcserén 545
INTERJÚ
„A jövőre is gondolunk" Beszélgetés M. F. Zsukovval (Hernádi Miklós) 582
Romány Pál miniszter a mezőgazdasági fejlődés, a szakemberképzés ós az árak ala-
kulásának irányáról (Pál Gyula) 762
JEGYZET
Egy rohamosan fejlődő kutatási terület: a teljesítménymotiváció (Varga Károly) 772
Kvantifikáció — de milyen feltételekkel? (Kronstein Gábor) 368
A Szociológiai Társaság I. Vándorgyűlésének munkájáról (H. M.) 921
Új feladatok — a régi gárdával? (Kárteszi Mihály) 679
KITEKINTÉS
Az 1978. évi Nobel-díjak (P.G. P.) 46
Az információ végső határa 856
Érvek az atomenergia mellett? Tények és találgatások az antropológiában; A Duna partjától az Urálig;Sir Cyrill Burt szélhámossága; Családfák mikrofilmen; Sport, győztesek nélkül (Hernádi Miklós) 73
Házasság és termékenység a fejlett országokban; Számítógép és hatalom; Viták a Lasker-díj körül; A tudományos teljesítmények információelméleti megközelítése; Országos folyóiratközpont terve (Hernádi Miklós) 682
Balítéletek a fegyverkezésről; Gábor Dénes ötlete - és annak jövője; Kanyart leíró
elme; Utazas a múltba? Tudományos folyóirataink problémái; Eltanácsolt pro-
fesszor (Hernádi Miklós) 931
KUTATÁSSZERVEZÉS
Darvas György: Néhány gondolat az interdiszciplináris kutatások szervezeti fel-
tételeiről 937
Gágyor Pál—Klatsmányi Árpád: Számítógépes szabadalmi információs rendszer a
K + F szolgálatában 61
Móricz Lajos: Mi a hadtudomány tárgya? 688
Vas-Zoltán Péter: A nemzetközi tudományos és műszaki együttműködés problémái 380
TUDOMÁNYOS ÉLET
Anyagok ionsugaras kezelése — nemzetközi konferencia Budapesten (Gyulai József) 226
„Anyagtudomány és gyakorlat" (Székely Tamás) 775
Beszámoló a Filozófiai és Történettudományok Osztályának tevékenységéről (K. A.) 223
Egy nagyon hasznos ankétról (Fenyő István) 777
Előterjesztés az Akadémia területi bizottságainak tevékenységéről (K. A.) 548
Az európai tudományos könyv seregszemléje az akadémiai könyvkiadás jubileu-
mára (Rubin Péter) 66
Az 1978. évi Akadémiai kiadói nivódíjak 190
A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tevékenysége (K. A.) 298
Hatvan éves az ICSU (Quittner János) 693
Jelentés a művészettudomány helyzetéről (K. A.) 691
A környezetvédelem analitikája (Hangosné Mahr Magdolna—Hrabéczyné Páll
Andrea) 779
A II. Magyar Jövőkutatási Konferencia (Grolmusz Vince) 67
A II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia (R.) 71
Miről tanácskoznak az operációkutatók? (Pongrácz Tibor) 300
A MISZON Rendszertanácsának ülése 783
Szemelvények egy tudományos ülésszak előadásaiból (Zádor Erika) 944
A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának beszámolója (K. A.) 64
„Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" (K. A.) 386
Az országos földrajzinév-gyűjtés jelenlegi állása (Büky Béla— Wacha Imre) 228
A számítógépesítés műszaki-társadalmi hatásai (Szentgyörgyi Zsuzsa) 304
A Tanácsköztársaság 60. évfordulójára (Pritz Pál) 549
Tényleg szép az, ami kicsi ? (Kálmán Róbert)
A 16. Filozófiai Világkongresszusról (Lukács József) 217
Tudományos ülés a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából 171
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 73, 231, 387, 555, 697, 868
A TMB szakbizottságok személyi összetételének módosítása 667
ADATTÁR
Az Akadémia tagjainak „magatartása" 1848—49-ben (T. Erdélyi Ilona) 395
A' Milton' Elvesztett Paraditsomáról — Csokonai Vitéz Mihály ismeretlen költe-
ménye (Szilágyi Ferenc) 312
MEGEMLÉKEZÉSEK
Alexits György (Tandori Károly) 78
Bélák Sándor (Csizmadia Ernő) 393
Friss István (Nyers Rezső) 306
Gábor Dénes (Kovács István) 702
Haynal Imre (Pálos Á. László) 700
Issekutz Béla (Knoll József) 950
Miskolczy Dezső (Környey István) 558
Szigeti György (Bognár Géza) 309
Vajta László (Benedek Pál) 871
Verzár Frigyes (Salánki János) 781
Weltner Andor (Kertész István) 236
Emlékezés S. A. Coonsra (Vámos Tibor) 952
KÖNYVSZEMLE
M. L. Basin: Az új technika ós a kísérleti üzemek (Vas-Zoltán Péter) 876
Besenyei Lajos—Gidai Erzsébet—Nováky Erzsébet: Jövőkutatás, előrejelzés a
gyakorlatban (Czakó Ildikó) 240
Bogdán István: Régi magyar mulatságok (Hernádi Miklós) 874
Enyedi György: Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza (Berényi István) 562
Fekete Ferenc—Earl O. Heady — Bob R. Holdren: Célok ós optimumok a termelő-
szövetkezeti gazdálkodásban (Andrássy Adél—Nagy Lajos) 81
Gergely András—Szász Zoltán: Kiegyezés után (Kálmán János) 954
Idő a mérlegen. Szerkesztette: Szalai Sándor (Falussy Béla) 704
Kiss Lajos : Földrajzi nevek etimológiai szótára (Kázmér Miklós) 239
A Magyar Nyelvjárások Atlasza I—VI. (Molnár József) 320
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Tudománypolitikai Irány-
elveinek végrehajtása és a további feladatok (Szántó Lajos) 404
Marosi Miklós: Szervezés, ösztönzés, hatékonyság (Kéri József) 955
A matematika első válsága (Székely J. Gábor) 784
Sárközy András: Számelmélet ós alkalmazásai (Alpár László) 323
Tóth Dezső: Élő hagyomány — élő irodalom (Németh G. Béla) 402
Üj tudományos könyvek 83, 166, 243, 324, 406, 485, 564, 706, 788, 876, 957
UTÓHANG
Petrasovits Imre: Gazdálkodás a mezőgazdaság természeti erőforrásaival című
tanulmányához (Timár M. Éva) 711
A vezetés gondjainak értelmezése az orvostudományi egyetemeken (Haraszthy
Géza) 87
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december Magyar Tudomány 1979. január-december

A számok borítói enyhén kopottak. A 4. szám borítója foltos, a 7. szám borítója megtört.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
konyv