Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány)

Gazdaság

Szerző

Kiadó: MTA Társadalomkutató Központ-Kossuth Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 557 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudománytár
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-09-4361-1
Megjegyzés: Az egyik szerkesztő, Palánkai Tibor által dedikált példány. Színes illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfordulós arculatáról. Nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól; a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szokásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.
Sorozatunk legújabb kötete történelmi áttekintésben kíséri végig a magyar gazdaság fejlődésének másfél évszázados ívét, s tesznek kísérletet arra, hogy sokoldalú elemzéssel adjanak képet az ezredforduló magyar gazdaságának állapotáról, fejlődési és szerkezeti jellemzőiről, a modernizációban és a világgazdasági felzárkózásban elért eredményeiről és lehetőségeiről.
A szerzők az igényes elemzésre... Tovább

Fülszöveg

Nagyszabású könyvsorozatunk egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfordulós arculatáról. Nemes szándék szülte a sorozatot. Összefoglalni ismereteinket a magyarság és a vele egy államban élő népek szállásterületének természeti és társadalmi viszonyairól; a földről, a levegőről, a vízről, a tájról, a növény- és állatvilágról, a történelemről, a szokásrendszerekről, a települési rendről, a gazdálkodásról és a kultúráról. A hétkötetes Magyar tudománytár a művelt nagyközönségnek készült, a legszínvonalasabb művek legjobb hagyományait követi.
Sorozatunk legújabb kötete történelmi áttekintésben kíséri végig a magyar gazdaság fejlődésének másfél évszázados ívét, s tesznek kísérletet arra, hogy sokoldalú elemzéssel adjanak képet az ezredforduló magyar gazdaságának állapotáról, fejlődési és szerkezeti jellemzőiről, a modernizációban és a világgazdasági felzárkózásban elért eredményeiről és lehetőségeiről.
A szerzők az igényes elemzésre törekedtek, miközben a legszélesebb olvasóközönség igényeit is igyekeznek kiszolgálni. Emellett a tényeket objektíven és pártatlanul kívánták bemutatni, s írásaikban hatalmas hazai és nemzetközi irodalomra támaszkodtak. A kötetet mint kézikönyvet a szűkebb szakmai közönség mellett az érdeklődők szélesebb köre is haszonnal forgathatja.
Vissza

Tartalom

Bevezetés11
Gazdaságtörténet, reformelméletek és gazdaságpolitika17
A magyar gazdaság modernizációja19
A gazdasági felzárkózás kezdetei, 1848-186720
A dualizmus kora22
A két világháború között31
A második világháború után43
Reformgondolkodók és elméletek a magyar közgazdaságtanban53
A reformkor és a dualizmus kora: két sikeres nekirugaszkodás53
Szerves modernizáció helyett kataklizmák62
A Kádár-korszak: "harmadik reformkor"72
A rendszerváltozás: visszatérés a modernizáció nyugati útjára89
Gazdaság és politika93
Pillantás a történelemre96
Gazdaságpolitikai célok és eszközök100
Ki formálja a gazdaságpolitikát?106
Államháztartás és központi költségvetés110
Gazdaságpolitika az 1990-es években és az ezredfordulón114
Piacszabályozó politika121
Konjunktúrapolitika127
Strukturális politika130
A gazdaság- és társadalompolitika kapcsolata135
Ipar és mezőgazdaság139
A magyar ipar fejlődéstörténete141
Iparunk a rendszerváltás évtizedében149
Ipari válság (az 1990-es évek első fele)149
A fellendülés évei (1993-2000)155
A magyar ipar az új évezredben168
Új szakasz az iparfejlődésben (2001-2002)168
Külföldi tulajdonú nagyvállalatok174
Az állam változó szerepe179
Agrárfejlődés a 20. században a rendszerváltásig185
A 20. század első évtizedei185
A két világháború között186
A második világháború után, 1945-1961190
A termelés fejlődése és megtorpanása, 1961-1990199
Társadalmi és szervezeti változások a mezőgazdaságban a rendszerváltás évtizedében209
A kiinduló helyzet209
A tulajdonreform és végrehajtása211
A kárpótlás213
Az állami mezőgazdasági vállalatok privatizációja215
A szövetkezetek átalakulása215
Magángazdaságok218
A nagyüzemek integráló szerepének visszaszorulása220
A termelési rendszerek szerepváltozása221
Szakmai és érdek-képviseleti szervek221
Erőforrások és teljesítmények a mezőgazdaságban a rendszerváltás után222
Az üzemi rendszer és a földhasználati viszonyok222
Foglalkoztatás és szakképzettség226
A technikai alapok229
Az agrár-külkereskedelem238
Helyünk a világban240
Mezőgazdaságunk az Európai Unióban241
Infrastruktúra és szolgáltatás245
Az infrastruktúra változásainak nemzetközi háttere247
Új tendenciák; a mikroelektronika térhódítása247
A múlt öröksége249
A hazai infrastruktúra jellemzői, dilemmái252
A rendszerváltó gazdaság fő folyamatai252
Átalakulás a tulajdonviszonyokban254
A közlekedés és ágazatainak változásai256
Vízgazdálkodás274
Postai szolgásltatások277
Távközlés, informatika281
Energiaszektor292
A humán infrastruktúra területei: lakás, egészségügy, oktatás299
Lakáshelyzet299
Egészségügy307
Oktatás317
A humán infrastruktúrák magánosítása, piacosítása329
A magyar belkereskeldelem történeti fejlődése331
A két világháború között331
Az államosításoktól 1989-ig334
A kis- és nagykereskedelem jellemzői337
A szövetkezeti kiskereskedelem helyzete a rendszerváltásig337
A szövetkezeti kiskereskedelem a rendszerváltás után338
A magán-kiskereskedelem ébredése és hódítása339
A nagykereskedelem intézményei, raktárhálózata341
A bevásárlóközpontok múltja és jelene343
A bevásárlóközpontok fogalma343
Kialakulásuk története345
A budapesti bevásárlóközpontok létrejötte és típusai348
Bevásárlóközpontok és hipermarketek néhány vidéki városban358
Privatizáció, bevásárlóközpontok és a hazai kiskereskedelem359
Hagyományos kereskedelmi zónák a rendszerváltás után361
Budapest meghatározó szerepe361
Centrum és Skála363
Kiskereskedelmi üzletek száma és típusai365
A kis boltok védekezése a "nagyok" ellen367
Vásárcsarnokok és piacok369
A jövő tendenciái a hazai kereskedelemben371
Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása372
A GDP növekedése és az infláció csökkenése374
A népesség stagnálása és öregedése375
A családnagyság csökkenése376
Az elektronikus kereskedelem jellemzői377
A pénzügyi közvetítő rendszer jellemzői379
A közvetítés intézményei380
A hazai bankrendszer az új évezred kezdetén387
A bankrendszer csatlakozása az Európai Unió piacához398
Illeszkedés az Európai Unióhoz398
Határok nélkül: az egységes belső piac399
Kihívások a bankok számára400
A globalizáció következményei a pénzügyi szektorban401
A felvásárlások hatása a banki ügyfelekre402
A lokális verseny színtere404
A banki szolgáltatások terepe408
A KGST-től az Európai Unióig411
Külgazdasági kapcsolatok a múltban413
A második világháború végétől a rendszerváltásig413
Külgazdasági nyitás az 1980-as évek végétől418
Konvertibilitás és árfolyam-politika az 1990-es években423
Áruszerkezet425
A magyar gazdaság a globalizálódó környezetben434
Kihívások és válaszok434
Részvétel a nemzetközi gazdasági szervezetekben441
A nemzetközi működő tőke szerepe448
Történelmi háttér, 1972-1989448
A működőtőke-import meghatározó adatai449
Makrogazdasági hatások451
Nemzetközi és közép-kelet-európai összehasonlítás455
Gazdaságpolitika és külföldi működőtőke-import456
Az Európai Unió és a működő tőke importja458
Mikroszintű gazdasági, társadalmi és politikai hatások458
Külső egyensúly461
Modernizációs "deficit"461
Az eladósodás természetrajza és orvoslása463
Külső egyensúly és uniós csatlakozás467
Külgazdasági stratégiák, politikák467
Az európai integrációs folyamat kibontakozása471
Egységes európai piac476
Kutatási és fejlesz tési politika477
Monetáris integráció479
Magyarország társulása az Európai Unióhoz482
A keleti kibővülések előzményei és a társulások482
Az Európai megállapodások értékelése487
Gazdasági stabilizáció a csatlakozó országokban492
Szubregionális együttműködés495
Magyarország teljes jogú tagsága az Európai Unióban498
Út az európai uniós tagsághoz498
A közép-kelet-európai csatlakozók integrációs érettsége501
Bekapcsolódás az integrációs folyamatba507
A kibővülés finanszírozási-költségvetési összefüggései509
A gazdasági és monetáris unió és az új tagországok513
Függelék519
Személynévmutató521
Helységnévmutató523
Tárgymutató527
Ábrajegyzék537
A képek forrásai és alkotói539
Táblázatjegyzék543
Felhasznált irodalom545
A kötet szerzői555
The Hungarian Economy at the Turn of the Millennium557
Contents558
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány) Magyar Tudománytár 5. (dedikált példány)

A védőborítón kisebb sérülés látható.

A címlapon az egyik szerkesztő, Palánkai Tibor névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba