Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1990. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XXXV. kötet 1-11. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.383 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiány: 12. szám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Köpeczi Béla: Folytatás és megújhodás1
Tanulmányok
Marx György: A légkör üvegházhatása3
Kordos László: Újabb rudabányai leletek és az emberré válás sokasodó elméletei9
Zygmunt Baumann: A Holocaust szociológiája15
Kutatás és környezet
Jámbor Imre: Zöldfelület vagy tartalék építési terület?26
Borhidi Attila: A városklíma és a zöldövezet alakulása38
Mészáros Ernő: A zöldfelületek hatás a városi levegőre40
Márföldi Gábor - Nikodémus Antal - Rétvári László: Adalékok a nagymarosi gát földfizikai kérdéseihez43
Viták - vélemények
Sárközy Péter: Pótolhatatlan termelőeszközünk: a talaj48
Debreczeni Béla: Kritikusan, de reálisan a műtrágyázásról50
Fodor András: Kell-e és lehet-e rehabilitálni magyar genetikusokat?54
Szabó Gábor: Fodor András írásához59
Rajki Sándor: A tavaszi búza ősziesíthető62
Tudomány és gyakorlat
Dobó Andor: Többségi döntések - szavazások64
Jegyzet
Horányi György: A hideghúzis és társai69
Beck Mihály: A kutatás kelepcéi75
Kitekintés
Tamás Pál: A Szaharov-jelenség78
Megemlékezések
Gallai Margit: Tariska István98
Jakó Zsigmond: Mályusz Elemér100
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
A találmányi tevékenység fejlődése a statisztika adatok tükrében103
Bobrovszky Jenő: Nemzetközi szerződés az integrált áramkörökre vonatkozó szellemi tulajdon védelméről105
Könyvszemle
Tilkovszky Loránt: Két könyv a magyarországi németek sorsáról a második világháború után107
Fried István: Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az irodalomtudományban108
Lackó Miklós: Korszellem és tudomány (Dercze Zoltán)109
Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig (Köpeczi Béla)110
Beérkezett könyvek25
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata111
Akadémiai tagajánlások - 1990
2. szám
Immanuel Wallerstein: Újra kell-e gondolnunk a XIX. század társadalomtudományát?113
Kovács Jenő: Magyarország geostratégiai viszonyai és lehetőségei120
Viták-vélemények
Az abortuszról
Jobbágyi Gábor: Magzatvéelem - embervédelem138
Andorka Rudolf: Gondolatok a népesedéspolitika "jó" és "rossz" eszközeiről146
Gáti István - Egyed Jenő - Konczwald László: Megegyezések a népesedéspolitikai elemzésekhez - a szülész szemszögéből157
Lenkovics Barnabás: A magzat élethez való jogáról162
Tudomány és gyakorlat
Kőszegfalvi György: Településfejlődés - településpolitika167
Tóth József: Termékszerkezet-váltás - de hogyan?175
Mahunka Imre - Tárkány Ferenc: Alapkutatásból hasnosítás181
A tudományos műhely problémái
Berényi Dénes: A posztgraduális képzés és a felsőoktatási-kutatóintézeti együttműködés187
Mosoniné Fried Judit: Tudomány a szomszédban. Beszélgetés az osztrák "OTKA" főtitkárával190
Kitekintés
Az orvostudomány új vonulata: az előrejelző orvoslás (Hernádi Miklós); Zöld ág (Desmoulins és Petőfi) (Kereskényi Sándor); Környezetvédelem: az új üzletág (Somló György); Újabb mérföldkő az Univerzum távolságskáláján (Frontó András) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)195
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén: Korszerűítő törekvések az innovációban - a tudományos könyv- és folyóiratkiadásban207
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: A Magyar Tudományos Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia egyesítése (1949)212
Könyvszemle
Tamás Pál: Hét új könyv a tudománypolitikáról230
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából (Büky László)234
Horváth Pál: Tanszabadság Magyarországon (Révész T. Mihály)235
Beérkezett könyvek174
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata237
3. szám
A magyar őstörténetkutatás fél évszázada
Előszó (Hajdú Péter)241
Harmatta János: A magyarság őstörténete243
Szíj Enikő: Újra kell-e írni a finnugor őstörténetet?261
Benkő Loránd: Őstörténetünk és a magyar nyelvtudomány267
Vargyas Lajos: A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei272
Fodor István: A régészeti kutatások félszázados történetéből276
Lipták Pál: A magyarság őstörténetének embertani problémái282
Balassa Iván: A magyar őstörténetkutatás néprajzi lehetőségei287
Paládi-Kovács Attila: "Keleti hozadék" - avagy zootechnika a magyar korban291
Györffy Gyorgy: A magyar honfoglalás kérdéseiről297
Bökönyi Sándor: A honfoglaló magyarok állattartása303
Erdélyi István: A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékeinek kutatása a Szovjetunióban310
Interjú
Tóth Pál Péter: Európaiként... Beszélgetés Gunda Béla professzorral313
Kitekintés
Erdélyi Ildikó: Fiatal kábítószeresek kezelésének egy francia modellje328
Megemlékezés
Martos Ferenc: Töredékek egy önéletrajzból338
Könyvszemle
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete (Vekerdi László)356
Nagy Olga: A törvény szorításában (Gunda Béla)360
Almár Iván: Csillagászat361
Balogh Tibor: Részletes psychiatria I-II.363
Beérkezett könyvek366
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata367
4. szám
Köpeczi Béla: A nemzeti kisebbségek kollektív jogai369
Niederhauser Emil: A nemzetiségi kérdés történeti előzmények Kelet-Európában370
Herczegh Géza: A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban376
Baka András: Nemzeti vagy kisebbségi törvény?385
Enyedi György: A kelet-közép-európai régió393
Függelék401
Ruszoly József: A választási bíráskodás: alkotmánybíráskodás405
Mészáros István: Pázmány Péter "oktatáspolitikája"420
Tudománypolitika
Láng István: Mérlegen az akadémiai kutatóhálózat433
Tudomány és gyakorlat
Pungor Ernő: Az analitikai kémia szerepe a modern társadalomban443
Eszmék - értékek
Erős Ferenc: Liberális és pszichoanalitikus emberkép461
Testületi hírek
A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének nyilatkozata471
Ruff Győző: Az Akadémia új alapszabályai475
Nyilatkozat a Kutatóintézetek Tanácsa létrehozásáról479
Megemlékezések
Szabolcsi Miklós: Király István480
Friedrich Péter: Keleti Tamás482
Könyvszemle
Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében (K. G.)484
Gábor R. István: A közgazdasági alkímia zsugorodó ázsiója486
Szabó Katalin: Vészjelzés - fényszedéssel488
Ferge Zsuzsa: Néhhány megjegyzés Kornai János rüpiratáról490
Petsching Mária Zita: Periratok helyett492
Beérkezett könyvek442
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata494
5. szám
Stefanovits Pál: Termőföldünk európai szemmel497
Kontra Miklós: Budapesti élőnyelvi kutatások512
Eszmék - értékek
Michael Ignatieff: Smith és Rousseau, avagy a szükségletek köztársasága521
Magyar tudomány határainkon kívül
Páll Árpád: A sorsformáló értelem nyomában. Beszélgetés Benkő Samuval, a romániai magyar tudományosság intézményi rendszerének változásairól540
Egyed Albert-Tarnóczy Mariann:Magyar tudományosság Csehszlovákiában559
Tudomány és gyakorlat
Csúcstechnológia és befogadó közeg
Berényi Dénes: "A csúcstechnológia alapvető vonása az állandó fejlődés"; Keszthelyi Lajos: "Csúcstechnológia esetén is lényeges a humán faktor"; Lukácsi Gábor: "Vajon csak a pénz a feltétel?"; Tamás Pál: Billegő széklábak569
Viták - vélemények
Kelemen János: A "visszamenő igazságszolgáltatás" probémájához583
Bence György: Magyarországon is elkezdődik?585
Dornbach Alajos: Gondolatok az elmúlt történelmi korszak törvénysértéseivel kapcsolatos felelősségről588
Ludassy Mária: 1794-95 - terrorperek a terroristák ellen?590
Kitekintés
Szabó Gábor: Unikornis a kertben593
Jegyzet
Balázs Tibor: Metafora jelenség a tudományban599
Fogalmak - értelmezések
Roska Tamás: "Neuro" számítógépek604
Megemlékezések
Pach Zsigmond Pál: Makkai László611
Könyvszemle
Niederhauser Emil: Erdély rövid története614
Perry Anderson: Az abszolutista állam (Staller Tamás)617
Czére Béla: A vasút története (Kubinszky Mihály)619
Ladislas Robert: Les horloges biologiques (Endresz István)621
Beérkezett könyvek622
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata623
6. szám
Viták középpontjában: az energetikai fejlesztés
Vajda György: Nem igazságtevés, csupán az igazság keresése625
Jon Jennekens: Nukleáris biztonság: gondok és lehetőségek628
Vöröss Lajos. Biztonságos atomenergia637
Szentgyörgyi Zsuzsa: Megújuló energiaforrás, megújuló problémákkal648
Tóth László: A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon651
Pethő Szilveszter: Az erőműépítés középtávú stratégiájáról656
Szőke Péter: Megoldhatatlan-e a zene eredetének a művészet látóhatárán túl rejtőző évszázados titka?659
Fogalmak - értelmezések
Kelemen János: Átfogó kritikai racionalizmus689
Kutatás és környezetek
Venetianer Pál: Transzgénikus élőlények a szabad természetben697
Sajó András: A génmanipuláció szabályozás és a társadalmi kockázatok704
Interjú
"Nyugatról semmi sem tűnik annyira provinciálisnak, mint éppen európaiságunk örökös bizonygatása'. Beszélgetés Czigány Lóránttal (Tóth Pál Péter)712
A tudományos műhely problémái
Marton János - Zsigó Ildikó: Végveszélyben a tudományos folyóiratellátás?723
Viták - vélemények
Békefi Zsuzsa - C. Neményi Eszter: A magyar matematikaoktatás helyzetképe727
Kitekintés
Vámos Tibor: Informatikai etikai kódex731
Megemlékezések
Márta Ferenc: Bognár Rezső736
Ujfalussy József: Tolnai Gábor738
A tudomány történetéből
Gazda István: Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai?740
Könyvszemle
Hódi Sándor: Táj és lélek (Lányi Gusztáv)743
Für Lajos: Kisebbség és tudomány (Fóti Ernő)745
Kopátsy Sándor: Levél a magyar reformerekhez (Kerékgyártó István)746
Névtudomány és művelődéstörténet (Büky László)748
Végh Ferenc: Mérnök vagyok. Építészet749
A cikkek angol és orosz nyelvű kivonata751
7. szám
Az MTA 1990. évi 150. közgyűlése
Berend T. Iván: Bizalommal és bizakodással753
Antall József: Az Akadémia különleges szerepéről756
Berend T. Iván: Megőrizni és megváltoztatni760
Láng István: A szellemi és szervezeti függetlenség felé774
Az Akadémia új rendes és levelező tagjai784
Az Akadémia új tiszteleti és külső tagjai, tisztségviselői785
Az 1990. évi Akadémiai Díjak789
Új kutatási eredmények
Komjáth Péter: A kör modern négyszögesítése791
Bárdos Kornél: Szabad királyi városaink és mezővárosaink zenei élete a 16-17. században (1541-1686)796
Fogalmak - értelmezések
Ludassy Mária: A toleranciáról802
Viták - vélemények
Az abortuszról
Ujfalvy Annamária: A végpontok relevanciája811
Gyulay Endre: Abortusz - más oldalról nézve815
Gyökössy Endre: Lelkigondozás és terhességmegszakítás818
Stverteczky Zsófia-Surján László: Csak a terhesség szakad meg?821
Paksy Mária: Az élet védelmében823
Mikolás Miklós - Sárkány Jenő: Az abortusz kérdésről - négy évtized statisztikai adatainak tükrében827
Törő Károly: A meg nem született magzat jogi védelme845
Jobbágyi Gábor: Nem lehet zárszót mondani848
Király Tibor: Három következtetés852
Kutatás és környezet
Szabó János: Tömeges lakásépítés és környezet854
Callmeyer Ferenc: Tömeges lakásépítés - tömeges környezet862
Megemlékezés
Tuschák Róbert: Kovács K. Pál866
Könyvszemle
Varga Endre - Veres Miklós: Bírósági levéltárak (Kiss József Mihály)869
Köpeczi Béla: Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706, I-II.871
Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között (Mázi Béla)872
Szentgyörgyi Zsuzsa: Századunk nagy magyar tudósa: Szent-Györgyi Albert874
Dobó Andor: Euklidész hatása a tudomány fejlődésére (Scharnitzky Viktor)875
Beérkezett könyvek876
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata878
8. szám
Miklóssy Endre: A területi elmaradottság társadalmi és gazdasági összetevői881
Pach János: Egy új geometria felé895
Tauszik Tamás: Genetikai vizsgálatok és a magyarság történelme904
Róna-Tas András: Megjegyzések a legújabb genetikai vizsgálatok történeti felhasználhatóságáról918
Szabó Dénes: Technológiai transzfer a különböző rendszerű országokban925
Kutatás és környezet
Szabó István Mihály: A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer várható hatása a Duna vizének és a térség talajvizeinek minőségére930
Fogalmak - értelmezések
Vámossy Ferenc: A posztmodern az építészetben939
Interjú
Zádor Erika: A nagy nemzetközi "társasjáték" egyik helyezettje. Beszélgetés Vizi E. Szilveszter akadémikussal945
Mosoniné Fried Judit: Tudományos fokozat nélkül... Beszélgetés Greguss Pál biofizikussal950
Lovas István: Röviden a minősítésről959
A tudományos műhely problémái
Berényi Dénes: Javaslatok az egyetemek és kutatóintézetek közötti kapcsolatok bővítésére960
Gyulai József: Nyílt levél J. Kuti kollégámhoz961
Bíróné Vasvári Lilian, Braun Tibor, Schubert András: Egy tudománymetriai adattár tanulságai962
Viták - vélemények
Bócsa Iván: A hatás áttételes volt - a kár máig ható969
Kovács András: Illetktelen hozzászólás Berényi Dénes gondolataihoz, javaslataihoz971
Berényi Dénes megjegyzései973
Tudományos élet
Erdélyi István: Az ázsiai hunok régészeti emlékei975
T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János emlékülés az Akadémián978
A Kutatóintézetek Tanácsa az OTKA jövőjéről980
Kitekintés
A tudományos etika és az egyetemi oktatók (Fenyő Béla); A laboratóriumokból a piacra (Sz. Zs.); Természetes anyagok a gyógyításban (Poppe László) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)982
Megemlékezések
Beck Mihály: Lengyel Béla989
Lakó György: Paul Ariste991
A tudomány történetéből
Varró Vince: Egy orvosi iskola sajátosságai: a Hetényi klinika993
Könyvszemle
Pintér János: Kelet-Európa agrárfejlődése a századfordulón (1880-1914)997
Kanyar József: A népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában (1770-1888) (Bajkó Dénes)999
Balassa Iván: A magyar falvak temetői (Köpeczi Béla)1001
Vassy Zoltán: A parapszichológia tudományos irányzata (Balogh Tibor)1002
Beérkezett könyvek1003
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1005
9. szám
Számítástudomány: Pardigmaváltás a tudományokban (Sz. Zs.)1009
Vámos Tibor: Ismeretelmélet és társadalom régi-új tükörben1010
Hargittai István: Molekulák és reakciók: számítunk rájuk1018
Kiefer Ferenc: Paradigmaváltás a nyelvtudományban is?1031
Lovász László: Mit ad a matematikának és mit kap a matematikától a számítógéptudomány?1041
Vicsek Tamás: Számítógépes szimuláció: A fizikai jelenségek megértésének új módszere1048
Mahunka Sándor - Vásárhelyi Tamás: A zoológia Magyarországon1055
Renate Mayntz: Társadalmi diszkontinuitások1061
Viták - vélemények
Vincze László: Klebelsberg. Tíz év közoktatásügyünk történetéből1080
Kitekintés
Mit tud az átlagember a tudományról (Mosoniné Fried Judit); Drogtermelés és adósságcsapda (Fenyő Béla); A kvázi-kristályok zenéje (Alpár László); A fényképezés előfutárai (Somló György); Egy túlélő feljegyzéseiből (Sz. Zs.); Hidrotermális eredető szénhidrogén (Erdélyi Árpád) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1089
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: feladatok a közgyűlés után (RR)1098
Jelentés a Petőfi Sándor maradványának vélg barguzini lelet vizsgálatáról1099
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Balogh Jenő, az Akadémia főtitkára1103
Megemlékezés
Farkas Ottó: Simon Sándor1113
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
Az Európai Gazdasági Közösség irányelvei a biotechnikai találmányok oltalmára (Bobrovszky Jenő); FIXMIX családnévvel szabadalmaztatott kutatási eredmények (Összeállította: F. Tóth Tibor)1116
Könyvszemle
Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (J. Soltész Katalin)1119
Tusnády Gábor: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977)1121
Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány (Huszár Ágnes)1122
Kemény Gábor: Élőnyelvi tanulmányok1125
Csete László - Barcza Gabriella: Kié lesz a föld? (Pannonhalmi Kálmán)1126
Beérkezett könyvek1115
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1127
10. szám
Solymosi Péter: A herbicid-rezisztenciáról1129
Csapodi Csaba: A Corvina-kutatás újabb eredményei és feladatai1140
S. Meggyes Klára: A képi ábrázolás és a gyermeknyelv1147
A hazai biológiai kutatások koncepciója az 1990-es években (Összeállította: Matskási István)1158
Interjú
Tóth Pál Péter: A Ceausescu-politika gyökerei messzire nyúltak vissza... Beszélgetés Demény Lajos professzorral1171
Kutatás és környezet
Faller Gusztáv: A bányászat és környezete kapcsolatrendszere1189
Fogalmak - értelmezések
Rácz András: A modern matematikai heurisztika1199
Eszmék - értékek
Keszthelyi András: Erkölcs és politika Machiavellinél1205
A tudományos műhely problémái
Varga Péter - Bartha Gábor - Fejes István: A geodézia, a geofizika és a geológia kapcsolata1212
Medgyes Péter - Robert B. Kaplan: A magyar kutatók idegennyelv-tudása1219
Jegyzet
Tamási Péter: Néhány gondolat a tudomány társadalmi szerepéről1233
Szentgyörgyi Zsuzsa: Nők a "Magyar Tudomány"-ban1239
Kitekintés
Fényes Tamás: Ha Einstein tudott volna róla...1241
Könyvszemle
Györffy György: A magyarság keleti elemei (Bartha Antal)1246
Csibra István: Lukács-aktuell1248
Imre László: A magyar verses regény (Wéber Antal)1250
André Maurois: Voltaire (Szentgyörgyi Zsuzsa)1251
Beérkezett könyvek1188
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1253
11. szám
Köpeczi Béla: Magyar európaiság, avagy a körülmények hatalma1257
Barta Gábor: A kompromisszumok és kollaborációk kora1258
R. Várkonyi Ágnes: Magyar politika és az európai hatalmi egyensúly 1648-17181272
Simai Mihály: A tudomány és a technika a századforduló világgazdaságában1290
Dobó Andor: Ésszerű-e mindig az ésszerű önérdek?1304
Kutatás és környezet
Kovács Ferenc:
Patvaros József: Megteremthető-e a bányászati és a természeti környezet harmóniája?1310
Eszmék - értékek
Rostoványi Zsolt: Emberi és/vagy isteni szuverenitás1316
Interjú
Balázs Katalin: A tudomány feladatait a tudománynak kell megoldania. Beszélgetés Mádl Ferenccel1328
Viták - vélemények
Balázs Katalin: Vita a tudománypolitikáról1337
Sztaricskai Ferenc: Gondolatok a tudományos minősítési rendszer reformjáról1346
Kitekintés1350
Fenyő Béla: A hidegfúzió dicsősége és bukása
Fenyő Béla: Ki törődik a tudománnyal?
Szentgyörgyi Zsuzsa: A kanadai alapkutatások finanszírozása
Várkonyi Anna: Az angol tudomány támogatása 160 éve és ma
Vallomások tudósokról
Szabolcs József: "Életcélja a kutatás volt". Beszélgetés Tóth Gézával Zechmeister Lászlóról1360
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról1366
Szitáné Kazai Ágnes: A magyarországi találmányi tevékenység a statisztikai adatok tükrében
Bobrovszky Jenő: Iparjogvédelmi évfordulók
Könyvszemle
Bánffy Eszter: Makkay János: A tartási leletek1373
Erdélyi István: László Gyula: Őseinkről1375
Köpeczi Béla: Draskovich János: Horologii Principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve, Grác, 1610.1376
Szentgyörgyi Zsuzsa: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékékek, 1601-18741377
Végh Ferenc: Bertha Zoltán: Bálint Tibor; Nagy Sz. Péter: Zsolt Béla1379
A cikkek angol és orosz nyelvű rövid kivonata1382
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem