1.016.952

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1998. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata/CV. kötet - Új folyam, XLIII. kötet, 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.539 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1998. JANUÁR
Az új esztendő felé (Enyedi György)1
Hideg Éva:
Nováky Erzsébet: A jövőhöz való viszonyunk3
Vicsek Tamás: Új irányok a biológiai fizikában18
Fésüs László: Szelekció az állattenyésztésben - molekuláris genetikai markerekkel32
Bodi László: A nemzeti önidentifikáció nehézségei Közép-Európában45
Viták - vélemények
Javaslat a Doktori Tanács átalakítására (Balogh István)55
A tudományos értelmiség nyomora (Magyari Beck István)59
Kevesebb pénz - több korlát az OTKA-nál? (Falusné Szikra Katalin)69
Kit válasszunk a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé? (Szántay Csaba)69
Szakmagyar
Magyarítani kellene - de hogyan? (Pecsenye Katalin)70
A hónap kérdése
Milyen tervei vannak az Akadémiai Kiató Rt.-nek? Válaszol: Sós Péter János73
Kitekintés
Interdiszciplináris és nemzetközi együttműködés a tudományban (R. Ernst Nobel-díjas professzor beszédének rövidített változata)
Becsapódások és hatásaik (Jéki László)
Sokal tréfája (Steven Weinberg)
A technológiapolitika új hangsúlyai: munkahelyteremtés és a humánpolitika (Kelen András)73
Megemlékezések
Hanák Péter (Niederhauser Emil)91
Zólyomi Bálint (Fekete Gábor)93
Szellemi értékek hasznosítása
"Nehéz emberek" az átalakuló magyar gazdaságban (F. Tóth Tibor)96
Könyvszemle
Közép- és Kelet-Európa fél évszázada (Enyedi György)106
Braun Tibor: A káprázatos molekulsa (Nemes László)110
Pannonhalmi füzetek (Végh Ferenc)111
Az OKTK prioritási témajegyzéke114
1998. FEBRUÁR
A virtuális világ realitásai - a 21. század szép új világa
Szentgyörgyi Zsuzsa: Tizenöt év múltán - előretekintés a múltba125
Vámos Tibor: Információs társadalom - mire készülünk?132
Technika és alkalmazás
Gyulai József: Anyagtudományi és mikro-nanotechnológiai fejlődés141
Havass Miklós: Informatikai trendek és kilátások155
Holl András: A világot átfogó háló: a WWW168
Nyiri Lajos: "Mennykőhárítóval falak között"173
Társadalmi impakt
Tamás Pál: Az üvegszálas polisz felé?181
Gyertyánfy Péter: Jogharmonizáció az információs társadalomban196
Erdősi Ferenc: Telematika és területfejlődés212
Marx György: Világkép és információ221
Mérő László: Virtuális valóság és a psziché230
Esettanulmányok
Krén Emil: Képzőművészeti gyűjtemények a világhálón239
Várszegi Asztrik: Hitvilág és információs társadalom254
Fanyar Tudomány260
1998. MÁRCIUS
B. Lőrinczy Éva:
Gerstner Károly. Lehet-e végre a magyar nyelvnek Nagyszótára?261
Matolcsy György: Privatizáció Magyarországon (1988-1998)272
Nyíri Pál: Magyarország és a kínai migráció287
Információs társadalom
Kiefer Ferenc: A nyelvtudomány távlatai: helyzetkép és előrejelzés306
Vajda Ferenc: Informatika és etika318
Tudománypolitika
Török Ádám: A magyar K+F szféra oldalnézetben323
Viták - vélemények
Egy tudomány, egységes elbírálás (Méhes Károly)336
A tudományos műhely problémái
Vinkler Péter: Miért szükséges az Akadémiai Publikációs Adatbázis?338
Szakmagyar
(Szoftver)nyelvünk védelmében (Tóth Etelka)343
A hónap kérdése
Melyek a magyar tudományos diplomácia törekvései Dél-Kelet-Ázsiában? Válaszol: Nyiri Lajos345
Megemlékezés
Andorka Rudolf (Cseh-Szombathy László)350
A tudomány történetéből
Fekete Gézáné: Az akadémiai tagság 1830-1996352
Móra László: A Széchenyi Tudományos Társaság működése (1927-1944)359
Könyvszemle
Denett veszélyes Darwinja (Pléh Csaba)368
Derrida Marx-szelleme (Palcsó Mária)374
Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között (Donáth Péter)373
Az OKTK 1997. évi nyertes pályázatai380
1998. ÁPRILIS
Király Tibor: A büntetőeljárási jog reformja389
Szabó Katalin: Közgazdasági kísérletek397
Tóth Imre: Fényes üstökösök 1996-1997-ben411
Simai Mihály: Az ENSZ Egyetem425
Beszámoló az MTA 1997. decemberi közgyűléséről (Szabados László)439
Interjú
A Bolyai-kép új színei. Beszélgetés Kiss Elemér egyetemi tanárral (Staar Gyula)450
Viták - vélemények
Hozzászólások a Doktori Tanácsról folyó vitához (Stier Miklós, Balogh Tibor)464
Megjegyzések a filozófia nyelvéhez (Rathmann János)472
Az akadémiai tagválasztás problémái és hatásai az agrártudományban (Cselőtei László)474
Még egyszer a tudomány természetéről (Kiss Dezső)476
Kitekintés
A kutatás a véletlenekből él, a fejlesztés a tudatos célból (Ágoston Hugó)
Mi ez a nagy cirkusz? (Bencze Gyula)
A szemcsés anyagok különös világa (Jéki László)479
Szakmagyar
Nyelvhelyesség és számítógépes szövegírás (Prószéky Gábor)491
A hónap kérdése
Milyen következtetésekre jutott a Pugwash-konferencia a tudomány és az erkölcs kérdésében?494
A tudomány történetéből
Demeter Katalin: A századelő két filozófusa Madách tragédiájának Kepler-alakjáról497
Könyvszemle
Előtérben a tudományfilozófia (Berényi Dénes)502
Oktatás/nevelés? (Köpeczi Béla)504
Ács Tibor: Bolyai János a bécsi Császári-Királyi Mérnökakadémián 1818-1823509
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (Kőszegfalvy György)511
Czére Béla: Magyarország közlekedése a 19. században (Szabadváry Ferenc)513
1998. MÁJUS
Európai körkép 1848-1849517
Niederhauser Emil: Az 1848-as forradalom a Habsburg-monarchiában519
Vadász Sándor: Gondolatok a második francia köztársaságról532
Horváth Jenő: Itália 1848-1849-ben540
Kovács István: A "népek tavasza" a felosztott Lengyelország területein558
Urbán Aladár: Nagy-Britannia és az 1848-as forradalmak570
Gergely András: Közép-Európa parlamentjei 1848-ban - párhuzamok és kölcsönhatások577
A tudomány történetéből
R. Várkonyi Ágnes: Tudomány és függetlenség590
Viták - vélemények
Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat602
Heller Ágnes: Néhány utólagos megjegyzés Tóth Tibor írásához617
A hónap kérdése
Mi lesz az Akadémia Könyvtárral? Válaszol: Náray-Szabó Gábor, Borzsák István622
Könyvszemle
Borzsák István: Dragma III. (Poszler György)626
Nietzsche-tár (Kiss Endre)630
Hadrovics László: Magyar frazeológia (Büky László)633
A magyar történelem CD-ROM-on (Szentgyörgyi Zsuzsa)636
"Magyarország az ezredfordulón" - pályázati eredményhirdetés639
Akadémiai Ifjúsági Díjak640
Fanyar Tudomány644
1998. JÚNIUS
Vajda György: Energiaforrások645
Hargittai István - Hargittai Magdolna: A szimmetriák szépsége676
Gyáni Gábor: Fin de siécle történetírás687
Fogalmak - értelmezések
Marosi Sándor: A talaj mint a földrajzi környezet eleme699
Viták - vélemények
Beck Mihály: Javaslat a Tudományetikai Kódex alapelveire708
Ritoók Zsigmond: Lehet-e jó etikai kódexet alkotni?713
Molnár László: Egy tudományetikai kódex alapelveiről716
Farkas János: Etikai vagy erkölcsi kódex?720
A tudományos műhely problémái
Baranyai András: Iparszerű oktatás felsőfokon723
Jegyzet
A természettudományos ismeretterjesztés fontossága (Szarka László)732
Régen élt tudós szerző művének mai szabados felhasználása (Pásztor Emil)735
A hónap kérdése
Mi a helyes elosztás? Válaszol: Lipták András, Pritz Pál737
Szakmagyar
A metafora szerepe a számítógépes szaknyelvben (ifj. Könözsy László)741
Szellemi értékek hasznosítása
Bendzsel Miklós: A hazai tudósipar iparjogvédelmi támogatása743
Jedlik Ányos-díjak - 1998752
Könyvszemle
Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések (Somlyai Magda)753
Lanstyák István:
Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat - iskola - kétnyelvűség (Kontra Miklós)759
Fried István kelet-közép-európai irodalmi tanulmányai (Niederhauser Emil)762
Rétháti László: Alapozás kedvezőtlen talajokon (Scharle Péter)763
Írás tegnap és holnap (Bánkeszi Katalin)766
Az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének műhelytanulmányai767
Fanyar Tudomány772
1998. JÚLIUS
Eötvös Loránd-évforduló
Egy majdnem tematikus szám elé (Szabados László)773
Nagy Károly: A klasszikus fizika világhírű magyar mestere774
Meskó Attila: Az Eötvös-inga783
Márton Péter: Eötvös Loránd földmágneses vizsgálatairól796
Mann Miklós: A kultuszminiszter804
A fizika jövője
Grüner György: A jövő évszázad fizikája807
Muhsin N. Harakeh:814
Lovas Rezső: Magfizika egy kis országban821
Magyar medicina
Tanyi János: Influenzavírusok a természetben829
A hónap kérdése
Mit várhatunk az EU 5. keretprogramjáról? Válaszol: Siegler András838
Kitekintés
Vége van-e a tudománynak? (Bencze Gyula)
A nagy Fermat-tétel bizonyítása (Strehó Mária)
Arccal a fenntartható fogyasztás felé (Sperlágh Sándor)
A Kutatási Kiválósági Központok finn nemzeti stratégiája (Patkós András)842
Tudománypolitika
Közgyűlési beszámoló és közgyűlési határozatok852
Purgberger Tamás: Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja862
Szakmagyar
Van-e szükség angol kifejezésekre a magyar nyelvben? (Galambos János)866
Jegyzet
Hírem a világban (Braun Tibor)868
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Hontárs, köztárs, polgártárs872
Megemlékezések
R. M. Noyes (Kőrös Endre)875
Szebehely Győző (Érdi Bálint)877
Könyvszemle
Nacionalizmus - fogalmak (Niederhauser Emil)880
Láthatatlan történet (Perecz László)883
Széchenyi Ágnes: "Sznobok és parasztok" (Végh Ferenc)885
Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horváth-Szlavóniába és Amerikába 1860-1914 (Horváth Gyula)887
Magyar Tudóslexikon (A-tól Zs-ig (Szentgyörgyi Zsuzsa)888
Törvényszerűségek az ásványinyersanyag-gadaságban (Gál István)890
Marx György: Szilárd Leó (Berényi Dénes)891
Huszár Lajos: Az Erdélyi Fejedelemség pénzverése (Kőhegyi Mihály)892
Utóhang
Tudomány-áltudomány (Kovácsvölgyi Sándor)895
Fanyar Tudomány898
1998. AUGUSZTUS
Nyelvünk szénája
Bevezető (K. G.)901
Andrássy György: Nyelvi többség, nyelvi kisebbség - nyelvi jogok901
Tolcsvai Nagy Gábor. A magyar nyelvközösség története915
Kiss Jenő: A magyar dialektológia s újabb feladatai az ezredfordulón929
Tóth Pál Péter: Az anyanyelv és az otthon használt nyelv936
Magyar medicina
Galamb Vilmos: Nemzeti gyógyszerkutatás-fejlesztés - merre tovább?947
Technológiapolitika
Mosoniné Fried Judit: Külföldi működő tőke, belföldi innováció960
Fogalmak - értelmezések
Köpeczi Béla: A felvilágosodás és ellenzői968
Szlávik János: A "fenntarthatóság" ökológiai és ökonómiai nézőpontból974
A hónap kérdése
Mit súghat még a Föld mélye? Válaszol: Jankovich B. Dénes985
Tudományos műhely
Zolnai László:
Gácsi Zoltán: Mérünk, de mit?988
Verő József: Összehasonlíthatók-e egyes tudományterületek?994
Megemlékezés
Tüdős Ferenc (Tőke László)1002
A tudomány történetéből
Terplán Zénó: Egy nagy magyar gépészmérnök1004
Könyvszemle
A magyar bányászat évezredes története I-II. (Gergely Ernő)1011
Benkő Loránd: Név és történelem (Kiss Jenő)1016
Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon (Berényi Dénes)1018
Nyelvészet és pszichológia (Büky László)1020
Scitovsky Tibor: Egy "büszke magyar" emlékiratai (Mátyás Antal)1022
1998. szeptember
Evolúció és társadalom
Varga Zoltán: Személyes gondolatok az evolúcióról1029
Csányi Vilmos:
Miklósi Ádám: A kutya mint a korai emberi evolúció modellje1043
Pléh Csaba: Az evolúciós pszichológia1054
Tudományos elmélet-e az evolóció? (Jeszenszky Ferenc)1061
A tudományok nyitott, szabályozott hiedelemrendszerek (Csányi Vilmos)1065
Kutatás és környezet
Kozár Ferenc: Éghajlatváltozás és rovarvilág1069
Magyar medicina
Schőn István: A gyógyszerkutatás új irányai és hazai lehetőségei1077
Kéri György: Antitumor hatású molekulák1082
Hermecz István:
Kánai Károly:
Arányi Péter: Gyógyszerkutatás a Chinoinban1091
Szilbereky Jenő: Tanulságok és tapasztalatok a gyógyszer K+F-ben1095
A hónap kérdése
Miért veszélyes a gabonák fusarium gombafertőzése? (Válaszol Kovács Ferenc akadémikus)1104
A tudomány történetéből
Vargha Domokosné: Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-barátai1108
Szakmagyar
Fábián Pál: Korszerűsített földrajzinév-írási szabályzatunkról1122
Viták-vélemények
Az ezredvég tudományosságának rákfenéje - a pályázati rendszer (Jermy Tibor)1124
Merre tart a jövő század fizikája? (Csernai László)1129
A jó, a rossz és a csúnya tudomány (Bencze Gyula)1132
Megemlékezések
Bálint Péter (Spät András)1135
Preisich Gábor (Szabó János)1137
Könyvszemle
Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet (Gángó Gábor)1140
Állandóság és átalakulás (Köpeczi Béla)1142
Levelek tükrében (Illés Sándor)1145
Fejezetek az ELTE történetéből (Körmendy Kinga)1147
Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? (Donáth Péter)1149
Egy olvasmányos kronológia (Végh Ferenc)1152
Fanyar tudomány1154
1998. OKTÓBER
Sorsfordító évtizedek
Miskolczy Ambrus: Magyar-román közös múlt és/vagy történeti kiengesztelődés1157
Szinai Miklós: Az Anschluss és a Horthy-rendszer1168
Deák István: Végzetes kompromisszum1175
Gyarmati György: Káderpolitika a Rákosi-korszak tanácsrendszerében, 1950-19531183
Kutatás és környezet
Szegi-Tóth Ferenc: A globális széndioxid-kibocsátás jövőképei1195
Magyar medicina
Hudecz János: Innovatív magyar vállalatok1211
Technológiapolitika
Farkas János: Polimer terapeutikumok1222
Viták - vélemények
Keserű reflexió (Kiss Dezső)1234
Szakmagyar
Angolórák után "net-magyar" nyelvlecke? (Nagy Eszter)1238
Kitekintés
A tuberkulózis baktériumának tervrajza (Klein Izabella)
Tengerjáró homo erectus?
Lehet néhány évmilliárddal kevesebb?
A matematika tanításáról (Kersner Róbert)
A harmadik kultúra (György Lajos)1240
A tudomány történetéből
Lukács József:
Vajda Ferenc: Egy kutatóintézet az akadémiai intézethálózat átalakításának küszöbén1255
Jegyzet
A magyar fullerénfizika a világ fullerénkutatásának élvonalában 1994-19971263
Könyvszemle
Mementó - Sántha Kálmán (Bolvári-Takács Gábor)1268
Szociálpszichológia (Balogh András)1269
Tények a migrációról (Balázs Anna)1271
Az élet - problémamegoldás (Berényi Dénes)1274
Két könyv a Tiszáról (Vágás István)1278
1998. NOVEMBER
Információs társadalom
Nyíri Kristóf: Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában1285
Magyar Gábor: A telematika és a fenntartható társadalom1298
Kelen András: Az információs társadalom fejlődése és/vagy a polgári szabadságjogok1311
Tóth József: Információs társadalom - hogyan tovább a gépiparban?1320
Javaslatok1325
Magyar medicina
Halász Béla:
Gerendai Ida:
Kiss József: Újabb felismerések a neuroendokrin rendszert szabályozó struktúrák szerveződéséről1331
Kutatás és környezet
Izsák Éva: A természeti és társadalmi környezet hatása a városfejlődésre Budapest példáján1337
A tudományos műhely problémái
Gondolatok a hazai gyógyszerkutatásról egy anként kapcsán1345
Szellemi értékek hasznosítása
Beszélgetés Bedő Zoltánnal, a Jedlik Ányos-díjjal kitüntetett első növénynemesítővel1349
Áthatások
Kosztolányi és Babits sugárkezelése (Gyenes György)1354
Szakmagyar
Tegyük vissza méltó helyére a kiűzött lelket/ (Molnos Angéla)1367
A hónap kérdése
"Ha Hongkongban megfázik a tőzsde, Magyarországon miért tüsszentenek tőle?" (Matolcsy György)1370
Interjú
"Lenyűgöz a világ tájainak, lakóinak változatossága..." Beszélgetés Benedek Dezsővel (Hernádi Miklós)1373
A tudomány történetéből
Vécsey Tamás - egy nagy magyar jogász portréja (Hamza Gábor)1379
Megemlékezés
Polinszky Károly (Benedek Pál)1384
Könyvszemle
Új magyar nyelvtan (Kenesi István)1386
Az élet segédtudományai (Szabados László)1391
Veres Péter és a társadalmi igazságkeresés (Tóth Pál Péter)1394
Az európai kultúra ősi pillére (Dömötör László)1396
Értelmes sokszínűség - debreceniség (Verkerdi László)1400
Sikerült életrajz Schulek Elemérről (Móra László)1406
Magyar iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból (F. Tóth Tibor)1408
1998. DECEMBER
Fanyar Tudomány1409
Hámori Balázs: Férjhez adná-e a lányát a Homo oeconomicushoz?1412
Boros Gábor: Mire kötelez a szabadság?1427
Bartal Csaba: A sztambuli kapcsolat1438
Palló Gábor: A kívülállás metodológiája: Szilárd Leó1449
Kutatás és környezet
Götz Gusztáv: A légkör dinamikája: rend és káosz1462
Kitekintés
Bencze Gyula: Posztmodern panoptikum1468
Magyar medicina
Genom-instabilitás és emberi patológia (Kosztolányi György-Méhes Károly)1475
A hónap kérdése
Mik a hatalmi ágak a mai magyar demokráciában? (Válaszol: Csizmadia Ervin)1478
Tudománypolitika
Nyíri Pál: Keletre megy-e a tudomány?1481
Tóth Pál Péter: A demográfia hazai állapotáról1493
Berényi Dénes: A külföldi magyar tudományosság bekapcsolása az egyetemes magyar tudományosságba1498
A tudományos műhely problémái
Ötvös László: Hogyan élünk a Wistar-intézetben?1498
Viták - vélemények
Nyílt levél egy el(fel)ejtett nemzedék dolgában (B. Lőrinczy Éva)1510
Magyar nyelvtan magyarul? (Gulya János - É. Kiss Katalin)1514
Alapkutatás és társadalmi szükségletek (Kertész János)1516
Szakmagyar
Jól magyarul és jól "reklámul": nem zárják ki egymást! (Agócs Ágnes)1519
Megemlékezés
Udvardy Miklós (Kádárs Zoltán)1521
A tudomány történetéből
Andorka Rudolf, a magyar társadalomtudomány nagy alakja (Mészáros Tamás)1524
Könyvszemle
A tanatológia és szakirodalma Magyarországon (Buda Béla)1527
Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulásáról (Niederhauser Emil)1530
Ajánlott olvasmány (Makara B. Gábor)1532
Arccal a természetes ellenállóképesség felé (Király Zoltán)1534
Új 19. századi egyetemes történet magyarul (Niederhauser Emil)1536
Fanyar Tudomány1538
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1998. január-december Magyar Tudomány 1998. január-december Magyar Tudomány 1998. január-december Magyar Tudomány 1998. január-december Magyar Tudomány 1998. január-december

Néhány szám borítója enyhén foltos. Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba