A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1988. február-december (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XXXIII. kötet 2-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 926 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiányzik: 1. szám. A 7-8. szám duplaszám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

2. szám
Tanulmányok
Csikós-Nagy Béla: A társadalom gazdasága és természeti környezete81
Verő József: A geomágnesség és kapcsolatai más tudományágakkal97
Vélemények
Farkas Miklós: Matematika a mérnökképzésben107
Patkós András: Megtarthatjuk-e tehetségeinket?111
Bencze Gyula: Megjegyzések az egyetemi szféra reformjának egy lehetőségéről116
A tudományos műhely problémái
Braun Tibor-Rózsa György-Telcs András: CD-ROM ante portas - Az MTA Könyvtárának kapuja tárva119
Schmidt Ádám: Szerzők és szerkesztők124
Csomó István: Mit jelentenek az új adók a kutatásban?132
Kitekintés
Az 1987. évi tudományos Nobel-díjak
Fizika: Georg Bednorz, Alex K. Müller (Mihály László); Orvostudomány: Susumu Tonegawa (Gergely János); Kémia: Charles J. Pedersen, Jean-Marie Lehn, Dobald J. Cram (Z. E.); Közgazdaságtudomány: Robert M. Solow (Z. E.)137
Jegyzet
Rádi Péter: Lépcsőházi gondolatok, avagy szótárpótfüzettel a korszerűségért147
Megemlékezés
Berényi Dénes: Szalay Sándor149
A tudomány történetéből
Wolsky Sándor: Ifj. Entz Géza és a magyar biológia152
Testületi hírek
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei155
Könyvszemle
Csapodi Csaba: A Századok repertóriuma158
Sipos Béla: Vállalati előrejelzések (Oroszi Sándor)159
Kutatás-fejlesztés és iparjogvédelem (F. Tóth Tibor)161
Interdiszcilináris elemzés és kutatási (Darvas György)161
Beérkezett könyvek162
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata164
3. szám
Tanulmányok
Kiss Dezső: "Science fiction" - a neutrínók geofizikai és geológiai felhasználására169
Barta György: A fizika és a geofizika kölcsönhatása176
Kovács Győző: Fábry Zoltán nemzetiség-szemlélete184
Vörös Károly. Az USA képe a XIX. század magyar tömegkultúrájában189
A tudományos műhely problémái
Giber János: Közös egyetemi-vállalati munkacsoportok - egy sikeres együttműködés tapasztalatai203
Berényi Dénes: A Debreceni Fizikai Centrum207
Tamás Pál: Tudományos óvoda?209
Interjú
Alpár László: Egy ember, aki a számok világában él. Beszélgetés Erdős Pál akadémikussal213
Kitekintés
Pusztai Taiszija: A genetika tragikus nagy alakja: N. I. Vavilov222
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: a regionalitás és az alapkutatások országos irányítása232
Személyi hírek235
Tudományos élet
Gidai Erzsébet: A jövő technológiája és társadalmi összefüggései236
Könyvszemle
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (Körmendy Andrienne)239
Pethő Bertalan: Pszichiátria és társadalmi ügy (Balogh Tibor)241
Beérkezett könyvek241
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata243
4. szám
Tanulmányok
Győrffy Béla: Az 1983. évi aszály hatása és tanulságai249
Kliburszkyné Vogl Mária: Geokémia-biogeokémia255
Rapcsák Tamás: Az operációkutatás kialakulásáról és hazai helyzetéről259
Kiss Dezső: Megszületett a kísérleti neutrínó-csillagászat266
Jegyzet
Vámos Tibor: A Hatvany-jelenség274
Ondvári Árpád: A szakértői tevékenység védelmében279
Tudományos élet
Antoni Ferenc: Nemzetközi konferencia a veszélyes hulladékokról283
Haraszthy Ágnes: Hogyan szolgálhatja a K+F tevékenység értékelése a politikát291
Interjú
Benedek Pál: Hogyan lesz valaki a Yale Egyetem professzora?297
Kitekintés
Hetvenöt éves a Priroda (N. Sándor László); A Kaszpi-tenger vízháztartásának változása és irányíthatósága (Somogyi Sándor); Személyiség és környezet (Kroó András); "Mitolódiai szélhámosságok" a pszichológia és a kultúrtörténet tükrében (Lőke Gyula); (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)306
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökségi ülés napirendjén: könyvkiadás - pályázatok317
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei320
Személyi hírek322
Könyvszemle
Pólay Elemér: Iniuria Types in Roman Law (Hamza Gábor)323
A cikkek angol és orosz nyelvű kivonata325
5. szám
Tudomány és gyakorlat
Sziklavári János: Őszintén a magyar vaskohászatról330
Pertrasovits Imre: Integrált küzdelem az aszály ellen350
Czeizel Endre: Az orvosi genetika helyzete hazánkban361
A tudományos műhely problémái
Vizi E. Szilveszter: Szürkeállományunknak lesz-e újabb exodusa?375
Bencze Gyula: Hogyan gazdálkodunk szellemi tőkénkkel?380
Kiss Dezső: Gondolatok a tudományos kutatók külföldi "munkavállalásásról"383
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: nemzetközi kapcsolatok - számítástudomány - közlekedési kutatások388
A tudományos Minősítő Bizottság hírei391
Hírek392
Tudományos élet
Práger Tamás: A környezet regionális és globális változásai394
Malatinszky Istvánné: Vita a bérelmélet néhány problémájáról396
Megemlékezés
Niederhauser Emil: Ránki György398
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította: F. Tóth Tibor)401
Könyvszemle
Berényi Dénes: Molekulaspektroszkópia405
Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon 1867-1875 (Horváth Pál)406
Beérkezett könyvek408
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata409
Az Országos Tudományos Kutatási Alapból támogatott pályázatok
6. szám
Az MTA 1988. évi, 148. közgyülése
Berend T. Iván: "...szellemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk..."409
Grósz Károly: A kölcsönös megértés szellemében417
Németh G. Béla: Európai műveltség - nemzeti műveltség426
Berend T. Iván: Igények - korlátok - tennivalók438
Láng István: Mérleg és előretekintés451
Tudósítás a közgyűlésről463
Akadémiai Aranyérem - 1988: Pungor Ernő467
Az 1988. évi Akadémiai Díjak468
Az Akadémia új tiszteletbeli tagjai469
Megemlékezés
Szabó János: Csonka Pál474
Testületi hírek477
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei480
Könyvszemle
Körmendy Kinga: A magyar ókortudomány bibliográfiája 1951-1975482
Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus (Balogh Tibor)483
Beérkezett könyvek484
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata485
7. szám
Tanulmányok
Vámos Tibor: Az informatikai törvény elé489
Kovács Ervin: Műszaki problémák és lehetőségek491
Sólyom László: A szabadságjogok biztosítékai502
Öllős Géza: Mindennapi ivóvizünk510
Erdős Tibor: A monetáris szabályozás tartalma és gondjai Magyarországon523
Benda Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században535
Mucsi Ferenc: Osztályok és pártok a nagy októberi szocialista forradalomban552
Götz Gusztáv-Mészáros Ernő: Éghajlatunk jövője562
A számítástechnika és számítógéptudomány értékrendi kérdései571
Komjáth Péter: A matematikai logika néhány újabb eredménye579
Vélemények
Gergely János: Hogyan tartsuk meg tehetségeinket?586
Kondorosi Ádám: Van-e lehetőség a magatartásra?588
Ferencz Csaba: A tudomány nevében? Néhány észrevétel a koronázási jelvényegyüttes vizsgálatával kapcsolatban590
Interjú
Mosoniné Fried Judit: "A bizonyításhoz lehetőség kell...." Beszélgetés Palkovits Miklós neuroantómussal604
A tudományos műhely problémái
Tóth Béla: A tudományos továbbképzésről - tárgyilagosan610
Kitekintés
Volker Kempe: A kutatások és az ipar együttműködése egy csúcstechnológia területén - az NDK-ban614
Testületi hírek
A Magyar Tudományos Akadémia felhívása619
A Magyar Tudományos Akadémia 1988. évi közgyűlésének határozata621
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: tudomány és regionalitás624
Hírek626
A Tudoámnyos Minősítő Bizottság hírei628
Megemlékezés
Tarján Imre: Kónya Albert631
A tudomány történetéből
Polinszky Károly: Korach Mór professzor, a polihisztor633
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította: F. Tóth Tibor)638
Könyvszemle
P. Hajdú - P. Domonkos: Die uralischen Sprachen und Literaturen (Bereczki Gábor)644
Szovák Kornél: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról646
Beérkezett könyvek561
Utóhang
Pető Gábor Pál, Bartha Antal, Herman József: István, a szent és/vagy István, a király648
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata651
9. szám
Ujfalussy József: Istenhozott - istenhozzád!657
Kutatásszervezés
Kérdések az OTKA jövőjéről (Láng István)659
Tanulmányok
Niederhauser Emil: A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége668
Lovas Rezső: A valóság valószerűtlensége682
A tudományos műhely problémái
Sinor Dénes: A tehetségek istápolása690
Csomó István: Az Akadémiai Kiadó és Nyomda tervezett műszaki rekonstrukciójáról695
Vélemények
Antoni Ferenc: A víz az élet feltétele697
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: állásfoglalás a gazdasági társaságokról szóló törvény tervezetéről700
Hírek703
Akadémiaia lakásépítkezés704
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei706
Tudományos élet
Pécsi Kálmán: A szocialista gazdasági reform alternatívái708
Kitekintés
Egy zseniális autodidakta matematikus: Ramanujar (Alpár László); Tudomány - profitért (Sperlágh Sándor); A szellemi energia a legfontosabb erőforrás (N. Sándor László); Kezdetben vala a kvantumkozmológia? (Lukács Béla); Európai nagyvállalatok a félvezető-versenyben: a MEGA-projekt (Szentgyörgyi Zsuzsa); Paleökológia és mítoszok (Lőke Gyula) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)717
A tudomány történetéből
Csúcstechnológia a századelőn: a Zeppelin (Jeszenszky Sándor)727
Megemlékezés
Találkozásaim Kolmogorovval (Révész Pál)730
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította. F. Tóth Tibor)733
Könyvszemle
Benkő Ferenc: Geological and Cosmogonic Cyles (Póka Teréz)739
Hernádi Miklós: Nemzedékváltás a Dunánál740
Beérkezett könyvek729
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata743
10. szám
Tanulmányok
Király Tibor: A büntetőhatalom korlátai745
Kovács János-Malatinszky Istvánné: Mítoszok a bérelméletben760
Detrekői Ákos: Geometria képekből772
Pintz János: A prímszámok és a Goldbach-sejtés781
Vélemények
Tamás Pál: A tudomány szerepéről a műszaki innovációban789
A tudományos műhely problémái
Intézeti Tanács - lépés az intézményrendszer megújításának útján (Vámos Tibor)806
Kitekintés
Közép-ázsiai kéziratok megfejtése (Lőke Gyula); Don Juan halálos kalandjai (Benkő Judit); A műszaki-tudományos együttműködés szerepe a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban (Bíró Klára) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)809
Megemlékezés
Nagy Miklós: Barta János816
A tudomány történetéből
Gunda Béla: Vavilov és a magyar tudomány818
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította: F. Tóth Tibor)821
Könyvszemle
F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok (Spira György)824
Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor élete nyomában (Somlai György)827
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata829
11. szám
Tanulmányok
Mórocz Lajos: Katonai doktrínánk főbb tételei833
Berecz István - Bohátka Sándor: Melléktermék - főszerepben. A kvadrupói tömegspektrométer és alkalmazásai843
Bender Katalin: Tartalékok az újratársulásban855
Somogyi Sándor: A magyar honfoglalás földrajzi környezete863
Kutatásszervezés
Rácz Lajos: A tudományos infrastruktúra gyorsított fejlesztésének hosszú távú koncepciója (1990-2010)870
A tudományos műhely problémái
Tudományos műhelyek - tudományos iskolák (Bakos István)883
Értelmiségi tehetséggondozás: az Akadémiai Könyvtár programjából (Rózsa György)887
Interjú
A Harvard Egyetem vonzásában. Beszélgetés Szabó Sándor professzorral (Tóth Pál Péter)890
Testületi hírek
Ondvári Árpád: A Hévíz-Nyírád térség bányászati-vízgazdálkodási kérdései899
Hírek902
Jegyzet
Martos Ferenc: Gondolatok a bányászattudományról903
Megemlékezés
Alföldi László: Kovács György907
A tudomány történetéből
Hazai György: A turkológia polihisztora: Vámbéry Ármin911
Könyvszemle
Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés érvényessége (Csorba László)914
Beérkezett könyvek916
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata917
12. szám
Tanulmányok
Törő Károly: Az emberi szaporodás és öröklődés mesterséges befolyásolásának jogi kérdései921
L. Nagy Zsuzsa: Az iparosok és kereskedők iskolázottsága, társadalmi emelkedésük esélyei a két háború között929
Műszaki haladás és felsőoktatás
Vajda György: Jövőnk záloga: az oktatás935
Tuschák Róbert: Műszaki egyetemi képzésünk eredményei és perspektívái936
Czibere Tibor: Modul szerkezetű tantervek947
Heil Bálint: A vegyészmérnök gondjai, eredményei, tervei950
Vélemények
Vizvári Béla: Egy hipotézis a matematika helyzetéről954
Interjú
"A fizika érdekessége csökkent, mert túlságosan nagyar nőtt". Budapesti beszélgetés Wigner Jenővel (Palló Gábor)961
Testületi hírek
Rendkívüli közgyűlés967
Az elnökség napirendjén: a kutatói utánpótlás nehézségei (Rét Rózsa)967
Hírek971
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei971
Tudományos élet
Az I. Magyar Ökológus Kongresszus (Fekete Gábor)973
Szent István és kora (Pótó János)980
Kitekintés
Vita a tudománypolitikáról - Angliában (Mosoniné Fried Judit)983
Megemlékezés
Környey István (Szentágothai János)989
A tudomány történetéből
A "Bolyai-díj" történetéhez (Szénássy Barna)994
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította: F. Tóth Tibor)999
Könyvszemle
Új magyar tájszótár (Kálmán Béla)1002
Gáthy Vera: Gandhi (Wojtilla Gyula)1003
Beérkezett könyvek1004
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1005
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem