Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1996. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
Sajó András: Szabadság, emberi jog, alkotmányosság1
Kun Mária: Rádiócsillagászatak12
Rybach László: Környezeti radioaktivitás: fizikai indítékok - biológiai következmények19
Eszmék - értékek
Egy illúzió múltja (Köpeczi Béla)23
Francois Furet: A forradalmi szenvedély6
Fogalmak - értelmezések
Mi a nemzet? Kétszáz esztendő kérdései és kétségei (L. M.)46
Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról47
A tudományos műhely problémái
Kiefer Ferenc: Értékelhető-e a nyelvtudomány?74
Braun Tibor, Klein Ágnes, Zsindely Sándor: A Barnaby Rich szindróma77
Tudományos élet
Hogyan lehetne a magyar tudomány lehetőségeti a leghatásosabban felhasználni (Donald Blinken)80
Etológia - mindennapi tudat - pszichológia (Balogh Tibor)87
Kitekintés
Gondolatok tudományos és köznyelvünkről a millecentenárium esztendejében (Szovátay György)90
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)92
Megemlékezések
Lajtha László (Jeney András)93
Fenyő Béla96
A tudomány történetéből
Tóth Gyula: Markó Árpád, a magyar hadtörténetírók nesztora97
Könyvszemle
Hungarian Sociolinguistics (Horváth Vera)106
Két ország katolikus egyháztörténete (Mészáros István)108
Elekfi László: Magyar ragozási szótár (Büky László)110
Ács Tibor: Széchenyi katonaévei (Móricz Lajos)112
75 éves a Hidrológiai Közlöny (Vágás István)113
Jolánkai Márton: Crop Production (F. T.)114
Beérkezett könyvek115
Fanyar tudomány119
Február
Az Akadémia 1995. évi, 157. közgyűlése
Kosáry Domokos: Alapkutatás: jelen és jövő121
Korreferátumok
Andorka Rudolf: Adatfelvételre van szükség126
Vizi E. Szilveszter: Alapkutatások az életminőség javításáért128
Medzihradsuly Kálmán: Milyen veszteségek viselhetők el?134
Keviczky László: Az akadémiai kutatóhálózat korszerűsítésének főbb kérdései137
Beszámoló a közgyűlésről150
Tanulmányok
Kádár Béla: Cui prodest Európai Unió?153
Czelnai Rudolf: Tudomány és értelem ostromállapotba166
Nagy Péter Pál: Irányzatok a nemzetközi politika modellezésben182
Fogalmak-értelmezések
Hahner Péter: Sieyés abbé és Jefferson nézetei a nemzetről, a társadalomról és képviseletről194
Viták-vélemények
Nem ugyanabban az országban éltünk? (Horányi György)201
Tanúk és tolerancia (Szentgyörgyi Zsuzsa)203
Szakmagyar
Mikor lehet író a tudós? (Csermely Péter)205
A szellemi értékek hasznosítása
Szarka Ernő: Iparjogvédelem Magyarországon207
A tudomány történetéből
Marx György: Egy levél margójára228
Megemlékezések
Tamássy István (Láng István)233
Uzsoky Miklós (Csibi Sándor - Vámos Tibor)235
Könyvszemle
Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában (Tokody Gyula)236
Csermely Péter - Gergely Pál: A megismerés csapdái (Berényi Dénes)239
The uncertain Guest: Science, Technology and Development (Farkas János)240
Az OKTK 1995. évi nyertes pályázatai245
Fanyar Tudomány256
Március
Kulcsár Kálmán: A kulturális jogok és a demokratikus biztonság Európában257
Romsics Ignác: Nemzeti traumánk: Trianon272
Damjanovich Sándor - Jenei Attila: Új lehetőségek a sejtbiológiában és az orvostudományban282
Kutatás és környezet
Mészáros Ernő: Módosított üvegházhatás?292
Major György: A felhőzet hatására melegszik éjszaka a Föld?298
Eszmék - érték
Vajda Mihály: Fichte és a német küldetés303
Viták - vélemények
Benkő Loránd: Többközpontú-e a magyar nyelv?310
Ádám György: Csüggedt sodródást vagy átgondolt cselekvést?319
Bencze Gyula: Nincs hova hátrálni323
Interjú
Kosztolányi Dezső: Bartók Béla - Gombocz Zoltán326
Kitekintés
John Maddox a tudomány iránti bizalmatlanságról (Czelnai Rudolf)
Bolygónk megmentése - intenzív mezőgazdasággal (Matskási István)
Egy világos jövőkép (Sz. Zs.)
Szövettenyészetből műorr, mű-máj? (Fenyő Béla)
Internet kiskáté (Holl András)
Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa333
Szakmagyar
A folyamatos nyelvújítás néhány sajátosságáról (Kálmán László)343
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)345
Az MTA CLVII. közgyűlésének határozata346
Akadémikusok levele a miniszterelnöknek; Gál Zoltán és Katona Béla látogatása az Akadémián347
Jegyzet
Tudományos előadások, meg az írásvetítő? (Wiegandt Richárd)349
A szellemi értékek hasznosítása
Bedő Zoltán - Láng László - Cseh Lajos: Növénynemesítési kutatási eredmények jogvédelme351
Tudományos élet
Örmény-magyar közös kutatások (Schütz Ödön)355
Megemlékezések
Bozóky László (Tarján Imre)357
Hazay István (Biró Péter)359
A tudomány történetéből
Szabadfalvi József: Egy jogfilozófusinak indult karrier története361
Könyvszemle
Huszár Tibor: A hatalom rejtett dimenziói (Bolvári-Takács Gábor)369
Kiss Lajos: Kniezsa István - Melich János (Büky László)371
Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne (Végh Ferenc)373
Garai László: Quo vadis, tovaris? (Balogh Tibor)375
Káosz és jövőkutatás (Tóth Attiláné)376
Rózsa György: Kulturális örökség és információs társadalom (Köpeczi Béla)378
Beérkezett könyvek379
Fanyar tudomány384
Április
Szelényi Iván: A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai385
Honfoglalás és néprajz
Györffy György: A magyarság néppé válásának kérdése - új szemszögből403
Róna-Tas András: A néppé válás az újabb kutatások tükrében408
Paládi-Kovács Attila: Honfoglalás és néprajz416
Tóth Eszter - Marx György - Nagy Béla: Különleges geológiai aktivitás Mátraalján423
Nyiri Lajos: Lehet a hátrányt előnnyé változtatni?433
Orosz Éva: Merre tart az egészségügy reformja?450
Kutatás és környezet
A Föld környezetváltozásai a múltban
Géczy Barnabás: Három földtörténeti katasztrófa paleontológus szemmel468
Bárdossy György: Paleoklimatológia és őséghajlat-jelző földtani képződmények472
Mészáros Ernő: Jégkorszakok a negyedkorban481
Eszmék - értékek
Kelemen János: Mi a nemzet? Herder historicista nemzetfogalma486
Interjú
Nem utoljára: kell-e a latin? Beszélgetés Borzsák Istvánnal (Szentgyörgyi Zsuzsa)494
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)503
Könyvszemle
A magyarok krónikája (Köpeczi Béla)504
Beke Albert: Hatalom és szerep (M. Kondor Viktória)507
Utóhang
Gondolatok a stílusról (Zacher László)509
Május
Inotai András: Kihívások és kockázatok a századforduló Európájában513
Meskó Attila: Földrengések, földrengések-veszélyeztetettség528
Cs. Gyímesi Éva: Két kultúra peremvidékén548
Holl András: Internet és tudomány558
Kutatás és környezet
Kőrös Endre: A környezeti bioszervetlen kémia néhány kérdése567
Tudománypolitika
Inzelt Péter: Költségvetési szerv vagy közhasznú társaság?578
Rózsa György: "A haza összes polgárainak használatára"583
Viták - vélemények
Vámos Tibor: Akadémiai útravaló589
Interjú
Hogyan lesz valaki professzor a Los Angeles-i Southern California Egyetemen? (Benedek Pál)592
Kitekintés
Az úgynevezett "alternatív Nobel-díjak" (Pető Gábor Pál). Sokoldalú gyorsító (Jéki László); Uránbányák környezeti rehabilitációja (Sperlágh Sándor); Giuseppe Vedovato, Magyarország és a Kárpátok régió (Réti György) Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsi599
Szakmagyar
Helyesír a számítógép (Kis Ádám)609
Jegyzet
Agy-tudat-számítógép (Berényi Dénes)611
Megemlékezés
Straub F. Brunó (Venetianer Pál)613
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)616
A tudomány történetéből
Ács Tibor: Mészáros Lázár és a Magyar Tudós Társaság618
Kónya Sándor: Az akadémikusok fizetéséről, tiszteletdíjáról626
Könyvszemle
Szentes Tamás: A világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjai (Csáki György)629
Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe (Niederhauser Emil)633
Csáky Imre: A Magyar Királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században (Róbert Péter)635
Rendszerelvű irodalomtudomány (V. F.)636
Beérkezett könyvek637
Fanyar Tudomány640
Június
Az MTA 1996. évi, 158. közgyűlés
Kosáry Domokos: Felkészülten és határozottan641
Keviczky László: Az 1993-1996-os időszak mérlege647
Beszámoló a közgyűlésről671
Akadémiai díjak677
Molnár Márk: A káoszelmélet alkalmazása az agy elektromos tevékenységének elemzésében680
Eszmék - értékek
Ádám Péter: Mi a nemzet? Renan nemzetfelfogása692
Viták - vélemények
Krausz Tamás: A nácizmus és sztálinizmus összefüggéséről702
Ormos Mária: A történelem "szemétdombjáról" és a történelmi "törvényszerűségről"712
Interjú
Az ember és a könyve. Simonyi Károly és A fizika kultúrtörténete (Staar Gyula)718
Jegyzet
Szabad-e a "cé" előtt feladni?727
Tudománypolitika
Bárdossy György, Csongrádi Márta, Haas János, Kecskeméti Tibor: Vitairat a magyar földtani kutatás helyzetéről729
Varga Péter: Legnyugatibb kutatóintézetünk738
Testületi hírek
ALLEA közgyűlés Budapesten (Michelberger Pál)745
Az elnökség napirendjén (Horváth László)747
Szakmagyar
Különírási-egybeírási tanácsok (Fábián Pál)748
Megemlékezés
Stark Ervin (Szabó Dezső)750
Könyvszemle
Tömören, de árnyaltan (Végh Ferenc)752
Szabadság és nemzet (Gergely András)754
Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között (Niederhauser Emil)762
Birtalan Győző: Évszázadok orvosai (Hidvégi Jenő)764
Fanyar Tudomány768
Július
Az MTA 1996. évi, 158. közgyűlése
Kosáry Domokos: Felkészülten és határozottan641
Keviczky László: Az 1993-1996-os időszak mérlege647
Beszámoló a közgyűlésről671
Akadémiai díjak677
Molnár Márk: A káoszelmélet alkalmazása az agy elektromos tevékenységének elemzésében680
Eszmék - értékek
Ádám Péter: Mi a nemzet? Renan nemzetfelfogása692
Viták - vélemények
Krausz Tamás: A nácizmus és sztálinizmus összefüggéséről702
Ormos Mária: A történelem "szemétdombjáról" és a történelmi törvényszerűségről"712
Interjú
Az ember és a könyve. Simonyi Károly és A fizika kultúrtörténete (Staar Gyula)718
Jegyzet
Szabad-e a "cé" előtt feladni?727
Tudománypolitika
Bárdossy György, Csongrádi Márta, Haas János, Kecskeméti Tibor: Vitairat a magyar földtani kutatás helyzetéről729
Varga Péter: Legnyugatibb kutatóintézetünk738
Testületi hírek
ALLEA közgyűlés Budapesten (Michelberger Pál)745
Az elnökség napirendjén (Horváth László)747
Szakmagyar
Különírási-egybeírási tanácsok (Fábián Pál)748
Megemlékezés
Stark Ervin (Szabó Dezső)750
Könyvszemle
Tömören, de árnyaltan (Végh Ferenc)752
Szabadság és nemzet (Gergely András)754
Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között (Niederhauser Emil)762
Birtalan Győző: Évszázadok orvosai (Hidvégi Jenő)764
Fanyar Tudomány768
Augusztus
Honfoglalás és millennium
Ajánlás az olvasónak (Köpeczi Béla)897
Györffy György - Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt899
Róna-Tas András: A honfoglalás előzményei919
Bóna István: Régészetünk és a honfoglalás927
Bálint Csanád: A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok937
Éry Kinga: A honfoglaló magyar népesség948
Zimonyi István: A kazárok szerepe Kelet-Európában952
Benkő Loránd: Nyelvünk vallomása a honfoglaló magyarságról958
Kiss Lajos: A honfoglalás és a letelepedés a földrajzi nevek tükrében964
Kósa László: A magyar műveltség kezdetei: a rekonstrukció módszerei és lehetőségei972
Vikár László: Zenei rokonságunk982
Török József: Európa egyházi földrajza a Karoling-kor végén990
Zlinszky János: A magyar jogrendszer kezdetei996
Kristó Gyula: A honfoglalás a középkori magyar történeti hagyományban1004
Niederhauser Emil: Honfoglalás és millennium1011
Hofer Tamás: Néprajz és őstörténet a millennium idején1018
Marosi Ernő: A honfoglalás a művészetben1026
Somfai László: Bartók és a magyar népzene1035
Szeptember
Bartke István: A települések és a fenntartható fejlődés1048
Pásztor Emil: A Röntgen nyitotta perspektíva az idegsebészetben1057
Farkas Péter: A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a K+F-re és az innovációra Magyarországon1067
Fogalmak - értelmezések
Köpeczi Béla: Mi a nemzet? Nemzet és a nemzetköziség a marxizmusban1080
Eszmék - értékek
Heller Ágnes: Adalékok a szépség fogalmának fragmentálódásáról1093
Interjú
Chikán Ágnes: "Életutamon sikerült egy egyenes vonalat megtartanom" Beszélgetés Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikussal1105
Tudománypolitika
Nyiri Lajos: Magyarország CERN tagságának tapaszatalai1109
Verő Balázs: Anyagtudomány és anyagtechnológia Magyarországon1114
A tudományos műhely problémái
Lőrinc Judit: Írás, kommunikáció, társadalmi folyamatok1129
Viták - vélemények
Solymosi Frigyes: A szegedi Széchenyi-díjas akadémikusok kezdeményezéséről1135
Pungor Ernő: Megjegyzések Solymosi Frigyes cikkéhez1136
Solymosi Frigyes: Reflexió Pungor Ernő hozzászólására1137
Pach Zsigmond Pál: Csak egyetlen megjegyzés1139
Szakmagyar
Grétsy László: Az orvosi szaknyelvről - az orvosi szaknyelvért 1140
Megemlékezés
Németh G. Béla: Keresztury Dezső1142
A tudomány történetéből
Toró Tibor: Egy 1925-ös Einstein-cikk genezistörténete1145
Hamza Gábor: Vécsey Tamás - egy nagy magyar jogász portréja1148
Könyvszemle
Harmatta János: Történeti múlt és azonosságtudat1154
Hadrovics László: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1161
Kádár Zsuzsanna: Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés1164
Niederhauser Emil: A budapesti román tanszék második évkönyve1166
Beérkezett könyvek1168
Fanyar Tudomány1172
Október
Az AIDS és a társadalom
Az AIDS-kutatás legújabb eredményei (F. Gy.)1173
Petrányi Győző - Füst György: A HIV-fertőzés immunológiai és molekuláris genetikai paradoxonjai1179
Dömök István: HIV/AIDS - epidermiológiai jellegzetességek és változási tendenciák1188
Minárovits János: Az apoptózis (programozott sejthalál) szerepe az AIDS patogenezisében1193
Nagy Károly: A HIV-replikáció molekuláris virológiája1198
Füst György: A HIV-vakcináció hullámvasútján1202
Bánhegyi Dénes: HIV/AIDS betegség hazánkban - az első évtized1208
Szeifert György - Pásztor Emil: Az AIDS idegrendszeri és idegsebészeti szövődményeiről1212
Tóth László: Homoszexualitás az AIDS korában1216
Fogalmak - értelmezések
A terrorizmus - három megközelítésben
Rostoványi Zsolt: Iszlám terrorizmus1224
Kardos Gábor: Terrorizmus és nemzetközi jog1240
Erős Ferenc: A terrorista képe a mindennapi gondolkodásban1247
Eszmék - értékek
M. Dogan: A generációs dinamika1254
Néhány következtetés (Köpeczi Béla)1271
Viták - vélemények
Barakonyi Károly: Felsőoktatási integráció: választási lehetőségek1273
Jegyzet
Jó bornak is kell cégér (Szentgyörgyi Zsuzsa)1281
Szakmagyar
Reklámiparunk mostoha anyanyelve (Fazekas Ildikó)1283
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)1285
Megemlékezés
Kovács István (Kiss Dezső)1288
Könyvszemle
Balázs Lóránt: A kémia története (Móra László)1290
A Világ - Egyetem sorozat három kötetéről (Kun Mária)1292
Valóság-repertórium (Köpeczi Béla)1296
Fanyar Tudomány1300
November
Társadalmi átalakulás és nemzetközi együttműködés
Boros László: A kormányzati munka társadalomtudományi magalapozásáért1301
Andorka Rudolf: A magyarországi átalakulás a nemzetközi integráció szempontjáért1303
Inotai András: Az európai integráció jövőképei1315
Szekcióülés (Dezséri Kálmán)1328
Hoványi Gábor: A menedzsment-tanácsadás szerepe a hazai vállalatok átalakulásában1333
Szekcióülés (Ványai Judit)1339
A közigazgatás hazai fejlődésének főirányai
Szekcióülés (Schweitzer Gábor)1342
Rechnitzer János: A regionális folyamatok sajátosságai és a jövőbeli fejlődés irányai1347
Szekcióülés (Hajdú Zoltán)1360
Tomka Miklós: Társadalmi elvárások és nyomások az iskolarendszer decentralizálásával kapcsolatban1363
Szekcióülés (Maróth Miklós)1372
Tóth István György: Családpolitikai változások és lehetséges hatásaik1374
Szekcióülés (Pongráczné Hüttl Marietta - Harcsa István)1390
Deák Péter: Az erőszakszervezetek átszerveződése és a strukturális változások hatása a civil szférára1393
Szekcióülés (Nagy László)1401
Romsics Ignác: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és a 20. században1403
Szekcióülés (Hofer Tamás)1414
Balogh Sándor: A nemzeti és a nemzetiségi kérdés a Kádár-korszakban1417
Szekcióülés (Feitl István)1424
Fanyar Tudomány1428
December
Fésüs László - Orosz László: Az állattenyésztés szebb világa1429
Surányi Sándor: A globalizálódás hatása és ellentmondásai1445
Benke Zoltán: A kígyómarás - klinikai hatások, kórélettan1455
Eszmék - értékek
Fehér Márta: Thomas S. Kuhn1465
Viták - vélemények
Deme László: Nyílt levél Kiefer Ferenc akadémikusnak1469
Fodor István: Értékelhetők-e a tudományos, közelebbről a nyelvtudományi teljesítmények hazánkban és másutt?1473
Wacha Balázs: Értékelhető-e a nyelvtudomány?1478
Kiefer Ferenc: Válasz és néhány észrevétel1484
Tudományos műhely problémái
Náray-Szabó Gábor: Az akadémiai kutatási pályázati rendszer1488
Interjú
"Az indok az volt, hogy túl sokat vitatkozom". Beszélgetés Kapolyi László akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)1505
Szakmagyar
Faj vagy fajta? (Kemény Gábor)1519
Szellemi értékek hasznosítása
Gyertyánfy Péter: A magyar szerzői jogról1521
Megemlékezések
Bartha Adorján (Kovács Ferenc)1526
Lakó György (Domokos Péter)1528
A tudomány történetéből
Pető Gábor Pál: Alfred Nobel három végrendelete1531
Könyvszemle
O. Spengler: A Nyugat alkonya (Rathmann János)1536
Gáll Ernő: Számvetés (Tóth Pál Péter)1538
Kiss Jenő: Zsirai Miklós (Hadrovics László)1541
Falusné Szikra Katalin: The position and conditions of intellectuals in Hungary (Ékes Ildikó)1543
Fanyar tudomány1548
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1996. január-december Magyar Tudomány 1996. január-december

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba