Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1989. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője Új folyam, XXXIV. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.044 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Öllős Géza: Szennyvíz és környezet1
Gábori Csánk Vera: Európa legrégibb bányászati emléke Farkasréten13
Éger György - Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-horvát közös nemzetiségkutatás néhány településszociológiai tapasztalata22
Ruzsa Z. Imre: Waring első 216 éve27
Vélemények
Sarkadi Balázs: Tudomány és áltudomány az orvoslásban35
Solymosi Frigyes: A szelekció elve és gyakorlata41
A tudományos műhely problémái
A közös cikkek etikája (Katona Gyula)44
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: haszon és veszély az erdészetben - a tudományos minősítés korszerűsítése (Rét Rózsa)48
A kutatóhely fogalmának kritériumai52
A felületkutatás helyzete hazánkban (Berényi Dénes)55
A Magyar Nagylexikon általános útmutatója56
Hírek43
Tudományos élet
Matematikaoktatási Világkongresszus Budapesten (Nemetz Tibor)57
Kitekintés
A Pugwash Tanács felhívása (Berényi Dénes); A tudat interdiszciplinális kutatása (Kapás István); A spanyol kutatásirányításról (Szentgyörgyi Zsuzsa); Egy régen várt szupernóva (Frontó András) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)64
Megemlékezés
Grastyán Endre (Ádám György)73
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról (Összeállította: F. Tóth Tibor)75
Könyvszemle
Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról (Martos Ferenc)80
Petőfi-adattár I-II. (Ratzky Rita)83
Beérkezett könyvek26
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata85
2. szám
Tanulmányok
Kovács István: Az alkotmányfejlődés elvi kérdései89
Könyvtáravatás az akadémián
Rózsa György: "A történetileg kialakult gyűjtemények és a legkorszerűbb technológia ötvözésével..."115
Berend T. Iván: "Példamutató nagy ünnep"118
Pozsgay Imre: "A tudomány és az értelmiség integritásának kifejezője"119
Láng István: "Vannak betartott ígéretek és megvalósított elhatározások is"121
Köpeczi Béla: Egy régi olvasó az új könyvtárról123
Finta József: Az építész szemével124
Csapodi Csaba: A magyar múlt kulturális értékeinek kutatása125
Kónya Sándor: A kutatásirányítás, a kutatásszervezés segítőtársa129
Rejtő István: Az Akadémia-történet írásának egyik műhelye132
Braun Tibor-Klein Ágnes-Telcs András: Szakirodalmi informatikai fejlesztés135
Tamás Pál: Az információs piacok újrarendeződése a tudományban137
A tudományos műhely problémái
Sperlágh Sándor: Egy közös értékelés tanulságai142
Vélemények
A TDDSZ Akadémiai Választmányának programja149
OTKA kutatások a "szabályozás" tükrében (Bősz Ádámné)153
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: a lakosság egészségi állapotának vizsgálata - a felsőoktatás és a kutatás kapcsolata (Rét Rózsa)157
Állásfoglalás a tudományos kutatók helyzetéről158
Hírek114
Megemlékezés
Sőtér István (Köpeczi Béla)160
Könyvszemle
Lakó György: Szinnyei József (Apor Éva)162
Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai 1831-1949, Az MTA Könyvtári Bizottságának iratai 1866-1949 (Körmendy Kinga)163
Beérkezett könyvek164
Utóhang
A tudományos továbbképzés változatlan gondjairól (Drescher J. Attila)166
A cikkek angol és orosz nyelvű kivonata167
3. szám
Betegség és egészség a mai magyar társadalomban169
A lakosság egészségi állapotára ható tényezők vizsgálata - Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége részére170
Bíró György: Táplálkozás, egészség, betegség184
Börzsönyi Mátyás: A környezet-egészségügy jelentősége191
Sztanyik B. László: Ionizáló sugárzás és egészség196
Ungváry György: A munkahelyi környezet szerepe202
Kontra György: Az iskolai nevelés szerepe213
Nádori László: Egészség, erőnlét, sport216
Losonczi Ágnes: Társadalmi ártalom, hiányzó védelem226
Tariska István: Életesemények, reakciók, betegségek237
Eckhardt Sándor: A rákmegelőzés lehetőségei, különös tekintettel a dohányzásra243
Hutás Imre: Levegőszennyezés és idült tüdőbetegségek251
Romics László: A keringési betegségek kockázati tényezői I.257
Szollár Lajos: A keringési betegségek kockázati tényezői II.265
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása276
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata279
4. szám
Tanulmányok
Szentágothai János: Az agykutatás jelene és jövő perspektívái281
Sajó András: Gazdasági alkotmányosság291
Spira György: Szent István Magyarországának utótörténetéből301
A tudományos műhely problémái
Csak etikai kérdés? Hozzászólás "A közös cikkek etikája" című dolgozathoz (Horányi György)313
Interjú
Hogyan lesz valaki professzor Berkeleyben? (Benedek Pál)316
Testületi hírek
Határozat és javaslat a bős-nagymarosi vízlépcső miatt veszélyeztetett régészeti emlékek megmentésére326
Hírek330
Tudományos élet
Budapesti héber kéziratok New Yorkban (Apor Éva)331
Kitekintés
Milyen messzire van a Hyadok csillaghalmaz? (Kolláth Zoltán); Félvezetők műanyagból? (Lukács Béla); Vita az élőlényekre adott szabadalmak körül (Sperlágh Sándor); Nyugat-Európa a biológiai kutatás új stratégiáját keresi (Sperlágh Sándor); (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)334
Megemlékezések
Osztrovszki György (Láng István)340
Béll Béla (Mészáros Ernő)342
A tudomány történetéből
Adalékok Szilárd Leó életének és munkásságának első szakaszához (Pető Gábor Pál)344
Könyvszemle
Magyar reneszánsz udvari kultúra (Káldos János)353
A magyar nyelv rétegződése (Büky László)355
Beérkezett könyvek356
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid tartalma359
5. szám
Tudomány és gyakorlat
Vajda György: Az energetikáról - őszintén361
Zsarnóczai Sándor: A faluszociológia és mai valóságunk376
Berényi István: Az alkalmazott szociálgeográfia néhány mai témája384
Tudománypolitika
Láng István: Egy nehéz és fontos év előtt396
Vélemények
Berényi Dénes: Új megközelítés a tudományos fokozatok kérdéséhez404
Mojzes Imre: A közös cikkekről405
A tudományos műhely problémái
Mosoniné Fried Judit: Az alapkutatás értékelése Angliában408
John Irvine: Kutatásirányítás a tudomány dinamikus egyensúlyi állapotában409
Jegyzet
Hanák Péter: Mozgástér és kényszerpálya417
Enyedi György: A szakértő függetlensége420
Kitekintés
Szőkefalvi-Nagy Béla: Francia-magyar kapcsolatok a matematikában422
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: településfejlesztés - könyv- és folyóiratkiadás426
Hírek427
Megemlékezések
Markó László: Hardy Gyula428
Görög Sándor: Kisfaludy Lajos430
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról433
Könyvszemle
Stark Tamás: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust440
Köpeczi Béla: Herepei János: A házsongárdi temető régi sírkövei442
Balogh Tibor: Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek443
Beérkezett könyvek421
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata445
6. szám
Az MTA 1989. évi, 149. közgyűlése
Berend T. Iván: "Minden nép életében vannak pillanatok, amelyben egész jövője felől határoznia kell"449
Németh Miklós: Szövetségben a tudománnyal454
Berend T. Iván: Autonóm köztestület461
Láng István: A magyar tudomány versenyképessége477
A közgyűlési vitáról489
Akadémiai Aranyérem - 1989: Keresztury Dezső493
Az 1989. évi Akadémiai Díjak494
Akadémiai Újságírói Díj495
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Az akadémiai tagság összetételének változásai 1945-1949496
Nagy Imre akadémiai tagsága508
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: felzárkózhat-e hazai kutatásunk az európai élvonalhoz512
Szabó István Mihály:
Vitális Sándor: Az Általános Mikrobiológiai Bizottság állásfoglalása a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer várható ökológiai hatásáról515
Hírek517
Könyvszemle
Winkler-kódex, 1506 (Büky László)518
Lackó László: Területi fejlődés, politika, tervezés (Fodor Lászlóné)519
Rózsa György: Infromation: from Claims to Needs (Tamás Pál)520
Ladó László: Szervezéselmélet és -módszertan (Susánszky János)522
Beérkezett könyvek523
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata525
7-8. szám
Tanulmányok
Vukovich György: Népesedési helyzetünk nemzetközi megközelítésben529
Pécsi Márton: Magyarország Nemzeti Atlasza545
Pach Zsigmond Pál: A NEP bevezetésének előzményei Lenin írásaiban558
Köpeczi Béla: A francia forradalom kétszázadik évfordulója572
Martos Ferenc: A természettudomány és a forradalom - 1789574
Fogalmak - értelmezések
Kállai István: Nemzetközi jelképeink589
Székely György: Folyamatosság és szakítás a francia állami jelvények történetében598
Interjú
Tóth Pál Péter: "Az értelmiség dolga a szolgálat..." Beszélgetés Szelényi Ivánnal604
Kutatás és környezet
Kádár Imre: Kritikusan a műtrágyázásról613
A tudomány műhely problémái
Tarján Imre: Egy a tíz közül617
Lexikonok sorsa
Gunst Péter: A készülő Magyar Nagylexikon munkálatairól624
Jacques Demougin: A Larousse: hagyomány és forradalom631
Vélemények
Kunvári Árpád: A gazdasági haladás, az anyagi jólét és a természeti hatóerők ingyenes munkszolgálata635
Ladányi Andor: Felsőoktatásunk méreteiről - nemzetközi összehasonlításban648
Brain drain - orvosi szemszögből (Varró Vince)660
Jegyzet
Varga Péter: Néhány gondolat az örményországi földrengéssel kapcsolatban663
Kitekintés668
Alpár László: Max Planck és a fizika zűrzavara
Pusztai Béla: Buharin és a Tudományos Akadémia
Kolláth Zoltán: A világegyetem legnagyobb dinamója
Szentgyörgyi Zsuzsa: K+F nélkül nincs versenyképesség
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: az egyházi felsőoktatási és közgyűjteményi intézmények kutatóhelyi státusa678
Megemlékezések
Szentágothai János: Ábrahám Ambrus682
Herman József: Aurélien Sauvageot684
Könyvszemle
W. Salgó Ágnes: Moravcsik Gyula: Az Áprád-kor magyar történet bizánci forrásai 686
Mucsi Ferenc: Visszaemlékezések 1919-ről688
Horváth Pál: Szalay László: Publicistai dolgozatok I-II.689
Beérkezett könyvek690
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata692
9. szám
Tudomány és gyakorlat
Faller Gusztáv-Gagyi Pálffy András-Tóth Miklós. Kinek kell a magyar réz?699
Szentgyörgyi Zsuzsa: Kérdések és álkérdések. Adalékok a magyar számítástechnikai kutatás történetéhez711
Kutatás és környezet
Kárpáti István: A Djurdjeváci Vízlépcső várható ökológiai hatása719
Fogalmak - értelmezések
Péteri Zoltán: A jogállamiságról724
A tudományos műhely problémái
Gyires Béla: Matematikai módszerek és problémák a hazai agrár-, biológiai és orvostudományokban736
Vélemények
Zsákutcában a tudományos minősítés?! (Horányi György)742
Javaslat a tudományos minősítés rendszerének korszerűsítésére (Kovács István)747
A megközelítés megközelítése (Egri Borisz)749
Interjú
Új episztemológia felé? (Hernádi Miklós)751
Jegyzet
Hogyan kérjünk elegánsan elnézést? (Lukács Béla)756
Testületi hírek
Az MTA 1989. évi közgyűlésének határozata758
Az elnökség napirendjén: az erőműépítés stratégiája és az információs infrastruktúra (Rét Rózsa)765
A tudomány történetéből
Móra László: A természettudományi kutatások állami támogatása a két világháború között768
Megemlékezések
Millner Tivadar (Prohászka János)776
Radnót Magda (Varga Margit)779
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
A know-how és oltalma (Bobrovszky Jenő)782
Könyvszemle
Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! (Biró László)785
Mérei Ferenc: Társ és csoport (Erős Ferenc)787
A biomembránok szerkezete és működése I. (Csillag András)788
Janus (Köpeczi Béla)790
Beérkezett könyvek775
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata791
10-11. szám
Gazdaság és társadalom a dualizmus korában
Előszó (H. P.)795
Hanák Péter. Az alapítások kora797
Katus László: A Monarchia közös piaca808
Az anyagi termelés
Orosz István: A mezőgazdaság modernizálása821
Katus László: A gépipar fejlődése832
Jeszenszky Sándor: Felzárkózás az élvonalba - a magyar villamosipar846
Az infrastruktúra kiépülése
Czére Béla: Közlekedés és hírközlés863
Moravánszky Ákos: Korszerűség és identitáskeresés az építészetben878
Finta József: A dualizmus városépítészete885
Vörös Károly: Az oktatásügy reformja889
Antall József-Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában903
Vekerdi László: Természettudomány és modernség916
Beérkezett könyvek926
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid összefoglalója928
12. szám
Tanulmányok
Világkiállítás - Tények és érvek
Major Iván: A Bécs-Budapest világkiállítás közgazdasági nézőpontból932
Szabó János: Világkiállítás és infrastruktúra944
Preisich Gábor: Budapest építészeti problémái a világkiállítás tükrében949
Pál László: Nemzetközi gazdasági és innovációs zóna953
Jurij Csizsov: Munkahely vagy munkanélküliség teremtő?957
Mészáros Ernő: A légköri ózonlyuk keletkezése és megelőzésének lehetőségei968
Tudomány és gyakorlat
A hazai szén- és ércvagyon kiaknázásának gazdaságossága - természeti és külkereskedelmi feltételei (Tóth Miklós)974
Korszerű daganatbesugárzás tervezés (Bozóky László-Kocsis Sándor)978
Oltóanyag előállítás - kémiai szintézissel (Antoni Ferenc-Orbán István)985
Vélemények
Reflexió a tudományos minősítés vitájához (Szabó János)990
Ligniterőművek vagy paksi típusú atomerőművek? (Tarján Gusztáv)993
A nyelvtudomány utánpótlásáról (Mollay Károly-Péter Mihály)995
Nyilatkozat (Bökönyi Sándor)998
Kiszely István válasza999
Az MTA Antropológiai Bizottságának nyilatkozata1001
Tudományos élet
Egy bicentenárium - avagy a történelem értelmezésének többfélesége (Köpeczi Béla)1002
Vita a magyar őstörténeti kutatásokról (Erdélyi István)1005
Eötvös József gondolkodói életművéről (Deák Ágnes)1007
A tudomány történetéből
Birtalan Győző: A Korányiak1010
Könyvszemle
Vajda György Mihály-Pál József: A világirodalom története évszámokban (Fried István)1018
Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690-1740 (Czenthe Miklós)1019
Tanulmányok a francia forradalom történetéből (Rejtő István)1021
Jermy Tibor-Balázs Klára: A növényvédelmi állattan kézikönyve (Soós Árpád)1022
Beérkezett könyvek948
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1024
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem