Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.531

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 1999. január-december + 1999. október/különszám

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata/ XLIV. évfolyam 1-12. szám + A pozitron emissziós tomográfia (PET) a világban és Magyarországon

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.631 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
A harmadik esztendő (Enyedi György)1
Kockázat és biztonság
Előszó (Kollár Lajos)3
Szabadváry Ferenc: Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról5
Marx György: Születni veszélyes9
Vajda György: A villamosenergia-ellátás társadalmi kockázata28
Székács András: A növényvédő szerek kockázatai38
Besznyák István: Műtéti kockázatok50
Borvendég János: A gyógyszerfogyasztás kockázata55
Bényei András: Közlekedési kockázatok60
Zsuffa István: Árvizek okozta kockázatok66
Dulácska Endre: Tartószerkezetek, földrengéskockázat73
Mályusz Károly - Tusnády Gábor: A kockázatok matematikai kezelése80
A hónap kérdése
Mi a magyar tudomány szerepe az árvízvédelemben? Válaszol: Vágás István, a műszaki tudomány doktora, c. egy. tanár86
Interjú
Ki a magyar? Beszélgetés Kürti Mikóssal (Szentgyörgyi Zsuzsa)90
Viták - vélemények
Bírálunk, de hogyan? (Vinkler Péter)94
Tudománytörténet
Vértes Attila: Egy évszázada fedezték fel a polóniumot és a rádiumot98
Szakmagyar
A korszerűbb földrajzinév-írásért (Laczkó Krisztina)103
Könyvszemle
Egy beteljesedett vállalkozás (Tverdota György)105
A harmadik évezred fantáziaképe (Bencze Gyula)111
Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából (Köpeczi Béla)115
Idegen tájak magyar kutatói (Fekete Gábor)122
Jó emlékek idézése (Vörös László)120
Idegen szavak a filozófiában (Molnár László)122
A Polányi Mihály Társaság és a Polányiána (Gábor Éva)124
Fanyar Tudomány128
Február
"Vannak-e természetes jogok?"
Bevezető: Ludassy Mária129
Erdő Péter: Vannak-e természetes jogok az emberi jogok mögött?129
Földesi Tamás: Aktuálisak-e az emberi jogok?133
Halmai Gábor: Igazságosság és morális jogok138
Kardos Gábor: A pozitivizmuson innen és túl145
Kelemen János: Válasz Ludassy Mária körkérdésére148
Nagy Boldizsár: A fűzfa és a kultúra árnyéka152
Vajda Mihály: Vannak-e emberi jogaink?156
Laky Teréz: A foglalkoztatás növelése Nyugat-Európában159
Rézler Gyula: Arbitrálás az Egyesült Államokban169
Magyar medicina
Ötvös László: A génrendszer őrzőangyala179
Tudományos műhely
Beszámoló az MTA 1998. decemberi közgyűléséről (Szabados László)185
Kitekintés
Realizmus és utópia (Sperlágh Sándor)
SUSY, a fantasztikus (Jéki László)
Egy szokatlan vizsgálat szánalmas eredménye (Bencze Gyula)
A román tudomány a forradalom utáni korszakban (Sz. Zs.)
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)189
Szakmagyar
Pusztai Ferenc: Magyar szókincstár197
Viták - vélemények
Grüner György: Válasz200
Nagy József: Hierarchikus multidiszciplínák?204
Kucsman Árpád: Aki méltatlanul kimaradt206
Jegyzet
Jéki László: Végtelen vákuumenergia - ismét211
Braun Tibor: Rabul ejtés a kémiában213
A tudomány történetéből
Endrei Walter: Magyar természettudósok és műszaki alkotók külföldi enciklopédiákban216
Demeter Zsófia: III. Béla király és feleségének sírja220
Vágás István: A Szeged városát 1879-ben romba döntő árvíz230
Könyvszemle
Veszélyforrások és társadalmi hatások az energetikában (Szentgyörgyi Zsuzsa)238
Rendszerváltás a jog segítségével (Harmathy Attila)241
Másfél évszázad agrárátalakulásai (Pölöskei Ferenc)244
A Közép-Európa kérdés szintézise (Bolváry-Takács Gábor)246
Természeti értékeink leltára (Molnár Katalin)247
A könyvkultúra kezdetei Magyarországon (Rácz Miklós)249
Fanyar tudomány
Karinthy Frigyes: Heuréka252
Aforizmák254
Március
Szimmetria
Darvas György: Szimmetria a tudományban és a művészetben257
Hajnóczi Gábor: A 'symmetria' és a művészetelméleti terminológia kezdetei a reneszánszban266
Perjés Zoltán: Szimmetriák a fizikában274
Kálmán Alajos: Kitüntetett, gyakori, ritka és rendhagyó szimmetriák280
Gévay Gábor: A kaleidoszkóp tanulságai289
Szoboszlai Mihály: Ábrázolás, konstrukció és CAD programhasználat295
Hámori József: Aszimmetriák a biológiában: az ember302
Balogh Tibor: A szimmetria személy és szociális struktúrái311
Tusa Erzsébet: Szimmetria a zenében317
Laky Teréz: Foglalkoztatás Magyarországon322
A hónap kérdése
Akadályozza-e a kutatást az Európai Közösség új biotechnológiai irányelve? (Válaszol: Szarka Ernő biotechnológus szakértő, a Magyar Szabadalmi Hivatal nyugalmazott elnöke)333
Viták - vélemények
Az interdiszciplinaritásról és halmozott hátrányairól (Garai László)339
Szakmagyar
Az írott párbeszéd (Kis Ádám)347
Tudománypolitika
Magyar tudományosság: főváros, vidék (Kozák Imre)350
Könyvszemle
Ármány és értelem (Vekerdi László)357
Tsiztelgés egy tragikus sorsbaloldali politikus előtt (Vida István)361
A nemzetállam megy, a polisz marad? (Szilágyi Mihály)364
Befejezetlen múlt (R. Várkonyi Ágnes)367
Határok, régiók, etnikumok (Enyedi György)374
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány közleménye377
Április
Kockázat és biztonság az élelmiszer-gazdaságban
Előszó (Kovács Ferenc)385
Somogyi Árpád: Az élelmiszer biztonságának szabályozása az Európai Unióban387
Füzi Miklós: BSE és egyéb prion betegségek390
Rafai Pál: A takarmány-alapanyagok mikotoxin szennyezettsége395
Banczerowski Januszné - Világi Ildikó - Détári László - Dóczi Judit - Kukorelli Tibor: Mikotoxinok az élelmiszerekben403
Zomborszkyné Kovács Melinda: Fumonizin toxinok vizsgálata sertésekben407
Fazekas Béla: Fumonizin toxinok hazai előállítása, állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai414
Nagy Béla - Szmollény Gábor - Kovács Sándor - Bitay Zoltán: Szalmonellák és szalmonellózisok - megújuló kihívások419
Angelusz Róbert - Bokodi Erzsébet - Falussy Béla - Tardos Róbert: Akadémiai fokozattal rendelkeznek424
Faludi Gábor: Az alkotói díjak közterhei433
Tudománypolitika
Horváth Gyula: Kutatás, felsőoktatás és regionális átalakulása447
Vajda Ferenc: Tudományos kutatás és együttműködés informatikai bázison459
A hónap kérdése
Lehet-e nyereséges magyar szempontból a részvétel az EU 5. kutatás-fejlesztési keretprogramjában? (Válaszol: Török Ádám, a közgazdaság-tudomány doktora, az OMFB Hivatalának elnöke)464
Szakmagyar
Sportnyelvünk a médiában (Tóthné Vincze Bernadett)468
Kitekintés
Meddig lesz világ a világ? (Bencze Gyula); Egy nagy tudományos gondolkodó (Nyíri Pál);
Talajvédelem inka módra (enygé); Közgazdászok a paraméterekről, értékekről és gazdaságpolitikáról (Simonovits András); Élen az élettudományok finanszírozása Nagy-Britanniában (Sz. Zs.); A Holocaust és a tudomány (Pelle János); A svéd felsőoktatás (Makkay Lilla); (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)470
Viták - vélemények
Sötétben minden tehén fekete? (Fehér Márta)483
Az értelem: fény a sötétben (Bencze Gyula)486
Válaszolunk, de mire? (Zolnai László - Gácsi Zoltán)488
Könyvszemle
A magyar polgári filozófia emlékezete (Vajda György Mihály)490
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (Szabados László)493
Merre van előre? (Szabó B. István)496
Emlékkönyv (Juhász Dezső)499
Rendhagyó szerb irodalomtörténet - magyarul (Niederhauser Emil)502
A lelki egészség tudósa (Balogh Tibor)503
Katona, politikus, akadémikus (Deák Mihály)505
A múltat be kell vallani (M. Kondor Viktória)507
Beérkezett könyvek508
A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei, 1999511
Május
Valláskutatás
Weissmahr Béla: Hit és tudomány a katolikus teológia szemszögéből514
Horváth Pál: Fordulat és útkeresés a modern katolikus gondolkodásban527
Mohay Tamás: A népi vallásosságról535
Tomka Miklós: A magyar vallási helyzet öt dimenziója549
Kamarás István: Új vallási mozgalmak világszerte és Magyarországon560
Máté-Tóth András: Vallástudományok és felsőoktatás569
Balogh Margit: Egyháziak a Magyar Tudományos Akadémia életében581
Az akadémiai tudományos díjak új rendszere (Glatz Ferenc)586
Magyar medicina
Nász István - Ádám Éva: Az adenovírus-kutatás hármas jelentősége594
Interjú
Egy EMBO-felmérés eredménye és haszna. Beszélgetés Dudits Dénes akadémikussal (Chikán Ágnes)600
A hónap kérdése
Szabad-e (tudomány)politizálnia a kutatónak? (Válaszol: Solymosi Frigyes, az MTA r. tagja)606
Eszmék - értékek
Sylvester András: Kőrösi Valósága610
Megemlékezések
Tarján Gusztáv (Kovács Ferenc)617
Bogárdi János (Haszpra Ottó)618
Könyvszemle
A kisebbségi kérdés irodalmából
Az etnikai ellentétek historikumáról (Szarka László)621
A hazai nemzetiségpolitika évszázada (Pritz Pál)625
A kisebbségi kérdés Duna-táji problémái (Niederhauser Emil)627
Nyelvmentés vagy nyelvárulás? (Fábián Pál)631
A magyar kisebbségek nyelvi helyzete (Kiss Jenő)633
Etnikumok közötti kapcsolatok és konfliktusok (Pléh Csaba)635
Szlovákiai magyar művelődéstörténet (Fried István)636
Június
Vámos Tibor: Szabadalmak az információs társadalomban641
Kémia az ezredfordulón
Márta Ferenc: A kémia lehetőségei és feladatai651
Szépvölgyi János: Vegyipar - ezredfordulós pillanatfelvétel666
Zrínyi Miklós: A szintetikus izom és szabályozott hatóanyag-leadás682
Biró Zoltán: Kőolajkihozatal-növelő eljárás: a szén-dioxidos művelés692
Fogalmak - értelmezések
Zrínyi Miklós: Intelligens anyagok697
Magyar medicina
Schőn István: Mi lesz veled, hazai gyógyszerkutatás?704
A hónap kérdése
Hol gyökereznek a mai balkáni konfliktusok? Válaszol: Niederhauser Emil, az MTA r. tagja, történész711
Viták - vélemények
Alapkutatás, tudományfinanszírozás, Akadémia (Hollósi Miklós)716
Részecskefizika - itthon és a világban (Pócsik György)720
Tudománypolitika
A fizikusok és a társadalom (Lovas Rezső - Raymond S. Mackintosh)724
Szakmagyar
Hatásosság és (köz)érthetőség a reklámban (Virág Olga)729
Kitekintés
Az égbolt több figyelmet kíván (Szabados László); Az UNESCO a világ kultúrájáról
(Köpeczi Béla); Harappa: fegyvertelen őskultúra (Nyárády Gábor); Kuba a biotechnológia élvonalába (Szentgyörgyi Zsuzsa); Létezik-e időtükrüzés? (Jéki László)
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)731
Könyvszemle
Az államférfi bölcsessége és a történelem logikája (Erdődy Gábor)746
Mit ér a közgazdaságtan, ha magyar? (Gedeon Péter)749
A magyar régészet legújabb topográfiája (Pásztor Adrien)753
A nyelvkultúra és tudomány (Bódi Zoltán)755
Tudományos ismeretterjesztés - tudományos színvonalon (Bencze Gyula)757
A Természet Világa különszámairól (Szabados László)760
Disszertációk és habilitációs dolgozatok Szombathelyről (Berényi Dénes)764
Beérkezett könyvek765
Július
Nagy Miklós Mihály: Geopolitika és hadtudomány769
Hamza Gábor: A "Harmadik Birodalom" eszméje a német filozófiai és politikai gondolkodásban779
Czigler István - Winkler István: Kognitív pszichofiziológia788
Kálmán Béla: Az elmúlt napciklus tanulságai797
Sebestyén Gyula: Világcsúcsok az építményekben808
Beszámoló az MTA 1999. évi, májusi közgyűlésről (Szabados László)821
A hónap kérdése
Mit tart legfontosabb teendőinek az MTA új főtitkára? (válaszol: Kroó Norbert, az MTA r. tagja, az Akadémia főtitkára)827
Jegyzet
A társadalomkutatás és a politika (Enyedi György)831
A "legújabb kutatások" és a fekete leves (Lesi Mária)834
Magyar medicina
Halmos Tamás: Az elhízás epidémiája839
Szakmagyar
Hogy oda ne rohanjunk... (Szikszainé Nagy Irma)848
Kutatás és környezet
Cartagena de Indias, ahol sem a biodiverzitásról, sem környezetünkről nem esett szó (Balázs Ervin)850
Technológiapolitika
Mosonyiné Fried J. - Andrási Zoltán: A Mecenatúra pályázati rendszer értékelése854
Megemlékezés
Szőkefalvi-Nagy Béla (Kérchy László)862
Tudománytörténet
Márton József: Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly reformtörekvései866
Könyvszemle
Forrás az utódvilágnak (Németh G. Béla)871
A tömeglélektan megújhodása (Somlai Péter)873
"Egy új helyzet új megfontolásokat kíván" (Orosz Éva)876
Fesztelen filológia (Hernádi Miklós)880
Egy új tudomány születése (Nánay Bence)882
A közgazdaságtan és pszichológia határán (Magyari Beck István)885
Egy radikális hang (Bencze Gyula)888
Mikrobiológiai módszertan - nemcsak kutatóknak (Szegi József)890
Utóhang
Reflexió (Balla László)892
Augusztus
Tudomány és politika a magyar századokban
Előszó (Hernádi Miklós)897
Richard Plaschka: Árulás és lázadás Magyarországon és környezetében898
Szabadváry Ferenc: Természettudományok a magyar barokk korában909
M. Durand-Delga: Francia-magyar geológiai kapcsolatok914
Romány Pál: Agrárpolitika a századfordulón927
Nagy Miklós Mihály: Újkori magyar katonautazók936
Hajdú Zoltán: A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve945
Bodri Ferenc: Egy arcél József Attila környezetéből962
Miskolczy Ambrus: Eltűnt akadémikusok nyomában: Zolnai Béla és A magyar stílus968
N. Szabó József: Tisztogatások a magyar felsőoktatásban (1945-1946)977
Kürti László: Elvégzetlen magyarságkutatás az Egyesült Államokban990
Valki László: Az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország szuverenitása1000
A hónap kérdése
Közszolgálati feladat-e a sajtóban a tudományos ismeretterjesztés? (Válaszol: Palugyai István, a Népszabadság tudományos rovatvezetője)1008
Szakmagyar
Tegeződő világháló (Domonkosi Ágnes)1010
Könyvszemle
Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései (Bereczki Gábor)1012
T. Erdélyi Ilona: Politikai restauráció és irodalmi újjászületés (Mezei Márta)1014
Székely Gábor: Béke és háború, a nemzetközi békeszervezetek története (Köpeczi Béla)1016
Büky Béla: Nyelvtudomány és pszichológia (Spannraft Marcellina)1018
H. Gyürky Katalin: A Buda melletti kánai apátság feltárása (Rácz Miklós)1019
Beérkezett könyvek1021
Szeptember
Közgazdasági elméletek - közgazdasági kérdőjelek
Előszó (Szentgyörgyi Zsuzsa)1025
Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan a globalizálódó világban1026
Kádár Béla: Globalizációs kihívások - gazdaságpolitikai válaszok1036
Farkas Péter: Makrogazdaság-elméletek a II. világháború óta1047
Matolcsy György: A növekedés határai - közgazdás szemmel1063
Simai Mihály: Rend és rendetlenség Magyarországon: közgazdasági értelmezések1072
Technológiapolitika
Lajtha György: A hazai távközlési ipar1079
Vajda György: Energiaigények1091
Kitekintés
Milyen kutatásra van szükség (Bencze Gyula)
Szerzők és jogok (Szentgyörgyi Zsuzsa)
Velence veszélyben (Vágás István)
Mondj igazat (Nyárády Gábor)1113
Jegyzet
Etikátlan(?) (Kiss Dezső)1126
Kutatás és környezet
Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete a 16. századtól napjainkig1127
Karancsi Zoltán - Mucsi László: Az emberi tevékenység hatása a Medves-régió területén1140
A hónap kérdése
Sikeres volt-e a Tudomány Világkonferenciája? (Válaszol: Láng István akadémikus, a magyar Előkészítő Bizottság elnöke)1148
Október
Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége1153
Venetianer Pál: Géntechnológi-ellenesség - tudományellenesség?1170
Benedek István: Öntapadó ragasztók - tapasztalat vagy tudomány?1177
Mező Ferenc: A társadalmi mozgalmak és az ellenállás területei1184
Kutatás és környezet
Szegedi Sándor: Debrecen nehézfém-szennyezettsége1192
Fogalmak - értelmezések
Rathmann János: Új irány a felvilágosodás kutatásában1201
A hónap kérdése
Stop Cassini!? (Válaszol: Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke)1206
Tudománypolitika
Makkay Lilla: A tudományos kutatás és fejlesztés helyzete Svédországban1208
Tudománypolitika
Kiss Dezső: Különleges1213
Viták - vélemények
Végh László: Természettudomány és vallás1218
Jegyzetek
Ismét a Szent Koronáról (Csapodi Csaba)1224
Lesz-e, lehet-e Nobel-díj Magyarországon? (Keszthelyi Lajos)1225
Redukcionizmus és személyközpontú tudomány (Karádi Kázmér - Bende István- Szepesi Tímea)1227
Szakmagyar
Prohászka János: Tudomány - technológia - technika: hagyományos és (leg)újabb értelmezések1231
Interjú
Hogyan lesz egy pesti vegyészmérnök a molekuláris biokémia professzora a Yale Egyetemen?
Beszélgetés Lengyel Péterrel (Benedek Pál)1234
A tudomány történetéből
Goethe és a Magyar Tudományos Akadémia (R. Marth Hildegard)1241
"A karlsbadi ásványgyűjtemény" (Buzinkay Péter)1247
Goethe, a zseniális dilettáns (Lukács Béla)1251
Könyvszemle
Magyar tudomány a nemzetközi könyvpiacon
A CEU Press néhány új könyvéről (Tamás Pál)1259
Kanadai? Magyar? Szociológus? Kriminológus? (Szabó András)1263
Régi elméletek, új eljárások (Pléh Csaba)1267
A városi átalakulás mozgatórugói (Horváth Gyula)1270
Biofizika orvosoknak (Vicsek Tamás)1273
A magyar környezeti jog és az európai uniós normarendszer kapcsolatáról (Beszteri Béla)1274
Magyarország halairól - németül (Bíró Péter)1277
Fanyar Tudomány1279
Október/Különszám
A pozitron emissziós tomográfia a világban és Magyarországon
Kettős előszó egy rendhagyó kötethez: (Halmos Tamás - Szentgyörgyi Zsuzsa; Borbély Katalin - Gulyás Balázs)1
Bevezető
Vizi E. Szilveszter: Utazás a koponyán belül - rendhagyó prológ4
Nyáry István: A PET külföldi és hazai történetéről6
Nemzetközi eredmények és trendek
Gulyás Balázs: A PET az ezredfordulón8
Gulyás Balázs: Az emberi agy tevékenységének feltérképezése PET-tel28
Juhász Csaba - Diane C. Chugani - Harry T. Chugani: A PET szerepe a neurológiai és pszichiátriai gyógyszerek fejlesztésében41
Gulyás Balázs - Lars Farde - Christer Halldin: A PET szerepe a neurológiai és pszichiátriai fejlesztésben57
A PET alkalmazása Magyarországon
Szilvási István: A PET Magyarországon - 199966
Pávics László - Csernay László: A Szeged-Debrecen PET együttműködés - két nézőpontból69
Ésik Olga - Trón Lajos: A PET alkalmazása az onkológiában73
Borbély Katalin - Nyáry István: PET a koponyaűri diagnosztikában80
Kőszegi Zsolt - Galuska László - Trón Lajos - Édes István: A PET kardiológiai alkalmazása86
Balás István - Dóczi Tamás: A PET a Parkinson-kór műtéti kezelésének elbírálásában89
Summary93
December
Csernák Józsefné - Tóth Pál Péter: A demográfiai tudomány helyzete Magyarországon, 1989-19991281
Michelberger Pál: A szubjektív kockázati tényezők csökkentése1290
Kolin Péter: Új kultúraelmélet felé1296
Biacs Péter: Élelmiszer-minőség-élelmiszerbiztonság1310
Magyar medicina
Sinkovics József - Horváth József: Vakcinák a rák ellen1318
Tudománypolitika
Venetianer Pál: Quo vadis, intézethálózat?1325
Tóth József: Evolúció, innováció és a gépek generációs fejlődése1331
A hónap kérdése
Milyen összetevői voltak a törökországi földrengés pusztításainak? (Válaszol: Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese)1336
Technológiapolitika
Zimler Tamás: Magyar versenyképesség osztrák szemmel1339
Tudományos műhely
Braun Tibor - Pálos Andrea: Eponimák és eponímia a természettudományban1350
Sarkadi László: Fejlődési irányok, hazai eredmények az atomi ütközések fizikájában1354
Szakmagyar
Pottyondy Nóra: A labdarúgás szakkifejezéseinek változása a magyar nyelvben1359
Kitekintés
Heisenberg, a "rossz mérnök" (Bencze Gyula)
Remekművek az őskorból - térábrázolás barlangrajzokon (Nyárády Gábor)
Kétségek a pozitív diszkrimináció körül (Kovács Ferenc)
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa)1362
Jegyzet
A turizmus mint élményfogyasztás (Horváth Endre)1372
A tudomány történetéből
A sokarcú Békésy György (Kovács László)1377
Könyvszemle
Romsics Ignác Magyarország 20. századi történetéről (Niederhauser Emil)1383
A kultúrdiplomácia sokszínűsége (Majoros István)1385
A hiányzó paradigma (Sándor Klára)1387
Új egyetemi tankönyv a politikatudomány alapjairól (Johancsik János)1392
Környezetvédelemről - kezdőknek és haladóknak (Pappán Dániel)1394
Magyar jövőképek (Tamási Péter)1398
Magyar anarchizmus (M. Kondor Viktória)1400
Az értelmezés mint dokumentum (Szilágyi Mihály)1402
Beérkezett könyvek1403
Fanyar tudomány1406
Előfizetési felhívás1408
December
Trendek 2000-re
George A. Olah: A szénhidrogének jövője a 21. században1409
Berényi Dénes: A magyar tudomány a világversenyben1414
Szentgyörgyi Zsuzsa: Technológiai és tudományos trendek1423
Ferencz Csaba: Űrtevékenységi helyzetkép1433
Pléh Csaba: A szintézis ígérete a mai pszichológiában1447
Mihályi Péter: Egészségügyünk jövője1457
Farkas János: Az információs társadalom küszöbén1472
Beck Mihály: A "két kultúra" - ma1480
A hónap kérdése
Mik a legfrissebb adatok a magyarországi szegénységről? (Válaszol: Tóth István György, a TÁRKI igazgatója)1488
A szellemi értékek hasznosítása
Szarka Ernő: Növényfajták és növények szabadalmazása1491
Tudománypolitika
Darányi Sándor: Pillanatkép az észt kutatás helyzetéről1498
Szakmagyar
Fábián Pál: Új helyesírási szótárunkról1506
Viták - vélemények
A multidiszciplináris tudományról és finanszírozásáról (Hozzászólás Garai László cikkéhez) (Huff Endre Béla)1508
A tudomány történetéből
A "sors bona" tudója (250 éve született Pierre Simon Laplace) (Radnai Gyula)1512
Testületi hírek
Az MTA elnökségének ülése (Bertók Krisztina)1516
Utóhang
Adalék a Goethe-évforduló megemlékezéseihez (Faller Gusztáv)1518
Megjegyzések az MTA Könyvtáráról (Rózsa György)1519
Könyvszemle
Újabb munkák a 19-20. századi magyar történetről (Niederhauser Emil)1520
Észrevétlen módosulások (Hernádi Miklós)1525
Adalékok a mezőgazdaság belső mozgástörvényeihez (Daubner Katalin)1526
Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia (Lehmann Miklós)1529
Korkép és tudósportré (Beck Mihály)1530
Átkozott pénz? (Gedeon Péter)1531
Szépírói stílustörténet (Büky László)1533
Előfizetési felhívás1536
Különszám
A pozitron emissziós tomográfia a világban és Magyarországon
Halmos Tamás - Szentgyörgyi Zsuzsa - Borbély Katalin - Gulyás Balázs: Kettős előszó egy rendhagyó kötethez1
Bevezető
Vizi E. Szilveszter: Utazás a koponyán belül - rendhagyó prológ4
Nyáry István: A PET külföldi és hazai történetéről6
Nemzetközi eredmények és trendek
Gulyás Balázs: A PET az ezredfordulón8
Gulyás Balázs: Az emberi agy tevékenységének feltérképezése PET-tel28
Juhász Csaba - Diane C. Chugani - Harry T. Chugani: A PET a normális agy fejlődésének és gyermekkori neuropszichiátriai kórképeknek ka vizsgálatában41
Gulyás Balázs - Lars Farde - Christer Halldin: A PET szerepe a neurológiai és pszichiátriai gyógyszerek fejlesztésében57
A PET alkalmazása Magyarországon
Szilvási István: A PET Magyarországon - 199966
Pávics László - Csernay László: A Szeged-Debrecen PET együttműködés - két nézőpontból69
Ésik Olga - Trón Lajos: A PET alkalmazása az onkológiában73
Borbély Katalin - Nyáry István: PET a koponyaűri diagnosztikában80
Kőszegi Zsolt - Galuska László - Trón Lajos - Édes István: A PET kardiológiai alkalmazása86
Balás István - Dóczi Tamás: A PET a Parkinson-kór műtéti kezelésének elbírálásában89
Summary93
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1999. január-december + 1999. október/különszám Magyar Tudomány 1999. január-december + 1999. október/különszám Magyar Tudomány 1999. január-december + 1999. október/különszám

Néhány lapél kissé foltos.

Állapot:
5.740 Ft
2.870 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba