Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.392

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Tudomány 2002. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata - XLVII. évfolyam 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
Pléh Csaba: A lélek darwinistái (előszó)3
Elméleti megközelítések
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia: új szemlélet a viselkedéstudományokban8
Nemes László és Molnár Péter: Evolúciós pszichológia: új szintézis (?)20
Kampis György: A gondolkodó test33
Szathmáry Eörs: Az emberi nyelvkészség eredete és a "nyelvi amőba"42
Kísérleti munkák és alkalmazások
Kovács Ilona: Tudja-e a látórendszer a fizikát?51
Csibra Gergely és Gergely György: A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából56
Győri Miklós: Az emberi kognitív rendszer szerveződése és az autizmus: evolúciós perspektívák64
Péley Bernadette: Az elbeszélés szerepe az én (self) evolúciójában71
Hernádi Pál: Irodalom és evolúció78
Összesített irodalomjegyzék85
Evolutionary Psychology (abstract)95
Tudománypolitika
Nyiri Lajos: Vitorlázunk, vitorlázgatunk - Az EU K+F keretprogramjában való magyar részvétel tapasztalatai és tanulságai96
Új levelező tagok
Galavics Géza113
Joó Ferenc114
Kádár Béla115
Kertész János117
Tulassay Tivadar118
Vécsei László119
Megemlékezés
Kiss Dezső (Berényi Dénes)121
Pach Zsigmond Pál (Berend T. Iván)123
Könyvszemle
Csányi Vilmos: Van ott valaki? (Pléh Csaba)125
Pléh Cs., Csányi V. és Bereczki T. (szerk.): Lélek és evolúció. (Gervain Judit)126
Pályázati felhívás130
Február
Maróth Miklós: Az iszlám134
Hámori Gergely: Maratoni közvetítés (forgatókönyv Bosznia-Hercegovina helyzetének rendezésére)144
Eszmék - értékek
Horváth Pál: A tudományos szabadság ősforrásai157
Boda László: Érték-e a szabadság?165
Nyelv - nyelvvédelem - oktatás
Szabó István Mihály: A szaknyelv jelentősége az ezredforduló Magyarországán171
Vizi E. Szilveszter: A magyar nyelv szerepe a tudományban és az ismeretterjesztésben174
Ritoók Zsigmond: Clare et distincte177
Nagy Tóth Ferenc: A romániai magyar tudományos szakirodalom182
Földes Csaba: Az idegen nyelvek oktatása és használata Magyarországon - a nyelvpolitika tükrében184
É. Kiss Katalin: Milyen legyen a magyar nyelvészet?198
Új levelező tagok
Csörgő Sándor203
Faigel Gyula206
Kara György207
Kosztolányi György208
Mészáros Rezső210
Schmidt János211
Szabó Miklós212
Závodszky Péter213
Megemlékezések
Papp Ferenc (Kiefer Ferenc)216
Simonyi Károly (Csurgay Árpád - Csurgayné Ildikó)219
Viták - vélemények
Hernád István: A tudományos szakirodalom szabaddá tétele az interneten225
Könyvszemle
Olvasónapló (Niederhauser Emil)228
Beluszky Pál: Az ország fele (Romány Pál)236
Magyar dialektológia (Büky László)241
Hubay László: Magyarország XX. századi választási atlasza (Püski Levente)243
Perecz László: Szép rendbe foglalva (Lendvai L. Ferenc)245
Vida Gábor: Helyünk a bioszférában (Mészáros Ernő)248
Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára (Vitányi Iván)249
Thalassa (B. A.)251
Veres András: Lukács György esztétikája (Somlai Péter)252
Közlemények
A Magyar Szabadalmi Hivatal felhívása254
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány tájékoztatója255
Az OTKA, az Élet és Tudomány Egyesület és az Élet és Tudomány szerkesztőségének pályázati felhívása259
Március
A filozófia látásmódjai - Vendégszerkesztő: Kampis György
Kampis György: Bevezető262
Nyíri Kristóf: Túl az iskolafilozófiákon265
Kelemen János: Az analitikus filozófiáról275
Vajda Mihály: A kontinentális filozófia helyzete a 20. század végén289
Fehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón297
Kampis György: A naturalizmus jelentősége ma306
Nők a tudományban
Hell Judit: "Egy testvér lesz minden ember" (a nemek viszonya a globalizálódó világban)322
Haraszty Ágnes - Hrubos Ildikó: A nők és a tudomány - európai dimenzióban333
Kissné Novák Éva: Nők a magyar tudományban340
Új levelező tagok
Arató Péter350
Blaskó Gábor351
Janszky József353
Lénárd László354
Németh Tamás355
Pap László357
Sótonyi Péter359
Tudománypolitika
Balogh Tamás: Hol állunk Európában?
(A magyarországi és az európai kutatás-fejlesztés helyzete)361
Jegyzet
Hangsúlyos új a tudományos szakirodalomban (Braun Tibor - Némethné Kovács Éva)371
Tudománytörténet
Kovács László: Orovan Egon372
Könyvszemle
Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek (Fónagy Zoltán)376
Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza (Pálné Kovács Ilona)379
Csetri Elek: Együtt Európában (Köpeczi Béla)382
The "Unacceptables" (Palló Gábor)384
Solymos Rezső: Erdőfelújítás és -nevelés (Csóka György)387
Bach Iván: Formális nyelvek (Vaszil György)388
Magyarország művelődéstörténete CD ROM sorozaton389
Április
Tanulmány
Vékás Lajos: J. Haydn "szerződésszegései" és a modern szerzői jogvédelem kezdetei394
Az öregedés élettani és társadalmi jelenségei
Halmos Tamás: Az öregedésről általában402
László Valéria - Falus András: Az öregedés sejttani és genetikai alapjai406
Iván László: Az öregedés aktuális kérdései412
Józan Péter: A halandóság alapirányzata a 20. században, és az ezredforduló halálozási viszonyai Magyarországon419
Köllő János: Tudás-avulás és "-öregedés" a rendszerváltozás utáni Magyarországon440
Augusztinovits Mária: A nyugdíjrendszerekről447
Ádám György: Gerontológiai olvasónaplómból461
Medicina
Morava Endre: A magyarországi májhalálozás epidemiológiája464
Lapis Károly: Az alkoholos májcirrózis és egyéb alkoholos eredetű májbetegségek472
Farkas Gyula: A hasnyálmirigy-átültetés489
Tudománypolitika
Glatz Ferenc: Akadémia és tudománypolitika494
Pataki Ferenc: Megfontolások a tudomány és a társadalom kapcsolatáról507
Kitüntetések
Bolyai-díj 2002 - Roska Tamás515
Akadémiai Ifjúsági Díj 2002517
Megemlékezés
Engel Pál (Tringli István)519
Gáspár Rezső (Nagy Ágnes)522
David Ottoson (Gulyás Balázs)523
Könyvszemle
Herbárium - Szerk. H. Balázs Éva (Perecz László)525
Egy pesti polgár Európában (Szentgyörgyi Zsuzsa)529
Magyar orvosi nyelv (Spät András)531
Május
Glatz Ferenc: Kezdeményezőkészség, rendszeresség, folyamatosság, korrekcióképesség534
Humán genom program - Vendégszerkesztő: Venetianer Pál
Venetianer Pál: Előszó558
Venetianer Pál: Út az "Élet Könyve" elolvasásához560
Kosztolányi György: A genomika kölcsönhatásai a medicinával és az egyetemes tudománnyal567
Patthy László: A genomkorszak bioinformatikája575
Szathmáry Eörs - Pál Csaba: Genomtan és evolúció582
Raskó István: Populációgenomika589
Arányi Péter: Farmakogenetika, farmakogenomika és gyógyszerkutatás595
Kampis György: A gén halott, éljen a gén!601
Sándor Judit: Genomika és jog615
Technológiapolitika
Pálmai Zoltán: Egy innovációs park Magyarországon626
Szentes Tamás: Néhány gondolat a "humán tőkére" és a tudományos kutatásokra fordított költségek kérdéséhez636
A magyarországi doktorképzésről
Bazsa György: Gondolatok a doktori (PhD) fokozatszerzés tapasztalatairól648
Szabó Gábor - Bánszki Tamás - Ruzsányi László: A hazai doktorképzés átalakításának szükségességéről653
Fehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón (pótlás)658
A holnap tudósai
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíjasok Akadémiai Klubja (Bolyai Klub)666
A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága668
A Bolyai Műhelyről671
Kutatási lehetőségek középiskolásoknak673
Megemlékezés
Thomas A. Sebeok (Voigt Vilmos)677
Könyvszemle
Tanyi Attila: Piac és igazságosság (Gedeon Péter)680
Két könyv a holocaustról (Róbert Péter)683
Móra László: Bruckner Győző élete és munkássága 1900-1980 (Bernáth Gábor)685
Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban - összeomlástól összeomlásig (Vági Zoltán - Kádár Gábor)688
Beérkezett könyvek693
Június
Beszámoló az MTA 2002. májusi közgyűléséről698
Globalizáció és civilizációk - Vendégszerkesztő: Rostoványi Zsolt
Rostoványi Zsolt: Bevezető706
Szentes Tamás: A globalizációs folyamat kedvező és kedvezőtlen hatásai708
Vitányi Iván: A civilizáció és kultúra paradigmái720
Chikán Attila: A gazdaság globalizációja és a civilizáicók különbözősége730
Simai Mihály: Civilizációk és civil társadalmak a 21. század elején738
Bayer József: Globális média, globális kultúra748
Csányi Vilmos: Az egyszermélyes csoportok és a globalizáció762
Hankiss Elemér: 2001. szeptember 11. - fordulópont?775
Rostoványi Zsolt: A civilizáció(k) globalizálódása avagy a globalizáció (de)civilizálódása?785
Csizmadia Sándor: Konfliktusok és interpretációk a posztbipoláris világban800
Palánkai Tibor: Globalizáció - civilizációk - Európa814
Megemlékezés
Szabó Árpád (Kutrovácz Gábor)828
Terplán Zénó (Kozák Imre)831
A Magyar Professzorok Világtanácsa Agrártudományi Szekció állásfoglalása834
Könyvszemle
A globalizáció kihívásai és Magyarország (Csaba László)836
Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban (Blahó András)838
Július
Híradás a fejlődő országokról - Vendégszerkesztő: Farkas Péter
Inotai András - Farkas Péter: Bevezető842
Artner Annamária: A világ ipari termelésének strukturális átalakulása845
Artner Annamária: Délkelet-Ázsia: Válság után, alatt, előtt?856
Buzás Sándor: Latin-Amerika az új évezred küszöbén863
Szigetvári Tamás: A Közel-Kelet és Afrika világgazdasági kilátásai az Ezredfordulón870
Farkas Péter: A fejlődéselméletek hatása a világgazdaság periférián880
Anyagtudomány
Szépvölgyi János: Korszerű szerkezeti kerámiák890
Pukánszky Béla: Műanyag szerkezeti anyagok897
Sziklavári János: Vaskohászat és környezetgazdálkodás903
Tudomány - politika
Klaniczay Gábor: A Collegium Budapest tizedik éve918
Meskó Attila: A visegrádi együttműködésben részt vevő országok Szlovákiában tartott találkozója924
A tudományos könyvkiadás időszerű problémái926
Braun Tibor - Wolfgang Glänzel - Némethné Kovács Éva - Pereszteginé Szabadi Zsuzsa: Magyarország helyzete a természettudományi alapkutatás világában - tudománymetriai tájkép a második évezred végén935
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgyűlése946
Megemlékezés
Kőrös Endre (Orbán Miklós)949
Sebestyén János (Vámos Tibor)951
Ludassy Mária: Condorcet, avagy az emberi jogok "matematikai módon bizonyítva"955
Szabó Péter Gábor: Magyarországi György mester alakja a hazai matematikatörténetben961
Darányi Sándor - Dominich Sándor: Finnugor kulturális örökség az információs társadalomban966
Könyvszemle
TDK: önképzés, tudományos utánpótlásnevelés vagy verseny? (Bencze Gyula)969
Strukturális magyar nyelvtan (Büky László)972
Új földrajzkönyvek (Enyedi György)974
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvkiállítása (Köpeczi Béla)977
Magyarország az ezredfordulón (Nádor Tamás)978
Egy könyvsorozat margójára - Magyar Őstörténeti Könyvtár (Róna-Tas András)980
Augusztus
Élet a sugárözönben - Vendégszerkesztő: Zombory László
Zombory László: Bevezető986
Szabados László: Elektromágneses sugárzás a kozmoszból988
Schanda János: Az optikai sugárzás élettani hatásai1000
Thuróczy György: A rádiófrekvenciás sugárzások egészségügyi kérdései1010
Mátay Gábor: A rádiófrekvenciás sugárzások orvosi alkalmazásai1026
Varjú György: Kisfrekvenciás erőterk egészségi és elektromágneses összeférhetőségi kérdései1048
Tudományos műhelyek
Gyulai József - Bársony István - Radnóczi György: A varázstükörtől a spirális nanocsövekig. Bemutatkozik az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete1065
Interjú
Staar Gyula: Az ember és a számok törvényei - Beszélgetés Győry Kálmánnal, az MTA Matematikai Tudományok Osztályának elnökével1079
Megemlékezés
Győrffy Béla (Weisz Ottó)1099
Könyvszemle
Olvasónapló (Niederhauser Emil)1102
Magyarok eleiről
Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára
Kollár Ádám Ferenc levelezése
Ring Éva: Lengyelországot az anarchia tartja fenn?
Rácz István: Parasztok, hajdúk, cívisek
Orosz István: Széchenyi és kortársai
Egyetemes történeti szöveggyűjtemény
Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón
Esterházy János emlékkönyv
Gombos József: A finn "második köztársaság politikatörténete
A magyar-kínai kapcsolatok dokumentumai
Fodor Ferenc: Teleki Pál (Pritz Pál)1115
Jéki László: KFKI (Strehó Mária)1119
Felsőoktatás és kutatás (Berényi Dénes)1121
Buda Béla - Sárközy Erika (szerk): Közéleti kommunikáció (Kelemen Gábor)1123
Ízlik-e az ingyen ebéd? András Kelen: The Gratis Economy (Török Ádám)1127
A jó ízlés pollitikája - Molnár Attila Károly: Edmund Burke (Fülöp Endre)1129
Miskolczi Ambrus: Szemmel és nemzet (Köpeczi Béla)1133
A 2002-ben megválasztott új osztályelnökök és -helyettesek1136
Szeptember
Élelmiszer-előállítás, biztonság, versenyesélyek
Előszó1138
Kovács Ferenc: Állati eredetű élelmiszer-előállítás, élelmiszerbiztonság, életminőség1141
Repa Imre és munkatársai: Új diagnosztikai eljárások az élelmiszerminőség szolgálatában1147
Nagy Attila: Az élelmiszer-biztonság szerepe a népegészségügyben1161
Nagy Frigyes: A biztonság új dimenziója1167
Udovecz Gábor: A magyar agrárgazdaság versenyesélyei az Európai Unióban1173
Dorgai László: Az agrártermelés és a környezetvédelem EU követelmények szerinti összehangolása1181
Tanyavilág
Romány Pál: Tanyavilág és falukutatás - tanyairodalom Magyarországon1187
Becsei József: A tanyavilág jövőbeni alakulására ható tényezők1196
Balázs Ervin: A magyar strucc, avagy a transzgenetikus élőlények fogadtatása1214
Oláh János: Természetes folyógazdálkodás1219
Bárdossy György: A földtani kutatás bizonytalanságai, új utak ezek megoldására1227
Ipartörténet
Kandó és Ganz Olaszországban1235
Interjú
Nem adatközlőnek, hanem beszélgetőpartnernek kell őket tekintenem... - Beszélgetés Boglár Lajos kulturális antropológussal (Bolgár Anna)1236
Tudomány - filozófia
Perecz László: Változatok a magyar filozófiára - a nemzeti filozófia toposza a magyar filozófiatörténetben1242
Megemlékezés
Scitovsky tibor (Szabó Katalin)1252
Hozzászólás - vélemény
Scitovsky Tibor (Szabó Katalin)1255
Könyvszemle
Pataki Ferenc: Ellentét és identitás (Pléh Csaba)1256
Munkaerőpiaci tükör 2001 (Adler Judit)1257
A Duce és Claudillo
Ormos Mária: Mussolini
Harsányi István: Franco (Incze Miklós)1259
Országstratégia 2020-ig (Sperlágh Sándor)1260
Az időjárás nem csak az angoloknál állandó téma (Bencze Gyula)1262
Romány Pál: Kortársunk az agrárpolitika (Pölöskei Ferenc)1265
Beérkezett könyvek1267
Október
Kaotikus és nemlineáris dinamika
Vendégszerkesztő: Fokasz Nikosz és Szabados László
Bevezetés: A káoszkutatás új eredményei (Fokasz Nikosz és Szabados László)1272
Maródi Máté: Káosz a társadalomtudományokban? - A káoszelmélet (félre) értelmezése a társadalomtudományokban1274
Vizvári Béla: Dinamikus piacok és irányítás1284
Muraközy Balázs: Káosz a tőzsdén?1297
Fokasz Nikosz: Nemlineáris idősorok - a tőzsde káosza?1312
Bozsonyi Károly - Veres Előd: Nagy időfelbontású öngyilkossági idősorok nemlineáris viselkedése1330
Götz Gusztáv: Légköri káosz: az időjárás-előrejelzések bizonytalanságának bizonyossága1336
Kolláth Zoltán: Káosz a szférák zenéjében1344
Európában
Fleischer Tamás: Néhány gondolat a Magyarországot átszelő közúti közlekedési folyosókról1354
A jövő tudósai
Csermely Péter: Bevezető1368
Báthory Zoltán: A tehetség globalitása - A Magyar Tehetséggondozó Társaságról1368
Pakucs János - Antos László: Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny1370
Fülöp Lóránd Árpád: Tudományos Diákkörök I. Erdélyi Konferenciája1374
Vígh László: I. Középiskolás Élettudományi Kutatótábor1376
Szendrő Péter - Koósné Török Erzsébet: Tudományos diákkörök - fél évszázad a tehetséggondozás szolgálatában1377
Hozzászólás
A Collegium Budapest és a Magyar Tudományos Akadémia - Klaniczay Gábor válasza Berend T. Iván szeptemberi hozzászólására1384
Tudománypolitika
Fábri György: Akadémia és tudásátadás - A Mindentudás Egyeteme1386
Megemlékezés
Szabó Ferenc (Pál Lénárd)1389
Könyvszemle
Olvasónapló (Niederhauser Emil)1392
Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. (Vida Gábor)1397
Kommunikáció és demokrácia (Boros János)1399
Táj és történelem (Draskóczy István)1402
Gulyás Pál - Viczián János: Magyar írók élete és munkái (Nyárády Gábor)1405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem