Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar tudománytár 1. (dedikált példány)

Föld, víz, levegő

Fülszöveg

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfodulós arculatáról. nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól: a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szokásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.
A sorozat első kötetében kiváló tudósok foglalják össze hazánk természeti és gazdasági adottságait. Az impozáns mű élvezetes stílusban tárja elénk azt a hatalmas ismeretanyagot, melynek segítségével újra felfedezhetjük Magyarországot. A kötet a legújabb tudományos ismeretekre és statisztikai adatokra alapozott átfogó ismertetők mellett számos figyelemreméltó, eddig rejtve maradt tényt tár az olvasó... Tovább

Fülszöveg

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfodulós arculatáról. nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól: a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szokásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.
A sorozat első kötetében kiváló tudósok foglalják össze hazánk természeti és gazdasági adottságait. Az impozáns mű élvezetes stílusban tárja elénk azt a hatalmas ismeretanyagot, melynek segítségével újra felfedezhetjük Magyarországot. A kötet a legújabb tudományos ismeretekre és statisztikai adatokra alapozott átfogó ismertetők mellett számos figyelemreméltó, eddig rejtve maradt tényt tár az olvasó elé. A szerzők több izgalmas kérdésre is válaszolnak: hogyan alakult ki a Balaton, miért következett be a hollóházi földcsuszamlás, mióta mérik Magyarországon a levegő ózontartalmát, miért veszélyes a dunai magaspartokon építkezni, mi a fokgazdálkodás. A sok érdekes képpel és eredeti szemléltető ábrával illusztrált kötetet mindazon érdeklődőknek ajánljuk, akik hazánkat járva nemcsak nézni, hanem látva látni is akarnak. Vissza

Tartalom

A honszeretet újraértelmezése11
Előszó helyett előrebocsátott megjegyzések
Bevezetés11
Geológiai viszonyok és talajok21
Kontinensek ütközőzónájában23
Gyarapodó Európa24
Hegységek koszorújában28
A Kárpát-medence mélyszerkezete31
A felső köpeny tagolódása32
A litoszféra mélynyírási zónái, földrengések33
Geotermikus viszonyok és a gravitációs tér sajátosságai36
A mélyszerkezet szerepe a Kárpát-medence kialakulásában38
A Kárpát-medence gológiai egységei és kialakulásuk39
Színjáték három felvonásban39
Kőzetlemez-mozaik a medencék mélyén40
A földtörténeti ókor eseményei45
Hegységképződés Európa peremén46
Ókori tengerek üledékei a Pelsoi-egységben49
A földtörténeti középkor eseményei51
A Neotethys-óceánág54
A Magura-óceánág56
Hegységek születése57
Tülekedő kőzetblokkok61
A földtörténeti újkor eseményei62
Paratethys, az új óceánutód63
Kárpáti keringő66
A Kárpát-medence kialakulása68
Sókrízis és vulkáni katasztrófák70
A Pannon-medence születése70
Jégkorszak a Kárpát-medencében73
Földtani tájegységek80
Alpokalja80
Kisalföld84
Dunántúli-középhegység86
Dunántúli-dombság91
Észak-magyarországi-középhegység97
Alföld106
Talajtakaró111
Alpokalja111
Kisalföld115
Dunántúli-középhegység116
Dunántúli-dombság116
Észak-magyarországi-középhegység117
Alföld119
Geomorfológiai tájak, felszíni formakincsek123
Geomorfológiai tájak125
Alföld130
Duna-Tisza közi hátság130
Duna menti síkság131
Dráva menti síkság134
Mezőföld134
Észak-alföldi hordalékkúpsíkság135
Nyírség137
A Maros hordalékkúpja137
Tisza menti síkság138
Berettyó-Körös menti síkság139
A Kisalföld és az Alpok nyúlványai140
Ártéri szinten fekvő hordalékkúpsíkság: Győri-medence140
A kisalföldi idős hordalékkúp140
A Rába és mellékfolyóinak hordalékkúpja142
Marcal-medence142
Az Alpok nyúlványai143
Dunántúli-dombság145
Felső-Vasi-Zalai dombság145
Somogyi-dombság145
Balaton-medence147
A Mecsek és a Tolna-Baranyai-dombság148
Dunántúli-középhegység150
A domborzatformálódás főbb elemei151
Az eróziós felszín típusai152
Észak-magyarországi-középhegység158
Észak-magyarországi medencék161
Völgytípusok164
Jégkorszaki éghajlatváltozások a Kárpát-medencében167
Milankovic jégkorszaki kalendáriuma169
A lösz-őstalaj és a klímakalendárium169
Lösszerű szárazföldi üledékek és vörösagyagok170
A felszín, mint az emberi tevékenység színtere171
A földváraktól a környezeti krízistérségekig171
Az erdősztyepptől a kultúrmezőségig173
A környezet konstruktív alakítása173
A felszínformálódás várható irányai174
Levegőkörnyezet177
A levegő és az ember179
Kémiai és éghajlati jellemzők181
A levegő teljes ózontartalma183
Sugárzási egyenleg184
A hőmérséklet jellemzői188
A hőmérséklet a honfoglalástól napjainkig190
Éghajlat és gazdálkkodás191
Légköri vízmérleg192
A felhők képződése192
A csapadék keletkezése és mennyisége193
A csapadék mennyiségi és minőségi változása194
A légköri vízmérleg és várható változásai196
Az üvegházhatású gázok légköri körforgalma197
Szén-dioxid198
Metán199
Dinitrogén-oxid200
Aeroszol részecskék201
A fémek körforgalma202
A kénkomponensek körforgalma204
Szerves anyagok: a jövő kihívásai205
Felszíni és felszín alatti vizek207
A Kárpát-medence vízföldrajzi adottságai209
A Föld egyik legzártabb medencéje209
A Duna és vízrendszere212
A Duna jelentősebb árvizei214
A Tisza és vízrendszere216
A Tisza jelentősebb árvizei220
Az emberi beavatkozás kezdetei221
Folyószabályozás, árvízmentesítés224
Tisza-szabályozás-"második honfoglalás"225
A Duna-szabályozás legfontosabb állomásai227
Tavak229
Balaton230
A Balaton ökológiája232
Velencei-tó235
Fertő tó235
Felszín alatti vizek236
Talajvizek237
Réteg- és artézi vizek240
Hévizek241
Porózus hévíztárolók az Alföld mély medencéiben241
Karbonátos, karsztosodott alaphegységi vízadók242
Hévízi-tó244
Vízgazdálkodás245
A folyószabályozás és ármentesítés tapasztalatai, hatásai245
A békeszerződések vízrajzi következményei249
A környezet fejlődésének hatása252
A vízminőség kérdései255
Természeti, gazdasági, közigazgatási régiók257
Természetföldrajzi tájak259
A tájbeosztási elvi-módszertani szempontjai260
Alföld262
Kisalföld263
Nyugat-magyarországi-peremvidék264
Dunántúli-dombság265
Dunántúli-középhegység267
Észak-magyarországi-középhegység268
A gazdasági-társadalmi térszerkezet sajátosságai270
A NUTS-rendszer271
Önkormányzati modellváltás273
Területfejlesztési koncepciók 1990 után274
A régiók kialakításának alternatívái275
Kapcsolatok a régiók határain belül és túl277
Geológiai erő- és veszélyforrások279
Bányászatunk múltja és jelene281
Ásványi nyersanyagok286
Szénhidrogének287
A szénhidrogénvagyon felkutatása, termelésbe vonása287
Nyugati koncesszorok a két világháború között289
Szénhidrogén-kutatás a II. világháború alatt290
Szénhidrogén-kutatás a II. világháború után290
A figyelem az Alföld felé fordul292
Szénhirdogén-kutatás és -termelés az ezredfordulón292
További kutatási lehetőségek296
Kőszenek297
A kőszén hazai felhasználásának múltja298
A mecseki jura korú feketekőszén299
Az ajkai kréta korú barnakőszén299
Eocén korú barnakőszenek301
Oligocén korú barnakőszenek304
Miocén korú barnakőszenek304
Pannon korú lignitek306
Ércek és ásványbányászati nyersanyagok307
Bauxit308
Vasérc312
Mangánérc312
Radioaktív ércek314
A nemes- és színesfémek ércei314
Földpátdús kőzetek316
Magas kovasavtartalmú kőzetek316
Magas agyagásvány-tartalmú telepek319
Kaolin319
Bentonit319
Egyéb nemesagyagtelepek319
Vulkáni üvegek319
Szulfáttelepek320
Nagy tisztaságú mészkő és dolomit320
Építőanyagok320
Építési kőanyagok321
Betonipari adalékanyagok324
Cement- és mészipari nyersanyagok326
Tégla- és cserépipari nyersanyagok328
Az ásványvagoyn átfogó értékelése329
Osztályozási rendszere329
A hazai ásványvagyon a nemzetközi összehasonlítás tükrében331
Egyéb földtani adottságok333
Földtani környezet333
Lakhatási és védelmi funkciók333
Szállítás334
Hulladékelhelyezés336
Tárolás337
Termelés337
Geotermikusenergia-nyerés338
Az ásványi eredetű anyagok hasznosításának új lehetőségei339
Tudományos kutatás és fejlesztés340
Veszélyforrások340
Földrengések341
Felszínmozgások344
Pincebeszakadások349
Árvizek, gátak352
Földtani értékek és védelmük352
A földtani természetvédelem353
Nemzeti parkok354
Tata, Kálvária-domb355
Ipolytarnóc357
Celldömölk, Ság hegy358
Felsőörs, a Malom-völgy szelvénye359
Egyéb földtani alapszelvények359
Gazdaságföldrajzi adottságok361
Az átalakuló ipar térszerkezeti jellemzői363
Iparosodás 1945 előtt363
A szocialista korszak364
Rendszerváltozás után365
Ünállósodó ipartelepek365
"Külföldiek kezében a magyar ipar?"366
Az ipari beruházásokban az Észak-Dunántúl vezet370
Ipari parkok371
A tudásigényes ágazatok előretörése373
Az új ipari térszerkezet sajátosságai376
Térszerkezeti változások helyi szinten377
A változó mezőgazdaság sajátosságai378
A külgazdasági feltételek változása379
Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban379
A termelés és a földhasználat szerkezete382
Az üzemi és tulajdonviszonyok átalakulása385
A termelés szerkezetének és színvonalának területi különbségei387
A foglalkoztatottak társadalmi-strukturális átrendeződése391
A földhasználat-átalakulás lehetséges irányai393
A földhasznosítási szerkezet várható átalakuása393
A termelés területi szakosodásának lehetséges irányai395
A mezőgazdaság és a falusi térség fejlesztése396
A kereskedelem és a szolgáltatások regionális vonásai397
Átalakuló belkereskedeleme397
Szerény múltból az európai színvonalú jelenbe398
Magánosítás és a nemzetközi üzletláncok398
Új típusú nagy- és kiskereskedelem születik399
Módosuló területi szerkezet399
Új típusú üzlethálózatok402
Új kerskedelmi formák404
Irányváltó külkereskedelem405
Szerkezetátalakulás nemzetközi és ágazati szinten405
Legfontosabb külkereskedelmi partnereink: a fejlett országok406
Fokozatos integrálódás az Európai Unióba407
Államosítások és monopolizáció a bankszektorban407
Reformok és eredmények a rendszerváltozás előtt és után408
A bővülő és nemzetközivé váló biztosítás409
Újraéledő tőkepiacok, korszerű pénzügyi szolgáltatások410
A közlekedés és a távközlés újonnan formálódó hálózatai411
Budapest központú közlekedési térszerkezet411
Egy gazdasági kulcságazat háttérbe szorul411
Vasúti közlekedés412
Közúti közlekedés416
Vízi közlekedés421
Kelet-Közép-Európa légi közlekedési központja: Budapest422
Városi közlekedés: megújulás előtt?423
Távközlésünk a világszínvonal közelében424
Sokoldalú szolgáltatást nyújtó telefonhálózat425
A távközlést forradalmasító számítástechnika térnyerése427
Szélesedő választék a televíziózásban427
Idegenforgalmunk egykor és ma428
Sokszínű adottságok429
Amit vendégeinknek kínálunk429
Turisztikai régiók, kiemelt üdülőkörzetek433
Változatos vendégforgalom435
Nemzetközi beutazóforgalom437
Belföldi vendégforgalom438
Kiutazóforgalom439
Nemzetközi színvonalú kereskedelmi szálláshelyek439
Átalakuló vendéglátás439
Ezernél több utazási iroda440
A turizmus gazdasági szerepe440
Növekvő bevételek440
A fejlesztés forrásai441
A turizmusban foglalkoztatottak száma441
Idegenforgalmi beruházások441
Magyarország gazdasági térszerkezete madártávlatból442
Mutatók445
Személynévmutató445
Földrajzinév-mutató449
Tárgymutató467
Ábrajegyzék486
Képjegyzék492
Táblázatjegyzék494
Irodalom496
A kötet szerzői505
Store of Hungarian Science509
Contents510
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar tudománytár 1. (dedikált példány) Magyar tudománytár 1. (dedikált példány) Magyar tudománytár 1. (dedikált példány) Magyar tudománytár 1. (dedikált példány) Magyar tudománytár 1. (dedikált példány)

Az előlapon a szerkesztő, Glatz Ferenc névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
12.000 ,-Ft
96 pont kapható
Kosárba