Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.150

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1984. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője/XCI. kötet/Új folyam XXIX kötet/1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.031 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1984/1
Matskási István: Élelmiszer hatmilliárd ember számára1
Tanulmányok
Illés István: A hosszú távú népgazdasági tervezésről11
Paul R. Halmos: Az alkalmazott matematika - rossz matematika(?)36
Az első ösztöndíjas felvételi vizsgák tapasztalatai: Berecz Endre, Fülep Ferenc, Grasselly Gyula, Hahn István, Halász Béla, Kapp Pál, Kozma Ferenc, Lenkei Péter, Nagy Béla, Péter Mihály, Szabó Mihály, Szabó Lajos, Szarka József, Szentpéteri István, Tandori Károly és Tompa Kálmán nyilatkozata45
Vélemények
Berényi Dénes: A közoktatás és a felsőoktatás távlati koncepcióiról61
Burger Kálmán: A felsőoktatás célja és feladatai62
Kitekintés
M. G.: Isten és a modern fizika
H. P.: Az általános relativitáselmélet új bizonyítékai
Sz. Zs.: Szuperszámítógépek a kutatásnak
V. Gy.: Műszív vagy szívátültetés?
Szentgyörgyi Zsuzsa: M. I.: A dioxin a gyártókat sem kíméli
Tudományos élet
R. R.: Az erdészet fejlesztése és a kutatás73
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei75
Megemlékezés
Törő Imre: Krompecher István76
Útirajz
Szabados József: Egy amerikai út tapasztalatai79
Könyvszemle
Mérei Gyula: Varga János: Helyét kereső Magyarország84
Darvas György: Farkas János: A tudomány társadalmi lényege86
1984/2
Nők- hiedelmek, tények, távlatok
K. K.: A nőkérdés vizsgálatának újabb szempontjai89
Czeizel Endre: A nők biológiai "természete" és társadalmi lehetőségei92
Csaba György: A nők biologikuma és társadalmi szerepvállalása közötti ütközésekről102
Ferge Zsuzsa: Biologikum és nemek közötti egyenlőség111
Molnár László: A nők egészségi állapotának és betegséggel kapcsolatos magatartásának sajátosságai120
Koncz Katalin: A feminizálódás jelensége és történelmi folyamata130
Molnárné Venyige Júlia: A női munka és a társadalmi munkaszervezet137
Tamás Pál: Kutatónők a magyar tudományban145
Interjú
Mihancsik Zsófia: Női vagy emberi emancipáció? Beszélgetés H. Sas Judittal156
Kitekintés
P. G. P.: Az 1983. évi tudományos Nobel-díjasok161
Könyvszemle
Vekerdi László: Robert Estivals: A könyv a világban és Kelet-Európában171
Zádor Erika: Földiák Gábor - Stenger Vilmos: Kísérleti és ipari gamma-besugárzó berendezések és alkalmazásuk173
Balogh Tibor: Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája174
Beérkezett könyvek175
1984/3
Tanulmányok
Timár János: Az oktatás új "világválsága", különös tekintettel a fejlődő országokra177
Juhász Ádám: A műszaki fejlesztés korszerűsítésének néhány kérdése az iparban és az ipari vállalatoknál190
A tudomány történetéből
Pach János: A megtestesült analízis - Leonhard Euler203
Jegyzet
Hermann István: Orwell 1984-e - 1984-ben214
Kitekintés
S. S.: A kutatás szerepe Szibéria fejlesztésében - a szibériai kísérlet
S. S.: A kutatás helyzete az OECD-országokban
K. Zs.: A kutatásértékelés új útjai Franciaországban
Szentgyörgyi Zsuzsa: Z. E.: Japán gyógyszeriparban is előretör
Kutatásszervezés
Tarnóczy Mariann: Társadalomtudományi kutatóbázisunk kutatói állományának néhány jellemzője223
Tudományos élet
R. R.: Az idős népesség problémái234
Lovas István: Nemzetközi Elméleti Fizikai Műhely237
Horváth Gyula: A szocialista országok területfejlesztési politikájának néhány általános és sajátos vonása239
A. L.: Erdős Pál akadémikust Wolf-díjjal tüntették ki242
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei243
Megemlékezés
Hermann István: Mátrai László245
Útirajz
Wojtilla Gyula: A humán tudományok helyzete a mai Indiában248
Könyvszemle
Csizmadia Ervin: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Értékrendszereink252
Rupp Erzsébet: L. V. Mirzojan: Csillagok változása és fejlődése254
Beérkezett könyvek255
1984/4
Tanulmányok
Hanák Péter: Módszer és koncepció megújulása a Történettudományi Intézet munkásságában257
Koltay Ede: Az atommagfizikai kísérleti kutatások Magyarországon266
Szántó Borisz: Tudománypolitika - gazdasági mechanizmus272
Vélemények
Hardy Gyula: A kutatás és műszaki fejlesztés kérdése "alulnézetből"282
Timár János: A tudomány és a gyakorlat, a tervezés demokratizmusa284
Vallomások tudósokról
Vekerdi László: "..nem szabad azt gondolnunk, hogy csökkent a tudományos értékek megbecsülése a fiatatol körében" - Interjú Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikussal Riesz Frigyes hatásáról288
Jegyzet
P. G. P.: A "mi" Nobel-díjasaink294
Kitekintés
N. S. L.: Az áldozati szertartásokról
Z. E.: Hogyan került a Ph. D. Nagy-Britanniába?
V. Gy.: Alternatív módszerek a brit orvostudományban
H. P.: Méréssorozat Európán keresztül
M. I.: Paraquat - halálos dilemma
Szentgyörgyi Zsuzsa: Z. E.: A Közös Piac hét célprogramja296
Tudományos élet
Petrasovits Imre: Paraszti részvétel Afrika öntözésének fejlesztésében306
Győri-Nagy Sándor: Számítógép és nyelvoktatás309
Csáky Edit: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság emlékülése311
Petz Dénes: Tudományos Ülésszak Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus tiszteletére311
Czejkó Ferenc: Közgazdasági és jogi eszközök a környezetvédelemben312
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei314
A tudomány történetéből
Wojtilla Gyula: A 200 éves Bengáli Ázsiai Társaság, Kőrösi Csoma Sándor és a Magyar Tudományos Akadémia316
Részlet Kőrösi Csoma Sándor önéletrajzi leveléből320
Megemlékezés
Géher Károly: Kozma László322
Útirajz
Gráf László: Újra itthon - gondolatok egy amerikai tanulmányút ürügyén324
Könyvszemle
Vekerdi László: Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában332
Hazay István: Bíró Péter: Time variation of height and gravity334
Beérkezett könyvek335
1984/5
Tanulmányok
Straub F. Brúnó: Biológia és társadalom337
Jakucs Pál - Dévai György - Précsényi István: Az ökológiáról - ökológus szemmel348
Balassa Iván: Györffy István és a magyar néprajztudomány új szakasza360
Dobó Andor: A kutyagörbe367
Interjú
Kronstein Gábor: Közoktatási kutatások és oktatáspolitika. Beszélgetés Gazsó Ferenc művelődési miniszterhelyettessel372
A tudományos műhely problémái
Tóth Miklós: A természeti erőforrások gazdasági értékelésének néhány alapvető kérdése379
Jegyzet
Berényi Dénes: Nemzetközi verseny és hazai követelmények387
A világ nagy kutatóműhelyei
Palkovits Miklós: National Institutes of Health391
Kitekintés
Sz. Zs.: A szovjet tudomány és technika feladati a századfordulóig
V. Gy.: A prenatális diagnózis új módszere
Sz. Zs.: Az optikai jelátvitel gyökerei
Szentgyörgyi Zsuzsa: H. P.: Mágneses jelenségek a kozmoszban404
Tudományos élet
Nemzeti nagyszótás az ezredfordulón (RR)409
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei411
Könyvszemle
Prugberger Tamás: Környezeti kár - gazdasági veszteség412
H. Takács Mariann: Rózsa György: A Magyar Tudományos Akadémia palotája415
1984/6
Az MTA 1984. évi, 144. közgyűlése
Marjai József: A tudomány és a gazdaság összefüggéseiről417
Szentágothai János: Programadó, kezdeményezőbb tudománypolitika422
Pál Lénárd: Elgondolások az akadémiai tudományos kutatás távlatairól429
Tudósítás a közgyűlésről441
Akadémiai Aranyérem 1984: Szabó Zoltán446
Az 1984. évi Akadémiai díjak446
Az MTA új tiszteleti tagja448
Tanulmányok
Tariska István: Az elmeorvoslás tendenciái Magyarországon449
Nagy Károly: Novobátzky Károly, a tudós tanár458
Somos András: Műanyagok a mezőgazdaságban467
Vélemények
Szeben Éva: Értelmiségi túlképzés, előretartás vagy alulképzés?471
Jegyzetek
Erdős Péter: A tőkés világ gazdaságának válságairól479
Schlammadinger József - Szabó Gábor: Ki védi meg a lektorokat?480
Tudományos élet
Pethes György - Vári Anna: Kockázat és társadalom483
Tóth József: Az Alföld gazdaságföldrajzi kutatása486
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei488
Könyvszemle
Kronstein Gábor: Nomád Társadalmak489
Kálmán János: Bogár László: A fejlődés ára491
Hamza Gábor: Visky Károly493
Beérkezett könyvek494
Utóhang
Drescher J. Attila: A tudományos továbbképzésről - indulatok nélkül
1984/7-8
Tanulmányok
Cseh-Szombathy László - Hutás Imre: A népesség elöregedésének társadalmi következményei497
Földesi Tamás: A megkérdőjelezett jogtudomány510
Petrányi Győző: Az immunogenetika forradalma519
Mészáros Ernő: Savas esők Magyarországon529
Pécsiné Donáth Éva: Egy sokarcú ásványi nyersanyag - a zeolit537
Stier Miklós: Utak és válságok549
Hernádi Miklós: Fenomenológiai törekvések a szociológiában556
Tudomány és oktatás
Szabó Zoltán Gábor: Az Eötvös József Kollégium első fél évszázada568
Inkei Péter: Pedagógia és kockázat - az iskolai kísérletekről571
Időszerű problémák
Az akadémiai intézetek műszerellátottságáról: Berényi Dénes, Keszthelyi Lajos, Márta Ferenc, Szatmáry Zoltán, Szegő Károly, Vámos Tibor, Láng István575
Jegyzet
Hajdú Péter: Közvélemény és tudomány587
Vallomások tudósokról
Vekerdi László: "Permanens kritikai jelenlét hatotta át az egész klinikát..." Interjú Tariska István professzorral Sántha Kálmánról590
Vélemények
Dobó Andor: A kutatás és fejlesztés gondjai visszapillantó tükörben600
Kitekintés
B. M.: A Felfedezés Palotája
Hédervári Péter: A Nagy Robbanás - a mai fizika szemszögéből
B. I.: Tanuló neuronhálózatok
Sz. Zs.: Az USA korlátozza az új technológiai eredmények exportját Nyugat-Európába
Szentgyörgyi Zsuzsa: V. Gy.: Az infarktus kockázatának csökkentése vérátmosással 614
Tudományos élet
Az MTA 1984. évi közgyűlésének határozata625
Helyesírásunk szabályai (RR)627
Bakonyi Péter - Szentgyörgyi Zsuzsa: Kísérlet egy kutatási program eredményeinek értékelésére629
A Tudományos Minősítős Bizottság hírei632
A tudomány történetéből
Varga József: Bánki Donát születésének 125. évfordulója634
Megemlékezés
Szabó János: Kézdi Árpád637
Könyvszemle
Mérei Gyula: Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949640
Vargyai Gyula: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon642
Komjáth Péter: Hajnal András - Hamburger Péter: Halmazelmélet644
Beérkezett könyvek646
Utóhang
Brebovszky Judit: Néhány mozzanat Békésy György életéből647
1984/9
Pach Zsigmond Pál: Közélet és társadalomtudomány649
Tanulmányok
Király Tibor: A magyarországi bűnözés kis tükre652
Vajda György: Az erősáramú ipar helyzete és kilátásai hazánkban663
Spira György: Táncsics és az "olasz segély" kérdése671
Tudomány és oktatás
Zsolnai József: Az anyanyelvi nevelés megújításáért681
Bókay Antal: Egységes tanárképzési kísérlet Pécsett688
Interjú
Hernádi Miklós: Pecceiről és a Római Klubról. Bognár József akadémikus nyilatkozata693
Vélemények
Benyó Bertalan: Területpolitikiai párbeszéd - Lépések egy másféle tervezés megteremtése felé697
Baintner Károly: Hát eljutottunk végre a XVII. századba704
A tudományos műhely problémái
Solymosi Frigyes: Gondolatok a tudományos munka minősítéséről706
Kitekintés
S. S.: Olaszország tudománypolitikája - angol szemmel
Sz. Zs.: Új szovjet tudományos folyóirat a mikroelektronikában
V. Gy.: Az AIDS járvány terjedése
A. L.: A világűr meghódítása ismét címlapra kerül
H. P.: Különböző vörös-eltolódású galaxisok?
S. S.: Beválik-e a kutatásirányítás demokratizálása Franciaországban?
Szentgyörgyi Zsuzsa: A. L.: Az amerikaiak figyelik a japán kutatást711
Tudományos élet
Stier Miklós: Magyar-osztrák történész együttműködés722
Grétsy László: A számítógépek iskolai alkalmazásáról - nyelvészszemmel725
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei728
Megemlékezések
Nász István: Weiszfeiler Gyula729
Könyvszemle
Kronstein Gábor: Ladányi János - Csanádi Gábor: Szelekció az általános iskolában731
Balogh Tibor: Halász László: Az olvasás: nyomozás és felfedezés732
Ivanics Mária: Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században733
Ritoókné Szalay Ágnes: Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601-1635734
Beérkezett könyvek670
1984/10-11
Akadémiai tagajánlások - 1985737
Tanulmányok
Hunyadi László: Az ökonometriáról789
Berényi Dénes: Új tudományfejlődési tendenciák a fizika és más tudományok kapcsolatában889
Tóth János: A természetvédelem vízi vonatkozásairól890
Kozma Tamás: Egy értelmiségi pálya hanyatlása897
A tudományos műhely problémái
Rózsa György: Információgazdálkodás a kutatás-fejlesztésben907
Vinkler Péter: Irányítási rendszer az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetben911
Tóth József: Számítástechnika a bányászati kutatásban915
Vallomások tudósokról
Vekerdi László: "Soha nem sajnálta az időt és fáradtságot a tényleges fizikai problémák megkeresésére" Interjú Kónya Albert akadémikussal Gombás Pálról920
A világ nagy kutatóműhelyei
Kiss Dezső: A CERN930
Megemlékezések
Szabolcsi Miklós: Tálasi István939
Schuler Dezső: Kerpel-Fronius Ödön941
Könyvszemle
Urbán János: Ruzsa Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika943
Dán Róbert: Bibliotheca Unitariorum945
Szentgyörgyi Zsuzsa: Nincs feloldó válasz946
Koncz Katalin: H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak949
Beérkezett könyvek951
1984/12
Tanulmányok
Klaniczay Tibor: Kulturális és történelmi hagyományaink feltárása953
Orbán Sándor: Torzulások és fáziseltolódások a felszabadulás utáni paraszti árutermelésben962
Halász László: A tudományos elit, az átlag, meg az idézettség972
A tudományos műhely problémái
Pannonhalmi Kálmán: Helyzetkép az MTA természettudományi kutatóintézeteiről980
ifj. Héberger Károly: Publikációs szokások - publikációs etika986
Vélemények
Tóth József: Gondolatok a tudományos munka minősítéséről991
Interjú
Egyed László: Az elméleti fizikától a kémiai Nobel-díjig. Beszélgetés W. Gilbert Nobel-díjas biológussal994
Jegyzet
Marx: Számítógép az iskolában - az első esztendő mérlege1002
Kitekintés
A. L.: Az abszolút nulla fok határán
Sz. Zs.: Kutatók parlagon
V. Gy.: A szívritmusszabályozó együttgondolkodik
V. Gy.: A súlyveszteség korrigálása rákos betegségben
Szentgyörgyi Zsuzsa: H. P.: A nukleáris háború utáni állapot világmodellje1004
Tudományos élet
A genetikai kutatások helyzete és kilátásai (RR)1012
Vizi E. Szilveszter: Európai Neurokémiai Kongresszus Budapesten1015
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei1017
Megemlékezések
Berend T. Iván: Hahn István1019
Czibere Tibor: Borbély Samu1021
Útirajz
Burger Kálmán: A japán egyetemi oktatás1023
Könyvszemle
Mészáros Rezső: Enyedi György: Földrajz és társadalom1027
M. Kondor Viktória: Jemnitz János: Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom (1916-1917. március)1028
Mosoniné Fried Judit: Future Research in Hungary1030
Beérkezett könyvek1012
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem