Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1993. január-december

Korszakváltás a tudományban/A káosz és rendezetlenség kutatása/C. kötet - Új folyam, XXXVIII. kötet, 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Pro domo sua (Köpeczi Béla)1
Tanulmányok
Banczerowskiné Pelyhe Ilona, Világi Ildikó, Tarnawa István: Az epilepszia sejtszintű mechanizmusai810
Csaba László: Gazdaságelmélet és rendszerváltás50
Csányi Vilmos: A kutyák kiképzésének etológiai aspektusai29
Csetri Elek: Egy elfeledett időszak1312
Csikós-Nagy Béla: A posztkommunista társadalom sürgető problémái1190
Fodor István-Németh Gábor: Művelődéstörténeti kutatások a Nemzeti Múzeumban290
Főzy István: Dino- és Magyarosaurusok1451
Gerevich József: Egyre közelebb a drogfogyasztás tudományos megértéséhez267
Gunda Béla: Európában termesztett növények amerikai őshazájukban277
Gunda Béla: Az akadémiai szellem és a nemzeti tudományok14334
Győrffy György: Honfoglaló fejedelmeink és vezérek136
Harmatta János: Horatius Noster - Magyar Horatius1071
Hoós Éva: Egy kétszáz éves oktatási reform1206
Imreh István: A székely faluközösség alkonya256
Kiss Dezső: Dubnáról - őszintén14
Kocsis Éva: A minőségi növekedés, a fenntartható fejlődés és a stacionárius gazdaság3
Köpeczi Béla: Eszmék - emberek. A Mátrafüredi Felvilágosodás Konferenciák23
Köpeczi Béla: Franciaországi viták Erdély történetéről541
Marx György: A jövő század regénye1425
Hans Mohr: Az erkölcs biológiai gyökerei708
Pataki Ferenc: "Nyitott jövő" - nyitott kérdések a nevelésügyben1183
Patkós András: Az Univerzum kezdetének kirajzolódó nyomai1060
Rácz Lajos: A történeti ökológia másik arca1297
Ritoók Zsigmond: Ókortudományunk helyzete és lehetőségei1174
Roska Tamás: Neuromorf információs technológia - amikor a madarak megszólalnak249
Sipos Aladár - Halmai Péter: Jelenkori agrárproblémák121
Surányi Sándor: A fenntartható fejlődés globális forrásigénye797
Szabó S. András: Élelmiszerfizika - a korszerű élelmiszertudomány egy új területe1053
Szummer Csaba: A pszichoanalízis mint elbeszélő tudomány1198
Tímár János: A felsőoktatás fejlesztésének lehetőségei és korlátai785
Tóth Miklós - Faller Gusztáv: Tézisek az ásványi nyersanyag és az energiapolitika összefüggéseiről1047
Tóth Miklós - Faller Gusztáv: Törvényszerű-e szén- és ércbányászatunk visszafejlődése?1442
Török Ádám: Emberi erőforrások és technológiai változások Kelet-Európában529
Ungváry György: A munkanélküliség egészségkárosító hatása159
Vajda György: Mi lesz a leállított atomerőművek sorsa?1169
Wiegandt Richárd: Mi az algebra és mire való?716
Zajkás Gábor: Élelmezés- és táplálkozáspolitika Magyarországon1304
Tematikus számok - összeállítások
A Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlése
Kosáry Domokos: A tudomány és a nemzet szolgálatában34
Mádl Ferenc: Tudománypolitikánk lehetőségei és korlátai41
Láng István: Szövetségben - egymást segítve45
Tudósítás a rendkívüli közgyűlésről (Szabados László)52
Az MTA 1993. évi 153. közgyűlése
Kosáry Domokos: Áldozni kell arra, amiben a felemelkedés ígérete van657
Láng István: Történelmi múlt - történelmi felelősség667
Antall József: Illúziók nélkül, de nem pesszimistán678
Mádl Ferenc: Az integráció jegyében684
Beszámoló a közgyűlésről686
Akadémiai Aranyérem: Hadrovics László702
Akadémiai Díjak703
Az Akadémia új külső és tiszteleti tagjai704
A káosz és rendezetlenség kutatása. Korszakváltás a tudományban
Káosz és rendezetlenség (Szentgyörgyi Zsuzsa, Szabados László)377
Szépfalusy Péter: Előszó379
Muraközy Gyula - Tél Tamás: A káosz rendezetlenség, struktúra, komplexitás384
Götz Gusztáv: Káosz a légkörben402
Kolláth Zoltán: Égi káosz415
Tél Tamás: Kaotikus szórás425
Krámli András: Keménygolyórendszerek véletlenszerű viselkedése439
Kondor Imre. Kaotikus vonások spinüvegekben447
Csordás András-Vattay Gábor: A káosz kvantummechanikai aspektusai456
Györgyi László: Káosz kémiai rendszerekben462
Lábos Elemér: Káoszelmélet és neurobiológia479
Juhász-Nagy Pál: Némi " káosz-elmélkedés" a színbiológia témakörében494
Simonovits András: Káoszelmélet és közgazdaságtan503
Nováky Erszébet: Jövőkutatás és káosz512
Kemény Csilla: Instabilitás és innováció a jövőmodellekben518
Glosszárium524
Legalitás és moralitás
"Előbb kenyér, aztán morál" (Ludassy Mária)913
Bevezető (Almási Miklós)914
A bűn és a rossz
Endreffy Zoltán: A jóról, a helyesről és a bűnről915
Nyíri Tamás: A vitatott lelkiismeret920
Boros Gábor: "A bűn az nem lesz könnyebb"927
Pozitív jog - emberi jogok
Ludassy Mária: "Előbb szabály, aztán morál"932
Sajó András: Az emberi jogi ideológia egy pozitív korban936
Varga Csaba: A jogállamiság és joga941
Földesi Tamás: A természetjog, jogpozitivizmus, emberi jogok csapdái951
Gazdaság, állam, társadalom
Kornai János: Gazdaságpolitika és etika1041
Sós Vilmos: Jog és legitimáció963
Garai László: Etika és gazdaság967
Kopátsy Sándor: Gazdasági jog - gazdasági morál972
Somlai Péter: Maszk és bőr978
Mérlegen a tudományos kutatás
Solymosi Frigyes: Néhány gondolat az akadémiai kutatóhelyek teljesítményének értékeléséről581
Prohászka János: A megmérettetés szabályai585
Bencze Gyula: Utolsó "mentegetőzés" mentegetőzés helyett589
Zilahy Péter: Az ICSU szakértőinek értékelése a Magyar Tudományos Akadémiáról591
Mosoniné Fried Judit: Értékmentés?600
Pintér Lajos: Mellőzheti-e a tudományos értékrend a publikációs tevékenységet és az idézettséget?610
Viták - vélemények
Új szempontok a támogatott kutatóhelyek működtetéséhez (Sztaricskai Ferenc)73
Hozzászólás Sztaricskai Ferenc dolgozatához (Jeszenszky Ferenc)77
Bonta János: Kritikai szellem és minősítési gyakorlat315
Földiák Gábor: A mérnökképzés korszerűsítése319
Juhász Nagy Pál: Ökológiai szemlélet a gyakorlatban1354
Kristó GYula: A honfoglalás évfordulójára készülve723
Györffy György: Válasz726
Orosz Sándor: Mit ér az alapiskola, ha magyar?199
Pécskay Zoltán: Az iskolán kívüli oktatásról203
Rózsa György: Néhány meggondolás a tudományelemzésről1259
Tamás Pál: Kontinuitás és diszkontinuitás a 90-es évek magyar társadalomoktatásában301
Tudománypolitika
A Pugwash-mogzalom változó arca (B. D.)78
A Pugwash-konferencia programja az 1992-1997 közötti fél évtizedre79
Anveiler Judit-Tóth Erika-Marton János: Tudóselvándorlás568
Georges Benko: Technopoliszok és új ipari térségek565
Berényi Dénes: Az "agy-elvonás" pozitív megközelítésben1111
Bitsánszky Géza: Visszatekintés az elmúlt három év tudománypolitikájára847
Hoványi Gábor: Akadémiai - egyetemi közös tanszék Pécsett1115
Wolf Lepenies: A tudományos Európa történeti földrajza1101
Markó László - Tétényi Pál: Az Akadémia kémiai kutatóintézetének feladatai193
Nyíri Lajos: Volt egyszer egy pályázat...1463
Pungor Ernő: Magyar tudomány - merre?549
Tudománypolitikai irányelvek837
Várkonyi László: Paradigmaváltás az USA tudománypolitikájában?558
Eszmék - értékek
Isaiah Berlin nacionalizmus értelmezése elé (Dénes Iván Zoltán)1080
Isaiah Berlin: "A meghajlított vessző" - a nacionalizmus feltámadása1081
Csepeli Réka: Tocqueville eszméi Magyarországon1483
Kontler László: A "mohamedán kereszténység"1341
Laki János: Történetiség732
Lányi Gusztáv: Föltámadás és/vagy restauráció?168
Ludassy Mária: Bibó István és Félicité Lamennais65
Vámos Tibor: Poszt... sok minden, némi ismeretelméleti értelmezéssel1236
Fogalmak - értelmezések
Farkas Ildikó: Turánizmus860
Magyar balsors
Komoróczi Géza: Történelem a próféták kezében1227
Őze Sándor: Bűneiért bünteti Isten a magyar népet1231
Kutatás és környezet
Czelnai Rudolf: Az üvegház dilemma1213
Fekete Jenő: A környezetvédelmi kutatások keretprogramja55
Horváth Amanda: Talaj, talajszennyeződés, közegészségügy827
Marx György: Gaia születése612
Mészáros Ernő: Gaia hipotézis, tudományos elmélet?294
Nemzeti biodiverzitás-megőrzési stratégia983
Szabados László: Kozmikus környezetvédelem1096
Vajda György: Mi lesz az atomerőmű hulladékaival1324
A tudományos műhely problémái
Az ACCORD-program325
Berényi Dénes: Gondolatok a területi bizottságok munkájáról1014
Braun Tibor: Ki bírálja a bírálókat?884
Csomó István: Milyen lesz (ilyen lesz?) az Akadémia 1993. évi költségvetése177
Groó Dóra: Egy "kis" pályázati rendszer tapasztalatai179
Horányi György: Egy magyar ötlet és szabadalom sorsa 25 év tükrében1372
Illés Iván: Az akadémiai gazdálkodás mozgástere869
Láng István: Az akadémiai gazdálkodás mozgástere572
Lovas István: A KFKI átalakítása877
Miksi Szilvia-Marton János: Tudománymetriai elemzés és értékelés a magyar immunológiáról1497
Németh G. Béla: Három javaslat1016
Radnay József: Az Akadémia alkalmazottainak munkajogi helyzete1366
Solymosi Frigyes: Válaszra váró kérdések kutatásról, felsőoktatásról1011
John Tooze: Magyarország csatlakozik az EMBC-hez - Szilárd Leó álma megvalósul322
Zimányi Magdolna: A magyar helyesírást fenyegető veszélyekről874
Interjú
"Sic itur ad astra"... Őry Huba a nemzetközi űrhajózási tervekről és kihívásokról (Füzeséri András)82
Benedek Pál: Hogyan lesz valaki az UCLA professzora? Beszélgetés Berend T. Ivánnal1477
Beszélgetés Niederhauser Emil akadémikussal (Tóth Pál Péter)1330
Jegyzet
A legsürgetőbb feladat (Berényi Dénes)87
Ki a tudós (Bencze Gyula)1363
Nemzeti tudományok - nem nemzeti tudományok (Falusné Szikra Katalin)1121
Kitekintés
Az USA innovációs rendszereinek múltja és perspektívái (Fenyő Béla); A francia kutatás mikroszkóp alatt (Sperlágh Sándor); Sikertelen innovációk (F. B.)88
A rendezetlenség tudománya (Martos Ferencné); Az Aral-tó katasztrófája (Bassa László); NASA adatbázis magyar kutatóintézetben (Almár Iván); Szappanbuborék a tudomány szolgálatában (Sz. Zs.)211
A Kondratyev-ciklus (Sipos Béla); Egy sikeres kutatástámogató szervezet: a holland NWO (Szentgyörgyi Zsuzsa); Katonai kutatóintézetekből a civil szférába (Fenyő Béla)328
A szocialista rendszer komplex valósága (Fenyő Béla); Az alumínium nem felelős az Alzheimer-kórért? (Détári László); Az Európa-USA közötti tudományos háborúról - francia szemmel (Rózsa György); Csernobil hosszú árnyéka (N. Sándor László)745
Szovjet Akadémiából Orosz Akadémia: folytonosság vagy megújulás? (Szentgyörgyi Zsuzsa)1123
Hasznos káosz (Kolláth Zoltán); A tanguz meteor rejtélye (Kun Mária); Galaktikus kémények (K. M.); Az óriásbolygók nélkül nem lenne fejlett élet a földön (K. M.); Kis sajtóetikai proszeminárium (Németh Géza); A kutatás elhanyagolása a gazdaság világpiaci pozícióit gyengíti (Sz. Zs.)1384
Rovatvezető (Szentgyörgyi Zsuzsa)
Tudományos élet
A léptékváltás jegyében (Pusztai Ferenc, Pusztai István)887
Hazánk a CERN tagja (Berényi Dénes)1380
Két nemzetközi atomfizikai rendezvény Debrecenben (B. D.)1381
Magyar tudományosság a környező országokban (Tarnóczy Mariann-Tóth Pál Péter)617
Testületi hírek
Csomó István: Megmérettettünk1493
Az elnökség napirendjén (Horváth László)1128
Az elnökség napirendjén (Pannonhalmi Kálmán)1491
Az MTA rendkívüli közgyűlésének határozata208
Az MTA 1993. évi közgyűlésének határozata892
A tudomány történetéből
Batári Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia Időszaki kiadványai 1834-1867-ig766
Benkő Samu: Az utolsó 70 év erdélyi magyar tudományossága222
Bényei Miklós: A Magyar Természettudományi Társulat kérelme a rendi országgyűlés előtt (1844-1848)337
Gellai Borbála: A "belső kell". Lánczos Kornél élete és munkássága1139
Koncz István-Pataki Ferenc: Az Akadémia Pszichológiai Intézete99
Laár Tibor: Türr István és Gerster Béla nagy műve1398
Móra László: Katonai sikereit elősegítették kémiai tanulmányai. Görgey, mint kémikus1132
Palló Gábor: Kármán Tódor és Fonó Albert levelezése761
Palló Gábor: Szent-Györgyi Albert és a szovjet kapcsolatok1262
Szabadfalvy József: Moór Gyula, az MTA egykori megbízott elnöke1392
Szállási Árpád: "Helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy, műszabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet"1024
Tar Károly: Hegyfoky Kabos, az elfelejtett klimatológus1510
Wojtilla Gyula: Két nemzet büszkesége: Stein Aurél emlékezete1505
Zollár Andor: Hagyatékanyagok a centenáriumra1272
Megemlékezések
Barabás Zoltán (Bócsa Iván)758
Barta György (Meskó Attila)219
Bartha Dénes (Ujfalussy József)1501
Bay Zoltán (Marx György)96
Gallai Tibor (T. Sós Vera, Babai László)1503
Juhász Gyula (Ormos Mária)1018
Juhász-Nagy Pál (Simon Tibor)1361
Máthé Imre (Kovács Margit)1130
Szabolcsi Gertrúd (Friedrich Péter)899
Hírek a szellemi értékek hasznosításáról
Iványi István: Az Országos Találmányi Hivatal a társadalmi átalakulás szolgálatában232
Beszélgetés Szarka Ernővel, az Országos Találmányi Hivatal elnökével; A szabadalmaztatás mint a technológiai innováció mutatója (Szitáné Kazal Ágnes); A szellemi tulajdon védelme borítékletéttel; Kutatóintézet tudományos eredmények védelme a munkajog eszközeivel751
Új feladatok, új védelmi technikák a szerzői jogban. Beszélgetés Gyertyánfy Péterrel, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatójával (F. Tóth Tibor)1262
A szellemi tulajdon a modern technika szorításában (Szentgyörgyi Zsuzsa)1279
Útirajz
Wiegandt Richárd: Egy kistigris: Tajvan343
Dokumentum
"...hegedült Szent Dávid! (Enyedi Sándor)1513
Hermann Róbert: Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai1403
Könyvszemle
Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés (Róbert Péter)1032
Andromeda (Szabados László)908
J. Baines-J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza (Domonkos János)1420
Bakács Tibor: Magyar környezetjog (Tóth Kinga)109
Bérczi Szaniszló: Kristályoktól a bolygótestekig (Póka Teréz)902
Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly és darabmértékek 1874-ig (Szentgyörgyi Zsuzsa)779
A dualizmus kora (M. Kondor Viktória)644
Egy szirakúzai szellem Európában, Kornai János új könyvéről (Szabó Katalin)1520
Encyclopaedia Transylvanica (Niederhauser Emil)773
Etymologysches Wörterbuch des Ungarischen (Hadrovics László)1412
Fónod Zoltán: Üzenet (Kovács Győző)1525
Fullerene Science und Technology (Nemes László)908
Astrik L. Gabriel: The Paris Studium (Köpeczi Béla)1151
Garai Lászó: "...elvegyültem és kiváltam" (Buda Béla)777
M. Giertych-Mátyás Cs.: Genetics of Scots Pine (Ujváriné Jármay Éva)905
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 (Róbert Péter)1417
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora (Farkas Ildikó)642
Pierre Grimal: A latin irodalom története (Adamik Tamás)1153
Hadrovics László: Magyar történeti jelentéstan (Büky László)1150
Három könyv a környezetvédelemről (Detre Csaba)241
Hasznos információk három kötetben (Szentgyörgyi Zsuzsa)648
Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy (Niederhauser Emil)901
A hőskor (Almási Miklós)111
Juhász András-Tasnádi Péter: Érdekes anyagok, anyagi érdekességek (Bérczi Szaniszló)1154
Kapcsolat - környezet - közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (V. F.)1155
Két világtörténelmi atlasz (Köpeczi Béla)775
Klein Rudolf: Joze Plecnik (Sperlágh Sándor)647
Kocsis Károly: Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén (Enyedi György)1030
Kolozsi Béla: Deviancia (Mérő Éva)646
Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország (1919-1933) (Bolvári-Takács Gábor)360
Magyar helységnév-azonosító szótár (Perger Imre)1035
Magyar könyvészet 1921-1944 (Sipka László)1290
A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. kötet (Hajdú Péter)1415
Marx György: Beszélgetés marslakókkal (Palló Gábor)358
Matematikai zseblexikon (Fekete Ilona)362
Anne Moir-David Jessel: Agyszex (Demeter Erzsébet)1527
Mosonyi Emil: Water Power Development II/A-II/B (Haszpra Ottó)240
A moszkvai magyar követség jelentései 1935-41 (Pritz Pál)239
Nem Petőfi! (Farkas Gyula)903
Népi kultúra - népi társadalom (Gunda Béla)1149
Papp Sándor-Rolf Kümmel: Környezeti kémia (Mészáros Ernő)1031
Pléh Csaba: Pszichológiatörténet (Balogh Tibor)114
Pritz Pál: Bárdossy László a népbíróság előtt (Király Tibor)1281
Ravasz László: Emlékezéseim (Fürj Zoltán)1287
Róheim Géza: A csurunga népe (Pusztai Ilona)356
Sanctus Stephanus et Europa (Lengyel András)116
Strategies for Support of Scientific Research (Mosoniné Fried Judit)243
N. Swain: Hungary - The Rise und Fall of Feasible Socialism (Szilágyi István)906
Szénássy Barna: History of mathematics in Hungary until the 20th century (Scharnitzky Viktor)1419
Szesztay Károly-Sz. Gábor Margit: Bolygónk véges türelme. Meddig terhelhető a bioszféra? (Nagy Béla)112
Sziklay László: Pest-Buda szellemi élete a 18-19. század fordulóján (Pusztai Ilona)1034
Szücs Pál: Szakképzés az ezredfordulón (Fedor Mihály)1528
Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720 (Hiller István)1524
Vicsek Tamás: Fractal Growth Phenomena (Nyikos Lajos)1523
Günter Vogel-Hamut Angermann: SH-atlasz, Biológia (Matskási István)354
Beérkezett könyvek1292
Utóhang
Császár Ákos, Marx György levelei650
A Magyar-Amerikai Tudományos Műszaki Közös Alap által 1992-ben nyújtott támogatások188
Az országos kiemelésű társadalomtudományi kutatások (OKTK) nyertes pályázatai 1992-ben363
Önkormányzati térinformatikai célpályázat651
Az OKTK prioritásainak témajegyzéke
Fanyar tudomány
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1993. január-december Magyar Tudomány 1993. január-december Magyar Tudomány 1993. január-december Magyar Tudomány 1993. január-december Magyar Tudomány 1993. január-december

Néhány kötet gerince enyhén kopott.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba