1.027.651

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1985. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XCII. kötet - Új folyam XXX. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 959 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tétényi Pál: Kulturális felemelkedésünk négy évtizedéről249
A tudománypolitikai irányelvek érvényesülésének helyzete - az MSZMP Politikai Bizottságának határozata260
Válaszúton (Straub F. Brúnó)881
Tanulmányok
Ágh Attila: A világrendszer a nyolcvanas és kilencvenes években713
Andorka Rudolf: Társadalmi szervezet, mobilitás és életmód az ezredfordulón518
Aranyi Attila-Ormai László-Straub Elek: Az informatika fejlődésének a statisztika elméletére és gyakorlatára26
Arday Lajos-Joó Rudolf-Székely András Bertalan: Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon817
Bakos István: Tudományegyetem három régióban828
Barta Imre: A gazdasági megújulás tudományos megalapozása889
Bata Lajos: A folyadékkristály kutatások helye és szerepe801
Bokor Imre: A leszerelés ellenőrzésének technikai lehetőségei123
Csaba László: A magyar gazdasági reform továbbfejlesztése341
Csepeli György: Szociológia és fenomenológia491
Dank Viktor: Meg nem újuló fosszilis energiahordozóink528
Deák Péter: A hadtudományi megismerés specifikumai504
Erdős Pál: A számelmélet nagy problémáiról169
Fehér Márta: Ideál vagy ideológia?723
Fábián Pál: Korszerűsített helyesírási szabályzatunk335
Ferenczy Lajos: Mikrobiális tulajdonságátvitel - sejtfal nélküli sejtek fúziójával481
Gáspárdy László: Az Alkotmányjogi Tanács működése elé297
Igmándy Zoltán: A kocsánytalan tölgy pusztulása Magyarországon456
Jakuce Pál: Az erősödő savasodás hatása a természetes élővilága731
Juhász Irén: A szarvasi avar kori rovásírásos tűtartó92
Király Tibor: A bűnözés megelőzése329
Kolosi Tamás-Róbert Péter: Az esti és levező képzés szerepe a társadalmi mobilitásban178
Ladányi Andor: Egy fontos oktatáspolitikai döntés megszületése356
Láng István: A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés negyven éve81
Angelo Mangini: A magyar-olasz kulturális és tudományos kapcsolatokról513
Markovits Györgyi: A szellemi ellenállásról192
Ifj. Marosán György: Új formák és módszerek a tudomány és a gyakorlat kapcsolatának fejlesztésére445
Marx György: Niels Bohr és modelljei883
Nagy Elemér: Az anyag legújabban felfedezett építőköve: a top-kvark1
Németh G. Béla: A kiegyezés kori polgárosodás és a liberális sajtó kétarcúsága15
Pál Lénárd: A műszaki fejlődés jelene és jövője - 40 év távlatából428
Papp Ferenc-Hexendorf Edit: Magyar szókincs a könyvnyomtatástól napjainkig - számítógépre tervezve36
Ritoók Zsigmond: A Homérosz-kép változásai a 20. században808
Róna-Tas András: A szarvasi tűtartó rovásírásos feliratáról95
Sajó András: Szociológiára épülő jogalkotás?99
Szántó Borisz: Az innováció elméletéről202
Szentesi György: Hadászati fegyverek - hadászati erőegyensúly110
Szentgyörgyi Zsuzsa: Elektroonizálás és tudományos kutatás288
Telbisz Ferenc: Lokális számítógép-hálózatok742
Tolnai Gábor: Radnóti-kutatásaim margójára498
Tőkei Ferenc: Demokrácia és szocializmus Lukács György politikai filozófiájában278
Vizi E. Szilveszter-Ludwig Nándor: Az Alzheimer-kór438
Tematikus számok
Az MTA 1985. évi 145. közgyűlése
Maróthy László: A következő évek tudománypolitikájáról401
Szentágothai János: Új ciklus előtt407
Láng István: Az alapkutatások helye és szerepe414
Tudósítás a közgyűlésről (RR)424
Akadémiai Aranyérem - 1985; Szentágothai János426
Az 1985. évi Akadémiai díjak427
A Magyar Tudományos Akadémia 1985. évi közgyűlésének határozata581
Anyagtudományi kutatások a világban és Magyarországon
Egy diszciplína újjászületése (Szentgyörgyi Zsuzsa-Szép Iván)633
Gyulai József-Szép Iván: Mikroformák, mikrotechnológiák635
Székely Tamás-Szépgyörgyi János: Az anyagtudomány kémiai vonatkozásai646
Gaál István: Szövetszerkezetek evolúciója653
Hardy Gyula: Szintetikus szerves anyagok új tulajdonságai660
Tompa Kálmán: Az anyag amorf állapota - üvegfémek667
Csillag László-Kroó Norbert: Új anyagok az optikában676
Gyulai József: Nukleáris analitikai módszerek688
Gergely György: Felületek és vékonyrétegek vizsgálatai692
Artinger István-Konkoly Tibor: Korszerű szerkezeti és szerszámanyagok697
Egyetemi műhelyek oldalnézetből (Zádor Erika)702
Anyagtudományi évkönyv (Kormány Teréz)706
Kis értelmező szótár707
Az országos középtávú kutatási-fejlesztési terv a VII. ötéves terv időszakában
Az OKKFT fő vonásai (Sperlágh Sándor)837
Biológiai alapkutatások (Banczerwski Januszné)842
Gazdaságpolitikánk elméleti megalapozását, gazdaságirányításunk fejlesztését szolgáló kutatások (Szilárd Imre)847
Interjú
A világegyetem legfontosabb részecskéi valószínűleg a neutrínók. Beszélgetés Rudolf Mössbauer Nobel-díjas fizikussal (Egyed László)909
"Az életet im megjártam, többnyire csak gyalog jártam" Beszélgetés Csonka Pál professzorral (Egyed László)470
A tudományos műhely problémái
Csomó István: Új elképzelések a tudományos kutatások gazdasági szabályozására544
Iparvállalatok a tudományos kutatás világpiacán (Náray-Szabó Gábor-Schubert András)41
Kiss Dezső: A kísérleti kutatómunka megbecsülése537
Rácz Albert-Marton Tamás: A munkatudomány helyzetéről366
Vállalni a vállalkozást (Eszes István)133
Vélemények
Bíró Gábor: Pozitivizmus és fizikatörténet852
A földrajztudomány a tudománymetria tükrében (Simonfai Lászlóné)763
A kutatók külföldi munkavállalásáról (Sarkadi László)309
A publikációs erkölcsök és a tudománymetria (Marton János)554
Rangsorolás vagy pályázati rendszer? (Lomniczi Béla)45
Ruff Imre: Kérdőjelek kutatása856
Szakirodalom - akadályokkal (Mócsy András)304
Tamás Pál: A társadalmi modernizáció és a társadalomtudomány 900
Tanárszerep és tanárképzés (Csizmadia Ervin)460
Jegyzet
Divattól függetlenül (Beke Margit)760
Egy egzakt elmélet viszontagságai (Bencze Gyula)915
"Az élőknek méltányossággal tartozunk, a halottaknak csak igazsággal" (Erdélyi Tibor)755
Gondolatok a tudománypolitika problémáiról egy könyv szerkesztése közben (Tamási Péter)549
Hosszú gondolatsor egy rövid utcában (P. G. P.)60
Jövőkutatásunk jövője (Kozma Tamás)371
Kandida(tor)túra (Végh Ferenc)759
Közlési gondok (Gergely János)859
Kutatási pályázat - kérdőjelekkel (Pannonhalmi Kálmán)467
Kitekintés
A zűrzavar matematikája (P. J.); Földalap gazdálkodás Romániábn (Sz. Zs.); Agyátültetés: képzelet és valóság (N. J.); A holland tudománypolitika reagálása a recesszióra (S. S.); Elektronikus publikálás (Sz. Zs.); A laboratóriumi állatok nem megfelelő kezelése veszélyeztetheti az orvosibiológiai kutatásokat (J. G.)47
Az 1984. évi tudományos Nobel-díjak (Összeállította: Zádor Erika)139
Jelzések a brit alapkutatás hanyatlásáról (S. S.); Hogyan kell számítógépes nyelvet tervezni? (Sz. Zs.); Alábecsültük az ősembert (Cs. É.); Erősíteni kell a tudomány és a gyakorlat kapcsolatát a Szovjetunióban (B. G. J.); Stratégiai fémek: az amerikaiak Achilles-sarka? (A. L.)217
Vélemények, javaslatok, bírálatok - a szovjet gazdaságirányítási kísérlet első évéről (Szalay Hanna)311
A géntechnológia szerepe a gyógyszerészetben (N. J.); A génátültetési kíésérletek helyzete az Egyesült Államokban (N. J:); Az agy növekedésének határai (J. G.); Éles verseny a biotechnológiában (J. G.); Károsak vagy hasznosak az élelmiszermaradékok? (V. Gy.)375
Az alapkutatás haszna (P. J.); Hogyan segíti az alapkutatás a technológiafejlesztést Angliában? (S. S.); Munkaerőhelyzet, munkaerőgondok - szovjet vállalatvezetők szemével (T. Á.); A szaknyelvek tisztaságáért (Cs.); A találmányok megvalósulásának intézményes támogatása az NSZK-ban (Sz. Zs.); Új ablak a világmindenségre: az ultra-nagyenergiájú fotonok (A. L.); A savas eső hatása a lakosságra (V. Gy.)567
Ókori megfigyelések a Halley-üstökösről Babilóniában (Sz. L.); A vákuum fogalma a fizikában és a filozófiában (L. B.), Szovjet geo-ökológiai előrejelzés a 21. század elejére (T. Á.); Újabb változás a francia tudománypolitika irányító posztján (S. S.); Rákkeltők a mindennapi táplálékban? (J. G.)766
Kutatás "náluk" és "nálunk" (Sz. Zs.); Vírusok okoznak szívbetegséget? (V. Gy.); Bioszámítógép kutatások - ma még több a kérdőjel mint a válasz (J. G.); Az "információs Univerzum" modell (Sz. L.)861
A Wigner-kristály (A. L.); Egy érdekes csillagpár (Sz. L.); Készül a Vénusz nagy felbontású térképe (Sz. L.); Létezik-e árnyékvilág? (H. Z.); A csillagszeizmológia kezdeti eredményei (Sz. L.)918
A rovatot összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa
Tudományos élet
Az elnökségi ülés napirendjén
a kertészet fejlesztése és a tudományos kutatás hosszú távú irányzatai (RR)62
az oktatási törvénytervezet (RR)145
a regionális fejlesztés (RR)226
az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás helyzete (RR)383
a tudományos minősítés (RR)586
K+F tervkoncepció az 1986-90 közötti időszakra (RR)708
az állatorvostudományi kutatások (RR)927
Az elmélet és a gyakorlat közeledése (K. - V.)65
A fiatal kutatók helyzetéről (Egri Pál)386
A fülepi életmű (Sturcz János)592
Haar Alfréd-emlékkonferencia (Szabados József)777
Hazai természeti erőforrásaink rendszerének értékeléséről (Mach Péter)69
Légi- és űrfelvételek a földtudományok és a népgazdaság szolgálatában (Martos Ferenc)589
A magyar zsidóság a 20. században (Váradi László)227
Az MTA főtitkárának, főtitkárhelyetteseinek, a Központi Hivatal vezetőjének jogköre517
MISZON tanácsülés és konferencia Budapesten (Gregorovicz Anikó)931
Nemzetközi albanológiai szeminárium (Schütz István)933
Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai konferencia Veszprémben (Hronszky Imre)389
Nemzetközi tudománytörténeti kongresszus Berkeleyben (Palló Gábor)929
A rendszertechnikai helyzetelemzés tapasztalatai (Jándy Géza)596
A Scientific American magyar nyelven (E. L.)711
A szabadgyökök jelelntősége a klinikumban (Kárteszi Mihály)776
Természettudomány - világnézet - kultúra (Darvas György)316
Tudományos ülés a hetvenöt éves Szalay Sándor tiszteletére (Máté Zoltán)150
Tudományos ülésszak az ionszelektív elektródokról (Gráf Zoltánné - Hrabóczy Jenőné)149
A vállalati mamgatartást motiváló gazdasági és társadalmi tényezők (Fojtik János)868
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
A világ nagy kutatóműhelyei
Gáll Dezső: A Szemjonov-intézet235
Kroó Norbert-Szatmáry Zoltán: A Kurcsatov-intézet935
Szentgyörgyi Zsuzsa: A Bell Laboratórium559
Útirajz
Itália egy matematikus szemével (Fenyő István)616
A tudomány történetéből
Az erdélyi felvilágásodás történetéhez (Enyedi Sándor)782
Fülep Lajos és Lyka Károly kapcsolatának néhány dokumentuma (F. Csarnak Dóra)396
Haar Alfréd (Szőkefalvi-Nagy Béla)778
Herman Ottó tudománypoltikai nézetei (Felkai László)948
Kalmár László (Varga Antal)606
A 250 éves "bányatiszt"-képzés (Martos Ferenc)872
Kőrösi Csoma Sándor ismeretlen levele (Szilágyi Ferenc)322
Péter Rózsa (Andrásfai Béla)601
100 éve született Pattantyús Á. Géza (Varga József)875
Than Károly, a hazai fizikai kémiai kutatás és oktatás megalapozója (Beck Mihály)74
Vallomások tudósokról
"A kezdeti impressziók nagyon erősek..." Beszélgetés Szentágothai Jánossal Lenhossék Mihályról (Vekerdi László)208
Megemlékezések
Csizmadia Ernő (Dimény Imre)319
P. A. M. Dirac (Marx György)393
Forgó László (Lévai András)942
Freund Mihály (Hardy Gyula)152
Geszti P. Ottó (Vajda György)612
Kardos Lajos (Pataki Ferenc)944
Nemes Dezső (Erényi Tibor)789
Szádeczky-Kardoss Elemér (Pantó György)241
Tamás Lajos (Herman József)391
Verő József (Prohászka János)870
Wolfram Ervin (Beck Mihály)614
Könyvszemle
Adorján Bence: Állítások és kételyek a számítástechnika, a mikroelektronika és az informatika jövőjéről (Laufer Judit)626
Andrásfai Béla: Gráfelmélet - folyamok, mátrixok (Frank András)224
Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma (Szántó György Tibor)959
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (Körmendy Adrienne)878
Bródy András: Lassuló idő (Kálmán János)155
Collected Works of Alexander Csoma of Kőrös (Uray Géza)79
Csapláros István: Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből (Körmendy Adrienne)797
Császár Ákos: Valós analízis I-II. (Tandori Károly)623
J. P. Dickinson: Tudomány és kutatás a modern társadalomba (Vas-Zoltán Péter)327
P. Erdős - A. Hajnal - A. Máté - R. Rado: combinatorial Set Theory: Partition Relations for Cardinals (Juhász István)399
Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai (Salga Attila)479
Fenyő István: Haza s emberiség (Horváth Károly)627
Hargittai István: Szimmetria - egy kémikus szemével (Balogh Tibor)247
A jó halál (Jobbágyi Gábor)245
Kajtár Márton: Változatok négy elemre (Schubert András)956
Kákosy László: Fény és káosz (Maróth Miklós)957
Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete (Molnár Ilona)77
A magyar ifjúság a nyolcvanas években (Kronstein Gábor)325
A magyar polgári átalakulás (Varga János)792
Marosi Ernő: Die Anfange der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts (Körmendy Kinga)630
Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-emlékkönyv (Ijjas József)480
Pethő Bertalan: Bartók rejtekútjai (Balogh Tibor)796
Polányi Károly: Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban (Hegyi Dolores)877
Studies in Pure Mathematics. To the Memory of Paul Turán (Simonovits Miklós)477
Szabó György: Szuperionos vezetők (Pardavi Márta)154
Szabó S. András: Radioökológia és környezetvédelem (Bogdán Józsefné)880
A tudományos kutatás minősége (Nemes László)629
Varga János: Kereszttűzbe a Pesti Hírlap (Mérei Gyula)624
Zambó János: A bányaművelés alapjai (Martos Ferenc)955
Beérkezett könyvek
Alapkutatási pályázatok - az elfogadott témák jegyzéke160
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1985. január-december Magyar Tudomány 1985. január-december Magyar Tudomány 1985. január-december Magyar Tudomány 1985. január-december

Néhány szám borítójának gerince enyhén sérült, elszíneződött.

Állapot:
2.750 Ft
1.370 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
konyv