Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.149

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1984. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XXIX. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.031 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Akadémiai tagajánlások - 1985737
Vezércikkek
Élelmiszer hatmilliárd ember számára (Matskási István)1
Közélet és társadalomtudomány (Pach Zsigmond Pál)649
Tanulmányok
Balassa Iván: Győrffy István és a magyar néprajztudomány új szakasza360
Berényi Dénes: Új tudományfejlődési tendenciák a fizika és más tudományok kapcsolatában887
Bókay Antal: Egységes tanárképzési kísérlet Pécsett688
Cseh-Szombathy László-Hutás Imre: A népesség elöregedésének társadalmi következményei497
Dobó Andor: A kutyagörbe367
Földesi Tamás: A megkérdőjelezett jogtudomány510
Halász László: A tudományos elit, az átlag, meg az idézettség972
Paul R. Halmos: Az alkalmazott matematika - rossz matematika36
Hanák Péter: Módszer és koncepció megújulása a Történettudományi Intézet munkásságában257
Hernádi Miklós: Fenomenológiai törekvések a szociológiában556
Hunyadi László: Az ökonometriáról879
Illés Iván: A hosszú távú népgazdasági tervezésről11
Inkei Péter: Pedagógai és kockázat - az iskolai kísérletekről571
Jakucs Pál-Dévai György-Précsényi István: Az ökológiáról - ökológus szemmel348
Juhász Ádám: A műszaki fejlesztés korszerűsítésének néhány kérdése az iparban és az ipari vállalatoknál190
Király Tibor: A magyarországi bűnözés kis tükre652
Klaniczay Tibor: Kulturális és történelmi hagyományaink feltárása953
Koltay Ede: Az atomfizikai kísérleti kutatások Magyarországon266
Kozma Tamás: Egy értelmiségi pálya hanyatlása? 897
Mészáros Ernő: Savas esők Magyarországon529
Nagy Károly: Novobátzky Károly, a tudós tanár458
Orbán Sándor: Torzulások és fáziseltolódások a felszabadulás utáni paraszti árutermelésben962
Pécsiné Donáth Éva: Egy "sokarcú" ásványi nyersanyag - a zeolit537
Petrányi Győző: Az immunogenetika forradalma519
Somos András: Műanyagok a mezőgazdaságban467
Spira György: Táncsics és az "olasz segély" kérdése671
Stier Miklós: Utak és válságok549
Straub F. Brunó: Biológia és társadalom337
Szabó Zoltán Gábor: Az Eötvös József Kollégium első fél évszázada568
Szántó Borizs: Tudománypolitika - gazdasági mechanizmus272
Tariska István: Az elmeorvoslás tendenciái Magyarországon449
Tarnóczy Mariann: Társadalomtudományi kutatóbázisunk kutatói állományának néhány jellemzője229
Timár János: 3
Tóth JÁnos: 10
Vajda György: 3
Zsolnai József: Az anyanyelvi nevelés megújításért9
Tematikus számok
Az MTA 1984. évi 144. közgyűlése
Marjai József: A tudomány és a gazdaság összefüggéseiről6
Szentágothai János: Programadó, kezdeményezőbb tudománypolitika6
Pál Lénárd: Elgondolások az akadémiai tudományos kutatás távlatairól6
Tudósítás a közgyűlésről6
Akadémiai Aranyérem 1984: Szabó Zoltán6
Az 1984. évi Akadémiai díjak6
Az MTA új tiszteleti tagja6
Az MTA 1984. évi közgyűlésének határozata7
Nők - hiedelmek, tények, távlatok
A nőkérdés vizsgálatának újabb szempontjai (K. K.)89
Czeizel Endre: A nők biológiai "természete" és társadalmi lehetőségei92
Csaba György: A nők biologikuma és társadalmi szerepvállalása közötti összeütközésekről102
Ferge Zsuzsa: Biologikum és nemek közti egyenlőség111
Molnár László: A nők egészségi állapotának és betegséggel kapcsolatos magatarátsának sajátosságai120
Koncz Katalin: A feminizálódás jelensége és történelmi folyamata130
Molnárné Venyige Júlia: A női munka és a társadalmi munkaszervezet137
Tamás Pál: Kutatónők a magyar tudományban145
Női vagy emberi emancipáció? Beszélgetés H. Sas Judittal (Mihancsik Zsófia)156
Az akadémiai intézetek műszerellátásáról
Berényi Dénes, Keszthelyi Lajos, Márta Ferenc, Szatmáry Zoltán, Szegő Károly, Vámos Tibor és Láng István nyilatkozata575
Az első ösztöndíjas felvételi vizsgák tapasztalatai
Berecz Endre, Fülep Ferenc, Grasselly Gyula, Hahn István, Halász Béla, Kapp Pál, Kozma Ferenc, Lenkei Péter, Nagy Béla, Péter Mihály, Szabó Lajos, Szarka József, Szentpéteri István, Tandori Károly, Tompa Kálmán nyilatkozata45
Interjú
Az elméleti fizikától a kémiai Nobel-díjig. Beszélgetés W. Gilbert Nobel-díjas biológussal (Egyed László)994
Közoktatási kutatások és oktatáspolitika. Beszélgetés Gazsó Ferenc művelődési miniszterhelyettessel (Kronstein Gábor)372
Pecceiről és a Római Klubról. Bognár József akadémikus nyilatkozata (Hernádi Miklós)693
A tudományos műhely problémái
Gondolatok a tudományos munka minősítéséről (Solymosi Frigyes)706
Helyzetkép az MTA természettudományi kutatóintézeteiről (Pannonhalmi Kálmán)980
Információgazdálkodás a kutatás-fejlesztésben (Rózsa György)907
Irányítási rendszer az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetben (Vinkler Péter)911
Publikációs szokások - publikációs etika (ifj. Héberger Károly)986
Számítástechnika a bányászati kutatásban (Tóth József)915
Tóth Miklós: A természeti erőforrások gazdasági értékelésének néhány alapvető kérdése379
Vélemények
Értelmiségi túlképzés, előretartás vagy alulképzés? (Szeben Éva)471
A felsőoktatás célja és feladatai (Burger Kálmán)12
Gondolatok a tudományos munka minősítéséről (Tóth József)991
Hát eljutottunk végre a XVII. századba (Baintner Károly)704
A közoktatás és a felsőoktatás távlati koncepciójáról (Berényi Dénes)61
A kutatás és fejlesztés gondjai visszapillantó tükörben (Dobó Andor)600
A kutatás és műszaki fejlesztés néhány kérdése "alulnézetből" (Hardy Gyula)282
Területpolitikai párbeszéd - Lépések egy másféle tervezés megteremtése felé (Benyó Bertalan)697
A tudomány és a gyakorlat kapcsolata, a tervezés demokratizmusa (Timár János)284
Jegyzet
Ki védi meg a lektorokat? (Schlammadinger József-Szabó Gábor)480
Közvélemény és tudomány (Hajdú Péter)587
A "mi" Nobel-díjasaink (P. G. P.)294
Nemzetközi verseny és hazai követelmények (Berényi Dénes)387
Orwell 1984-e - 1984-ben (Hermann István)214
Számítógép az iskolában - az első esztendő mérlege (marx)1002
A tőkés világ gazdaságának válságairól (Erdős Péter)479
Kitekintés
Isten és a modern fizika (M. G.); Az általános relativitáselmélet új bizonyítékai (H. P.); Szuperszámítógépek a kutatásnak (Sz. Zs.); Műszív vagy szívátültetés? (V. Gy.); A dioxin a gyártókat sem kíméli65
Az 1983. évi tudományos Nobel-díjasok (P. G. P.)161
A kutatás szerepe Szibéria fejlesztésében - a "szibériai kísérlet" (S. S.); A kutatás helyzete az OECD-országokban (S. S.); A kutatásértékesítés útjai Franciaországban (K. Zs.); Japán a gyógyszeriparban is előtör (Z. E.)221
Az áldozati szertartásokról (N. S. L.); Hogyan került a Ph. D. Nagy-Britanniába? (Z. E.); Alternatív módszerek a brit orvostudományban? (V. Gy.); Méréssorozat Európán keresztül (H. P.); Paraquat - halálos dilemma (M. I.); A Közös Piac hét célprogramja (Z. E.)296
A szovjet tudomány és technika feladatai a századfordulóig (Sz. Zs.); A prenatális diagnózis új módszere (V. Gy.); Az optikai jelátvitel gyökerei (Sz. Zs.); Mágneses jelenségek a kozmoszban (H. P.)401
A Felfedezés Palotája (B. M.); A Nagy Robbanás - a mai fizika szemszögéből (Hédervári Péter); "Tanuló" neuronhálózatok (B. I.); Az USA korlátozza az új technológiai eredmények exportját Nyugat-Európába (Sz. Zs.); Az infarktus kockázatának csökkentése vérátmosással (V. Gy.)614
Olaszország tudománypolitikája - angol szemmel (S. S.); Új szovjet tudományos folyóirat a mikroelektronikában (Sz. Zs.); Az AIDS járvány terjedése (V. Gy.); A világűr meghódítása ismét címlapra kerül (A. L.); Különböző vörös-eltolódású galaxisok? (H. P.); Beválik-e a kutatásirányítás demokratizálódása Franciaországban? (S. S.); Az amerikaiak figyelik a japán kutatást (A. L.)711
Az abszolút nulla fok határán (A. L.); Kutatók parlagon (Sz. Zs.); A szívritmus-szabályozó együttgondolkodik (V. Gy.); A súlyveszteség korrigálása rákos betegsségben (V. Gy.); A nukleáris háború utáni állapot világmodellje (H. P.) (A rovatot összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1004
Tudományos élet
Az Alföld gazdaságföldrajzi kutatása (Tóth József)486
Az erdészet fejlesztése és a kutatás (RR)73
Erdős Pál akadémikust Wolf-díjjal tüntették ki (A. L.)242
Európai Neurokémiai Kongresszus Budapesten (Vizi E. Szilveszter)1015
A genetikai kutatások helyzete és kilátásai (RR)1012
Helyesírásunk szabályai (RR)627
Az idős népesség problémái (RR)234
Kísérlet egy kutatási program eredményeinek értékelésére (Bakonyi Péter-Szentgyörgyi Zsuzsa)629
Kockázat és társadalom (Pethes György-Vári Anna)483
Közgazdasági és jogi eszközök a környezetvédelemben (Csejkó Ferenc)312
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság emlékülése (Csáky Edit)311
Magyar-osztrák történész együttműködés (Stier Miklós)722
Nemzeti nagyszótár az ezredfrodulón (RR)409
Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely (Lovas István)237
Paraszti részvétel Afrika öntözésének fejlesztésében (Petrasovits Imre)306
Számítógép és nyelvoktatás (Győri-Nagy Sándor)309
A számítógépek iskolai alkalmazásáról - nyelvészszemmel (Grétsy László)725
A szocialista országok területfejlesztési politikájának néhány általános és sajátos vonása (Horváth Gyula)239
Tudományos ülésszak Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus tiszteletére (Petz Dénes)239
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei311
A világ nagy kutatóműhelyei
Kiss Dezső: A CERN930
Palkovits Miklós: National Institutes of Health391
Závodszky Péter: A puscsinói biológiai kutatóközpont605
Útirajz
Egy amerikai út tapasztalatai (Szabados József)79
A humán tudományok helyzete a mai Indiában (Wojtilla Gyula)248
A japán egyetemi oktatás (Burger Kálmán)1023
Újra itthon - gondolatok egy amerikai tanulmányút ürügyén (Gráf László)324
A tudomány történetéből
Bánki Donát születésének 125. évfordulója (Varga József)634
A 200 éves Bengáli Ázsiai Társaság, Kőrösi Csoma Sándor és a Magyar Tudományos Akadémia (Wojtilla Gyula)316
Pach János: A megtestesült analízis - Leonhard Euler203
Részlet Kőrösi Csoma Sándor önéletrajzi leveléből320
Vallomások tudósokról
"...nem szabad azt gondolnunk, hogy csökkent a tudományos értékek megbecsülése a fiatalok körében" - Interjú Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikussal Riesz Frigyes hatásáról (Vekerdi László)288
"Permanens kritikai jelenlét hatotta át az egész klinikát..." Interjú Tariska István professzorral Sántha Kálmánrról (Vekerdi László)590
"Soha nem sajnálta az időt és fáradtságot a tényleges fizikai problémák megkeresésére" Interjú Kónya Albert akadémikussal Gombás Pálról (Vekerdi László)920
Megemlékezések
Borbély Samu (Czibere Tibor)1021
Hahn István (Berend T. Iván)1019
Kerpel-Fronius Ödön (Schuler Dezső)941
Kézdi Árpád (Szabó János)637
Kozma László (Géher Károly)322
Krompecher István (Törő Imre)76
Mátrai László (Hermann István)245
Tálasi István (Szabolcsi Miklós)939
Weiszfeiler Gyula (Nász István)729
Könyvszemle
Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon (Vargyai Gyula)642
Bibliotheca Unitariorum (Dán Róbert)945
Bíró Péter: Time variation of height and gravity (Hazay István)334
Bogár László: A fejlődés ára (Kálmán János)491
Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században (Ivanovics Mária)733
Enyedi György: Földrajz és társadalom (Mészáros Rezső)1027
Robert Estivals: A könyv a világban és Kelet-Európában (Vekerdi László)171
Farkas János: A tudomány társadalmi lényege (Darvas György)86
Földiák Gábor-Stenger Vilmos: Kísérleti és ipari gamma-besugárzó berendezések és alkalmazásuk (Zádor Erika)173
G. Friedrichs-A. Schaff: Mikorelektronika és társadalom: Áldás vagy átok (Szentgyörgyi Zsuzsa)946
Future Research in Hungary (Mosoniné Fried Judit)1030
Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája (Balogh Tibor)174
Hajnal András-Hamburger Péter: Halmazelmélet (Komjáth Péter)644
Halász László: Az olvasás: nyomozás és felfedezés (Balogh Tibor)732
Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949 (Mérei Gyula)640
Jemnitz János: Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom (1916-1917 március) (M. Kondor Viktória)1028
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Értékrendszereink (Csizmadia Ervin)252
Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában (Vekerdi László)332
Környezeti kár - gazdasági veszteség (Prugberger Tamás)412
Ladányi János-Csanádi Gábor: Szelekció az általános iskolában (Kronstein Gábor)731
L. V. Mirzojan: Csillagok változása és fejlődése (Rupp Erzsébet)254
Nomád társadalmak és államalakulatok (Kronstein Gábor)489
Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601-1635 (Ritoókné Szalay Ágnes)734
Rózsa György: A Magyar Tudományos Akadémia palotája (H. Takács Marianna)415
Ruzsa Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika (Urbán János)943
H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak (Koncz Katalin)949
Varga János: Helyét kereső Magyarország (Mérei Gyula)84
Visky Károly: Spuren der Wirtschaftskrise der Kasierzeit in der römischen Rechtsquellen (Hamza Gábor)493
Beérkezett könyvekk
Utóhang
Néhány mozzanat Békésy György életéből (Brebovszky Judit)647
A tudományos továbbképzésről - indulatok nélkül (Drescher J. Attila)496
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1984. január-december Magyar Tudomány 1984. január-december

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba