Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1992. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője XXXVII. kötet 7-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

7. szám
Ludassy Mária: Antigoné örökösei?769
Köpeczi Béla: Stílus, korstílus, ember775
Vámos Tibor: Kooperatív számítástechnika - az emberi tevékenység jövendő szervezője781
Hutás Imre: Az "új" tuberkulózis786
Hideg Éva: Irányzatok a jövőkutatásban797
Kutatás é környezet
Lester R. Brown: A környezetvédelmi forradalom811
Környezettudomány és -védelem az oktatásban827
Tudománypolitika
Pálinkás József - Lovas Rezső: Az akadémiai kutatóhálózat finanszírozásának kérdéséhez829
Viták - vélemények
Fábián Zoltán: Rendszer és identitás: ami változik és ami nem838
Erős Ferenc: A zöldségboltos és a hatalom - avagy: ismét az identitásváltásról844
Fogalmak - értelmezések
A köztestület fogalomköréből848
Tudományos élet
Kerényi Attila: Földrajzi kutatások a környezetvédelem szolgálatában853
Balogh Tibor: Szimmetria - aszimmetria konferencia Szegeden855
Ormos István: Az MTA Könytárának középkori kéziratai egy berlini kiállításon856
Szebényi Imre: Kőolajipar és környezetvédelem857
Testületi hírek
Horváth László: Az elnökség és a Rektori Konferencia közös ülése859
Az MTA 1992. évi közgyűlésének határozata862
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
Válaszúton a tudományos felfedezések oltalma; Az Európai Közösség Ipari Minta terve; Iparjogvédelmi változások Közép- és Kelet-Európában; A mesterséges intelligencia iparjogvédelmi vontakozásai (Összeállította: F. Tóth Tibor)865
A tudomány történetéből
Szentgyörgyi Mária: Egy múlt századi reformer - Vállas Antal a magyar oktatásügyről és a Tudós Társaságról868
Könyvszemle
Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam (1942-1944) (Szinai Miklós)887
Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? - Üresjárat 1945-1948 (Kovács Győző)890
Péter Sárközy: Letteratura Ungherese - Letteratura Italiana (Köpeczi Béla)892
Örsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században (M. Kondor Viktória)893
Kertész Gyula: Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992894
Beérkezett könyvek852
8. szám
Márkus György: A "rendszer" után: a filozófia a tudományok korában899
Az Akadémia és az élő irodalom
Ritoók Zsigmond: Bevezető912
Fenyő István: Akadémiánk és a reformkor írói913
Németh G. Béla: A konzervatív Akadémia919
Szabolcsi Miklós. Tagok, díjak, eszmék928
Kornai János: Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsőoktatási helyzetről és feladatairól935
Zalai K. László: Egy új kihívás: az információelvű történetszemlélet945
Bögre János - Dohy János: "Fékevesztett" mutációk - "új lamackizmus"?952
Kutatás és környezet
Szepesi Dezső: Levegőkörnyezeti tudományok959
Feketéné Nárai Katalin: A levegőkörnyezet minőségének szabályozása973
Szebényi Imre: Kezdeti eredményeink974
Tudománypolitika
Mihály Szabolcs - Ódor Károly - Soha Gábor - Alabér László: A magyar földmérés és térképészet helyzete és feladatai976
A tudományos műhely problémái
Koleszár Viktória - Lovas Laura - Marton János: Színvonal és kooperáció. Magyar-japán összehasonlító elemzés983
Kovách Ádám: Középiskolai tanárok továbbképzése kutatóintézetben987
Kitekintés
Tigyi József: Az alaptudományok legfontosabb nemzetközi szervezete: az ICSU991
Újabb adatok Tejútrendszerünk centrumáról (Kun Mária); Könnyű elemek, nehéz kérdések (Szabados László); Újra kifényesedik az évszázad szupernóvája? (K. L.); Eltávozott a modern programozás nagy alakja (Sz. Zs.) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1004
Megemlékezések
Szederkényi Tibor: Grasselly Gyula1005
Németh G. Béla: Klaniczay Tibor1008
Kiss Dezső: N. N. Bogoljubov1010
Könyvszemle
Vajda György Mihály: Tanulmányok a XIX-XX. század fordulójának osztrák-magyar kultúrtörténetéből1011
Görög Sándor: A magyar analitikai kémia helyzetének felmérése 1986-19901013
Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József (Bitskey István)1015
M. Kondor Viktória: A Hornyánszky nyomda és az Akadémia könyvkiadása (Végh Ferenc)1016
Edward Ashpole: A Földön kívüli értelem kutatása (Kovács György)1017
Pályázati felhívás1019
9. szám
Történelmi fordulatok és a Magyar Tudományos Akadémia
Pataki Ferenc: Bevezető1027
R. Várkonyi Ágnes: Tudomány és polgárosodás1030
Hanák Péter: A tudomány egyetemessége és jellege, 1867-19141037
Juhász Gyula: A szellemi élet és az Akadémia a harmincas években és a háború alatt1047
Ormos Mária: A reformtörekvésektől az autonómia felszámolásáig1051
Kutatás és környezet
Láng István: Csalódás vagy reménykedés? - Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája1060
Várallyay György: Globális klímaváltozások hatása a talajra1071
A környezettudományi Bizottság állásfoglalása a Balatonnal kapcsolatos kutatásokról1077
Fogalmak - értelmezések
A demokrácia mibenlétének újragondolása
Alain Touraine: Mi a demokrácia ma?1078
Giovanni Sartori: Rossz politikai társadalom és rossz politika1087
Viták - vélemények
Bencze Gyula: Számok és tények a magyar természettudományi kutatási elitről1093
Solymosi Frigyes: Gondolatok a tagválasztásról, a kétfokozatú akadémiai tagságról és a fiatalításról1111
Tudománypolitika
Nyiri Lajos. Lehetőségek, ha...1115
Adatok, információk a kormányközi tudományos-technológiai kapcsolatainkról1126
A tudományos műhely problémái
Borsa Iván - G. Vass István: A levéltári kutatás szabályozásához1130
Varró Vince: Tanszékvezetők nyugdíjban1135
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén az acták és folyóiratok felülvizsgálata (R. Gy.)1140
Megemlékezés
Solyom László: Eörsi Gyula1142
Hajdú Péter: Erkki Itkonen1144
Könyvszemle
Kovács József László: Mausoleum potentissimorum ... regni apostolici regum1146
Nagy Béla: Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary1148
Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?-1575) (Bitskey István)1149
Roland Goetschel: A kabala (Szilágyi Mihály)1152
10. szám
Kutatások a munkanélküliség témaköréből
Laky Teréz: Munkanélküliség és gazdasági átalakulás1155
Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség és a társadalmi helyzet átalakulása Magyarországon1165
Szabó János: Hadiipari és hadsereg1184
Ralovich Béla: Az élelmiszerek közvetítette mikorbiális megbetegedések1193
Fürj Zoltán: Egyház-iskola-államosítás1206
Wellmann Imre: A habsburgi abszolutizmus és a magyarországi agráfrejlődés a XVIII. században1219
Kutatás és környezet
Reményi Károly: Az energetika hazai környezeti problémái1228
Környezettudományi kutatás Finnországban (Sperlágh Sándor)1240
A tudományos műhely problémái
Roska Tamás: Egyetem - Akadémia együtt! Kísérlet egy új típusú fakultás létrehozása1241
Interjú
Benedek Pál: Hogyan lesz valaki professzor a Harvard Egyetemen? Beszélgetés Kornai Jánossal1248
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Történelmi fordulatok az alapszabályok tükrében1254
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
A biotechnikai szabadalmakkal és vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények Magyarországon (Szarka Ernő)1262
Könyvszemle
Niederhauser Emil: Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája1269
Köpeczi Béla: Egyház és Forradalom1270
Hanák Katalin: Az interperszonális kapcsolatok hálózata1271
Mandics György: Luu Tran Tieu: Peleolitic Pebble Industries in Europe1273
Tomori Viola: Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza (Végh Ferenc)1274
Beérkezett könyvek1275
Utóhang
Két nyílt levél1276
Válasz a nyílt levelekre1283
11. szám
Berend Iván: Gazdasági növekedés, átalakulás, átlényegülés1287
R. Várkonyi Ágnes: Történeti ökológia és a művelődés históriája1296
Tompa Anna - Farkas Ilona: Új "morbus hungaricus"? A munkahelyi környezet szerepe a daganatos betegségek kialakulásában1310
Viták - vélemények
Pokol Béla: A magyar jogelmélet állapotáról1325
Balázs Ervin: Csalódás és reménykedés1335
Eszmék - értékek
Lánczi András: A straussi örökség1337
A tudományos műhely problémái
Tarján Imre: Tudomány és gyarkolat kicsiben1349
Mozsolics Amália: Tudományos mechanizmus - tudományos erkölcs1362
Interjú
Tóth Pál Péter: "Az erdélyi magyar tudományosság virágzása nem kizárólagosan nemzetiségi érdek". Beszélgetés Jakó Zsigmonddal1373
Jegyzet
Vidor Ferenc: Urbanisztika és medicina1386
Testületi hírek
Horváth László: Az elnökség napirendjén: a tudománypolitikai irányelvek és az akadémiai törvény1391
A tudomány történetéből
Szabadváry Ferenc: Természettudomány és Akadémia a dualizmus korában1393
Kőrösi Mária: Teleki Pál és a politikai földrajz1398
Könyvszemle
Pap Uzonka: Orvosi Helyesírási Szótár1405
Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések (Buda Béla)1406
Fröhlich Ida: A Scheiber-könyvtár katalógusa1408
Ian Stewart: A matematika problémái (Szentgyörgyi Zsuzsa)1409
Baranyai László: Leltár1410
12. szám
Beck Mihály-Braun Tibor: Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése1415
Falusné Szikra Katalin: Az értelmiség anyagi helyzete a rendszerváltásban1430
Pais István: A mikroelemek szerepe az élővilágban és az emberi környezetben1442
Vámos Ágnes: Melyik nyelven tudja (jobban)?1448
III. Akadémiai Fórum
Kosáry Domokos: Milyen tudománypolitikára van szükség?1456
Láng István: Az akadémiai kutatóhálózat aktuális szervezeti kérdései1461
Csurgay Árpád: A magyar elektronikus postahálózat - helyzetkép1469
A társadalomtudományi szekció tanácskozásai (Baranyay László)1471
A természettudományi-élettudományi szekció ülése (Bálint Lajos)1472
A III. Akadémiai Fórum állásfoglalása1475
Kutatás és környezet
Kerkápoly Endre: A vasúti közlekedés környezetvédelme1478
A tudományos műhely problémái
Barabás Zoltán: Pályázók és pályázatok versenyeztetése1488
Tudománypolitika
Wilhelm Krull: Az NDK kutatóhálózatának értékelése és integrálása1492
Tájékoztató az OMFB alkalmazott kutatási-fejlesztési pályázati rendszerről1504
Viták - vélemények
Akadémiánk és tudományos életünk néhány problémája (Berényi Dénes)1505
Az interdiszciplinaritásról (Szabadváry Ferenc)1509
Nézzünk a tükörbe! (Enyedi György)1510
Program: az egyetemek megújítása (Hámori József)1512
Mellékjövedelem és oktatási színvonal (Prugberger Tamás)1514
Kitekintés
Kutatásértékelés - több szempontból (Szentgyörgyi Zsuzsa); Oktatás 2005 (Fenyő Béla)1516
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)1521
A tudomány történetéből
Nagy Béla: A tudomány és a haladás szolgálatában1522
Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon?1526
Könyvszemle
Verebélyi Kincső: Róheim Géza (Harmat Pál)1531
Régi Magyar Kódexek 1-14. (Pusztai Ferenc)1534
Bene László: A privatizálás és annak buktatói (Bélyácz Iván)1537
Akadémiai tagajánlások - 1993.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1992. (nem teljes évfolyam) Magyar Tudomány 1992. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!