Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1992. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője - XXXVII. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Mosonyi Emil: Egy tragikus sorsú nagy magyar mérnök1
Tokody Gyula: Németország kettészakítása (1945-1949)11
Természeti erőforrások: szerepük, értékelésük
Bernát Tivadar: Természeti erőfforás és gazdasági növekedés22
Faller Gusztáv: Az árványvagyon-értékelés kritikai elemzése30
Günter Fettweis: Megjegyzések a bányatechnika és bányagazdaságtan tudományáról36
II. Akadémiai Fórum
Kosáry Domonkos: Felelősségünk a jövőért43
Láng István: Korlátok - lehetőségek - feltételek45
Geleji Frigyes: Nonprofit rendszer az alkalmazott kutatásban51
Harsányi László: A kutatás nonprofit működésének hazai könyezet feltételei57
Természettudományi alapkutatások szekciói (Banczerowski Januszné); Alkalmazott kutatások szekción (Bálint Lajos); Társadalomtudományi szekció (Baranyai László)61
A II. Akadémiai Fórum állásfoglalása67
Viták - vélemények
Harmat Pál: Az antipszichiátria fogadtatása Magyarországon69
Gerevich József: A hazai antipszichiát4ria "belülről"90
Pethő Bertalan: Korszakváltozás és antipszichiátria91
Fogalmak - értelmezések
K. R. Spillman - K. Spillman: Ellenségkép és konfliktuscsuszamlás98
Jegyzet
Tarján Imre: Vitázzunk!103
Kitekintés
A nemzetszocialista Németország és a tudományos ismeretek áramlása (Fenyő Béla); Az Európai Közösség a technológiai integráció felé vezető úton (Sperlágh Sándor); Tudós nők az ó- és a középkorban (F. B.); Milyen lesz Franciaország könyvtára? (F. B.) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)105
Dokumentum
Kállay Miklós politikája és a Holocaust (Szinai Miklós)111
Könyvszemle
Takács Péter: Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865 (Sándor Pál)118
Illés Iván: Nemzedékek, elitek, ciklusok (Enyedi György)120
Szabados József - Vértesi Péter: Interpolation of Functions (Kis Ottó)121
Louis Bazin: Les systémes chronologiques dans le monde turc ancien (Mandics György)123
Kertész Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai (Somkuti Gabriella)125
Utóhang
Bálint János: Központi számítógép vagy elosztott intelligencia126
2. szám
Kiss Lajos: Cuius regio, eius nomen?129
Farkas Győző: A fényelektromos jelenség és az Einstein-egyenlet nagy lézerintenzitásoknál136
Bragyova András: Az igazságtétel legalitása143
Innovációs parkok157
Mosoniné Fried Judit: Alapítsunk innovációs parkot!159
Pungor Ernő: Utószó169
Horányi György: Tudományos kultúra - nyelvi kultúra171
Kutatás és könyezet
Mészáros Ernő: Környezettudomány: a kutatás új távlatai179
Michelberger Pál: Közlekedés - környezet - mérnöki felelősség180
Testületi hírek
Rét Rózsa: Az MTA rendkívüli közgyűlése192
A közgyűlés határozata198
Rét Rózsa: Az elnökség napirendjén - szervezeti kérdések201
A tudományos műhely problémái
Berényi Dénes: Merre tartson az akadémiai intézethálózat?203
Tarján Imre: Akadémia és egyetem210
Solymosi Frigyes: Az akadémiai és az egyetemi kutatás korszerűsítéséről214
Viták - vélemények
Szummer Csaba: Identitásváltás vagy identitáspatológia217
Jegyzet
Balázs Tibor: Eretnek gondolatok a kutatásszervezésről221
Interjú
F. Tóth Tibor: Az innováció szolgálatában. Beszélgetés Iványi Istvánnal225
Megemlékezések
Kelményi Gábor: Rományi György231
Marosi Ernő: Németh Lajos232
Hajdú Péter: Mikko Korhonen235
A tudomány történetéből
Ádám Antal: Molnár Kálmán, a közjogtudomány akadémikusa236
Sipos Béla: Egy úttörő közgazdász. Theiss Ede240
Könyvszemle
Thuróczy János: Chronicle of the Hungarians (Csapodi Csaba)245
Róna-Tas András: Németh Gyula (Gunda Béla)247
Velcsov Mártonné: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben248
Széchenyi István: Akadémiai beszédek (Végh Ferenc)250
Yves Logé: Szovjetunió - A technológiai kihívás (Martos Ferencné)251
3. szám
Beck Mihály: A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései257
Király Zoltán: "Pályázati etika"267
Holló János, Kralovánszky U. Pál: Magyar sikerek a biotechnológiai kutatásban268
Friedrich Péter: Molekuláris memória mechanizmusok283
Dobó Andor: Minőségi termelés - a talponmaradás feltétele296
Kutatás és környezet
Éghajlatunk jövője (Az MTA Meteorológiai Bizottságának állásfoglalása)301
Bánhidi László: Zárt terek hőkomfortvizsgálata306
Fogalmak - értelmezések
Niederhauser Emil: Balkanizálódás314
Mészáros István: A "nemzetnevelés"322
Eszmék - értékek
Huoranszki Ferenc: A német liberalizmus elméleti forrásai334
Tudománypolitika
Gondolatok a kutatói-oktatói utánpótlás javításáról353
Viták - vélemények
Detre Csaba: Ami hasznos az racionális is, s irracionális az, ami haszontalan359
Jegyzet
Tamási Péter: A tudományirányításról és értékelésről362
Luka László: Gondolatok az identitás alakulásáról emigránsok gyermekeinél367
Kitekintés
Hősi eposz vagy leigázás? (Fenyő Béla); Az űrt be kell tölteni - de hogyan? (Szentgyörgyi Zsuzsa); Fizikakutatás Ausztriában (F. B.); Az anyagtudomány sztárszerepben (Sz. Zs.); Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa371
Könyvszemle
Köpeczi Béla: Voltaire válogatott filozófiai írásai377
Puskás Ildikó: Indiai bibliográfia (Wojtilla Gyula)378
Füzes Miklós: Batthány Kázmér (M. Kondor Viktória)379
Móra László: Korach Mór (Végh Ferenc)381
Beérkezett könyvek358
4. szám
Juhász Gyula: A magyar társadalom a második világháborúban385
Vukovich György: Gondok és lehetőségek a magyar statisztikai rendszerben400
Térségek válsága
Lackó László: A regionális válság összetevői411
Bartke István: Regionális válság és piacgazdaságra való átmenet415
Barta Györgyi: Az ipari térstruktúra formálódása420
Nemes Nagy József: A válság területi tényezői424
Rechnitzer János: Válság és megújulás a városhálózatban427
Bőhm Antal: A hátrányos helyzetű térségek helyi társadalma435
Tudománypolitika
Láng István: Mennyit ér a magyar kutatás?438
Viták - vélemények
Kutató- és tanárképzés
"A második lépés elmaradt" (Kovács István)441
A fizikus és fizikatanári képés kapcsolódása az ELTE-n (Patkós András)444
Gondolatok a tanárképzésről (Kovács István - Tasnádi Péter)447
Utószó a kutató- és tanárképzéshez (Tarján Imre)448
Hozzászólások Mosonyi Emil tanulmányához
A "methodikus" Széchenyi (Orlóci István)450
Hozzászólás egy "vádirathoz" (Lévai András)455
Válasz Lévai András akadémikus hozzászólására (Mosonyi Emil)459
A részleges informáltságról és a megtévesztő elgondolásokról (Solymosi Frigyes)461
Kutatás és környezet
Kiss Károly: A fenntarthatóság értelmezése a magyar gazdaságra464
Fogalmak - értelmezések
Vaskovics A. László: Interkulturális kommunikáció476
Interjú
Múlt és jövőkép a Vajdaságban. Beszélgetés Varga Zoltánnal (Tóth Pál Péter)484
Kitekintés
Középosztály, demokratizálódás és osztállyá szerveződés a Koreai Köztársaságban: Gazdasági fejlődés és műszaki fejlesztési politika a Koreai Köztársaságban (Fenyő Béla); Tudományos grafománia? (Wolfner András) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)494
Megemlékezések
Babics Antal (Frang Dezső)501
Halasi-Kun Tibor (Hazai György)502
Könyvszemle
Vajda György Mihály: A XX. századi irodalom kronológiája (Köpeczi Béla)505
Csányi László: Babits átváltozásai (Illés Sándor)506
Egyházak és vallások a mai Magyarországon (Gecse Gusztáv)508
Impakt (Beck Mihály)510
Utóhang510
5. szám
Györffy György: Múlt - emlékezet - történetírás513
Marx György: Mit ér az iskola, ha magyar?521
Szilágyi István: Új demokráciák születése Európában535
Tudománypolitika
Tétényi Pál - Braun Tibor: Természettudományi publikácós tevékenység és a kutatási költségek545
Tudomány, technika és innovációs politika Magyarországon (Szentgyörgyi Zsuzsa)552
Lukács József: Mégis kinek a feladata?561
Interjú
Fenyegetett helyzetben a szociológia?!567
Cseh-Szombathy László: A magyar szociológia új útja - és ami a múltból használható579
Szelényi Iván: Látlelet - némi távolságból
Losonczi Ágnes: "Vannak tudományok, amelyeknek örök ifjúság az osztályrészük"
Wessely Anna: Az autonómia ára593
Kovách Imre: A társaság szemével nézve (Az interjúkat készítette: Tóth Pál Péter)
Viták - vélemények
Tóth Sándor: Innovációs parkok a fejlődő országok klímájában599
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén: a felsőoktatási törvény (Horváth László)606
Kitekintés
A Landau-ügy (N. Sándor László); Egy különleges szerkezeti anyag - a berillium (Sperlágh Sándor); Az ózonréteg, a légköri részecskék áldozata (Martos Ferencné); A rovarok rezisztenciája (Szél Győző); Marad a holland nyelv (Sz. Zs.) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)609
Megemlékezés
Németh G. Béla: Kéry László616
A tudomány történetéből
Toró Tibor: Bolyai János és a tér-idő-anyag kapcsolat618
Burger Kálmán: A modern analitikai kémia úttörője - Szebellédy László627
Könyvszemle
Niederhauser Emil: Széchenyi István Válogatott művei630
Gunda Béla: Ház és Ember632
Végh Ferenc: Tolna Megyei Levéltári Füzetek634
Szentgyörgyi Zsuzsa: Évfordulóink a műszaki- és természettudományokban - 1992636
Palló Gábor: Polannyiana637
Beérkezett könyvek638
6. szám
Az MTA 1992. évi, 152. közgyűlése
Kosáry Domonkos: Korszerűsítés és értékmentés641
Mészáros Ernő: Az emberi környezet megismerése: a tudományos kutatás új távlatai648
Mádl Ferenc: "...egyetem és Akadémia nem zárják ki, hanem kiegészítik egymást"657
Hubay Miklós: Visszatérés660
Láng István: Reform és jövőkép662
Szabados László: Beszámoló a közgyűlésről678
Akadémiai Aranyérem - 1992: Jermy Tibor682
Az 1992. évi Akadémiai Díjak683
Enyedy György: Urbanizáció Kelet-Közép-Európában685
Berényi Dénes: A valóság természettudományos megközelítése694
Juhász Nagy Pál - Zsolnai László: Az ökológiai megértés problémái700
Viták - vélemények
A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései
Koncz Katalin: A plagizálásról705
Gunda Béla: A tudományos kutatás néhány etikai kérdése707
Ertl István: Etikai kérdések - más tudományterületről nézve710
Tamás Pál: Lépéskényszer - Recesszió és reform az akadémiai tudományban716
A tudományos műhely problémái
Szegő Károly: Szubjektív gondolatok a KFKI átalakulásáról733
Jegyzet
Szentgyörgyi Zsuzsa: Visszajelzésre várva741
Testületi hírek
Horváth László: Az elnökség napirendjén: kapcsolattartás a határainkon kívüli magyar tudományossággal744
Kitekintés
Bánki Dezső: Vita az állatok jogi státusáról747
Könyvszemle
Hajdú Péter: A magyar nyelv történeti nyelvtana I.753
Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása (Bartha Antal)755
Harmat Pál: Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből758
Simon Dubnov: A zsidóság története (Szilágyi Mihály)760
Maczonkai Mihály: Regional policy and local governments762
Köpeczi Béla: Újraindult az Erdély Múzeum764
Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták (Végh Ferenc)765
Beérkezett könyvek699
7. szám
Ludassy Mária: Antigoné örökösei?769
Köpeczi Béla: Stílus, korstílus, ember775
Vámos Tibor: Kooperatív számítástechnika - az emberi tevékenység jövendő szervezője781
Hutás Imre: Az "új" tuberkulózis786
Hideg Éva: Irányzatok a jövőkutatásban797
Kutatás é környezet
Lester R. Brown: A környezetvédelmi forradalom811
Környezettudomány és -védelem az oktatásban827
Tudománypolitika
Pálinkás József - Lovas Rezső: Az akadémiai kutatóhálózat finanszírozásának kérdéséhez829
Viták - vélemények
Fábián Zoltán: Rendszer és identitás: ami változik és ami nem838
Erős Ferenc: A zöldségboltos és a hatalom - avagy: ismét az identitásváltásról844
Fogalmak - értelmezések
A köztestület fogalomköréből848
Tudományos élet
Kerényi Attila: Földrajzi kutatások a környezetvédelem szolgálatában853
Balogh Tibor: Szimmetria - aszimmetria konferencia Szegeden855
Ormos István: Az MTA Könytárának középkori kéziratai egy berlini kiállításon856
Szebényi Imre: Kőolajipar és környezetvédelem857
Testületi hírek
Horváth László: Az elnökség és a Rektori Konferencia közös ülése859
Az MTA 1992. évi közgyűlésének határozata862
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
Válaszúton a tudományos felfedezések oltalma; Az Európai Közösség Ipari Minta terve; Iparjogvédelmi változások Közép- és Kelet-Európában; A mesterséges intelligencia iparjogvédelmi vontakozásai (Összeállította: F. Tóth Tibor)865
A tudomány történetéből
Szentgyörgyi Mária: Egy múlt századi reformer - Vállas Antal a magyar oktatásügyről és a Tudós Társaságról868
Könyvszemle
Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam (1942-1944) (Szinai Miklós)887
Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? - Üresjárat 1945-1948 (Kovács Győző)890
Péter Sárközy: Letteratura Ungherese - Letteratura Italiana (Köpeczi Béla)892
Örsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században (M. Kondor Viktória)893
Kertész Gyula: Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992894
Beérkezett könyvek852
8. szám
Márkus György: A "rendszer" után: a filozófia a tudományok korában899
Az Akadémia és az élő irodalom
Ritoók Zsigmond: Bevezető912
Fenyő István: Akadémiánk és a reformkor írói913
Németh G. Béla: A konzervatív Akadémia919
Szabolcsi Miklós. Tagok, díjak, eszmék928
Kornai János: Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsőoktatási helyzetről és feladatairól935
Zalai K. László: Egy új kihívás: az információelvű történetszemlélet945
Bögre János - Dohy János: "Fékevesztett" mutációk - "új lamackizmus"?952
Kutatás és környezet
Szepesi Dezső: Levegőkörnyezeti tudományok959
Feketéné Nárai Katalin: A levegőkörnyezet minőségének szabályozása973
Szebényi Imre: Kezdeti eredményeink974
Tudománypolitika
Mihály Szabolcs - Ódor Károly - Soha Gábor - Alabér László: A magyar földmérés és térképészet helyzete és feladatai976
A tudományos műhely problémái
Koleszár Viktória - Lovas Laura - Marton János: Színvonal és kooperáció. Magyar-japán összehasonlító elemzés983
Kovách Ádám: Középiskolai tanárok továbbképzése kutatóintézetben987
Kitekintés
Tigyi József: Az alaptudományok legfontosabb nemzetközi szervezete: az ICSU991
Újabb adatok Tejútrendszerünk centrumáról (Kun Mária); Könnyű elemek, nehéz kérdések (Szabados László); Újra kifényesedik az évszázad szupernóvája? (K. L.); Eltávozott a modern programozás nagy alakja (Sz. Zs.) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1004
Megemlékezések
Szederkényi Tibor: Grasselly Gyula1005
Németh G. Béla: Klaniczay Tibor1008
Kiss Dezső: N. N. Bogoljubov1010
Könyvszemle
Vajda György Mihály: Tanulmányok a XIX-XX. század fordulójának osztrák-magyar kultúrtörténetéből1011
Görög Sándor: A magyar analitikai kémia helyzetének felmérése 1986-19901013
Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József (Bitskey István)1015
M. Kondor Viktória: A Hornyánszky nyomda és az Akadémia könyvkiadása (Végh Ferenc)1016
Edward Ashpole: A Földön kívüli értelem kutatása (Kovács György)1017
Pályázati felhívás1019
9. szám
Történelmi fordulatok és a Magyar Tudományos Akadémia
Pataki Ferenc: Bevezető1027
R. Várkonyi Ágnes: Tudomány és polgárosodás1030
Hanák Péter: A tudomány egyetemessége és jellege, 1867-19141037
Juhász Gyula: A szellemi élet és az Akadémia a harmincas években és a háború alatt1047
Ormos Mária: A reformtörekvésektől az autonómia felszámolásáig1051
Kutatás és környezet
Láng István: Csalódás vagy reménykedés? - Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája1060
Várallyay György: Globális klímaváltozások hatása a talajra1071
A környezettudományi Bizottság állásfoglalása a Balatonnal kapcsolatos kutatásokról1077
Fogalmak - értelmezések
A demokrácia mibenlétének újragondolása
Alain Touraine: Mi a demokrácia ma?1078
Giovanni Sartori: Rossz politikai társadalom és rossz politika1087
Viták - vélemények
Bencze Gyula: Számok és tények a magyar természettudományi kutatási elitről1093
Solymosi Frigyes: Gondolatok a tagválasztásról, a kétfokozatú akadémiai tagságról és a fiatalításról1111
Tudománypolitika
Nyiri Lajos. Lehetőségek, ha...1115
Adatok, információk a kormányközi tudományos-technológiai kapcsolatainkról1126
A tudományos műhely problémái
Borsa Iván - G. Vass István: A levéltári kutatás szabályozásához1130
Varró Vince: Tanszékvezetők nyugdíjban1135
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén az acták és folyóiratok felülvizsgálata (R. Gy.)1140
Megemlékezés
Solyom László: Eörsi Gyula1142
Hajdú Péter: Erkki Itkonen1144
Könyvszemle
Kovács József László: Mausoleum potentissimorum ... regni apostolici regum1146
Nagy Béla: Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary1148
Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?-1575) (Bitskey István)1149
Roland Goetschel: A kabala (Szilágyi Mihály)1152
10. szám
Kutatások a munkanélküliség témaköréből
Laky Teréz: Munkanélküliség és gazdasági átalakulás1155
Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség és a társadalmi helyzet átalakulása Magyarországon1165
Szabó János: Hadiipari és hadsereg1184
Ralovich Béla: Az élelmiszerek közvetítette mikorbiális megbetegedések1193
Fürj Zoltán: Egyház-iskola-államosítás1206
Wellmann Imre: A habsburgi abszolutizmus és a magyarországi agráfrejlődés a XVIII. században1219
Kutatás és környezet
Reményi Károly: Az energetika hazai környezeti problémái1228
Környezettudományi kutatás Finnországban (Sperlágh Sándor)1240
A tudományos műhely problémái
Roska Tamás: Egyetem - Akadémia együtt! Kísérlet egy új típusú fakultás létrehozása1241
Interjú
Benedek Pál: Hogyan lesz valaki professzor a Harvard Egyetemen? Beszélgetés Kornai Jánossal1248
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Történelmi fordulatok az alapszabályok tükrében1254
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
A biotechnikai szabadalmakkal és vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények Magyarországon (Szarka Ernő)1262
Könyvszemle
Niederhauser Emil: Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája1269
Köpeczi Béla: Egyház és Forradalom1270
Hanák Katalin: Az interperszonális kapcsolatok hálózata1271
Mandics György: Luu Tran Tieu: Peleolitic Pebble Industries in Europe1273
Tomori Viola: Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza (Végh Ferenc)1274
Beérkezett könyvek1275
Utóhang
Két nyílt levél1276
Válasz a nyílt levelekre1283
11. szám
Berend Iván: Gazdasági növekedés, átalakulás, átlényegülés1287
R. Várkonyi Ágnes: Történeti ökológia és a művelődés históriája1296
Tompa Anna - Farkas Ilona: Új "morbus hungaricus"? A munkahelyi környezet szerepe a daganatos betegségek kialakulásában1310
Viták - vélemények
Pokol Béla: A magyar jogelmélet állapotáról1325
Balázs Ervin: Csalódás és reménykedés1335
Eszmék - értékek
Lánczi András: A straussi örökség1337
A tudományos műhely problémái
Tarján Imre: Tudomány és gyarkolat kicsiben1349
Mozsolics Amália: Tudományos mechanizmus - tudományos erkölcs1362
Interjú
Tóth Pál Péter: "Az erdélyi magyar tudományosság virágzása nem kizárólagosan nemzetiségi érdek". Beszélgetés Jakó Zsigmonddal1373
Jegyzet
Vidor Ferenc: Urbanisztika és medicina1386
Testületi hírek
Horváth László: Az elnökség napirendjén: a tudománypolitikai irányelvek és az akadémiai törvény1391
A tudomány történetéből
Szabadváry Ferenc: Természettudomány és Akadémia a dualizmus korában1393
Kőrösi Mária: Teleki Pál és a politikai földrajz1398
Könyvszemle
Pap Uzonka: Orvosi Helyesírási Szótár1405
Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések (Buda Béla)1406
Fröhlich Ida: A Scheiber-könyvtár katalógusa1408
Ian Stewart: A matematika problémái (Szentgyörgyi Zsuzsa)1409
Baranyai László: Leltár1410
12. szám
Beck Mihály-Braun Tibor: Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése1415
Falusné Szikra Katalin: Az értelmiség anyagi helyzete a rendszerváltásban1430
Pais István: A mikroelemek szerepe az élővilágban és az emberi környezetben1442
Vámos Ágnes: Melyik nyelven tudja (jobban)?1448
III. Akadémiai Fórum
Kosáry Domokos: Milyen tudománypolitikára van szükség?1456
Láng István: Az akadémiai kutatóhálózat aktuális szervezeti kérdései1461
Csurgay Árpád: A magyar elektronikus postahálózat - helyzetkép1469
A társadalomtudományi szekció tanácskozásai (Baranyay László)1471
A természettudományi-élettudományi szekció ülése (Bálint Lajos)1472
A III. Akadémiai Fórum állásfoglalása1475
Kutatás és környezet
Kerkápoly Endre: A vasúti közlekedés környezetvédelme1478
A tudományos műhely problémái
Barabás Zoltán: Pályázók és pályázatok versenyeztetése1488
Tudománypolitika
Wilhelm Krull: Az NDK kutatóhálózatának értékelése és integrálása1492
Tájékoztató az OMFB alkalmazott kutatási-fejlesztési pályázati rendszerről1504
Viták - vélemények
Akadémiánk és tudományos életünk néhány problémája (Berényi Dénes)1505
Az interdiszciplinaritásról (Szabadváry Ferenc)1509
Nézzünk a tükörbe! (Enyedi György)1510
Program: az egyetemek megújítása (Hámori József)1512
Mellékjövedelem és oktatási színvonal (Prugberger Tamás)1514
Kitekintés
Kutatásértékelés - több szempontból (Szentgyörgyi Zsuzsa); Oktatás 2005 (Fenyő Béla)1516
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)1521
A tudomány történetéből
Nagy Béla: A tudomány és a haladás szolgálatában1522
Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon?1526
Könyvszemle
Verebélyi Kincső: Róheim Géza (Harmat Pál)1531
Régi Magyar Kódexek 1-14. (Pusztai Ferenc)1534
Bene László: A privatizálás és annak buktatói (Bélyácz Iván)1537
Akadémiai tagajánlások - 1993.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december

Néhány lap széle vágáshibás. Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december Magyar Tudomány 1992. január-december

A borítók és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.900 ,-Ft
39 pont kapható
Kosárba