Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1987. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XCIV. kötete - Új folyam XXXII. kötet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 991 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok
Ágh Attila: A védekező társadalom1
Alpár Gyula: Min dolgoznak a penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumban?370
Ambrózy András: Elektronikus zaj. Zavaró tényező és a megismertetés egy eszköze752
Balogh Tibor: Evolúcióelmélet és filozófiai konzekvencia554
Berend Iván: A technika gazdasági abszorpciója676
Berényi Dénes: Megint aktuális az atomburok fizikája15
Csaba László: Beruházás és innováció - három reform tapasztalatai917
Cseh-Szombathy László: A rokonság szerepe a mai tásadalomban349
Damjanovich Sándor - ifj. Gáspár Rezső: Újabb lépés a sejtbiolgóiában: az áramlási citometria alkalmazása173
Darvas György: A tudomány és a műszaki fejlesztés a nyolcvanas évek közepén - a politika kihívása180
Falusné Szikra Katalin: Bérarányaink a nemzetközi összehasonlítás tükrében89
Farkas János: A tudás mint társadalmi konstrukció759
Fejes Tóth László: Szimmetria és gazdaságosság103
Finta József: Városépítési gyakorlatunk formai kérdőjelei169
Földes István: Az AIDS-kutatás problémái745
Géczy Barnabás: Az evolúció a hátsólépcsőn...?114
Gidai Erzsébet - Lóránt Károly: A nyolcvanas évek társadalmi-gazdasági folyamatainak tudati tükröződése929
Hajdú János: Új lehetőségek a röntgen-szerkezetkutatásban911
Hazay István: néhány szó a térképekről és méretarányukról23
Herman József - Imre Samu: Nyelvi változás - nyelvi tervezés Magyarországon513
Hoch Róbert: A technika és a gazdaság665
Kordos László: A rudabányai koponyalelet és az emberré válás359
Kosáry Domonkos: A 18. századi Magyarország - európai perspektívában852
Losonczi Ágnes: Betegség és társadalmi ártalom689
Mezősi Gábor: A környezeti hatások felmérése770
Mihály László: Szupravezetés magas hőmérsékleten368
Nikodémus Antal - Rétvári László - Tóth Miklós: Bányászat és környezetgazdálkodás681
Ottlik Péter: Geometrikus energia. Van? Nincs? Mit kell tenni?123
Pach Zsigmond Pál: A békeeszme történetéből905
Pál Lénárd: A műszaki fejlődésért cselekedni kell341
Schmieder Antal - Szilágyi Gábor: A karsztvíz háztartás egyensúlyozásának gondjai és feladatai532
Szabó Gábor: Pillantás a múltba546
Szántó Borisz: A felgyorsult fejlődés ellentmondásai841
Székely J. Gábor-Tusnády Gábor: A véletlen filozófiai kérdései matematikai szempontból832
Tolnai Márton: Budapesti találkozó703
Tematikus számok - Az MTA 1987. évi, 147. közgyűlése
Pál Lénárd: Alapvető prioritás: a műszaki fejlesztés425
Berend T. Iván: Tudományos-szellemi életünk néhány központi kérdése432
Láng István: Helyzetkép és előretekintés445
Kulcsár Kálmán: Hatékonyabban és illúziómentesebben455
Csurgay Árpád:Megismerés, előrelátás, hasznosság472
Tudósítás a közgyűlésről (Rét Rózsa)484
Akadémiai Aranyérem - 1987: Szőkefalvi-Nagy Béla491
Az 1987. évi Akadémiai Díjak492
Akadémiai Újságírói Díjak493
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai az 1987. évi közgyűlés után494
Az MTA 1987. évi közgyűlésének határozata627
A VI. ötéves terv néhány tudományos eredménye
Bevezető (Láng István)249
Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika hosszú távú fejlesztésének megalapozása251
Szász Zoltán: Erdély története262
Tardos Márton: Gazdaságunk szervezete és a reformok270
Szatmáry Zoltán: Az MTA intézetei és Paks283
Krén Emil - Siklós Tivadar: Gondolatok a hazai szilárdtestkutatások újabb eredményeiről292
Balla László: Az akadémiai búzanemesítés eredményei301
Bakonyi Péter: Elektronikai kutatások eredményei az Akadémián310
Ötvös László: Bioorganikus kémiai kutatások az akadémiai kutatóhelyeken319
Alföldi Lajos: A hazai biotechnológiai program és az Akadémia331
Vélemények
Vita a pályázati rendszerről
Marton János: Pályázat, bírálat, tudománymetria39
Sajgó Mihály: Öröm és üröm - egy OTKA-nyertes szubjektív megjegyzései374
Friedrich Péter: Kutatóink hosszú, nehéz gyermekkora377
Kovács Margit: Néhány pénzügyi probléma382
Kiss Dezső: Hogyan látom ma az OTKA-t?581
Vámos Tibor: Néhány megjegyzés a pályázati rendszerről711
Tolnai Márton: Pályáztatás "belülnézetben". Az OTKA első témapályázatának tapasztalatai852
Védekező társadalom
Szabó TIbor: Elidegenedés és civil társadalom561
Urbán László: A túlmunkával védekező társadalom565
Szabó Máté: Új társadalmi mozgalmak - A "védekező társadalom" előőrsei?569
Kiss Margit Rita: "Civil" és "más" társadalmak574
Ágh Attila: Politikai reform és civil társadalom777
Böhm János: Gondolatok Szabó Gábor professzor cikke kapcsán384
Elődi Pál: Kecske is, káposzta is... Hozzászólás az acták kérdéséhez37
Farkas János: Társadalomtudomány és társadalomalakítás32
Kontra Miklós: Ugyan mitől lenne jó az idegennyelv-tanítás Magyarországon584
Pokol Béla: Javaslat az egyetemi oktatás társadalmi reformjára786
Solymosi Frigyes: Teljesítmény és támogatás a kutatásban945
Szabó Gábor: Az egyetemi felvételi rendszer megoldatlan gondjairól190
Szabolcsi Miklós: Vita és együttgondolkodás a mai magyar műveltségről498
Tamás Pál: Kutatói "vállcsillagok"713
Varga Edit: "Csodagyógyszerek" - egy gyógyszergyári vezető szemével939
A tudományos műhely problémái
Aradi Zsolt: A tudományos kutatás pénzügyi feltételei a VII. ötéves tervidőszakban598
Balázs Katalin: Pillanatfelvétel - 1986. Változások a kutatás-fejlesztésben a nyolcvanas években132
Berényi Dénes: Gondolatok a műszerközpontról795
Berke Barabásné: Méltó környezethez - méltó eszközök43
Falusné Szikra Katalin - Molnárné Venyige Júlia: A nyugdíjas kutatók munkakörülményei798
Mosoniné Fried Judit: Tehetség, szorgalom, szerencse... és a felvételek947
Sperlágh Sándor: Kísérletek a kutatással összefüggő értékelési tevékenység tipológiai áttekintése719
Interjú
Eszmecsere a változó magyar műveltségképről - Hajnal András, Vajda György, Benedek Pál, Borzsák István, Ádám György és Maróti Andor nyilatkozatai (N. Sándor László)195
A lámpás ember. Beszélgetés Weszely Tibor marosvásárhelyi professzorral (Staar Gyula)725
"Nekem nincs absztrakt mondanivalóm". Beszélgetés Mérei Ferenccel (Hernádi Miklós)588
A szovjet gazdasági reform feltételrendszere - Beszélgetés Abel Aganbegjan akadémikussal (Szalay Hanna)207
"Téglahordozója a tudománynak..." Beszélgetés Issekutz Béláról Knoll József akadémikussal (Bán László)49
Változatok egy témára (Szántó Tibor)865
James D. Watson: "Nem voltam kiemelkedő, ám jóval ambiciózusabb mint diáktársaim"866
Gunther S. Stent: "A kettős spirál nem létezik a természetben"871
Erwin Chargaff: "Az egyre erősödő bizonytalanság légköre"877
Kitekintés
A Föld jövője (Tamási Péter); A paradox alvás és a stressz (Nagy Judit); Az USA űrprogramja a Challanger után (Alpár László); Egymást felfaló galaxisok (Szabados László); Esélyek a szívrohamhoz (Vas György)54
Az alapkutatás és az ipar kapcsolatai - ahogy Angliában látják (Sperlágh Sándor); Látási mechanizmus és a gépi alakzatfelismerés (Iván Endre); Vírusos májgyulladás és az immunitás (Iván Endre)142
Küszöbön az antianyag fegyverek? (Alpár László); Az 1986. évi Boltzmann-díjasok (Krámli András); Természeti kincsek felülről nézve (Szabados László); Mikor avulnak el az orvosi berendezések? (Vas György)213
P. L. Kapica az alkotó "engedetlenségről" (Baik Éva); Az orosz feudalizmus: a jobbágyság kialakulása (Lőke Gyula); Ritka mutatvány: a mágneses monopólus (Lukács Béla)386
Az antianyag mint posszibilis új fegyver (Kiss Dezső); A színlátás és öröklődése (Iván Endre); Káosz az inga lengésében (Lukács Béla); A SPRINT program (Bíró Klára); Egy visszavonuló tudománypolitikus ajánlásai (Sperlágh Sándor); Töprengés a műveltségeszményről416
Érzékfeletti kvantummechanika (Lukács Béla); A tudatos és a tudattalan (Nagy Judit); A történelem dialektikus periodizációja (Lőke Gyula); makroszkopikus kvantumobjektum: a SQUID (Lukács Béla); A kutatás költségei (Alpár László)805
Vonzóvá kell tenni a távol-keleti kutatást; Kiből lehet a közgazdaságtudomány doktora? A tudományos-technikai haladás nélkül nincs kibontakjozás (N. Sándor László); Egy fontos természeti kincs: az olajpala (Nagy Béla)887
Elektromágneses előfutárok a földrengés előrejelzésében (Ádám Antal, Bencze Pál, Verő József); Vita a szupravezetés elméleti alapjairól (Alpár László); A szupravezető anyagok technológiai problémái (Szentgyörgyi Zsuzsa); A matematikában csak a százszázalékos bizonyítás számít (Tudán Tamás)958
Tudományos élet
Álljunk meg néhány szóra... Az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalása néháyn fogalom definíciójáról894
Balkáni etnogenézis elmélete (Schütz István)155
Buda, 1686 - Nemzetközi történészkonferencia Buda felszabdításának 300. évfordulója alkalmából (J. Ujváry Zsuzsanna)150
Az első nemzetközi tudományos társaság alapításának 200. évfordulójára (Martos Ferenc)71
Négy vallásszociológiai konferencia (Molnár Adrienn - Tomka Miklós)230
Nemzetközi tanácskozás a leromlott ökológiai rendszerek újrahasznosításáról (Jermy Tibor - Láng István)892
Az Ökonometriai Társaság Európai Konferenciája (Hunyadi László)221
Polányi Károly tudományos ülésszak (Szántó Miklós)223
Szent-Györgyi emlékülés Szegeden (Zallár Andor - Szabó Tibor)635
A tudat evolúciójáról - filozófusoknak (Balogh Tibor)72
A tudomány és a technika fejlődése Közép-Európában 1918-1938 között (Palló Gábor)637
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Rét Rózsa)
Az Új Magyar Nagylexikon kiadása; a tudományos továbbképzés64
Hogyan értékelhető a tudományos teljesítmény? Mit tehet az Akadémia a lakosság egészségéért?158
Hírek az 1987. januári ülésről396
Beszámoló az OTKA-pályázat tapasztalatairól501
Hetedszer az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás630
Hírek az 1987. júniusi ülésről733
Akadémiai alkotóház az erdőtarcsai kastélyban (Csomó István)67
Új tudományos testület: az MTA Regionális Tudományos Bizottsága503
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei
A világ nagy kutatóműhelyei
Fenyő István: Az oberwolfachi Matematikai Kutatóintézet974
A tudomány történetéből
Háromszáz éves Newton gravitációs törvénye (Varga Péter)967
A középkori itáliai kereskedelmi aritmetika hatása a matematika fejlődésére (Fenyő István)406
Ötven évvel ezelőtt... (Straub F. Brunó)816
Portrévázlat Szilárd Leóról. Beszélgetés a készülő életrajz amerikai írójával (Palló Gábor)639
Tudománypártolás százötven évvel ezelőtt (Bényei Miklós)77
"A véges és végtelen gráfok elmélete." Száz éve született Kőnig Dénes (Lovász László)817
Megemlékezések
Bognár Géza (Géher Károly)649
Farkas Loránd (Bognár Rezső)400
Földi Zoltán (Szántay Csaba)651
Hermann István (Ancsel Éva)161
Káldor Miklós (Földi Tamás)737
Kardos László (Hajdú Péter)506
Kaszab Zoltán (Balogh János)75
Ligeti Lajos (Kara György)813
Lukács József (Szentágothai János)402
Mócsy András (Bökönyi Sándor)404
Pándi Pál (Tőkei Ferenc)509
Pólya & Szegő, egy legendás együttműködés (G. L. Alexanderson)235
Szabó T. Attila (Benkő Loránd)735
Útirajz
Az oktatás modernizálása Indiában (Kozma Tamás)414
Könyvszemle
Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés (Kronstein Gábor)87
Béládi Miklós - Pomogáts Béla - Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után (Martos Gábor)985
Benedek András: Az általános és szakmai képzés összefüggései (Kronstein Gábor)822
Bujdosó Ernő: Bibliometria és tudománymetria (Vinkler Péter)740
Büky Béla: A pszichikumra vonatkozób szókincs korai rétege a magyarban (Balázs János)898
Farkas László: Agyelmélet és filozófia (Kapás István)987
Füstös László - Meszéna György - Simonné Mosolygó Nóra: A sokváltozós adatelemzés statisztikai módszerei (Dobó Andor)244
Juhász-Nagy Pál: Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai (Fekete Gábor)820
Kozma Tamás: Tudásgyár? (Vámos Dóra)659
Ladányi Andor: Felsőoktatási politika 1949-1958 (Bakos István)900
S. Lengyel Márta: Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a 19. század derekán (Mérei Gyula)164
László Lovász - Michael D. Plummer: Matching Theory (Katona Gyula)421
Marosi Sándor: Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipolótiai eredmények (Molnár Katalin)246
Petrik Olivér - Huba Antal - Szász Gábor: Rendszertechnika (Farkas Miklós)422
Rózsa György: "Tudományok és művészségek szeretete..." (Kónya Sándor)739
Sain Béla - Erdei Sára: Génsebészet (Venetianer Pál)243
Sain Márton: Nincs királyi út. Matematikatörténet (Pollák György)657
Szabó Bálint: Az "ötvenes évek" (Mérei Gyula)84
Törő Károly: Az orvosi jogviszony (Jobbágyi Gábor)989
Varga Károly: Az emberi és szervezeti erőforrások fejlesztése (Magyari Beck István)654
Varsányi Iván: Élelmiszeripari csomagolástechnika (Biacs Péter)166
Beérkezett könyvek
Utóhang
Még egyszer a "Rendszertechnikáról" (Farkas Miklós)744
Szolgáltatást szervezünk... (Ondvári Árpád)903
További gondolatok a műszerközpontokról. Hozzászólás Berényi Dénes cikkéhez (Fazekas Albert)991
Válasz egy "anagrammás" bírálatra (Petrik Olivér - Huba Antal - Szász Gábor)743
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem