1.027.434

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar versek könyve

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Versek Könyve 1937-ben jelent meg először. Ez új kiadásban tartalma jelentékenyen megnőtt, s némi csekély mértékben ki is cserélődött.
Megnövekedett, a kiadói jog felszabadulása folytán,... Tovább

Előszó

A Magyar Versek Könyve 1937-ben jelent meg először. Ez új kiadásban tartalma jelentékenyen megnőtt, s némi csekély mértékben ki is cserélődött.
Megnövekedett, a kiadói jog felszabadulása folytán, első sorban Arany János számos költeményével, kitől az első kiadásban mindössze nyolc lírai darabot közölhettünk. A kiadó szívessége tette lehetővé, hogy Vajda János és Gyulai Pál verseiből is többet vehessünk fel az első kiadásbelinél.
Az 1937 óta eltelt idő sok jeles költőnket kiragadta az élők sorából, s az ő hagyatékuk is illő helyet követel ma maga számára gyűjteményünkben, mely elvszerűleg csak már lezárult életpályák aratásából szemelget. Torkos László, Bárd Miklós, Oláh Gábor, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor, József Attila, Dsida Jenő e hat év legismertebb nevű költő-halottai. Vannak köztük olyanok, kiket koruknak irántuk tanúsított figyelme maga is már bizonyos történeti jelentőséghez juttatott, ezeket lehetőleg nyomatékos bő anyaggal igyekeztünk képviseltetni, s e végből inkább egészen mellőztünk más, szintén mostanában elköltözött, de kisebb jelentőségű írókat. Arany Jánoséival együtt az ő verseik jelentik az új kiadás anyagának fő szaporulatát. Vissza

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz5
Bevezetés
A Magyar Versek Könyve berendezéséről11
Történeti tájékoztató17
Névtelenek
Mária Siralma33
Regula iuris34
A soproni virágének34
Táncszó34
Édes anya34
Vásárhelyi András éneke35
Szabadkay Mihály
Beriszló Péter veszedelme36
Névtelenek
Az első magyar hexameter37
Ó kegyes szűz, Mária38
Szent László királyról38
Apáti Ferenc
Cantilena39
Csáti Demeter:
Pannónia megvételéről40
Névtelen
Alexandriai Sz. Katalin legendájából43
Énekmaradványok a Mohács körüli időkből
Bátya, bátya44
Hozd el gazda, hozd el44
Sylvester János:
Az magyar nípnek44
Batizi András:
Krisztus feltámada45
A házasságról való ének45
Szkhárosi Horvát András:
Az átokról47
Névtelenek
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára50
Adhortatio mulierum52
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár56
Sztárai Mihály:
Az Úr Krisztus születése ünnepeire54
XVI. századi bájoló imádság55
Tinódi Sebestyén:
Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról. Részlet56
Hadnagyoknak tanúság57
Losonczi Istvánnak haláláról. Részlet58
Zsigmond király és császárnak krónikájából60
Budai Ali basa históriájából61
Névtelen
Húsvétra62
Szegedi Gergely (?)
A CXXII. zsoltár62
Vilmányi Libécz Mihály:
Corrector pio lectori62
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm
Névtelen
Szilágyi és Hagymási63
Cantio de miltibus pulchra68
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke73
Dávid Ferenc:
Adjunk hálát mindnyájan76
Tuba Mihály:
Új esztendőre való dícséret77
Névtelen
Béla király és Bankó leánya78
Ilosvai Selymes Péter:
Tholdi Miklós. Részlet80
Báró Balassa Bálint:
Bocsásd meg, Úristen83
Kegyelmes Isten85
A CXLVIII. zsoltár86
Borivóknak való87
Siralmas nékem88
Katonaének89
Búcsúja hazájától90
Ez világ sem91
A fülemiléhez91
A darvakhoz92
Idővel paloták93
Ha ki akar látni94
Júlia két szeme95
Ó, nagy kerek kék ég96
Mely keservesen kiált98
Telegdi Kata:
Egy levelének verses részlete98
Gyergyai Albert:
Árgirus királyfi99
Skaricza Máté (?)
Luther éneke102
Névtelen
Dies irae103
Rimay János:
Oly nehéz nem látnom104
Egy katona éneke104
Az Úr az égbe104
Igen szép dícséret105
A magyar nemzetnek romlása a fogyása106
Szenczi Molnár Albert:
XXIII. zsoltár107
XLII. zsoltár107
XC. zsoltár108
Népszerű énekek a XVII. század első feléből
A gazdagról109
Stabat mater dolorosa111
Jaj, nagy kedven tartott112
Altató ének a kis Jézusnak113
Csordapásztorok113
Zöldítsed, Úristen115
Az rigónak ő szólása115
Bethlen Gábor116
Beniczky Péter:
A kikeletnek gyönyörűségéről117
A szerencse állhatatlanságárul118
Példabeszédek119
Gróf Zrínyi Miklós:
A Zrínyiászból119
Attila127
Szigeti Zríni Miklós128
Peroratio128
Az idő szárnyon jár128
Elégia129
Gróf Liszti László:
A Magyar Márs-ból130
Köröspataki János:
Lupuj vajdáról való ének133
Kődi Farkas János:
Vitéz Kádár István éneke. Részlet134
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénuszból135
A Rózsakoszorúból140
Kemény János-ból141
Gróf Kohári István:
A vadkert. Részlet143
Kőszeghi Pál:
Bercsényi házasságából145
Petrőczy Kata Szidónia:
Óh, kedves violám146
Népszerű énekek a XVII. század második feléből
Tűz-víz között149
Az vén asszony borjut őríz151
Szerencsét próbáltam152
Menj el madár, menj el152
Hallod-é, pendíts az lantot153
Siralmas hattyú154
Buga Jakab éneke155
Mívesek lakodalma156
Népszerű énekek a XVII. század elejéről
Bokros bú habjai158
Csinom Palkó159
Hol vagy te most, nyalka kuruc161
Jaj! Régi szép magyar nép162
Boldogasszony anyánk163
Báró Amade László:
Ah már egyszer engeszteld meg165
Áldott vagyok, én reményem165
Én angyalkám, szép reményem166
A szép fényes katonának168
Bárha ellenzenek168
Ki béborult az fölyhőben168
Tallalla, fallalla, jó kedvem vagyon169
Édes Dudi Duduskám170
Ha gondolom bús sorsom170
Bár ne tudtam volna170
Faludi Ferenc:
Kísztő ének171
Felelő ének172
Tavasz172
Útravaló173
Tarka madár173
Remete174
Forgandóü szerencse175
A feszülethez175
Gróf Nádasdy Ferenc koporsós versei175
Gróf Ráday Gedeon:
Tavaszi estve176
Árpádról írandó bajnoki ének kezdete177
A török ifjú éneke178
Névtelen
Szent István királyrúl179
Báró Orczy Lőrinc:
Bessenyei Györgynek181
A bugaci csárdának tiszteletére183
Bessenyei György:
Bessenyei György magához185
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése186
Péczeli József:
Király és kapás187
Baróti Szabó Dávid:
A Dunának nagy áradásáról188
A patakocskáról189
Egy ledőlt diófához189
A komáromi földindulásról190
Rájnis József:
Egy Csillag nevű ifjacskáról191
Pásztori dal191
Egy kérkedény nemeshez192
Révai Miklós:
Szerető kívánság192
Haláltól nem rettegő nagy lélek193
Virág Benedek:
Lantomhoz193
Soterion custosomnak194
Vitézeinkhez195
A magyarok kijöveteléről195
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál196
Kalapos király. Részlet197
Egy hív szívnek kedvese sírja felett való panaszi198
Varjas János:
Megtért embernek énekje199
Gyöngyössi János:
Ifjú tanulóknak elmélkedése199
Gróf Gvadányi József:
A Falusi nótáriusból200
Nagy János:
A táncról204
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet205
Sári Rózsám205
Ujfavi Krisztina
Ez az élet206
Kazinczy Ferenc
Bor mellett206
Széphalom207
A szonett múzsája207
Az ő képe207
A nagy titok208
Írói érdem208
Szokott és szokatlan208
Az iskola törvényei208
Himfy208
Epigramma morál209
A nelyvrontók209
Misoxenia209
Vitkovicshoz. Részlet209
Hamlet211
Földi János
Halott vers211
Verseghy Ferenc
Örzsike212
Klárikához213
A tejáruló menyecske213
Az igaz bölcs215
Rikóti Mátyás-ból215
Bacsányi János
A franciaországi változásokra216
Tünődés216
A rab és a madár218
Gyötrődés219
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál220
Szentjóbi Szabó László
Az együgyű paraszt220
A sírhalom221
A gyermekek221
Dayka Gábor
A virtus becse222
Titkos bú222
Kesergés222
Az esztendő első napján223
Csokonai Vitéz Mihály
Lillá-ból:
A rózsabimbóhoz223
Az éj és a csillagok224
A pillantó szemek224
Újesztendei gondoaltok224
Siralom226
A tihanyi echóhoz227
Még egyszer Lillához228
A Reményhez229
Az Ódák-ból:
D. Földi sírhalma felett229
Phyllishez230
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz231
Rózsim sírja felett232
A magánossághoz232
Az ember, a poesis első tárgya233
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor234
Tüdőgyúlladásomról234
Egyéb köteteiből:
A búkergető235
A boldogság236
A békesség és a hadi érdem236
Az Árpádiász töredéke236
Dorottyából238
A lélek halhatatlanságá-ból239
Fazekas Mihály
Nyári esti dal241
Hortobágyi dal242
A korán jött esőhöz242
Csokonai Vitéz MIhály halálára243
Lúdas Matyiból243
Kovács József
Csípős vers245
Édes Gergely
Egy árva szűznek megtekintése246
A petri gulyás247
Mátyási József (?)
Sorsával elégedő gulyásnak pásztori dalja248
Kisfaludy Sándor
A Kesergő szerelemből248
A Boldog szerelemből252
A Boldog szerelem V. énekéből255
Csobáncból256
Tátikából258
Somlóból259
Dobozy Mihály és hitvese. Részlet260
Berzsenyi Dániel
A melancholia262
A magyarokhoz262
A felkölt nemességhez263
A tavasz264
A közelítő tél265
Horácz265
Magányossághoz266
Búcsúzás266
Káldi Pálhoz266
Felsőbüki Nagy Pálhoz267
Búcsúzás Kemenesaljától267
Az én osztályrészem268
Barátimhoz268
Fohászkodás269
A jámborság és középszer269
Wesselényi hamvaihoz270
Életphilosophia271
A táncok271
Báó Wesselényi Miklós képe272
Levéltöredék barátnémhoz272
Napóleonra273
Vitkovics Mihály
Füredi pásztor dala273
Életfilozófia274
Vigalmi dal274
Bácsaki regedal275
Szerelem és barátság276
Helmeczy Mihály
Harc-szózat276
Ungvárnémeti Tóth László
A tisztválasztás277
Révay és Kazinczy277
Árpád és Zalán277
A magvető279
Kis János
Hajósének279
A magánossághoz280
Az idő eljár281
Nyári holdvilágos éjszaka281
A még és a galamb282
Szemere Pál
Remény283
Zrínyi283
Nem túl rajtunk283
Kölcsey Ferenc
Genius száll284
Jegyváltó284
Róza285
Rákos nymphájához285
A reményhez286
Fejedelmünk hajh286
Képzelethez287
Bordal288
Csolnakon289
Hymnus290
Vanitatum vanitas291
Igazság291
Endymion293
Esti dal294
Áldozat294
Holdhoz295
Balassa295
Hervadsz295
Zrínyi dala296
Kölcsey296
Huszt297
Emléklapra297
Szép Erdély297
Zrínyi második éneke298
Katona József
Idő299
Vágy300
Az andal300
Dukai Takách Judit
Rózsabokromhoz301
Kisfaludy Károly
Az élet korai301
Honvágy303
Mohács303
Alkonyi dal306
Eprészleány306
Budai harcjáték308
Az álmatlan király310
A sastoll311
A bánkodó férj311
Epigrammák312
Xeniák:
"Tatárok Magyarországban"312
"Ilka"312
"Szécsi Mária"313
A Haramiák fordítójához313
Népdalok
Rákosi szántó a török alatt313
Hej csicsergő314
Szülőföldem szép határa314
Aki szeretőjét314
Az én babám315
Sárga levél315
Szentmiklóssy Alajos
Nemzeti ízlés315
A német és a magyar316
Hiba helyrehozása316
Gróf Teleki Ferenc
Orvosomhoz316
Orosz Ádám
A vonagló testvér317
Pázmándi Horvát Endre
Zirc emlékezeté-ből317
Bordalából318
Árpád-jából319
Aranyosrákosi Székely Sándor
A székelyek Erdélyben. Részlet320
Vörösmarty Mihály
A szerelmetlen321
Kis gyermek halálára322
Utóhang Cserhalomhoz322
András és Béla323
A gyászkendő324
Hedvig324
Haj, száj, szem326
Gábor deák327
Pázmán327
Sziget328
A puszta sír328
Salamon328
Magyarország címere329
Az ősz bajnok329
Szép Ilonka333
A kis leány baja335
Szózat
Muzarion336
Pest, martius 13. 1838.336
Késő vágy337
A Guttenberg-albumba337
Liszt Ferenchez338
Petike339
Az élő szobor340
Az úri hölgyhöz340
Fóti dal342
Feledés344
Keserű pohár344
Tót deák dala345
Ábránd346
A merengőhöz346
Rossz bor347
Megyeri347
Kölcsey347
Gondolatok a könyvtárban348
Hymnus349
Deák Ferenc350
Az emberek350
A szegény asszony könyve351
Harci dal352
Jó tanács353
Emlékkönyvbe353
Előszó354
Mint a földmivelő354
A vén cigány355
Zalán futásából356
A Délszigetből358
Egerből359
Széplakból359
A Romból360
A két szomszédvárból361
Czuczor Gergely
Szondi361
Hunyadi363
A falusi kisleány Pesten364
Népdalok:
Szántó legény dala365
Farsangon, tánc között365
Esik eső366
Temetőben366
Riadó367
Az augsburgi ütközetből367
Debreczeni Márton
A kióvi casta XIII. énekéből368
Bajza József
Esthajnal370
Irma Gyulához371
Apotheosis371
Isten hozzád372
Sohajtás373
Ébresztő373
Fohászkodás374
Szemere Miklós
Uram bátyám panasza376
A lukai pap376
Teremtés377
A házas hexameter377
Csató Pál
Kis Babet378
Kunoss Endre
Kitárom reszkető karom378
Nagy Imre
Utazó diák379
Székács József
Fohász a budapesti özönvíz napjai után380
Garay János
Kont380
Az obsitos382
Báró Eötvös József
A megfagyott gyermek389
Búcsú390
Én is szeretném391
Mohács391
Végrendelet392
Kriza János
Népdalok:
Az én sírom392
Beh vígan jár393
Erdővidék az én hazám393
Az én vágyam393
Szentiváni Mihály
Népdalok
A napszámos394
A szolgalegény394
Nyárádmelléki395
A beteg szerető396
A székelylegény Kolozsvárt396
Szakál Lajos
Birkásdal397
Erdélyi János
Csónakos397
Intés398
Népdalok398
Dalünnepen400
Pap Endre
Egy fiatal lánynak
Vachott Sándor
Vándor dala401
György úr halálakor401
Balázs vitéz402
A külföld rabja. Részlet402
Bán bán szerzőjére403
Szigeti Zrínyi403
Áldott hajlék403
Francia tragédiák403
Egy potrohos életnagyságú képénél403
Petőfi Sándor
Hazámban404
Távolból404
Temetőben405
Megúnt rabság405
Befordultam a konyhára406
Kis furulyám szomorúfűz ága406
Honfidal407
Halvány katona407
Fürdik a holdvilág407
Megy a juhász szamáron408
Füstbement terv408
Mondom, ne ingerkedjetek velem408
Ez a világ amilyen nagy409
Az alföld409
Boldog éjjel410
A természet vadvirága410
Pál mester410
A helység kalapácsából411
A János vitézből411
Hulla a levél a virágról412
Játszik öreg földünk412
Ha életében413
Messze vándoroltam413
Téli világ414
Az erdei lak414
A négy ökrös szekér415
A hzáról415
Éj van416
A Tündérálom-ból417
Az őrült419
Mi a dicsőség?420
A bánat? egy nagy óceán420
Mulandóság420
Borús, ködös őszi idő420
Te vagy, te vagy barna kis lyány421
Erdélyben421
Reszket a bokor, mert422
Egy gondolat bánt engemet423
Dalaim423
Ha férfi vagy, légy férfi424
Kutyakaparó425
A XIX. század költői426
Arany Jánoshoz427
Magyar vagyok427
A Tisza428
Arany Lacinak429
Mily szép a világ!430
Sári néni431
Alkony431
Látom kelet leggazdagabb virányit431
A költészet432
Falu végén kurta kocsma432
Homér és Oszián433
Beszél a fákkal a bús őszi szél434
Szeptember végén434
Szép napkeletnek435
Rózsabokor a domboldalon435
Pató Pál úr436
Csendes tenger rónaságán436
Még alig volt reggel437
A Bolond Istókból437
A téli esték438
Minek nevezzelek?440
A puszta, télen441
Hideg, hideg van ott kinn443
Olaszország443
Anyám tyúkja444
Nemzeti dal444
Szülőföldemen445
Kis-Kunság445
Itt benn vagyok a férfikor nyarában448
Tudod, midőn először ültünk448
Itt van az ősz, itt van újra449
Az év végén450
Az apostol-ból450
Csatában451
Petőfiné Szendrei Júlia
Kezd már tombolni452
Kerényi Frigyes
B. emlékkönyvébe452
Az erdei lak452
Nincs a szóban453
Tompa Mihály
Őszi képek453
Az erdei lak154
Népdalok155
A jávorfáról456
Tornácomon459
Az én lakásom460
Pusztán461
Levél egy kibujdosott barátom után462
Pünköst reggelén464
A gólyához465
A madár, fiaihoz466
Őszi tájnak466
A Virágregék előhangja467
Az ibolya álmai468
Forr a világ470
A sebzett szarvas470
Új Simeon471
Sírboltban472
Ikarus474
Tárkányi Béla
Coriolán475
Boldogasszony anyánk477
Lisznyai Kálmán
Kijöttem a zöld mezőre479
Édes angyalom479
Bernáth Gáspár
Az alföldön479
Sárosy Gyula
Ingerborg, önszületése napján480
Arany János
Válasz Petőfinek481
A rab gólya482
Fiamnak482
A lacikonyha483
Ősszel487
Kertben488
Családi kör489
Oh! ne nézz rám491
Enyhülés492
Itthon492
Dante493
V. László493
A vigasztaló495
Mátyás anyja495
A tetétleni halmon497
Zács Klára499
Árva fiú500
Szondi két apródja501
Széchenyi emlékezete503
Magányban507
Vojtina Ars poétikájá-ból508
Görgei Arthur leányának509
Ártatlan dac509
Juliska sírkövére510
Demokrata-nóta510
Főtitkárság510
"Uram bátyám"510
Szegény Miska sírkövére510
Piroska betegségében510
Aj-baj!510
Epilogus511
Vásárban512
Tamburás öreg úr512
Tengeri-hántás513
Mindvégig514
A tölgyek alatt515
Kozmopolita költészet516
Meddő órán517
Népdal517
Ez az élet518
En philosophie518
Gyöngyösiád518
Sejtelem518
Mi vagyok én?519
Az elveszett alkotmány IV. énekéből519
Toldi VIII. éneke521
Toldi Estéje III. énekéből524
Toldi Estéje VI. énekéből527
Bolond Istók I. énekéből530
A Nagyidai cigányok IV. énekéből "Csaba királyfi" előhangja537
Öldöklő angyal. Részlet538
Buda Halála XII. énekéből540
Bolond Istók II. énekéből542
Toldi szerelme V. énekéből543
Madách Imre
Lélekerő547
Dalforrás547
Táborban548
Vajda János
A virrasztók549
Sirámok I.550
Húsz év mulva550
A vaáli erdőben551
Őszi tájék551
Az üstökös552
A Balaton partján552
Nádas tavon553
Borongás554
Sodoma555
Emléksorok555
Harminc év mulva556
Pákh Albert
Csont556
Gyulai Pál
Hadnagy uram558
Szüreten558
Szeretnélek még egyszer látni559
Párbaj előtt560
Horatius olvasásakor560
Éji látogatás561
A budai rózsahegyen562
A népszerűség. Részlet563
Romhányi IV. énekéből564
Bálteremben565
Tanács566
Leányfalván566
Dalaimról566
Egy ifjú emlékkönyvébe567
Lévay József
Szüretünk567
Mikes568
Séta569
Az erdők titka570
A völgyben maradtam571
Aratás571
Szász Károly
A magyar zene572
Angyal és ördög573
Iduna574
Fülemile-dal575
Hazámhoz575
A herceg sólyma575
Losonczy László
Adjon Isten a magyarnak577
Mentovich Ferenc
Tavaszdal577
Greguss Ágost
A tudós578
Epigrammák578
Jókai Mór
Régi dal, régi dal578
Zalár József
Gyászének579
Mindszenty Gedeon
A lengyel özvegy és fia580
Pogány magyarok napvására580
Légy szorgalmatos581
Ferenczy Teréz
Tél kezdetén582
Tóth Kálmán
Ki volt nagyobb?583
Előre583
Fütyül a szél584
Felleg borul az erdőre584
Befútta az útat a hó585
Majthényi Flóra
A válás perce585
Boruth Elemér
Szomorúfűz ága586
E. Kovács Gyula
Kétszer is nyit586
Szentirmay Elemér
Gyászba borult587
Csak egy szép lány587
Győry Vilmos
A szegény Juli vasárnapja587
Dalmady Győző
Föltámadunk!588
Tolnai Lajos
A szépdombi korcsmárosné588
Thaly Kálmán
Jaj de búsan harangoznak590
Árpád apánk590
Sebes víz a garam591
Csepreghy Ferenc
A kanyargó Tisza mentén593
Dömötör János
Meguntam593
Csengey Gusztáv
A fogoly-lengyel594
Arany László
A délibábok hősé-ből595
Reviczky Gyula
Imakönyvem596
Schopenhauer olvasása közben596
Magamról598
Pán halála599
Számlálgatom602
Arany Jánosnak602
Komjáthy Jenő
Éloa!603
Itt van az ősz603
Álmodva604
Csak tartsatok605
Gondolatok a halálról606
Harmónia607
Hagyjatok élni607
Diadalének608
A homályból609
Kiss József609
Ágota kisasszony609
Ó mért oly későn611
Jehova. Részlet611
Czobor Erzsike612
Tüzek614
Legendák a nagyapámról. Részlet616
Bartók Lajos
Költő, színész617
Hogy torlanak föl617
Pósa Lajos
Vásárhelyi sétatéren617
Szőke kislány618
Ábrányi Emil
Ágyúgolyók az Arzenál udvarán618
Magyar nyelv619
Torkos László
Együtt megyünk620
Endrődi Sándor
Kiszöktem61
Hajók találkozása622
Csöndes éj harmatja622
Gyönge violának622
Dícsértessék az Úr Jézus622
Hideg esték623
Tyúk anyóka623
Vargha Gyula
Hangok624
A vén komfortáblis ló625
Rajnai bor mellett626
Sötét árnyék626
Álom - való626
Kevés a vetés627
Mákvirág627
Nyári dél628
Szőlőhegyen629
Napszálltakor629
Halott világ630
Kinek daloltam631
A halál hídjánál632
Szent Margit galambjai632
Születésem napján632
Bárd Miklós
Bacsó Pál-ból633
Irok a tengernek635
Palimon és Katiczis636
Alkony637
A főapát úr638
Jakab Ödön
Beh vígan jártuk640
Sok szép időt640
Vadászok dala640
Rátkay László
Gyere haza Kossuth Lajos!641
Rudnyánszky Gyula
Húsz év642
Tánc642
Kozma Andor
A magyarok symphoniája643
Antaesu a boltban645
A carthagói harangok646
Szabolcska Mihály
Salzburgi csapszékben648
Emlék648
A Grand Caféban649
Dal a kis Demeter Rózsikáról650
Ákácfavirág650
Halott van a szomszédunkban651
A kereszt651
Hajótöröttek652
Papp Zoltán
Iszogatok, dalolgatok653
Pálmai Kálmán
Páros csillag653
Gárdonyi Géza
Tél és tavasz653
Bakalevél. Részlet654
Szeptember654
Esti harangszó645
Szávay Gyula
Hervadt levelek655
Zempléni Árpád
Halál a jégmezőn656
Sajó Sándor
Pannonhalmán657
Palágyi Lajos
Hullámok dala657
Ki a nemzetközi?658
Híres külföldi íróról658
Makai Emil
A bolygó659
Lampérth Géza
Csak azért658
Ady Endre
Góg és Magóg fia660
A vár fehér asszonya660
A Gare de l'Est-en660
Temetés a tengeren661
Elillant évek szőlőhegyén661
A halál rokona662
A fekete zongora662
Sötét vizek partján662
Az ős Kaján663
Lédával a bálvan664
Egyedül a tengerrel664
Álom egy méhesről665
Az Úr Illésként elviszi mind665
"Ádám, hol vagy?"666
Krisztus-kereszt az erdőn666
Az Úr érkezése666
Nem jön senki667
A Halál lovai667
A fehér lótuszok667
Új könyvem fedelére668
Én kifelé megyek668
Sem utódja, sem boldog őse668
Négy-öt magyar összehajol669
A föl-földobott kő669
Északi ember vagyok669
Kisvárosok őszi vasárnapjai670
Az Uraknak Ura670
Nagy sírkertet mérünk671
Emlékezés egy nyár-éjszakára671
Mégsem, mégsem, mégsem671
Harsányi Kálmán
Est673
Én nem vagyok az élet tagadója673
Kaffka Margit
Petike jár674
Papp-Váry Elemérné
Hitvallás675
Gyóni Géza
Levelek a Kálváriáról677
Tavaszból a télbe677
Csak egy éjszakára678
Sírvers679
Öröme van a pacsirtának679
Babits Mihály
Messze... messze...680
Aestati hiems680
Vásár681
A lirikus epilógja681
Két nővér682
Új leoninusok683
A Danaidák683
Anyám nagybátyja régi papa684
Miatyánk. 1914685
Énekek éneke686
Régen elzengtek Sappho napjai686
Vasárnapi impresszió, autón687
Csak posta voltál687
A jó hír688
Beteg-klapancia689
Zöld, piros, sárga, barna690
Ősz és tavasz között690
Balázsolás691
Juhász Gyula
Isten háta mögött693
Falusi harang verse693
A muska694
Vidék694
Napóleon695
Ének695
A "Japános dalok"-ból696
Kosztolányi Dezső
Üllői-úti fák696
A szegény kis gyermek panaszai-ból697
Boldog, szomorú dal698
A bús férfi panaszai-ból699
Tanár az én apám700
Forradalmár701
Ilona703
Esti Kornél éneke704
Pillanatképek705
Malmő705
Februári óda706
Halotti beszéd707
Tóth Árpád
Tavaszi holdtölte709
Rímes, furcsa játék710
A fa711
Április711
Láng712
Körúti hajnal713
Kecskerágó713
Erdőszél,714
Esti sugárkoszorú714
A hídon715
Oláh Gábor
Dolgozatjavítás715
Solness mester inassa716
Két szürke lófej717
Fölfeszített nemzet717
A hivatal pokla718
Egy magyar város719
A büszke költő720
Gyermekek forradalma. Részlet720
Végvári
Eredj, ha tudsz721
Egy magyar város718
A büszke költő720
Gyermekek forradalma. Részlet720
Végvári
Eredj, ha tudsz721
Némely pesti poétának722
Mindhalálig723
Reményik Sándor
Végrendelet724
Egy eszme indul724
Egyenlőség725
Az egyetlen tett725
Köt a rög726
Benéz a havas726
"Boldog vagyok"727
Hőmérő728
Szemeimet a hegyekre emelem729
Zavart hangok az ének mesteréhez. Részlet730
Magyar miniatűr731
"Mért hallgatott el Végvári?"731
Elődeim emberségéből732
Nagyasszonyunk733
József Attila
Mesterszonett734
Betlehemi királyok734
A fán a levelek734
Mama735
Könnyű emlékek735
Dsida Jenő
Kóborló délután kedves kutyámmal. Részlet736
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett737
Merre száll? 739
Jegyzet-szótár741
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve Magyar versek könyve

A lapélek egyenetlenek. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.360 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv