Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.817

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1997. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője/CIV. kötet - Új folyam, XLII. kötet 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.600 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Enyedi György: Az olvasó köszöntése
Tanulmányok
Bencze Pál: Az ionoszféra mint a magnetoszféra és a semleges légkör közötti átmeneti tartomány
Bóna István: A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának társadalomtörténeti tanulságai
Csaba László: A gazdaságelmélet, az összehasonlító közgazdaságtan és a rendszerváltozás összefüggései
Csányi Vilmos: Evolúció vagy Teremtés: Mítoszok világa?
Csepeli Réka: "Az első igazán európai magyar"
Csikós-Nagy Béla: Magyarság térvesztése a világgazdaságban és a felzárkózás esélyei
Demény lajos: Mítoszok és valóság - a székely nemzettudat történelmi háttere
Dohy János: A klónozás kilátásai az állatnemesítésben
Faigel Gyula-Tegze Miklós: Holográfia atomi felbontással
Falusé Szikra Katalin: Egy sajátos átmenet. A volt NDK a felzárkózás útján
Gergely András: Közép-Európa és liberálisai 1848-ban
Görög Sándor: Gyógyszeranalitika és gyógyszerbiztonság
Horváth Gyula: Regionális átalakulás és törvénykezés
Keszthelyi Lajos: Úrbiológia - az élet eredete
Kiss Jenő: A magyar nyelvről - nyelvpolitikai megközelítésben
Klinghammer István: A magyar térképészet Lázár deáktól napjainkig
Korndai András-Tóth Gábor: Gépi ékezés
Kovács Ferenc-Banczerowski Januszné: Környezetszennyező kemikáliák és természetes toxinok
Kozma Ferenc: Magyar fejlődés - külső feltételek
Lackó László: A századvégi urbanizáció fontosabb jellemzői
Litván György: A negyvenedik évforduló
Mezei István: Miért kötött Magyarország tudományos együttműködési megállapodást Malajziával?
Molnár Miklós: Miért nem lett Benyovszky Madagaszkár kormányzója?
Nyelvészek a nyelvtörvényről (Bartha Csilla, Jeff Harlig, Jarovinszkij Alexandr, Kassai Ilona, Pléh Csaba, Réger Zita, Reményi Andrea Ágnes)
Palánkai Tibor: Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése
Papanek Gábor: Innováció a magyar vállalatok körében
Pásztor Emil-Kertai Pál: Közlekedési balesetek
Pataki Ferenc: Nemzetkarakterológia?
Solymosi Péter: Természetes eredetű vegyületek a növényvédelmi gyakorlatban
Szatmáry Károly: Más bolygórendszerek
Tusnády Gábor: Mutáció és szelekció
Weiss Emilia: Az örökbefogadás néhány társadalmi jogi kérdése
Modernizációs Charta - 1997
Tematikus számok, összeállítások
Az MTA 1996. évi 159. közgyűlése
Glatz Ferenc: Tudományos-technikai forradalom-tudománypolitika-Akadémia
Keviczky László: Az akadémiai kutatóhálózat konszolidációjának elvi kérdése
Beszámoló a közgyűlésről (Szabados László)
Tanulmányok az öregedésről
Beregi Edit: Idősek a 21. században
Róbert László: Az öregedés biológiája és patológiája
Simkó Alfréd: Depresszió az időskorban
Népegészségi kockázatok
Halmos Tamás: Rizikotényezők szerepe
Molnár Dénes: Az elhízás és kórélettana
Kisebbség és anyanyelvi oktatás
Bevezető: Tóth Pál Péter
Dezső Gábor: Oktatás, nemzetiségi oktatás Romániában
Dolnik Erzsébet: Sorsunk - iskoláink. Magyar anyanyelvű oktatás Szlovákiában
Bauer Edit: Epiológus
Kovács Győző: Nyelvtörvény(ek) tegnap és ma
Tarnóczy Mariann: "Jövőnk oda van letéve az iskola fala közé"
A legnagyobb kisebbség
Kemény István: Bevezető
Kemény István: A magyarországi roma (cigány) népességről
Szuhay Péter: Akiket cigányoknak neveznek - akik magukat romának, muzsikusnak vagy beásnak mondják
Dupcsik Csaba: Cigány háztartások és az informális szektor
Noszkai Gábor: Cigány/romák: a kollektív jogok küszöbén
Erős Ferenc: Előítélet és etnicitás - a cigányellenesség dimenziói a mai magyar társadalomban
Bíró András: A demokratikus deficit és a roma civil szervezetek
Prónai András: A kulturális antropológia cigánykutatások rövid története
Oláh Sándor: Cigányok és magyarok egy székely faluban
Ismerjük-e a Földet?
Mészáros Ernő: Ismerjük-e a Földet? Bevezető gondolatok
Czelnai Rudolf: Légkör és óceán (Nem ismerjük a Földet)
Starosolszky Ödön: Édesvízkészletek és az emberiség igényei
Meskó Attila: A Föld dinamikai folyamatainak nyomon követése kozmikus geodéziai módszerekkel
Horváth Ferenc: Lemeztektonika
Illés Erzsébet: A Föld mint égitest
Marx György: Lakható-e a Föld?
A magyar nyelv jelene és jövője
Glatz Ferenc: Tézisek az anyanyelvről, ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről
Benkő Loránd: Anyanyelvünk ügye és az értelmiség felelőssége
Kiefer Ferenc: Néhány gondolat a nyelvi technológiákról
Talaj és környezet
Kovács Ferenc: Bevezető gondolatok
Várallyay György: A talaj és funckiói
Mészáros Ernő: Talaj - légkör kölcsönhatások
Láng István: A minőség dimenziói a magyarországi agrárgazdaságban
Pintér István: Egészség és egészségkárosodás talajtani összefüggése
Viták - vélemények
A tudományos cikkek elbírálásának buktatói
Szabados László: A tudományos cikkek elbírálásának buktatói
Bencze Gyula: Vannak-e buktatók?
Braun Tibor Egy örökzöld téma néhány előzményéről
Köpeczi Béla. A tudományos cikkek elbírálásának buktatóiról
Makara B. Gábor: Etikai megfontolások
Beck Mihály: A bíráló problémái
Sperlágh Sándor: A tudományos cikkek elbírálásának anomáliái
Solymosi Frigyes: A tudományos cikkel elbírálásával kapcsolatos tapasztalataim
Tóth József: Renitens gondolatok a tudományos cikkek elbírálásáról
Szabó T. Attila: Gátőrök a világhálón
Szabados László: Vitazáró helyett
Heller Ágnes: Elmélkedések a hiszékenységről
Balázs Nándor: Reflexiók Heller Ágnes cikkére
Laczkovich Miklós: A tudomány nem világmagyarázat
Almor Iván: "Az ítéletalkotás jogáról nem kellene lemondanunk"
Bencze Gyula: Lesz-e még tudomány 2001-ben?
Róna-Tas András: Mi a különbség?
Király Zoltán: Miért terjed a hiszékenység?
Kiss Dezső: Veszélyes trend: a tudomány leépítése
Beck Mihály: Tudomány, bizalom, hit és hiszékenység
Vámos Tibor: Mi a tudomány? Mire jó a tudomány?
Deme László: Az akadémiai választások előkészítése dolgában
Enyedi György: A tudomány változó értéke
Kelemen János: Az idegen szavak és a filozófiai nyelv
Kiss Dezső: A tudomány és a nemzetköziség
Kiss Levente: Alkalmazott célkutatások kontra objektivitás
Mihályi Gábor: Merre tart az irodalomtudomány?
Solymosi Frigyes: Ervint mindig csodáltunk. A szakmai különbség és az idegen szavak használata
Varga Péter: A tudományos kutatás értékeléséről - restrikciók fenyegető árnyékában
Eszmék - értékek
Boros János: A neopragmatizmus és a tudomány. Richard Rorty tudományelmélete
Keith Lehrer: Tudás és szkepticizmus
Ludassy Mária: Nemzeti nevelés versus közoktatás
Mészáros István: Filozófia és politika - történelmi távlatban
Fogalmak - értelmezések
Király Tibor: Megjegyzések a kolletív jogokról
Kiss Dezső: Atomi részecskék
Tudománypolitika
Balogh Tamás: Magyarország az EUREKA-ban
Az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramja
Gergely János: Visszapillantás
Gyulai József: Támogassa-e az MTA az alkalmazott tudományokat?
Kőhidai László-Hámori József: Külföldi modellek - hazai támogatás
László Tibor: Technológiai előrelátás és versenyképesség
Ottoson, D.: Szemelvények a svéd-magyar tudományos kapcsolatokból
Schopper, H.: Alapkutatás és műszaki alkalmazás
Sperlágh Sándor: Gyorsfénykép egy fiata akadémiáról
Tarján Imre: Egy átszervezés margójára
Taxner Ernő: Az egyetemi doktori képzés tapasztalatai
A tudományos műhely problémái
Az akadémiai kutatóintézeek 1992-95. évi felmérése - az értékelés alapelvei
Berényi Dénes-Haraszthy Ágnes: Téma/projekt/kutatócsoport értékelése
Csermely Péter, Koltai Éva, Kovács Áron: Középiskolás kutatók
Knoll Imre: Logisztikai Albizottság alakult
Sándor Péter: Egyetem, jövő, társadalom - az orvosegyetem látószögéből
Vajda Ferenc-Lukács József: Empirikus gondolatok az informatikai kutatások minősítéséről
Interjú
Hernádi Miklós: "Bárcsak ne kellene mondanom..." Arcképvázlat Randolph L. Brahamról
Palló Gábor: Az első kvantumkémikus Magyarországon. Beszélgetés Pauncz Rezső akadémikussal
Szentgyörgyi Zsuzsa: "Először abból indulok ki: lehet, hogy a másiknak igaza van" Beszélgetés Láng István akadémikussal
Perecz László: A posztakadémikus tudományig és tovább. Beszélgetés Fehér Mártával
Bencze Gyula: Szükség van-e tudományra? Beszélgetés Balázs Nándorral, az MTA külső tagjával
Jegyzet
Jéki László: Energetikai pilótajáték
Vajda Mihály: A filozófia nyelve
Braun Tibor-Zsindely Sándor: Fordított tudomány és angol nyelvű értelmezései
Braun Tibor: Globalizálódó jövőnk
Szabó Katalin: A hallgatás bölcsessége
Bencze Gyula: Korhatár vagy (a)mit akarnak?
Berényi Ágnes: Megjegyzések egy jegyzethez
Kitekintés
Szabados László: A gyűrű harmadik oldala. Az UNESCO világemlékezet programjáról (Rózsa György): Orosz rulett (Sz. Zs.): Ezerszáz év a Kárpád-mecencében (Dávid Zoltán)
Tasnádi Edit-Tasnádi András: A hungarológia útja és jelene Törökországban
A magfúzió valóban a jövő energiaforrása? (Jéki László): Egy illúzió nyomában. Kovács Tibor: Mit tud egy átlag amerikai a tudományról? Mérnökök etikai kódexe
Kovács Tibor: A kétszer felfedezett gén. Jéki László: Vörös koboldok és kék jetek. Kun Mária: Fekete lyukak - elméletben és valóságban. Rovatvezető: Szentgyörgyi Zsuzsa
Szakmagyar
Balázs Géza: Digitális nyelvújítás
Szádeczky-Kardoss Irma: Jogalkotásunk nyelvi szakszerűségéért
Czelnai Rudolf: Magyarítás hegymenetben
Szentgyörgyi Zsuzsa: Bootolható CD
Fábián Pál: Szaknyelveinkről - szaknyelvenikért
Korsós Zoltán: Mérges-e a mérgeskígyó?
Laczkó Krisztina: Egy "ismeretlen" írásjelünk: a nagykötőjel
Rába Erzsébet: Idegen szavak, idegenszerűségek a reklámokban
Grétsy László: Még egyszer a PhD-ról
Rovatvezető: Kemény Gábor
A hónap kérdése
Együttműködés a Pentagonnal? Válaszol: Roska Tamás
Inzelt Péter: Az akadémiai intézetek konszolidációjáról
Mi lesz a tv tudományos műsoraival: Válaszol: Péterffy András és Kővári Péter
Megoldódott a Nagylexikon sorsa? Válaszol: Várnai Györgyi
Milyenek az oktatás-képzés kilátásai Hongkongban? Válaszol: Mészáros Klára
A tudomány történetéből
Nagy Károly: Az elektronról - felfedezésének századik évében
Jéki László: Az elektron a hétköznapi életben és szemléletben
Fekete Gézáné: Akadémiai tagajánlások az alapszabályok és az ügyrendek tükrében
Gerics János-Bertényi Iván: Léderer Emma születésének centenáriumán
Kemenes Egon: Századunk kiemelkedő közgazdásza: Varga István
Palasik Mária: A Magyar Közvéleménykutató Szolgálat jelentése 1947 áprilisából
Palló Gábor: Tudomány és civiltársadalom. A Rockefeller Alapítvány magyarországi tevékenysége
Praznovszky Mihály: Mikszáth Kálmánés az Akadémia
Udvardy Miklós: A tihanyi Biológiai Intézet 1945-ben
Wolsky Sándor: Emlékezés a Tihanyi Biológia eseményeire
Vágás István: "Második honfoglalásunk": a Tisza-völgy szabályozása
Megemlékezések
Kiss Dezső: Abdus Salam
Simai Mihály: Bognár József
Vízi E. Szilveszter: Földes Ferenc
Marosi Ernő: Gerevich László
Kiss Dezső: V. Gribov
Nyomárkay István: Hadrovics László
Hajdú Péter: Kálmán Béla
Brezsnyánszky Károly: Kliburszkyné Vogl Mária
Romány Pál: A makói miniszter
Balázs Sándor: Somos András
Orosz László: Szabó Gábor
A szellemi értékek hasznosítása
Faludi Gábor: Társadalombiztosítás és szerzői jog
Makara B. Gábor: Kié a tudományos közlemény?
Gyertyánfy Péter: Egy jogász megjegyzései
Touréné Ágoston Erika: Emberi géenk, sejtek és testrészek szabadalmaztatása
Áthatások
Borsa Béla-Borsa Edit: Állat- és növénykert a komplex síkon: a biomorfok
Weiss János: Babits és "Az örök béke"
Könyvszemle
Köpeczi Béla: 1000 éves a magyar iskola
Nagy Béla: 1100 év bányászata
Földesy Éva: Az 1990-95-ig hatalmon lévő kormányok tevékenysége
Kronstein Gábor: Absztrakció és valóság
Balogh Tibor: Álló Géza: Halálon innen
Niederhauser Emil: Berend-emlékkönyv
Kozma Ferenc: Berend Iván: Új növekedési pálya felé
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában - Róbert Péter
Földi András: Cicero De re publica-ja magyarul
Domokos Géza: Esély I. visszaemlékezés 1989-1992. Köpeczi Béla
Donáth Péter: Iskola és politika (Szabolcs Ottó)
Egy könyv - két vélemény. Enyedi György: Regionális folyamataok Magyarországon (Gombár Csaba, A. Gergely András)
Ádám György: Az Élet és Tudomány ötvenéves
Tóth Pál Péter: Az életút interjúk tárháza
Gunst Péter: A magyar történetírás története (M. Kondor Viktória)
Gyermek a kora újkori Magyarországon (Köpeczi Béla)
Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada 1947-1997 (Kovács Győző)
Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák (Büky László)
Végh Ferenc: Jubileiumi emlékkönyv 1920-1955
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat (Kemény Gábor)
Berényi Dénes: Két új könyv a "marslakókról"
A. Koestler: Alvajárók (Marx György)
Kornai János: Vergődés és remény (Szabó Katalin)
Kozma Ferenc: Külgazdasági stratégia (Kovács Géza)
Köpeczi Béla: Brenner Domokos, a Rákóczi-szabadságharc és a bujdosás diplomatája és publicistája (Kovács Ilona)
Külföldön élő magyar kutatók adattára (Sperlágh Sándor)
B. Lőrinczy Éva: Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? (Végh Ferenc)
Palcsó Mária: Lukács és a modernizáció
Sperlágh Sándor: Magyarország története norvégül
Makra László-Gál András: A varázslatos Kína (Kőszegfalvi György)
Marácz László: Magyar fordulat. Szemle Közép-Európa felett (Gergely András-Honti László)
Marx György: Atommagközelben (Berényi Dénes)
"Mindig az egésznek hatása alatt..." (Tüske László)
Móra László: Gróh Gyula élete és munkássága (1886-1952) Szabadváry Ferenc
Csapodi Csaba: Néhány gondolat a Magyar Szent Korona problémáihoz
Bertényi Iván: Megjegyzések Csapodi Csaba gondolataihoz
B. Lőrinczy Éva: Nem puszta szó
Gecse Géza: Nemzeti önrendelkezés vagy területei sérthetetlenség
Gyires Béla: Pál Lénárd: A valószínűségszámítás és statisztikai alapjai
Gángó Gábor: Politikai filozófiák enciklopédiája
Beszteri Béa: H. McRae: A világ kétezerhúszban
Enyedi György: Régiók felemelkedése és hanyatlása
Balogh Tibor: Schéner Mihály: Kézkivirágzások
Szabados László: SH Atlasz - Úrtan
Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890-1914 (Szabó Dániel)
Staar Gyula: De mi az igazsság... (Szentgyörgyi Zsuzsa)
Stein Aurél: Old Routes of Western Iran (Kelecsényi Ágnes)
János Szávai: La Hongrie (Bán Ervin)
Zách Alfréd: Százéves időjárás
Vekerdi József: Szepes Erika: A mai magyar vers
Végh Ferenc: A technika magyarországi történetéből
H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. elejéig (Büky László)
Enyedi György: Új földrajzkönyvek
Vekerdi László-Herczeg János: A véges végtelen (Rácz Miklós)
Virág Teréz: Emlékezés egy szederfára (Ehmann Bea)
Zsirai Miklós tudományos és magánlevelezése (Maller Sándor)
Tájékoztató az akadémiai intézetek kiadványairól
Beérkezett könyvek
Rovatvezető: Végh Ferenc
Utóhang
Farkas L. Gyula: Ismételten az emberfajokról
Rigó Mihály: Közlekedési balesetek - a 3E és a hatékony megoldás
Fanyar Tudomány
Pályázati felhívás
Az OKTK 1996. évi nyertes pályázatai
Akadémiai tagajánlások - 1998
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem